Anadolu Efes'in konsolide satış hacmi 2020 yılında %4,9 oranında büyüme gösterdi

11.01.2021 06:26Anadolu Efes'in konsolide satış hacmi 2020 yılında yüzde 4,9
oranında büyüme gösterdi.
Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler
verildi:
"Anadolu Efes'in 2020 yılında her iki iş kolunda da
gerçekleştirdiği hacim performansı, daha önce benzeri görülmemiş
zorluklara karşı dayanıklılığını, çevikliğini ve bunların yanı sıra
önemli şekilde değişen faaliyet ortamına hızla uyum sağladığını
göstermektedir.
Anadolu Efes'in konsolide satış hacmi, yılın son çeyreğinde artan
tedbirlere ve sokağa çıkma yasaklarına rağmen yıllık bazda %4,9
oranında büyüme göstermiştir. Son çeyrekteki hacim artışına Türkiye ve
uluslararası meşrubat operasyonlarının güçlü performansı katkı
sağlamıştır. Bira grubu satış hacmi son çeyrekte şirketin ihtiyatlı
beklentisi doğrultusunda yıllık bazda düşüş kaydetmiş, bu düşüşe başta
Rusya olmak üzere artan KOVID tedbirleri sebep olmuştur. Buna göre,
yılın ilk yarısında görülen daralma yılın ikinci yarısında önemli
derecede telafi edilerek konsolide satış hacmi 2020 yılının tamamında
yıllık bazda sadece %1,2 oranında düşüş kaydetmiştir. Bunun sonucunda,
Anadolu Efes'in konsolide satış hacmi 103,5 mhl'ye ulaşmıştır.

BİRA GRUBU

2020 yılının tamamında Bira Grubu satış hacmi hafif büyüme
göstererek 36,2 mhl seviyesine ulaşmıştır. Son çeyrekte yaşanan
zorluklara rağmen, satış hacmi yılın tamamı için olan orta-tek haneli
düşüş beklentimizin üzerinde gerçekleşmiştir.
Türkiye bira toplam satış hacmi 2020 yılının son çeyreğinde bir
önceki yılın aynı dönemine kıyasla %13,4 oranında düşüşle 1,1 mhl
seviyesinde gerçekleşmiştir. Sonuç olarak, 2020 yılının tamamında,
Türkiye bira operasyonlarının toplam satış hacmi yıllık bazda %13,6
oranında düşüşle 4,6 mhl seviyesinde kaydedilmiştir.
Son çeyreğin özellikle ilk yarısındaki satış hacimleri
beklentimizin üzerinde performans sergilemiştir. Bununla birlikte,
dördüncü çeyreğin ikinci yarısında açık ve kapalı satış noktalarına
gelen kısıtlamalar ve haftasonu sokağa çıkma yasakları Türkiye satış
hacmini olumsuz etkilemiştir. Buna rağmen, bu dönemde birinci ve
ikinci çeyreğe göre kısıtlamalar artmış olsa da, daha iyi performans
gösterilmiştir. İhracat hacim performansındaki iyileşme de bu
çeyrekteki satış hacmini desteklemiştir.
Bu çeyrekte de görünürlüğümüzü ve tüketicilerle olan bağımızı
güçlendirmek adına markalarımıza ve pazara yatırım yapmaya devam ettik.
Uluslararası Bira Operasyonları'nın konsolide satış hacmi 2020
yılının tamamında yıllık bazda %2,6 oranında artış göstererek 31,6
mhl'ye ulaşmıştır. Bununla birlikte, son çeyrekte satış hacmi yıllık
bazda %2,4 oranında daralarak 7,1 mhl seviyesinde gerçekleşmiştir.
Ukrayna ve Moldova bu çeyrekteki performansa pozitif katkı
sağlamışlardır.
Rusya bira satış hacmi geçen senenin son çeyreğindeki yüksek-tek
haneli büyümenin yüksek bazı sebebiyle dördüncü çeyrekte düşük-orta
tek haneli daralma göstermiştir. Günlük yeni KOVID-19 vaka sayıları bu
dönemde global trende benzer şekilde şimdiye kadarki en yüksek
seviyeye ulaşmıştır. Artan tedbirler ve yoğun rekabet ortamı hacimleri
baskılamaya devam etmiştir. Buna rağmen, 2020 yılının tamamında,
Rusya'daki operasyonumuzun hacimleri orta tek haneli oranda artış
kaydetmiş ve sene başından bu yana hacim ve değer bazında pazar payı
kazanmamızı sağlamıştır. Premium segmente olan odağımız ve popüler
segmentin yanısıra alkolsüz segmentteki artış sayesinde üst üste
üçüncü yılda da hacimlerde büyüme kaydedilmiştir.
Ukrayna bira operasyonumuz KOVID-19 vaka sayıları nedeniyle baskı
altında kalan bira pazarına rağmen, yüksek-tek haneli oranda büyüme
göstermiştir. Global markaların hacim artışları bu yılın performansına
katkı sağlamıştır.
Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerindeki satış hacimleri,
artan KOVID-19 vaka sayılarından ve sıkılaşan kısıtlayıcı tedbirlerden
olumsuz etkilenerek düşük-orta tek haneli daralma kaydetmiştir. Her
bölgede ekonomi segmentinde büyüme görülmüştür. Kazakistan bira pazarı
satın alma gücünün azalmasından da etkilenmiştir. Moldova'da elverişli
hava koşulları sayesinde pazardaki daralmanın etkisi azalmış ve bunun
sonucunda satış hacmi yılın son çeyreğinde büyüme göstermiştir.
Gürcistan satış hacmi turizmdeki düşüşün ve açık satış noktalarındaki
kısıtlamaların etkisiyle baskı altında kalmıştır.

