***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

06.11.2018 18:15***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 121.840.877 208.659 -4.109.167 -64.275 56.551 61.667 -622.325 33.301.617 54.696.807 615.628.763 169.929.189 1.190.928.363 1.190.928.363 1.190.928.363
Transferler
5.860.286 164.068.903 -169.929.189 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
404.931 -149.165 277.621.957 277.877.723 277.877.723 277.877.723
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
230.091.850 36.467 870.289.152 -134.098.810 736.316 1.887.579 52.939.662 1.021.882.216 1.021.882.216 1.021.882.216
Kar Payları
-148.694.742 -148.694.742 -148.694.742 -148.694.742
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-55.342.158 189.440.968 -189.440.968 -55.342.158 -55.342.158 -55.342.158
Dönem Sonu Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 -189.440.968 944.975 -4.109.167 340.656 -92.614 61.667 1.265.254 281.542.533 54.696.807 441.561.956 277.621.957 2.286.651.402 2.286.651.402 2.286.651.402
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 -189.440.968 944.975 -4.109.167 374.932 -127.051 103.487 1.265.254 281.452.533 54.696.807 441.561.956 490.551.211 2.499.622.315 2.499.622.315 2.499.622.315
Transferler
11.349.540 479.201.671 -490.551.211 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-369.852 -204.180 7.694.924 1.049.500.337 1.056.621.229 1.056.621.229 1.056.621.229
Kar Payları
-135.000.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
187.072.798 49.767.414 236.840.212 236.840.212 236.840.212
Dönem Sonu Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 -2.368.170 50.712.389 -4.109.167 5.080 -331.231 7.798.411 1.265.254 292.892.073 54.696.807 785.763.627 1.049.500.337 3.658.083.756 3.658.083.756 3.658.083.756


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
210.149.907 235.219.362
Dönem Karı (Zararı)
1.049.500.337 277.621.957
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-856.543.357 -114.154.274
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.154.062 2.948.143
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.978.233 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.455.395 588.627
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
3 0 -225.969.284
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20 89.314.460 75.008.411
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
546.163.941 -13.736.370
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
19 -1.504.162.756 44.164.522
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
827.598 9.121.184
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
827.598 9.121.184
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-274.290 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 -6.279.507
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
46.360.091 79.953.170
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
19 -1.892.579 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
26.562.503 50.713.814
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.947.322 -5.537.612
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.844.885 2.587.823
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
28.792.604 32.189.145
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.849.130 -18.169.033
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
33.641.734 50.358.178
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
239.317.071 243.420.853
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-28.879.275 -7.970.453
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-287.889 -231.038
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-38.962.498 32.772.998
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
13 -24.157.915 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.323.722 -1.483.150
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 253.350 8.559.356
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -2.479.015 -2.591.359
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-11.255.196 28.288.151
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-161.940.202 -274.963.227
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-2.368.170 -55.342.158
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
239.208.382 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
239.208.382 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 195.996.000 19.027.223
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -431.953.078 -13.965.068
Ödenen Temettüler
-135.000.000 -148.694.742
Ödenen Faiz
7 -44.866.882 -78.368.795
Alınan Faiz
17.043.546 2.380.313
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.247.207 -6.970.867
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
57.243.088 -2.294.945
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
66.490.295 -9.265.812
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 85.428.659 18.145.271
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 151.918.954 8.879.459


