Anadolu Efes'in konsolide satış hacmi 2019 yılında %1,9 arttı

13.01.2020 06:30Anadolu Efes'in konsolide satış hacmi, yılın son çeyreğinde
yıllık bazda %7,2 oranında artış gösteren uluslararası bira
operasyonlarının ve Türkiye meşrubat operasyonlarının güçlü
performansı sayesinde %2,4 oranında büyüme kaydetti.
Buna göre, Anadolu Efes'in konsolide satış hacmi 2019 yılının
tamamında, düşük-orta tek haneli büyüme beklentisi doğrultusunda
yıllık bazda %1,9 oranında artışla 110,9 mhl'ye ulaştı.
Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler
verildi:
"BİRA GRUBU

2019 yılının son çeyreği Bira Grubu satış hacminin yıllık %4,8
oranında artışla 8,6 mhl'ye ulaştığı bir diğer güçlü çeyrek olmuştur.
Bira grubunun bu çeyrekteki güçlü performansına özellikle yıl boyunca
beklentilerin üzerinde performans gösteren Rusya ve Ukrayna katkı
sağlamıştır. 2019 yılının tamamında bira grubu satış hacmi, orta-tek
haneli büyüme beklentimize paralel olarak% 5,9 oranında artışla 36,2
mhl olarak gerçekleşmiştir.

TÜRKİYE BİRA OPERASYONLARI

Türkiye bira toplam satış hacmi 2019 yılının son çeyreğinde bir
önceki yılın aynı dönemine kıyasla %7,1 oranında düşüşle 1,3 mhl
seviyesinde gerçekleşmiştir. Sonuç olarak, 2019 yılının tamamında,
Türkiye bira operasyonlarının toplam satış hacmi ihracat da dahil
olmak üzere, orta tek haneli düşüş beklentimiz doğrultusunda yıllık
bazda % 5,2 oranında düşüşle 5,4 mhl seviyesinde kaydedilmiştir.
Tüm hızlı tüketim ürünleri sektörü, makro dinamiklerin neden
olduğu zayıf talep ve bununla ilişkili düşük tüketici güveninden
olumsuz etkilenerek çeyrek boyunca baskı altında kalmaya devam
etmiştir. Bira pazarı, yılın son çeyreğinde, diğer hızlı tüketim
ürünleri kategorilerine benzer bir şekilde gerilemiş ve satın
alınabilirliğin düşüşünden de etkilenmiştir. Bira pazarının 2019
yılında orta-haneli düşüş gösterdiği tahmin edilmektedir.
2019 yılı zorlu bir yıl olmasına rağmen, aynı zamanda
markalarımıza yatırım yaparak portföyümüzü güçlendirebildiğimiz,
kaliteyi, tadı ve tazeliği geliştirmeye devam ettiğimiz, premium
segmentteki varlığımızı genişlettiğimiz ve kültürel etkinlikler ve
festivaller yoluyla tüketicilerle olan bağımızı canlandırabildiğimiz
bir yıl olmuştur.

ULUSLARARASI BİRA OPERASYONLARI

Uluslararası Bira Operasyonlarının konsolide satış hacim 2019
senesinin son çeyreğinde 7,3 mhl'ye ulaşmıştır. Bu çeyrekteki güçlü
büyümeye esas olarak Rusya ve Ukrayna katkı sağlarken Gürcistan'ın da
büyümeye katkısı pozitif olmuştur. Buna göre, 2019 yılının tamamında
uluslararası bira operasyonlarının satış hacmi yıllık %8,1 oranında
artarak 30.8 mhl olarak gerçekleşmiştir.
Rusya bira pazarının 2019 yılında düşük-tek haneli büyüdüğü tahmin
edilmektedir. Pazar zorlu bir üçüncü çeyrek geçirmiş olmasına rağmen
bira hacimlerinde hafif seviyede toparlanma görülürken 4. çeyrekte
büyüme kaydedilmiştir. 2019 yılının tamamında, Rusya'daki
operasyonumuzun hacimleri yüksek tek haneli oranda büyüme göstermiş ve
sene başından bu yana pazar payı kazanmamızı sağlamıştır. Rusya'daki
güçlü performansımıza hem birleşmenin akabinde gerçekleşen başarılı
bir entegrasyon süreci hem de net satış gelirlerini artırmaya yönelik
odağımız katkı sağlamıştır.
Ukrayna, yılın başından bu yana beklentilerin üzerinde performans
göstermiştir. Ukrayna bira pazarının 2019 yılında düşük tek haneli
oranda yükseldiği tahmin edilmektedir. Diğer taraftan Ukrayna'daki
bira operasyonlarımız ise 2019 yılında düşük çift haneli büyüme
kaydetmiştir. Efes markalarının başarılı lansmanları yıl boyunca
pazarın üzerinde performans gösterilmesine destek olmuştur.
2019 yılında Kazakistan bira pazarının yatay seviyede kaldığı
tahmin edilmektedir. Makro zorlukların yanı sıra pazardaki rekabetçi
baskılara rağmen, hacimlerimizi ve pazar payımızı sabite yakın
tutabilmeyi başardık. Satış kanallarında artan görünürlük, yeni
lansmanlar, tüketicilere sunulan özel ambalajlar ile birlikte kaliteye
daha fazla odaklanılmasıyıl boyunca performansımıza katkı sağlamıştır.
Diğer uluslararası bira operasyonlarımızda, pazarların düşük tek
haneli seviyede arttığı tahmin edilmektedir. Markalara olan odağımız,
ana markalarımızda yaptığımız lansmanlar ile birlikte satış
noktalarındaki varlığımızı artırmaya yönelik girişimlerimiz sayesinde
pazar liderliğimiz bu dönemde de devam etmiştir.

