***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

06.11.2017 18:15***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 121.840.877 208.659 -4.109.167 -252.352 -48.924 24.871.819 54.696.807 359.803.698 291.947.325 1.048.958.742 1.048.958.742
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
8.429.798 283.517.527 -291.947.325 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
294.670 -622.325 34.218.332 33.890.677 33.890.677
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Kar Payları
-30.000.000 -30.000.000 -30.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 121.840.877 208.659 -4.109.167 42.318 -48.924 -622.325 33.301.617 54.696.807 613.321.225 34.218.332 1.052.849.419 1.052.849.419
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 121.840.877 208.659 -4.109.167 -7.724 61.667 -622.325 33.301.617 54.696.807 615.628.763 169.929.189 1.190.928.363 1.190.928.363
Transferler
5.860.286 164.068.903 -169.929.189 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
255.766 277.621.957 277.877.723 277.877.723
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
230.091.850 36.467 870.289.152 -134.098.810 736.316 1.887.579 52.939.662 1.021.882.216 1.021.882.216
Kar Payları
-148.694.742 -148.694.742 -148.694.742
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-55.342.158 189.440.968 -189.440.968 -55.342.158 -55.342.158
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 -189.440.968 944.975 -4.109.167 248.042 61.667 1.265.254 281.542.533 54.696.807 441.561.956 277.621.957 2.286.651.402 2.286.651.402


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
238.863.314 25.336.476
Dönem Karı (Zararı)
277.621.957 34.218.332
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-112.589.098 2.700.727
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.381.536 625.002
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.189.082 675.852
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
3 -225.969.284
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 75.269.329 14.250.196
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-13.736.370 24.652.853
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
44.164.522 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
3 44.164.522
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9.121.184 -6.174.743
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 9.121.184 -6.174.743
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
270.410 87.333
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-625.175
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-6.279.507 -30.790.591
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
92.067.488 13.572.451
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
44.833.663 23.298.845
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.775.620 -37.887.406
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.274.862 1.272.351
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
49.734.583 26.888.661
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-13.765.941 4.177.373
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
63.500.524 22.711.288
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
257.100.347 50.491.510
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-18.467.589 -25.092.434
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
230.556 -62.600
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
32.521.627 93.700.287
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.740
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.734.521 -223.539
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.559.356 98.981.518
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.591.359 -9.003.505
Alınan Temettüler
3.942.073
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3 28.288.151
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-275.224.145 -119.026.890
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-55.342.158
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.027.224 195.617.849
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.965.068 -257.667.000
Ödenen Temettüler
-148.694.742 -30.000.000
Ödenen Faiz
-78.437.600 -28.792.795
Alınan Faiz
2.188.199 1.815.056
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.839.204 9.873
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-2.294.945 636.820
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.134.149 646.693
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 19.451.752 42.563.378
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 13.317.603 43.210.071


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 13.317.603 19.451.752
Finansal Yatırımlar
6 13.506.423
Ticari Alacaklar
67.774.243 75.986.306
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8.21 228.325 2.547
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 67.545.918 75.983.759
Diğer Alacaklar
10.915.402 2.714.689
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
21 10.552.020
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 363.382 2.714.689
Stoklar
12 377.794.102 97.476.420
Peşin Ödenmiş Giderler
10 7.182.057 3.143.875
Diğer Dönen Varlıklar
13 27.546.330 33.975
ARA TOPLAM
518.036.160 198.807.017
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
518.036.160 198.807.017
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 1.892.579
Ticari Alacaklar
60.864.855 56.151.008
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 60.864.855 56.151.008
Diğer Alacaklar
7.976.449 4.159.560
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
21 6.018.869 4.159.560
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.957.580
Stoklar
12 60.087.126 291.205.450
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 0 337.113.225
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 3.328.372.911 1.103.592.419
Maddi Duran Varlıklar
30.431.665 2.126.857
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.985.500 752.036
Şerefiye
707.176 707.176
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.278.324 44.860
Peşin Ödenmiş Giderler
10 8.514.087 6.784.116
Ertelenmiş Vergi Varlığı
237.920 176.454
Diğer Duran Varlıklar
13 2.509.278 2.126.961
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.507.872.370 1.804.188.086
TOPLAM VARLIKLAR
4.025.908.530 2.002.995.103
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 133.183.966 96.993.411
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 272.515.032 85.160.868
Ticari Borçlar
15.088.354 10.427.385
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8.21 2.636.810 1.681.375
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 12.451.544 8.746.010
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
844.900 464.062
Diğer Borçlar
2.368.656 2.792.264
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.368.656 2.792.264
Ertelenmiş Gelirler
10 9.971.480 51.018.038
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
138.677 22.608
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.784.798 1.012.839
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 461.019 167.799
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 5.323.779 845.040
ARA TOPLAM
439.895.863 247.891.475
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
439.895.863 247.891.475
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 1.287.389.295 563.258.210
Ticari Borçlar
613.893
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 613.893
Ertelenmiş Gelirler
10 10.210.466
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.147.611 917.055
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.147.611 917.055
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.299.361.265 564.175.265
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.739.257.128 812.066.740
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.286.651.402 1.190.928.363
Ödenmiş Sermaye
430.091.850 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
121.877.344 121.840.877
Birleşme Denkleştirme Hesabı
870.289.152
Geri Alınmış Paylar (-)
-189.440.968
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
944.975 208.659
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-4.109.167 -4.109.167
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
248.042 -7.724
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
248.042 -7.724
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
248.042 -7.724
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.326.921 -560.658
Yabancı Para Çevrim Farkları
61.667 61.667
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
1.265.254 -622.325
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
281.542.533 33.301.617
Diğer Yedekler
54.696.807 54.696.807
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
441.561.956 615.628.763
Net Dönem Karı veya Zararı
277.621.957 169.929.189
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.286.651.402 1.190.928.363
TOPLAM KAYNAKLAR
4.025.908.530 2.002.995.103