MEŞRUBAT GRUBU

4Ç2020'de, Tacikistan hariç tüm ülkelerimizin olumlu katkısıyla
konsolide satış hacmimiz yıllık bazda %11,7 gibi güçlü bir büyüme
gösterdi. Bu dönemde Türkiye operasyonumuzun satış hacmi yıllık %7,3
büyürken, uluslararası operasyonlarımızın konsolide satış hacmi ise
%15,8 büyüdü. Gazlı içecekler kategorisi en iyi performans gösteren
kategori olma özelliğini devam ettirdi ve yıllık bazda %20,2 büyüdü.
Hem Türkiye hem de uluslararası operasyonlarımızda çift haneli artış
gösteren gazlı içecekler kategorisindeki söz konusu büyüme, Coca-Cola
markasının %24,8'lik büyümesinin yanı sıra Fanta ve Sprite'ın çift
haneli büyümesi ile sağlandı. Gazsız içecekler kategorisi, 2019
yılının dördüncü çeyreğindeki %14,5'lik büyümenin yarattığı yüksek
baza rağmen, 2020 yılının önceki çeyreklerine kıyasla önemli ölçüde
toparlanma göstererek %1,1 oranında sınırlı bir düşüş kaydetti. Su
kategorisi yılın son çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla
%23,2 daraldı. Su kategorisindeki bu daralma, büyük ambalajlara göre
karlılığı daha yüksek olan küçük ambalajların satışını önceliklendiren
değer odaklı stratejimizin bir sonucu oldu. 2020 yılında, konsolide
satış hacmi %1,9 düşüşle 1.183,9 milyon ünite kasa olarak gerçekleşti.
Uluslararası operasyonların satış hacmi, Türkiye operasyonlarına göre
daha güçlü bir performans sergileyerek yıllık bazda %2,8 büyüdü.
Uluslararası operasyonların bu güçlü performansında, yerinde tüketim
kanalının toplam satışlardaki payının Türkiye operasyonlarına kıyasla
daha az olması ile daha güçlü performans gösteren gazlı içecekler
kategorisinin payının daha fazla olması etkili oldu. Bunlarla
birlikte, güçlü pazar uygulamalarımız, uluslararası operasyonlarımız
içindeki hacim olarak en büyük ülke olan Pakistan'da gazlı içecekler
kategorisinde pazar liderliğini getirdi. 2020 yılında Türkiye
operasyonlarının konsolide satış hacmi %7,5 daraldı.
Faaliyet gösterdiğimiz istisnasız tüm ülkelerde büyüme göstererek
2020 yılında %7,7 hacim artışı kaydeden Coca-Cola markası, böylesi bir
pandemi ortamında bile tüketicilerimizin hayatındaki önemini ortaya
koydu. Buna bağlı olarak gazlı içecekler kategorisi 2020 yılında %3,9
büyüme kaydetti. Diğer yandan, gazsız içecekler kategorisinin satış
hacmi, 2019 yılındaki %5,1'lik büyümenin etkisiyle, 2020 yılında %10,8
daraldı. Aynı dönemde su kategorisinin satış hacmi ise, değer odaklı
yaklaşımımızın sonucu olarak, %27,4 daraldı.
Önceki çeyreklere göre önemli ölçüde toparlanma kaydeden Türkiye
operasyonları 4Ç2020'de %7,3 hacim artışı kaydetti. Bu performansta,
öncelikli olarak çoklu paket satışlarına odaklanan ve evde tüketim
okazyonlarını artırmaya yönelik diğer hızlı tüketim şirketleri ile
kurduğumuz güçlü iş birlikleri önemli rol oynadı. Yeni lanse ettiğimiz
dijital satış araçlarımız ve dijital platformlar yoluyla iyi yönetilen
tüketici promosyonları da bu güçlü performansı destekledi. Hem gazlı
içecekler hem de gazsız içecekler kategorilerindeki inovasyonlar ve
iyi seyreden hava koşulları, Kasım ayı sonu itibarıyla yerinde tüketim
kanallarının tekrar kapanmasının olumsuz etkisini belli ölçüde telafi
eden diğer olumlu etkenlerdi. Türkiye operasyonlarının satış hacmi,
2019 yılındaki %3,2'lik büyümenin ardından, 2020 yılında %7,5
daralarak 512,3 milyon ünite kasa olarak gerçekleşti.