MEŞRUBAT GRUBU

2019 yılının son çeyreğinde, konsolide satış hacmi, %0,8 artışla
230,5 milyon ünite kasa olmuştur. Gazlı içecekler kategorisi %4,9 ve
gazsız içecekler kategorisi %14,5 artış kaydederken, su ve çay
kategorilerindeki azalma sırasıyla %13,0 ve %9,2 olarak
gerçekleşmiştir. Aynı dönemde, ana kategorilerin satış hacmindeki
büyüme %2,4 olmuştur (Ana kategoriler, bu bilgi notu boyunca CCI'ın
dağıtımı yapılan Çay haricindeki kategorilerini ifade etmektedir).
2019 yılında, konsolide satış hacmi, ‘hafif düşüş' yönündeki
beklentimizin üzerinde gerçekleşerek %0,1 artışla 1.316 milyon ünite
kasa olmuştur. Ana kategorilerdeki büyüme ise geçen yıla göre %0,6
artmıştır. Pakistan'daki yavaşlama ve Türkmenistan'da üretimin
durmasına rağmen, satış hacmimiz Kazakistan, Türkiye ve Azerbaycan
operasyonlarımızın katkısıyla büyümeye devam etmiştir. Türkmenistan
hariç olarak bakıldığında, konsolide ana kategoriler satış hacmi 2019
yılında %1,4 oranında artmıştır. Gazlı içecekler kategorisi (%0,3
artış) ve gazsız içecekler kategorisi (%5,1 artış) 2019 yılındaki
büyümenin temel etkenleri olurken, su ve çay kategorilerindeki küçülme
sırasıyla %0,1 ve %4,9 olarak gerçekleşmiştir. Buzlu çay segmenti
satıldığı bütün pazarlarda büyüme kaydederken, gazlı içecekler
kategorisi Pakistan, Ürdün ve Türkmenistan haricindeki tüm
pazarlarımızda artış göstermiştir. 2018 yılında %49 olan Türkiye
operasyonunun toplam satış hacmi içerisindeki payı, 2019 yılında %50
olarak gerçekleşmiştir.
2019 yılının son çeyreğinde, olumlu hava koşullarının katkısı ile
Türkiye operasyonunun satış hacmi %4,9 artışla 126.0 milyon ünite kasa
olmuştur. Ana kategorilerin hacim yıllık bazda %9,7 artmıştır. Gazlı
içecekler kategorisi %15,8 büyüme kaydederken, Şekersiz/Düşük kalorili
segment büyümesi %31,1 olmuştur. Gazsız içecekler kategorisindeki
hacim artışı 2019 yılının son çeyreğinde %12,9 olmuştur. Buzlu Çay
%49,9 artış ile büyümeye en büyük katkıyı yaparken, Su ve Çay
kategorileri sırasıyla %7,2 ve %9,4 oranında küçülmüştür.
2019 yılında, Türkiye operasyonunun satış hacmi %1,8 büyüme
kaydederken, toplam satış hacmi 662,1 milyon ünite kasa olmuştur. Aynı
dönemde çay ve meyve suyu haricinde tüm kategoriler büyüme
kaydederken, ana kategorilerdeki büyüme %3,2 olmuştur. Gazlı içecekler
kategorisi 2018 yılında %5,7 büyümenin ardından 2019 yılında %3,8
artarak en yüksek satış hacmi seviyesine ulaşmıştır. 2018 yılında %23
olan küçük paketlerin gazlı içecekler kategorisi içerisindeki payı
artış trendini koruyarak 2019 yılında %25'e ulaşmıştır. Satılan paket
sayısı ise %9 artışla hacim büyümesinin üzerinde gerçekleşmiştir. 2019
yılındaki büyüme temel olarak yeni müşteriler ile birlikte büyümeye
devam eden yerinde tüketim kanalının etkisiyle gerçekleşmiştir.
Soğutucu yerleştirmeleri, devam eden medya yatırımları ve başarılı
pazar uygulamaları da hacim büyümesini desteklemiştir. Şekersiz/Düşük
kalorili segment %5,9 büyüme kaydederken, Şekersiz/Düşük kalorili
segmentin gazlı içecekler içerisindeki payı artmaya devam etmiştir.
2018 yılında %20 büyümenin ardından 2019'da %11,5 büyüyen buzlu çayın
katkısı ile gazsız içecekler kategorisi 2019'da %3,1 artış
göstermiştir. Su kategorisi ise 2019 yılında küçük paketlerin toplam
satış içerisindeki artan payının katkısıyla %1,6 artmıştır. Çay
kategorisinin hacmi ise aynı dönemde %5 azalmıştır.
