ANALİZ-4.Çeyrek Kar Tahminleri(Ziraat Yatırım)

22.01.2020 16:35Ziraat Yatırım Menkul Değerler ( http://www.ziraatyatirim.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Analiz Raporu:
"4Ç2019 KAR TAHMİNLERİ
BANKACILIK SEKTÖRÜ
Tahminlerimizde Etkili Olan Faktörler
Bankacılık sektörü karı 2019 yılının Ekim-Kasım döneminde, bir
önceki yılın aynı dönemine göre %14, bir önceki çeyreğin ilk iki ayına
göre ise %25,5 oranında artış kaydetmiş ve 10,7 milyar TL seviyesinde
gerçekleşmiştir.
Merkez Bankası'nın yapmış olduğu yüksek faiz indirimlerinin
mevduat maliyetleri üzerinde etkisinin son çeyrekte daha belirgin bir
şekilde hissedilmesi ve sektör karlılığına olumlu katkısının artarak
devam etmesi beklenmektedir. Buna ilaveten, swap maliyetlerindeki
düşüşe bağlı olarak ticari zararda azalmanın bankacılık sektörü
karlılığını olumlu etkilemesi öngörülürken, kredilerdeki artış
kaynaklı ücret ve komisyon gelirlerinin sektör karlılığını
desteklemesi beklenmektedir. Diğer taraftan, TÜFE endekslilerde
gerçekleşen düşük enflasyona bağlı yapılan dönem sonu düzeltmeleri
sektör karlılığına olumsuz etki edecektir. Ayrıca, bankaların 2020
yılına daha temiz bir bilanço ile girme istekleri, ihtiyatlı
yaklaşımlar ve yılsonu düzeltmeleri nedeniyle genel olarak karşılık
giderlerinin banka karlılıklarına baskı yapması beklenmektedir.
Sektörde son çeyrekte (27 Eylül 2019 - 27 Aralık 2019 tarihli
haftalık veriler) bir önceki çeyreğe göre, TL cinsi kredilerde %5,5,
YP kredilerde ise kur kaynaklı %3,5 oranında artış kaydedilmiştir.
Böylece toplam krediler %4,72 oranında (bir önceki yatay görüntüye
karşın) oldukça yüksek bir artış kaydetmiştir. Aynı dönemde TL
mevduatlarda %10,5, YP mevduatlarda da %5,7 oranında artış kaydedilmiş
ve toplam mevduatlar %8 oranında yükselmiştir. Kamu mevduat
bankalarında çeyreksel kredi artışı %3,8 ile bir önceki çeyreklerin
aksine görece düşük kalırken, son çeyrekte, yerli özel ve yabancı
mevduat bankaları da kredilerdeki büyümeye katılmış ve sırasıyla %4,6
ve %5,6 oranlarında artış kaydedilmiştir. Yerli özel ve yabancı
mevduat bankalarında bir önceki çeyrekte kredilerde düşüş
kaydedilmişti.
TÜFE endekslilerle ilgili düşük gerçekleşen enflasyona bağlı
olarak düzeltmelerin genel olarak tüm bankalarda olumsuz (İş Bankası
ve Vakıfbank hariç) etkisi olmuştur.
Net faiz gelirlerinde tüm bankalarda genel olarak çeyreksek yüksek
artış kaydedilmiştir. Bu artış, TÜFE endekslilerin genel olarak
negatif etkisine karşın, kredi mevduat makasındaki açılmanın olumlu
katkısı ile yüksek swap kullanımından kaynaklanmıştır.
Ticari kar-zarar kaleminde, genel olarak swap maliyetlerindeki
düşüşün olumlu katkısıyla çeyreksel bazda zarar kaleminde kaydadeğer
düşüş beklenmektedir.
Bankalar, oldukça iyi seviyede gerçekleşen net faiz gelirlerine ve
düşen swap maliyetlerinin olumlu katkısına karşın, yılın son
çeyreğinde karşılıkları yüksek tutarak 2020 yılına daha temiz
bilançolarla girme isteğinde olmuşlardır. Bu nedenle Akbank, Garanti
ve Yapı Kredi'nin karlılıklarında çeyreksel düşüş kaydedilmesi
beklenmektedir. Diğer taraftan kamu bankaları geçen çeyrekte çok düşük
kar elde etmeleri nedeniyle, karşılık giderlerini yüksek tutmalarına
karşın çeyreksel olarak yüksek kar artışları kaydedecekleri
düşünülmektedir. İş Bankası'nda ise çeyreksel kar artışı kamu
bankalarına benzemektedir. Hem net faiz gelirlerindeki artış hem de
swap giderlerindeki iyileşme, bir önceki çeyreğe göre karşılık
giderleri yüksek olsa bile, bankanın yüksek kar açıklamasına neden
olabilir. Ana hissedarlar arasında hisse devrinin olacağı Yapı Kredi
Bankası'nın ise 2020 yılına önemli bir sorun bırakmama ve ihtiyatlılık
kapsamında çok yüksek seviyede karşılık gideri yazarak bu çeyrek
oldukça düşük kar açıklayacağı beklenmektedir.
Tüm bu gelişmelere bağlı olarak, tahminlerimize göre, 2019 yılının
son çeyreğinde takibimizdeki bankaların toplam karlarının bir önceki
çeyreğe göre %19,4 oranında, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise
%0,7 oranında artış kaydedeceğini tahmin ediyoruz.
Yılın dördüncü çeyreğinde TL'ye göre Dolar, Euro ve Japon Yeni
sırasıyla %5,0, %7,6 ve %3,8 oranlarında değer kazanmışlardır.