Gazlı içecekler kategorisi 4Ç2020'de olağanüstü bir performans
sergiledi ve 4Ç19'daki %15,8'lik güçlü hacim artışının yarattığı
yüksek baza rağmen, yıllık bazda %18,1 büyüdü. Coca-Cola markasının
4Ç2020'deki %24,3'lük güçlü hacim büyümesi gazlı içecekler
kategorisindeki büyümenin ana itici gücü olurken, Fanta ve Schweppes
katkıda bulunan diğer markalar oldu. Güçlenen tüketici iletişimi,
tüketici promosyonları ve mağaza içi aktivasyonlarının desteği
sayesinde Coca-Cola markasının performansı 4. çeyrekte yüksek sezon
seviyesinde seyretti. Gazlı içecekler kategorisi, son iki çeyrekteki
iyi performansın desteği ile, 2019 yılının %3,8'lik büyümesinin
getirdiği yüksek baza rağmen, 2020 yılında geçen seneyle paralel bir
performans sergiledi.
Önceki çeyreğe göre önemli ölçüde iyileşme gösteren gazsız
içecekler kategorisinin satış hacmi, geçen senenin aynı dönemindeki
%12,9'lık büyümenin yarattığı yüksek baza rağmen, 4Ç2020'de %1,4 artış
sağladı. Gazsız içecekler kategorisinin bu performansında buzlu çayın
%5,1'lik büyümesi ve üçüncü çeyreğe göre toparlanma gösteren meyve
suyu etkili oldu. Gazsız içecekler kategorisi, zayıf geçen ikinci ve
üçüncü çeyreğin etkisiyle, 2020 yılında yıllık bazda %13,3 daraldı.
4Ç2020'de %22,8 daralan su kategorisinin satış hacmi, 2020 yılının
tamamında ise %28,3 daraldı. Su kategorisindeki bu daralma, karlılığı
daha yüksek olan ambalajların satışını önceliklendiren değer odaklı
stratejimizin bir sonucu olarak gerçekleşti.
Tüm kategorilerde küçük paketlerin satışını artırmaya yönelik
faaliyetlerimiz, yerinde tüketim kanallarının kapanmasının sebep
olduğu olumsuz etkiyi kısmen bertaraf ederek, 2019 yılında toplam
satış hacmi içerisinde %33 olan küçük paket payının 2020 yılında %25
seviyesinde kalmasını sağladı.
Uluslararası operasyonlar, yılın son çeyreğinin her ayında
sağladığı büyüme ile yükseliş trendini sürdürdü. Uluslararası
operasyonların konsolide satış hacmi, olumsuz hava koşulları ve
makroekonomik faktörlerin rol oynadığı Tacikistan hariç, tüm ülkelerin
büyümeye pozitif katkı sağlaması ile 4Ç20'de yıllık bazda %15,8 arttı.
2020 yılında, uluslararası operasyonların konsolide satış hacmi, gazlı
içecekler kategorisindeki güçlü %6,5'lik büyümenin önderliğinde 2019
yılına göre %2,8 artarak 671,7 milyon ünite kasa olarak gerçekleşti.
Pakistan operasyonu 4Ç2020'de de güçlü toparlanmasını sürdürdü. Bu
dönemde satış hacimleri yıllık bazda %32,1 artarken, stratejik
istikrar ve operasyonel mükemmellik ekseninde 2020 yılının tamamında
satış hacmi büyümesi %5,2 olarak gerçekleşti. CCI, tüketici
promosyonlarını başarılı bir şekilde uygulayarak, bölgesel planlara
odaklanarak ve pazar uygulamalarını sürekli iyileştirerek evde
tüketimi artırmaya yönelik stratejisine devam etti. Coca-Cola
markasının %11,4'lük büyüme ile liderlik ettiği gazlı içecekler
kategorisi 2020 yılında %5,4 büyürken, 4Ç2020'de ise Coca-Cola, Sprite
ve Fanta'nın çift haneli hacim artışının desteği ile %32,9 büyüme
kaydetti. 4Ç2020'de %20,1'lik bir hacim artışı ile önemli ölçüde
toparlanan su kategorisi, 2020 yılında %6,2 büyüdü. CCI, yılın son
çeyreğinde Pakistan'da istikrarlı bir şekilde pazarın üzerinde
performans göstererek 2020 yılında gazlı içecekler piyasa payında
liderliği elde etti. Coca-Cola markası kola ürün grubunda liderliğini
sürdürürken, Sprite da oldukça iyi bir performans sergiledi.
