***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2018 18:22***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 121.840.877 208.659 -4.109.167 -64.275 56.551 61.667 -622.325 33.301.617 54.696.807 615.628.763 169.929.189 1.190.928.363 1.190.928.363
Transferler
169.929.189 -169.929.189
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
213.108 29.537 203.064.729 203.307.374 203.307.374
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
230.091.850 36.467 870.289.152 -134.099.073 736.316 1.887.579 52.939.662 1.021.881.953 1.021.881.953
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-55.342.158 -55.342.158 -55.342.158
Dönem Sonu Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 -189.441.231 944.975 -4.109.167 148.833 86.088 61.667 1.265.254 86.241.279 54.696.807 785.557.952 203.064.729 2.360.775.532 2.360.775.532
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 -189.440.968 944.975 -4.109.167 374.932 -127.051 103.487 1.265.254 281.542.533 54.696.807 441.561.956 490.551.211 2.499.622.315 2.499.622.315
Transferler
490.551.211 -490.551.211
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-331.249 -23.680 89.444 -18.650.669 -18.916.154 -18.916.154
Dönem Sonu Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 -189.440.968 944.975 -4.109.167 43.683 -150.731 192.931 1.265.254 281.542.533 54.696.807 932.113.167 -18.650.669 2.480.706.161 2.480.706.161


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
78.736.587 14.809.985
Dönem Karı (Zararı)
-18.650.669 203.064.729
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
86.641.109 -120.322.803
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4 1.066.332 803.626
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.677.687 4.431.975
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
3 -225.969.284
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20 30.005.441 20.063.504
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
54.439.814 -981.697
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3 44.164.522
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9.121.184
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
13 9.121.184
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-548.165 34.323.105
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-6.279.738
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
15.929.290 -65.681.873
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.545.019 5.987.338
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.590.845 -7.008.949
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-291.511 2.865.092
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.266.627 -67.525.354
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-582.832 -57.774.154
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
7.849.459 -9.751.200
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
83.919.730 17.060.053
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.022.881 -2.339.301
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-160.262 89.233
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
681.823 84.383.485
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-418.953 -551.186
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
52.050.419
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -809.604 -313.923
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.910.380 33.198.175
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-85.288.482 -103.431.731
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-55.342.158
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 -341.656
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -60.347.003 -22.337.490
Ödenen Faiz
7 -28.750.001 -25.988.931
Alınan Faiz
3.808.522 578.504
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.870.072 -4.238.261
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.894.210 -838.730
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.975.862 -5.076.991
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 85.428.659 18.145.271
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 81.452.797 13.068.280