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 151.918.954 85.428.659
Finansal Yatırımlar
6 30.587.771 17.439.996
Ticari Alacaklar
81.352.742 58.606.698
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,22 109.297 69.375
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 81.243.445 58.537.323
Diğer Alacaklar
1.917.355 10.874.209
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 0 10.552.020
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.917.355 322.189
Stoklar
12 389.140.299 357.495.590
Peşin Ödenmiş Giderler
10 5.627.336 3.510.998
Diğer Dönen Varlıklar
14 588.230 3.400.238
ARA TOPLAM
661.132.687 536.756.388
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
661.132.687 536.756.388
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 0 1.892.579
Ticari Alacaklar
56.888.629 56.439.941
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 56.888.629 56.439.941
Diğer Alacaklar
14.113.146 8.611.189
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 12.947.529 7.249.627
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.165.617 1.361.562
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 108.975.574 78.154.513
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 5.041.106.000 3.532.825.000
Maddi Duran Varlıklar
29.640.719 30.959.255
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.538.835 6.050.639
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.538.835 6.050.639
Peşin Ödenmiş Giderler
10 11.243.962 10.521.361
Diğer Duran Varlıklar
14 788.494 2.396.583
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.268.295.359 3.727.851.060
TOPLAM VARLIKLAR
5.929.428.046 4.264.607.448
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 63.042.282 133.602.406
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 960.978.417 295.627.546
Ticari Borçlar
15.422.578 13.463.959
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,22 6.022.769 3.999.540
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 9.399.809 9.464.419
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.952.807 462.660
Diğer Borçlar
4.383.174 1.098.201
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 4.383.174 1.098.201
Ertelenmiş Gelirler
10 11.851.695 6.861.433
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 10.306.183 10.465.258
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
306.302 196.090
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9.999.881 10.269.168
ARA TOPLAM
1.067.937.136 461.581.463
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.067.937.136 461.581.463
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 1.193.831.184 1.293.166.591
Ticari Borçlar
1.247.814 582.128
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 1.247.814 582.128
Ertelenmiş Gelirler
10 7.887.686 9.412.508
Uzun Vadeli Karşılıklar
440.470 242.443
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
440.470 242.443
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.203.407.154 1.303.403.670
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.271.344.290 1.764.985.133
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.658.083.756 2.499.622.315
Ödenmiş Sermaye
21 430.091.850 430.091.850
Sermaye Düzeltme Farkları
121.877.344 121.877.344
Birleşme Denkleştirme Hesabı
870.289.152 870.289.152
Geri Alınmış Paylar (-)
-2.368.170 -189.440.968
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
50.712.389 944.975
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-4.109.167 -4.109.167
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-326.151 247.881
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.080 374.932
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.080 374.932
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-331.231 -127.051
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.063.665 1.368.741
Yabancı Para Çevrim Farkları
7.798.411 103.487
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
1.265.254 1.265.254
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
292.892.073 281.542.533
Diğer Yedekler
54.696.807 54.696.807
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
785.763.627 441.561.956
Net Dönem Karı veya Zararı
1.049.500.337 490.551.211
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.658.083.756 2.499.622.315
TOPLAM KAYNAKLAR
5.929.428.046 4.264.607.448


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 271.537.154 214.584.065 96.981.908 77.157.283
Satışların Maliyeti
16 -56.348.452 -48.701.339 -18.726.646 -16.631.855
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
215.188.702 165.882.726 78.255.262 60.525.428
BRÜT KAR (ZARAR)
215.188.702 165.882.726 78.255.262 60.525.428
Genel Yönetim Giderleri
17 -22.066.752 -22.786.033 -6.820.614 -7.216.977
Pazarlama Giderleri
17 -1.933.959 -1.326.274 -551.026 -293.672
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 71.642.073 35.711.962 47.771.501 9.795.953
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -34.399.628 -35.346.755 -24.223.807 -6.898.485
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
228.430.436 142.135.626 94.431.316 55.912.247
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 1.506.055.335 6.279.739 908.995.687 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -1.892.579 0 -1.892.579 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -827.598 -8.166.156 -1.291.789 870.791
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
3 0 181.804.762 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.731.765.594 322.053.971 1.000.242.635 56.783.038
Finansman Gelirleri
20 169.318.352 116.860.690 153.149.538 17.508.469
Finansman Giderleri
20 -851.583.609 -161.292.704 -569.933.530 -60.326.346
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.049.500.337 277.621.957 583.458.643 13.965.161
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.049.500.337 277.621.957 583.458.643 13.965.161
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.049.500.337 277.621.957 583.458.643 13.965.161
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.049.500.337 277.621.957 583.458.643 13.965.161
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi pay başına kazanç 21 2,44000000 0,65000000 1,36000000 0,03000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-574.032 255.766 -205.460 -237.202
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-369.852 404.931 -116.014 -62.207
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-204.180 -149.165 -89.446 -174.995
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
7.694.924 0 7.386.147 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
13 7.694.924 0 7.386.147 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.120.892 255.766 7.180.687 -237.202
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.056.621.229 277.877.723 590.639.330 13.727.959
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.056.621.229 277.877.723 590.639.330 13.727.959http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/717998


BIST
18:05114.809
Değişim :  -0,85% |  -985,03
Açılış :  115.451  
Önceki Kapanış :  115.794  
En Yüksek
115.451
En Düşük
112.829
BIST En Aktif Hisseler
BURVA 28,62 16.684.203 % 9,99  
BFREN 376,80 52.702.754 % 9,98  
SILVR 4,19 33.752.316 % 9,97  
PKENT 276,80 2.233.776 % 9,97  
LUKSK 21,86 2.353.496 % 9,90  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6455 8,6888 % 0,23  
Frank 7,2629 7,3067 % -0,12  
Riyal 1,8248 1,8340 % 0,03  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.799 1.800 -3,89  
Altın Gr. 397 397 -0,58  
Cumhuriyet 2.585 2.608 2,80  
Tam 2.661 2.676 3,00  
Yarım 1.293 1.309 1,40  
Çeyrek 646 655 0,70  
Gümüş.Ons 18,69 18,73 0,02  
Gümüş Gr. 4,12 4,13 0,01  
B. Petrol 43,14 43,14 0,79