***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

15.08.2018 19:59***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 121.840.877 208.659 -4.109.167 -64.275 56.551 61.667 -622.325 33.301.617 54.696.807 615.628.763 169.929.189 1.190.928.363 0 1.190.928.363
Transferler
5.860.286 164.068.903 -169.929.189
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
467.318 25.830 263.656.796 264.149.764 264.149.764
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
230.091.850 36.467 870.289.152 -134.098.810 736.316 1.887.579 52.939.662 1.021.882.216 1.021.882.216
Kar Payları
-148.694.742 -148.694.742 -148.694.742
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-55.342.158 189.440.968 -189.440.968 -55.342.158 -55.342.158
Dönem Sonu Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 -189.440.968 944.975 -4.109.167 402.863 82.381 61.667 1.265.254 281.542.533 54.696.807 441.561.956 263.656.796 2.272.923.443 0 2.272.923.443
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 -189.440.968 944.975 -4.109.167 374.932 -127.051 103.487 1.265.254 281.542.533 54.696.807 441.561.956 490.551.211 2.499.622.315 0 2.499.622.315
Transferler
11.349.541 479.201.670 -490.551.211
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-253.838 -114.734 308.777 466.041.694 465.981.899 465.981.899
Kar Payları
-135.000.000 -135.000.000 -135.000.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
189.440.968 49.767.414 239.208.382 239.208.382
Dönem Sonu Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 50.712.389 -4.109.167 121.094 -241.785 412.264 1.265.254 292.892.074 54.696.807 785.763.626 466.041.694 3.069.812.596 0 3.069.812.596


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
129.032.857 207.968.165
Dönem Karı (Zararı)
466.041.694 263.656.796
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-357.205.106 -110.912.359
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 2.109.913 1.964.989
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.194.029
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.794.005 416.864
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
3 -225.969.284
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24 53.842.492 45.823.538
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
179.514.608 19.845.569
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
23 -597.059.648 44.164.522
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-464.191 9.121.184
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-464.191 9.121.184
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-136.314
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-6.279.741
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
36.898.274 60.337.859
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
21.541.818 34.313.129
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.717.150 -4.451.670
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.194.633 2.555.164
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
23.268.239 27.921.236
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.380.238 -23.323.277
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
21.888.001 51.244.513
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
145.734.862 213.082.296
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-16.499.221 -4.846.681
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-202.784 -267.450
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-29.637.975 30.179.179
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
13 -24.157.917
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,15 -789.465 -713.381
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.568.192
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.750.352 -1.963.783
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.940.241 28.288.151
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-113.816.868 -245.796.051
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-55.342.158
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
239.208.382
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
239.208.382
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.669.840
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -252.333.582 -13.965.068
Ödenen Temettüler
-67.499.990 -148.694.742
Ödenen Faiz
7 -45.247.546 -42.874.520
Alınan Faiz
12.055.868 1.410.597
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.421.986 -7.648.707
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.676.694 -1.761.984
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.745.292 -9.410.691
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 85.428.659 18.145.271
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 75.683.367 8.734.580


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 75.683.367 85.428.659
Finansal Yatırımlar
6 20.380.237 17.439.996
Ticari Alacaklar
64.338.365 58.606.698
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,26 532.570 69.375
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 63.805.795 58.537.323
Diğer Alacaklar
10.857.016 10.874.209
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 9.335.991 10.552.020
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.521.025 322.189
Stoklar
12 379.225.158 357.495.590
Peşin Ödenmiş Giderler
10 5.336.020 3.510.998
Diğer Dönen Varlıklar
16 37.418 3.400.238
ARA TOPLAM
555.857.581 536.756.388
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
555.857.581 536.756.388
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 1.892.579 1.892.579
Ticari Alacaklar
48.911.942 56.439.941
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 48.911.942 56.439.941
Diğer Alacaklar
9.337.665 8.611.189
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 8.246.750 7.249.627
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.090.915 1.361.562
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 102.970.664 78.154.513
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 4.131.635.000 3.532.825.000
Maddi Duran Varlıklar
14 29.946.616 30.959.255
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.742.830 6.050.639
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 5.742.830 6.050.639
Peşin Ödenmiş Giderler
10 11.235.279 10.521.361
Diğer Duran Varlıklar
16 700.697 2.396.583
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.342.373.272 3.727.851.060
TOPLAM VARLIKLAR
4.898.230.853 4.264.607.448
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 50.915.401 133.602.406
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 691.948.879 295.627.546
Ticari Borçlar
12.112.199 13.463.959
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,26 5.012.202 3.999.540
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 7.099.997 9.464.419
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.348.448 462.660
Diğer Borçlar
71.515.076 1.098.201
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 67.500.010
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 4.015.066 1.098.201
Ertelenmiş Gelirler
10 10.497.908 6.861.433
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 11.633.431 10.465.258
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
247.824 196.090
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11.385.607 10.269.168
ARA TOPLAM
849.971.342 461.581.463
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
849.971.342 461.581.463
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 968.078.868 1.293.166.591
Ticari Borçlar
1.276.672 582.128
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 1.276.672 582.128
Ertelenmiş Gelirler
10 8.686.725 9.412.508
Uzun Vadeli Karşılıklar
404.650 242.443
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
404.650 242.443
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
978.446.915 1.303.403.670
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.828.418.257 1.764.985.133
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.069.812.596 2.499.622.315
Ödenmiş Sermaye
25 430.091.850 430.091.850
Sermaye Düzeltme Farkları
121.877.344 121.877.344
Birleşme Denkleştirme Hesabı
870.289.152 870.289.152
Geri Alınmış Paylar (-)
-189.440.968
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
50.712.389 944.975
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-4.109.167 -4.109.167
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-120.691 247.881
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
121.094 374.932
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
121.094 374.932
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-241.785 -127.051
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.677.518 1.368.741
Yabancı Para Çevrim Farkları
412.264 103.487
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
1.265.254 1.265.254
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 292.892.074 281.542.533
Diğer Yedekler
18 54.696.807 54.696.807
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 785.763.626 441.561.956
Net Dönem Karı veya Zararı
466.041.694 490.551.211
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.069.812.596 2.499.622.315
TOPLAM KAYNAKLAR
4.898.230.853 4.264.607.448