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 81.452.797 85.428.659
Finansal Yatırımlar
6 15.529.616 17.439.996
Ticari Alacaklar
57.357.907 58.606.698
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 609.717 69.375
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 56.748.190 58.537.323
Diğer Alacaklar
11.198.732 10.874.209
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 10.552.020 10.552.020
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
646.712 322.189
Stoklar
12 367.565.433 357.495.590
Peşin Ödenmiş Giderler
10 5.475.036 3.510.998
Diğer Dönen Varlıklar
14 866.152 3.400.238
ARA TOPLAM
539.445.673 536.756.388
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
539.445.673 536.756.388
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 1.892.579 1.892.579
Ticari Alacaklar
50.997.239 56.439.941
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 50.997.239 56.439.941
Diğer Alacaklar
8.882.721 8.611.189
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 7.782.004 7.249.627
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.100.717 1.361.562
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 78.479.863 78.154.513
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 3.533.634.604 3.532.825.000
Maddi Duran Varlıklar
30.521.899 30.959.255
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.840.617 6.050.639
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.840.617 6.050.639
Peşin Ödenmiş Giderler
10 11.075.708 10.521.361
Diğer Duran Varlıklar
14 2.475.518 2.396.583
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.723.800.748 3.727.851.060
TOPLAM VARLIKLAR
4.263.246.421 4.264.607.448
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 133.069.143 133.602.406
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 644.843.021 295.627.546
Ticari Borçlar
12.904.632 13.463.959
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 3.745.832 3.999.540
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 9.158.800 9.464.419
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
380.037 462.660
Diğer Borçlar
4.140.373 1.098.201
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 4.140.373 1.098.201
Ertelenmiş Gelirler
10 6.552.475 6.861.433
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 10.348.068 10.465.258
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
246.909 196.090
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10.101.159 10.269.168
ARA TOPLAM
812.237.749 461.581.463
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
812.237.749 461.581.463
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 958.887.560 1.293.166.591
Ticari Borçlar
1.047.208 582.128
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 1.047.208 582.128
Ertelenmiş Gelirler
10 9.830.240 9.412.508
Uzun Vadeli Karşılıklar
537.503 242.443
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
537.503 242.443
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
970.302.511 1.303.403.670
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.782.540.260 1.764.985.133
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.480.706.161 2.499.622.315
Ödenmiş Sermaye
430.091.850 430.091.850
Sermaye Düzeltme Farkları
121.877.344 121.877.344
Birleşme Denkleştirme Hesabı
870.289.152 870.289.152
Geri Alınmış Paylar (-)
-189.440.968 -189.440.968
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
944.975 944.975
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-4.109.167 -4.109.167
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-107.048 247.881
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
43.683 374.932
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
43.683 374.932
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-150.731 -127.051
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.458.185 1.368.741
Yabancı Para Çevrim Farkları
192.931 103.487
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
1.265.254 1.265.254
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
281.542.533 281.542.533
Diğer Yedekler
54.696.807 54.696.807
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
932.113.167 441.561.956
Net Dönem Karı veya Zararı
-18.650.669 490.551.211
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.480.706.161 2.499.622.315
TOPLAM KAYNAKLAR
4.263.246.421 4.264.607.448


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 85.794.241 61.205.559
Satışların Maliyeti
16 -17.573.843 -13.960.444
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
68.220.398 47.245.115
BRÜT KAR (ZARAR)
68.220.398 47.245.115
Genel Yönetim Giderleri
17 -7.101.245 -7.848.130
Pazarlama Giderleri
17 -800.926 -754.778
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 8.084.346 19.358.215
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -3.401.379 -19.752.117
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
65.001.194 38.248.305
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 6.279.739
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 259.586 -9.098.744
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
3 181.804.762
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
65.260.780 217.234.062
Finansman Gelirleri
20 4.016.494 69.397.686
Finansman Giderleri
20 -87.927.943 -83.567.019
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-18.650.669 203.064.729
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-18.650.669 203.064.729
DÖNEM KARI (ZARARI)
-18.650.669 203.064.729
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-18.650.669 203.064.729
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 21 -0,04000000 0,47000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-354.929 242.645
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-331.249 213.108
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
13 -23.680 29.537
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
89.444
Yabancı Para Çevrim Farkları
13 89.444
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-265.485 242.645
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-18.916.154 203.307.374
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-18.916.154 203.307.374http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682467


BIST
14:24119.325
Değişim :  0,52% |  612,28
Açılış :  119.349  
Önceki Kapanış :  118.713  
En Yüksek
119.686
En Düşük
117.997
BIST En Aktif Hisseler
RTALB 34,10 36.965.280 % 10,00  
GLRYH 13,32 12.843.359 % 9,99  
KENT 917,10 34.154.438 % 9,99  
VKFYO 6,39 10.520.783 % 9,98  
BFREN 342,60 22.318.391 % 9,98  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6529 8,6963 % 0,35  
Frank 7,2841 7,3280 % 0,07  
Riyal 1,8249 1,8340 % 0,10  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.809 1.810 0,15  
Altın Gr. 399 399 0,24  
Cumhuriyet 2.592 2.612 6,80  
Tam 2.668 2.680 6,90  
Yarım 1.296 1.311 3,40  
Çeyrek 648 656 1,70  
Gümüş.Ons 18,88 18,91 0,17  
Gümüş Gr. 4,16 4,17 0,04  
B. Petrol 43,42 43,42 0,12