***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2018 18:22***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 121.840.877 208.659 -4.109.167 -7.724 61.667 -622.325 33.301.617 54.696.807 615.628.763 169.929.189 1.190.928.363 1.190.928.363
Transferler
169.929.189 -169.929.189
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
242.645 203.064.729
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
230.091.850 36.467 870.289.152 -134.099.073 736.316 1.887.579 52.939.662
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-55.342.158
Dönem Sonu Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 -189.441.231 944.975 -4.109.167 234.921 61.667 1.265.254 86.241.279 54.696.807 785.557.952 203.064.729 2.360.775.532 2.360.775.532
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 -189.440.968 944.975 -4.109.167 247.881 103.487 1.265.254 281.542.533 54.696.807 441.561.956 490.551.211 2.499.622.315 2.499.622.315
Transferler
490.551.211 -490.551.211
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-354.929 89.444 -18.650.669
Dönem Sonu Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 -189.440.968 944.975 -4.109.167 -107.048 192.931 1.265.254 281.542.533 54.696.807 932.113.167 -18.650.669 2.480.706.161 2.480.706.161


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
78.488.126 14.163.327
Dönem Karı (Zararı)
-18.650.669 203.064.729
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
87.949.325 -120.707.448
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4 1.356.195 894.461
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.564.362 4.960.552
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
3 -225.969.284
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 29.984.528 20.431.452
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
54.439.814 -981.697
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3 44.164.522
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9.121.184
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
9.121.184
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-106.995 26.736
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-288.579 32.924.365
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-6.279.739
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
14.690.355 -60.455.986
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.563.487 4.914.108
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.651.811 -8.313.803
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
154.850 4.354.882
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.623.829 -61.411.173
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.644.840 -60.315.864
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
9.268.669 -1.095.309
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
83.989.011 21.901.295
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.151.447 -7.428.856
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-349.438 -309.112
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
597.499 85.687.283
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-503.277 -617.104
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
58.330.159
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -809.604 -313.923
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.910.380 28.288.151
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-85.267.568 -103.799.679
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-55.342.158
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 -341.656
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -60.347.003 -22.337.490
Ödenen Faiz
7 -28.786.900 -26.044.988
Alınan Faiz
3.866.335 266.613
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.181.943 -3.949.069
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.912.868 -838.729
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.269.075 -4.787.798
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 88.837.174 19.451.752
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 84.568.099 14.663.954