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 174.555.246 137.426.782 88.761.005 76.221.223
Satışların Maliyeti
19 -37.621.806 -32.069.484 -20.047.963 -18.109.040
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
136.933.440 105.357.298 68.713.042 58.112.183
BRÜT KAR (ZARAR)
136.933.440 105.357.298 68.713.042 58.112.183
Genel Yönetim Giderleri
20 -15.246.138 -15.569.056 -8.144.893 -7.720.926
Pazarlama Giderleri
20 -1.382.933 -1.032.602 -582.007 -277.824
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 23.870.572 25.916.009 15.786.226 6.557.794
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -10.175.821 -28.448.270 -6.774.442 -8.696.153
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
133.999.120 86.223.379 68.997.926 47.975.074
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 597.059.648 6.279.739 597.059.648
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 464.191 -9.036.947 204.605 61.797
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
3 181.804.762
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
731.522.959 265.270.933 666.262.179 48.036.871
Finansman Gelirleri
24 16.168.814 99.352.221 12.152.320 29.954.535
Finansman Giderleri
24 -281.650.079 -100.966.358 -193.722.136 -17.399.339
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
466.041.694 263.656.796 484.692.363 60.592.067
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
466.041.694 263.656.796 484.692.363 60.592.067
DÖNEM KARI (ZARARI)
466.041.694 263.656.796 484.692.363 60.592.067
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
466.041.694 263.656.796 484.692.363 60.592.067
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi pay başına kazanç 1,08000000 0,61000000 1,13000000 0,14000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-368.572 492.968 -13.643 250.323
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-253.838 467.138 77.411 254.030
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-114.734 25.830 -91.054 -3.707
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-114.734 25.830 -91.054 -3.707
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
308.777 219.333
Yabancı Para Çevrim Farkları
13 308.777 219.333
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-59.795 492.968 205.690 250.323
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
465.981.899 264.149.764 484.898.053 60.842.390
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
465.981.899 264.149.764 484.898.053 60.842.390http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704103


BIST18:00115.748
Değişim :  -0,99% |  -1.159,30
Açılış :  117.316  
Önceki Kapanış :  116.908  
En Yüksek
117.391
En Düşük
115.312
BIST En Aktif Hisseler
KUTPO 38,84 46.605.348 % 9,97  
ULAS 5,64 9.907.055 % 9,94  
DOBUR 14,60 3.243.972 % 9,94  
MARKA 2,66 61.057.219 % 9,92  
BURCE 10,53 17.366.154 % 9,92  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5416 8,5845 % 0,26  
Frank 7,2397 7,2833 % 0,26  
Riyal 1,8246 1,8337 % 0,16  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.776 0,89  
Altın Gr. 391 392 1,03  
Cumhuriyet 2.538 2.559 4,90  
Tam 2.612 2.626 5,10  
Yarım 1.269 1.285 2,50  
Çeyrek 635 643 1,20  
Gümüş.Ons 18,04 18,06 0,05  
Gümüş Gr. 3,98 3,98 0,01  
B. Petrol 42,91 42,91 0,14