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 228.735.594 57.260.061 81.890.557 20.013.095
Satışların Maliyeti
15 -58.499.177 -18.473.881 -19.842.874 -5.971.941
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
170.236.417 38.786.180 62.047.683 14.041.154
BRÜT KAR (ZARAR)
170.236.417 38.786.180 62.047.683 14.041.154
Genel Yönetim Giderleri
16 -25.312.762 -19.926.830 -8.126.869 -7.936.761
Pazarlama Giderleri
16 -2.783.290 -692.792 -760.470 -287.863
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 37.289.423 17.753.387 10.564.736 6.363.657
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -35.777.745 -13.341.380 -6.906.348 -3.342.313
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
143.652.043 22.578.565 56.818.732 8.837.874
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 6.279.739 30.790.591 25.001
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 -9.121.184 6.174.743 -218.735
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
3 181.804.762
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
322.615.360 59.543.899 56.818.732 8.644.140
Finansman Gelirleri
19 116.693.993 34.827.483 17.616.557 8.692.986
Finansman Giderleri
19 -161.416.986 -60.065.717 -60.379.448 -24.344.460
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
277.892.367 34.305.665 14.055.841 -7.007.334
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-270.410 -87.333 -90.680 -24.650
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-276.961 -87.333 -77.355 -24.650
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
6.551 -13.325
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
277.621.957 34.218.332 13.965.161 -7.031.984
DÖNEM KARI (ZARARI)
277.621.957 34.218.332 13.965.161 -7.031.984
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
277.621.957 34.218.332 13.965.161 -7.031.984
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi Pay Başına Kazanç 20 0,65000000 0,17000000 0,03000000 -0,04000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
255.766 294.670 -237.202 23.252
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
255.766 294.670 -237.202 23.252
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3 0 -622.325 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -622.325 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
3 -622.325
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
255.766 -327.655 -237.202 23.252
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
277.877.723 33.890.677 13.727.959 -7.008.732
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
277.877.723 33.890.677 13.727.959 -7.008.732http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/639258


BIST
18:05114.809
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  115.451  
Önceki Kapanış :  114.809  
En Yüksek
115.451
En Düşük
112.829
BIST En Aktif Hisseler
BURVA 28,62 16.684.203 % 9,99  
BFREN 376,80 52.702.754 % 9,98  
SILVR 4,19 33.752.316 % 9,97  
PKENT 276,80 2.233.776 % 9,97  
LUKSK 21,86 2.353.496 % 9,90  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6404 8,6837 % 0,17  
Frank 7,2646 7,3084 % -0,09  
Riyal 1,8248 1,8339 % 0,03  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.803 1.804 4,92  
Altın Gr. 397 397 -0,87  
Cumhuriyet 2.654 2.694 -5,00  
Tam 2.659 2.674 1,50  
Yarım 1.292 1.308 0,70  
Çeyrek 646 655 0,40  
Gümüş.Ons 18,80 18,84 0,11  
Gümüş Gr. 4,15 4,16 0,03  
B. Petrol 42,92 42,92 -0,32