***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2020 19:07***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 -189.440.968 944.975 -4.109.167 374.932 -127.051 103.487 1.265.254 281.542.533 54.696.807 441.561.956 490.551.211 2.499.622.315 2.499.622.315
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
7.138.489
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10 446.152 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
10 29.777.760 7.138.489
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 6.072.088 6.946.045
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 7.821.628 10.554.333
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17,18 345.224 286.703
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7.476.404 10.267.630
ARA TOPLAM
946.454.983 965.851.285
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
946.454.983 965.851.285
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.289.652.762 992.687.899
Ticari Borçlar
3.120.366 3.205.419
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.120.366 3.205.419
Türev Araçlar
24.355.539 5.187.501
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
10 24.355.539 5.187.501
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 5.483.069 7.523.123
Uzun Vadeli Karşılıklar
584.416 421.764
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 584.416 421.764
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.323.196.152 1.009.025.706
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.269.651.135 1.974.876.991
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.020.450.560 3.630.805.417
Ödenmiş Sermaye
26 430.091.850 430.091.850
Sermaye Düzeltme Farkları
121.877.344 121.877.344
Birleşme Denkleştirme Hesabı
870.289.152 870.289.152
Geri Alınmış Paylar (-)
-4.592.411 -3.860.001
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
50.712.389 50.712.389
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-4.109.167 -4.109.167
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 -1.148.542 -426.037
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
-1.074.920 -415.241
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-73.622 -10.796
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 -47.332.651 2.994.773
Yabancı Para Çevrim Farkları
7.370.271 2.767.623
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-54.702.922 -1.038.104
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
10 -54.702.922 -1.038.104
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 1.265.254
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 116.693.057 107.311.106
Diğer Yedekler
19 54.696.807 54.696.807
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 1.884.229.243 971.344.594
Net Dönem Karı veya Zararı
549.043.489 1.029.882.607
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.020.450.560 3.630.805.417
TOPLAM KAYNAKLAR
6.290.101.695 5.605.682.408


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 412.019.798 374.601.700
Satışların Maliyeti
20 -91.479.466 -77.845.863
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
320.540.332 296.755.837
BRÜT KAR (ZARAR)
320.540.332 296.755.837
Genel Yönetim Giderleri
21 -24.321.214 -30.011.483
Pazarlama Giderleri
21 -1.569.247 -2.285.348
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 38.431.601 80.924.949
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -38.592.864 -55.730.712
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
294.488.608 289.653.243
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 580.453.447 1.246.805.862
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -9.779.099 -1.892.579
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 350.473 533.187
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
865.513.429 1.535.099.713
Finansman Gelirleri
25 181.606.736 367.824.888
Finansman Giderleri
25 -498.076.676 -873.041.994
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
549.043.489 1.029.882.607
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
549.043.489 1.029.882.607
DÖNEM KARI (ZARARI)
549.043.489 1.029.882.607
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- 0 0
Ana Ortaklık Payları
549.043.489 1.029.882.607
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-722.505 -673.918
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -62.826 -385.728
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
13 -659.679 -288.190
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-50.327.424 1.626.032
Yabancı Para Çevrim Farkları
13 4.602.648 2.664.136
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10 -53.664.818 -1.038.104
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
10 -53.664.818 -1.038.104
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-1.265.254 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-1.265.254 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-51.049.929 952.114
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
497.993.560 1.030.834.721
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
497.993.560 1.030.834.721http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823008


BIST18:05114.809
Değişim :  -0,85% |  -985,03
Açılış :  115.451  
Önceki Kapanış :  115.794  
En Yüksek
115.451
En Düşük
112.829
BIST En Aktif Hisseler
BURVA 28,62 16.684.203 % 9,99  
BFREN 376,80 52.702.754 % 9,98  
SILVR 4,19 33.752.316 % 9,97  
PKENT 276,80 2.233.776 % 9,97  
LUKSK 21,86 2.353.496 % 9,90  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6404 8,6837 % 0,17  
Frank 7,2646 7,3084 % -0,09  
Riyal 1,8248 1,8339 % 0,03  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.798 1.799 -4,84  
Altın Gr. 397 397 -0,87  
Cumhuriyet 2.654 2.694 -5,00  
Tam 2.659 2.674 1,50  
Yarım 1.292 1.308 0,70  
Çeyrek 646 655 0,40  
Gümüş.Ons 18,69 18,72 0,01  
Gümüş Gr. 4,12 4,13 0,01  
B. Petrol 43,27 43,27 0,92