Orta Doğu operasyonlarında satış hacmi 4Ç2020'de hem Irak hem de
Ürdün operasyonlarındaki büyüme ile %4,9 arttı. Irak'ta toplam satış
hacmi, gazlı içecek kategorisinin çift haneli büyümesinin desteğiyle
4Ç2020'de bir önceki yıla göre %1,6 arttı. Coca-Cola markası 4Ç2020'de
güçlü performansını devam ettirerek yıllık bazda %7,2 büyüdü. 2020
yılında gazlı içecekler kategorisindeki %6,9'luk güçlü büyümeye
rağmen, su kategorisindeki %37,4'lük daralma, Irak'ta yıllık bazda
%4,1'lik toplam hacim düşüşüne neden oldu. Yılın son çeyreğinde de
üstün performansını sürdüren Ürdün operasyonları, 4Ç2020'de %24,7,
2020 tüm yılda ise %16,0 büyüme kaydetti.
Orta Asya operasyonlarında satış hacmi 4Ç2020'de %6,2 artarken,
2019 yılındaki %9,0'lık güçlü büyümenin yarattığı yüksek baz etkisine
rağmen 2020 yılında %1,8 büyüdü. Gazlı içecekler kategorisi, bir yıl
önceki %7,9'luk güçlü bazına rağmen, bölgedeki istisnasız tüm
ülkelerin büyümeye katkısıyla 2020 yılında bir önceki yıla göre %7,3
büyüdü.
Kazakistan operasyonunun satış hacmi yılın son çeyreğinde geçen
yılın aynı dönemindeki %16,2'lik güçlü büyümenin yarattığı yüksek baza
rağmen yıllık bazda %1,6 arttı. 2020 tüm yıl satış hacmi ise, 2019
yılındaki %13,9'luk güçlü büyümeye rağmen yıllık bazda %0,4 arttı.
Gazlı içecekler kategorisi, Coca-Cola markası ve Schweppes'in
önderliğinde 2020 yılında %5,9 büyüdü. Gazsız içecekler kategorisi
2020 yılında %7,9 daraldı. Su kategorisi 2019 yılındaki %27,5'lik
güçlü büyümenin yarattığı yüksek baz etkisi ile 2020 yılında %26,0
daraldı.
Azerbaycan operasyonunun satış hacmi yılın son çeyreğinde yıllık
bazda %3,0 büyüdü. Toplam satış hacimleri 2020 yılında, 2019 yılındaki
%20,5'lik büyümenin yarattığı yüksek bazın da etkisi ile, %1,2
daraldı. Faaliyet gösterdiğimiz coğrafyadaki diğer tüm ülkelerde
olduğu gibi, gazlı içecekler kategorisi Azerbaycan operasyonumuzda da
en sağlam kategori oldu ve Coca-Cola markasının güçlü performansının
desteği ile 2020 yılında %5,9 büyüdü. Gazsız içecekler kategorisi 2019
yılındaki %27,1'lik güçlü büyümenin ardından 2020 yılında %1,8
daralırken, su kategorisi ise geçen seneki %1,2 büyümenin ardından bu
yıl %29,4 daraldı.
Türkmenistan operasyonumuz, üretime limitli olarak tekrar
başladığı üçüncü çeyreğin ardından yılın son çeyreğinde de satış
hacmimize olumlu katkı sağladı. Türkmenistan operasyonumuzun olumlu
etkisi hariç bakıldığında da, uluslararası operasyonlarımızın satış
hacmi 2020 yılında %2,4 büyüdü."

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898494

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey

18:051.433
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.432  
Önceki Kapanış :  1.433  
En Yüksek
1.438
En Düşük
1.428
BIST En Aktif Hisseler18:05
IHYAY 0,88 28.345.933 % 10,00  
OLMK 7,04 5.015.490 % 10,00  
IZTAR 23,72 23.310.306 % 9,92  
FADE 9,55 197.507.608 % 9,90  
DMSAS 8,07 200.039.404 % 9,80  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,2253 9,2376 % 0,28  
Euro 10,7776 10,7981 % 0,45  
Sterlin 12,7007 12,7644 % -0,58  
Frank 9,9852 10,0453 % -0,40  
Riyal 2,4493 2,4616 % -0,81  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.784 1,49  
Altın Gr. 528 528 -0,75  
Cumhuriyet 3.501 3.554 -23,00  
Tam 3.483 3.571 -26,32  
Yarım 1.684 1.727 -12,73  
Çeyrek 844 864 -6,37  
Gümüş.Ons 24,31 24,35 0,03  
Gümüş Gr. 7,23 7,23 0,03  
B. Petrol 86,03 86,03 0,14