2019 yılının son çeyreğinde, uluslararası operasyonların satış
hacmi geçen yılın aynı dönemine kıyasla %3,6 oranında daralarak 104,5
milyon ünite kasa olarak gerçekleşmiştir.
Pakistan operasyonumuzun satış hacmi, sektörde devam eden
yavaşlama, üçüncü çeyrekte yapmış olduğumuz fiyat artışları ve yıl
sonunda stok seviyelerinin eritilmesi sebebiyle 2019 yılının son
çeyreğinde %15,2 daralmıştır.
Orta Doğu operasyonlarımızın satış hacmi %3,3 azalmıştır.
Irak'taki siyasi huzursuzluk satış hacmi performansına yansıdı ve
hacim %4,8 düşmüştür. Ancak, Gazlı içecekler kategorisi %5,7
büyümüştür. Ürdün yeni soğutucu yerleştirmelerinin katkısı ile %7,3
büyüme kaydetmiştir.
Orta Asya operasyonlarımızın satış hacmi Kazakistan, Azerbaycan ve
Tacikistan'daki çift haneli büyümenin katkısı ile %11,1 arttı. 2018
yılının son çeyreğinde %6,7 büyüyen Kazakistan satış hacmi, bu yılın
aynı döneminde %16,2 artmıştır. Yeni Yıl tüketici promosyonları ve
başarılı tüketici aktiviteleri bölgede büyümeye katkı sağlayan ana
unsurlar olmuştur.
2019 yılında, uluslararası operasyonların satış hacmi başta
Pakistan'daki satışların yavaşlaması ve Türkmenistan'da devam eden
üretim durmasından kaynaklı %1,5 azalarak 654,2 milyon ünite kasa
olmuştur.
Pakistan satış hacmi, 2018 yılındaki %7,3 büyümenin ardından
2019'da %7,8 daralmıştır. Zayıf makroekonomik koşullar ve zorlu
rekabet ortamı yıl boyunca satış performansını olumsuz etkilemiştir.
Gazlı içecekler kategorisi 2019 yılında %7,4 daralarak sektördeki
genel düşüşü yansıtmıştır. ‘Cola-Cola' markası yüksek marka sevgisi
ile kategori genelinden daha iyi performans gösterirken,
portföyümüzdeki tüm gazlı içecek markaları düşmeye devam etmiştir.
Orta Doğu operasyonlarımızda, satış hacmi %1,7 daralmıştır. Irak
satış hacmi %3,7 büyüyen gazlı içecekler kategorisinin katkısı ile
2019 yılında %0,8 artarken, su kategorisi %7,4 daralmıştır.
Orta Asya satış hacmi %9,0 artarken, Türkmenistan haricindeki tüm
operasyonlarımız çift haneli büyüme kaydetmiştir. Kazakistan tüm
kategorilerde pazar payı kazanırken satış hacmi %13,9 artmıştır.
Başarılı tüketici aktivasyonları, soğutucu yerleştirmeleri ve etkili
pazar uygulamaları 2019 yılı boyunca büyümeyi desteklemiştir.
Azerbaycan %20,5 büyürken, ‘Coca-Cola' markası %34 büyüme
kaydetmiştir. Devam eden konvertibilite sorunun yol açtığı üretimde
yaşanan aksamalardan dolayı 2019 yılı başında üretimi duran
Türkmenistan'ın satış hacmine önemli bir katkısı olmamıştır.
Türkmenistan hariç, Orta Asya satış hacmi %14,4 artmıştır."

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
11:111.430
Değişim :  -0,02% |  -0,27
Açılış :  1.432  
Önceki Kapanış :  1.430  
En Yüksek
1.434
En Düşük
1.428
BIST En Aktif Hisseler11:11
UFUK 22,54 116.126 % 9,95  
EGEPO 5,69 57.924.559 % 9,85  
IZTAR 23,36 7.366.930 % 8,25  
TSPOR 3,75 132.459.930 % 5,93  
DOBUR 34,42 3.906.106 % 5,45  
11:11 Alış Satış %  
Dolar 9,3269 9,3321 % 0,41  
Euro 10,8473 10,8576 % 0,29  
Sterlin 12,8198 12,8841 % 0,35  
Frank 10,0503 10,1109 % 0,25  
Riyal 2,4802 2,4926 % 0,44  
11:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.777 8,04  
Altın Gr. 533 533 4,72  
Cumhuriyet 3.524 3.577 23,00  
Tam 3.509 3.597 24,71  
Yarım 1.696 1.740 11,95  
Çeyrek 851 870 5,98  
Gümüş.Ons 23,86 23,89 0,21  
Gümüş Gr. 7,16 7,17 0,09  
B. Petrol 84,31 84,31 -0,77