***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

20.02.2017 20:58***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 121.840.877 208.659 -4.109.167 -3.497 147 46.365.852 20.888.561 54.696.807 330.152.935 58.634.016 828.675.190 828.675.190
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-46.282.139 -46.282.139 -46.282.139
Transferler
3.983.258 54.650.758 -58.634.016 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-248.855 -49.071 -83.713 291.947.325 291.565.686 291.565.686
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
-24.999.995 -24.999.995 -24.999.995
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 121.840.877 208.659 -4.109.167 -252.352 -48.924 24.871.819 54.696.807 359.803.698 291.947.325 1.048.958.742 1.048.958.742
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 121.840.877 208.659 -4.109.167 -252.352 -48.924 24.871.819 54.696.807 359.803.698 291.947.325 1.048.958.742 1.048.958.742
Transferler
8.429.798 283.517.527 -291.947.325 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
244.628 110.591 -622.325 169.929.189 169.662.083 169.662.083
Kar Payları
-30.000.000 -30.000.000 -30.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.307.538 2.307.538 2.307.538
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 121.840.877 208.659 -4.109.167 -7.724 61.667 -622.325 33.301.617 54.696.807 615.628.763 169.929.189 1.190.928.363 1.190.928.363


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.009.440 140.962.212
Dönem Karı (Zararı)
169.929.189 291.947.325
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-107.935.243 -119.010.208
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 788.372 758.134
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
831.288 1.945.177
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19.185.720 25.883.890
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
104.032.772 182.372.921
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-124.666.570 -194.330.883
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
23 -124.666.570 -194.330.883
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-76.801.790 -11.475.167
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
14 -76.801.790 -11.475.167
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 109.941 144.346
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
789 -9.541
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
23 -30.790.590 -123.576.015
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-625.175 -723.070
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.434.696 -31.516.351
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.281.025 -11.863.009
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-56.176.489 -37.871.261
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
908.911 -6.091.757
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
79.113.907 24.309.676
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.945.438 22.358.788
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
77.168.469 1.950.888
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
56.559.250 141.420.766
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-28.487.209 -381.632
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-62.601 -76.922
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
102.501.658 -97.810.335
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
10.893
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
344.700
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-174.417.646
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
549.189
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
549.189
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -433.598 -595.154
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
108.558.941 60.548.644
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.873.296 -5.941.948
Alınan Temettüler
14 3.942.073 21.690.987
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
16 2.307.538
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-156.859.927 -52.924.749
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
264.137.009 219.891.378
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-351.407.233 -237.679.169
Ödenen Temettüler
-30.000.000 -24.999.995
Ödenen Faiz
-42.581.228 -11.957.198
Alınan Faiz
2.991.525 1.820.235
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.348.829 -9.772.872
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.237.203 5.194.358
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.111.626 -4.578.514
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 42.563.378 47.141.892
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 19.451.752 42.563.378