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 84.568.099 88.837.174
Finansal Yatırımlar
6 15.529.616 17.439.996
Ticari Alacaklar
66.014.471 65.277.994
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 240.413 236.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 65.774.058 65.041.025
Diğer Alacaklar
11.263.266 10.933.689
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
21 10.552.020 10.552.020
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
711.246 381.669
Stoklar
12 367.830.083 357.748.074
Peşin Ödenmiş Giderler
10 7.079.303 4.823.759
Diğer Dönen Varlıklar
13 1.634.018 3.419.632
ARA TOPLAM
553.918.856 548.480.318
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
553.918.856 548.480.318
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 1.892.579 1.892.579
Ticari Alacaklar
50.997.239 56.439.941
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 50.997.239 56.439.941
Diğer Alacaklar
9.476.175 9.204.860
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
21 7.782.004 7.249.627
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.694.171 1.955.233
Stoklar
12 68.386.654 68.337.854
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 3.536.416.390 3.535.536.000
Maddi Duran Varlıklar
31.473.294 32.045.644
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.634.375 6.914.942
Şerefiye
707.175 707.176
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.927.200 6.207.766
Peşin Ödenmiş Giderler
10 11.075.708 10.521.361
Ertelenmiş Vergi Varlığı
413.158 306.163
Diğer Duran Varlıklar
13 2.921.263 2.825.135
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.719.686.835 3.724.024.479
TOPLAM VARLIKLAR
4.273.605.691 4.272.504.797
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 133.069.143 133.602.406
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 644.843.021 295.627.546
Ticari Borçlar
16.453.209 16.566.175
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 2.176.852 1.895.696
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 14.276.357 14.670.479
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
839.203 870.618
Diğer Borçlar
6.255.474 2.355.647
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 6.255.474 2.355.647
Ertelenmiş Gelirler
10 8.388.310 8.333.184
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
60.090 42.393
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 11.717.353 11.323.611
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
717.123 533.178
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11.000.230 10.790.433
ARA TOPLAM
821.625.803 468.721.580
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
821.625.803 468.721.580
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 958.887.560 1.293.166.591
Ticari Borçlar
1.047.208 582.128
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 1.047.208 582.128
Ertelenmiş Gelirler
10 9.830.240 9.412.508
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.508.719 999.675
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.508.719 999.675
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
971.273.727 1.304.160.902
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.792.899.530 1.772.882.482
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.480.706.161 2.499.622.315
Ödenmiş Sermaye
430.091.850 430.091.850
Sermaye Düzeltme Farkları
121.877.344 121.877.344
Birleşme Denkleştirme Hesabı
870.289.152 870.289.152
Geri Alınmış Paylar (-)
-189.440.968 -189.440.968
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
944.975 944.975
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-4.109.167 -4.109.167
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-107.048 247.881
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-107.048 247.881
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-107.048 247.881
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.458.185 1.368.741
Yabancı Para Çevrim Farkları
192.931 103.487
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
1.265.254 1.265.254
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
281.542.533 281.542.533
Diğer Yedekler
54.696.807 54.696.807
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
932.113.167 441.561.956
Net Dönem Karı veya Zararı
-18.650.669 490.551.211
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.480.706.161 2.499.622.315
TOPLAM KAYNAKLAR
4.273.605.691 4.272.504.797


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 92.088.469 65.933.662
Satışların Maliyeti
15 -22.271.891 -17.450.359
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
69.816.578 48.483.303
BRÜT KAR (ZARAR)
69.816.578 48.483.303
Genel Yönetim Giderleri
16 -8.191.249 -8.486.133
Pazarlama Giderleri
16 -1.335.272 -1.161.251
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 8.498.101 19.766.710
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -3.594.961 -19.930.275
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
65.193.197 38.672.354
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 6.279.739
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-9.121.184
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
3 181.804.762
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
65.193.197 217.635.671
Finansman Gelirleri
19 4.078.642 69.091.121
Finansman Giderleri
19 -87.965.717 -83.673.627
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-18.693.878 203.053.165
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
43.209 11.564
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-63.786 -26.736
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
106.995 38.300
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-18.650.669 203.064.729
DÖNEM KARI (ZARARI)
-18.650.669 203.064.729
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-18.650.669 203.064.729
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi Pay Başına Kazanç 20 -0,04000000 0,47000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-354.929 242.645
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-354.929 242.645
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
89.444 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
89.444 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-265.485 242.645
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-18.916.154 203.307.374
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-18.916.154 203.307.374http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682470


BIST
18:05117.741
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  118.114  
Önceki Kapanış :  117.741  
En Yüksek
118.658
En Düşük
117.002
BIST En Aktif Hisseler
OZKGY 4,91 93.510.968 % 0,00  
OZKGY 4,91 93.510.968 % 0,00  
ODAS 2,85 774.914.197 % 0,00  
KONYA 331,00 104.442.324 % 0,00  
KRDMA 4,25 6.712.781 % 0,00  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6057 8,6488 % 0,14  
Frank 7,2290 7,2725 % -0,62  
Riyal 1,8224 1,8316 % -0,13  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.810 1.810 -0,46  
Altın Gr. 399 399 -0,19  
Cumhuriyet 2.596 2.618 -0,70  
Tam 2.674 2.687 -0,70  
Yarım 1.298 1.314 -0,40  
Çeyrek 651 658 -0,20  
Gümüş.Ons 19,30 19,33 -0,10  
Gümüş Gr. 4,25 4,26 -0,03  
B. Petrol 43,72 43,72 0,08