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 19.451.752 42.563.378
Ticari Alacaklar
75.986.306 32.244.329
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,27 2.547 947.386
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 75.983.759 31.296.943
Diğer Alacaklar
2.714.689 1.885.530
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.714.689 1.885.530
Stoklar
11 97.476.420 723.920
Peşin Ödenmiş Giderler
9 3.143.875 5.621.791
Diğer Dönen Varlıklar
15 33.975 3.064.882
ARA TOPLAM
198.807.017 86.103.830
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
198.807.017 86.103.830
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
56.151.008 59.538.704
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 56.151.008 59.538.704
Diğer Alacaklar
4.159.560 3.338.288
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 4.159.560 3.338.288
Stoklar
11 291.205.450 317.618.252
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14 337.113.225 264.875.833
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 1.103.592.419 1.044.113.000
Maddi Duran Varlıklar
12 2.126.857 2.493.886
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
752.036 740.570
Şerefiye
3 707.176 707.176
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 44.860 33.394
Peşin Ödenmiş Giderler
9 6.784.116 5.553.076
Ertelenmiş Vergi Varlığı
3 176.454 176.454
Diğer Duran Varlıklar
15 2.126.961 941.036
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.804.188.086 1.699.389.099
TOPLAM VARLIKLAR
2.002.995.103 1.785.492.929
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 96.993.411 171.073.123
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 85.160.868 90.302.452
Ticari Borçlar
10.427.385 9.518.474
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,27 1.681.375 2.058.896
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 8.746.010 7.459.578
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 464.062 296.488
Diğer Borçlar
2.792.264 1.077.101
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.792.264 1.077.101
Ertelenmiş Gelirler
9 51.018.038 571.653
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 22.608 51.666
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.012.839 1.239.085
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 167.799 168.303
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 845.040 1.070.782
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 3.275.391
ARA TOPLAM
247.891.475 277.405.433
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
247.891.475 277.405.433
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 563.258.210 458.179.619
Uzun Vadeli Karşılıklar
917.055 949.135
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 917.055 949.135
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
564.175.265 459.128.754
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
812.066.740 736.534.187
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.190.928.363 1.048.958.742
Ödenmiş Sermaye
18 200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
121.840.877 121.840.877
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
208.659 208.659
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-4.109.167 -4.109.167
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.724 -252.352
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.724 -252.352
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -7.724 -252.352
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-560.658 -48.924
Yabancı Para Çevrim Farkları
18 61.667 -48.924
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
18 -622.325
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
33.301.617 24.871.819
Diğer Yedekler
54.696.807 54.696.807
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
615.628.763 359.803.698
Net Dönem Karı veya Zararı
169.929.189 291.947.325
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.190.928.363 1.048.958.742
TOPLAM KAYNAKLAR
2.002.995.103 1.785.492.929


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 78.563.118 89.825.706
Satışların Maliyeti
19 -26.543.769 -29.511.213
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
52.019.349 60.314.493
BRÜT KAR (ZARAR)
52.019.349 60.314.493
Genel Yönetim Giderleri
20 -29.138.170 -15.828.730
Pazarlama Giderleri
20 -1.082.753 -952.559
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 36.535.162 30.791.602
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -18.519.241 -25.953.853
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
39.814.347 48.370.953
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 155.457.160 319.618.913
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -2.420.550
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
14 76.801.790 11.475.167
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
272.073.297 377.044.483
Finansman Gelirleri
24 36.772.760 27.516.795
Finansman Giderleri
24 -138.806.927 -112.469.607
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
170.039.130 292.091.671
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-109.941 -144.346
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -109.941 -144.346
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
169.929.189 291.947.325
DÖNEM KARI (ZARARI)
169.929.189 291.947.325
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
169.929.189 291.947.325
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 25 0,85000000 1,46000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
244.628 -248.855
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 244.628 -242.705
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-6.150
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
14 -6.150
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-511.734 -132.784
Yabancı Para Çevrim Farkları
110.591 -49.071
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-83.713
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-622.325 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
14 -622.325
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-267.106 -381.639
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
169.662.083 291.565.686
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
169.662.083 291.565.686http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/587612


BIST
18:05114.809
Değişim :  -0,85% |  -985,03
Açılış :  115.451  
Önceki Kapanış :  115.794  
En Yüksek
115.451
En Düşük
112.829
BIST En Aktif Hisseler
BURVA 28,62 16.684.203 % 9,99  
BFREN 376,80 52.702.754 % 9,98  
SILVR 4,19 33.752.316 % 9,97  
PKENT 276,80 2.233.776 % 9,97  
LUKSK 21,86 2.353.496 % 9,90  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6404 8,6837 % 0,17  
Frank 7,2646 7,3084 % -0,09  
Riyal 1,8248 1,8339 % 0,03  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.798 1.799 -4,84  
Altın Gr. 397 397 -0,87  
Cumhuriyet 2.654 2.694 -5,00  
Tam 2.659 2.674 1,50  
Yarım 1.292 1.308 0,70  
Çeyrek 646 655 0,40  
Gümüş.Ons 18,69 18,72 0,01  
Gümüş Gr. 4,12 4,13 0,01  
B. Petrol 43,27 43,27 0,92