Dolayısıyla döviz açık pozisyonları olan şirketlerin bu durumdan
olumsuz etkilenmesi beklenmektedir. Euro'daki görece yüksek artıştan
dolayı Euro açık pozisyonları yüksek olanlar, Dolar ve Japon Yeni açık
pozisyonu olanlara göre daha olumsuz etkilenmesi beklenmektedir.
2019 yılının üçüncü çeyreğinde, TL'ye göre Dolar, Euro ve Japon
Yeni sırasıyla %1,7, %5,6 ve %1,9 oranlarında değer kaybetmişti.
Dolayısıyla üçüncü çeyrekte gelir tablosuna olumlu katkı sağlayan
(döviz açığı bulunanlar için) kurların son çeyrekte gelir tablolarına
olumsuz etki yapması beklenmektedir.
Ayrıca, ana karşılaştırma dönemi olan 2018 yılının 4. çeyreğinde
TL'ye göre Dolar, Euro, Japon Yeni sırasıyla %12,2, %13,3 ve %9,8
oranlarında değer kaybetmişti. Bu kapsamda, bir önceki yılın aynı
dönemine göre kurların olumlu etkisinin bu çeyrekte yerini negatif
(döviz açığı bulunanlar için) bir görüntüye bırakması beklenmektedir.
Soda Sanayii (SODA) 136mn TL ve Aselsan (ASELS) 90mn TL kur farkı
geliri yazarak döviz kurlarındaki artıştan olumlu etkilenecek
şirketler olarak ön plana çıkmaktadır. THY en yüksek açık pozisyona
sahip şirketken, dolar cinsinden bilanço tutması ve açık pozisyonunun
Japon Yeni ve EUR cinsinden olması nedeniyle kur farkı giderinin 50mn
TL ile sınırlı gerçekleşmesi beklenmektedir.
Ford Otosan'ın (FROTO) EUR açığı olmasın karşın şirketin
yükümlülüklerinin neredeyse tamamı Ford Motor Company ile yaptığı
ihracat anlaşmaları ile riskten korunmaktadır. TOFAŞ'ın (TOASO) döviz
pozisyonu Grup'un Euro cinsinden uzun vadeli kredileri üzerindeki kur
dalgalanmalarına ilişkin kur riski Fiat ve PSA tarafından
üstlenilmiştir. Dolayısıyla, her iki şirket içinde yüksek döviz açık
pozisyonlarına rağmen kurların geri çekilmesinin önemli bir etkisi
olmayacağı hesaplanmaktadır.
Sabancı Holding yüksek döviz fazlası bulunmakla birlikte, holding
payına düşen kısmın oldukça sınırlı kalacağı hesaplanmıştır.
İskenderun Demir Çelik'in (ISDMR) 2.293mn TL'lik toplam döviz fazla
pozisyonu olması ve finansallarını dolar cinsinden tutması sonucu
105mn TL'lik bir kur farkı geliri kaydedebilir. Enka İnşaat (ENKAI)
döviz fazla pozisyonu en yüksek şirketler arasında yer almakla
birlikte dolar cinsinden bilanço tutması nedeniyle kurlardaki
hareketlerden sınırlı etkilenmektedir. (İçeriği belli olmayan para
birimlerine bağlı olarak etki artabilir veya azalabilir.)
Türk Telekom (TTKOM) 307mn TL, Torunlar GYO (TRGYO) 141mn TL ve
Kardemir D (KRDMD) 128mn TL kur farkı gideri yazarak döviz
kurlarındaki değişimden olumsuz etkilenecek şirketler olarak ön plana
çıkmaktadır. (Kur Etkisi_4Ç2019)
Brent petrol fiyatları Eylül ayı sonundaki 60,04$/varilden Aralık
ayı sonunda 66,7$/varile yükselmiştir. Bu nedenle Tüpraş'ın stoklardan
olumlu etkilenmesi ve stok karı kaydetmesi beklenirken, bu durumun
rafineri marjlarına olumlu katkı sağlaması öngörülmüştür. Ayrıca son
çeyrekte RUP yatırımı kaynaklı yatırımların yeniden değerlemesine
bağlı Tüpraş'ın vergi geliri kaydetmesi beklenmektedir. Diğer
taraftan, rafineri marjları son çeyrekte çok zayıf seyretmiş ve bu
durum Tüpraş'ın karlılığını olumsuz etkilemiştir. Aygaz'da ise
operasyonel karlılığın görece olumlu seyretmesi, stok geliri ve
Tüpraş'ın bir önceki çeyrekteki zarar rakamına karşın bu çeyrekte net
dönem karı açıklama beklentisinin etkisiyle (Aygaz Tüpraş'ta %10,2
dolaylı paya sahip), bir önceki çeyreğe göre daha iyi bir net dönem
karı açıklayacağı öngörülmüştür. Petkim tarafında petrokimya
fiyatlarındaki düşüş ve etilen nafta marjındaki sert gerilemenin
etkisiyle bir önceki çeyreğe göre daha düşük bir dönem karı elde
edileceği beklenmektedir.
2019 yılı Ekim-Aralık döneminde otomotiv ihracatı geçen senenin
aynı dönemine göre %2,3 azalmış ve 338.690 adet olarak
gerçekleşmiştir. 2018 yılı 4. çeyrekte de ihracat yıllık %0,5 düşüş
kaydetmişti. Yurtiçi satışlar ise %25,3 artmış ve 202.710 adete
yükselmiştir. 2019 4. çeyrekte, üretim %5,4 yükselişle 403.865 adet
olmuştur.
Otomotiv ihracatındaki %2,3'lük düşüşe paralel, Ford Otosan'ın
ihracatı adet bazında %4,2 azalmıştır. TOFAŞ'ın yurtdışı satışları ise
%13,8 gerilemiştir. Diğer taraftan, TOFAŞ'ın özellikle yerli otomobil
satışlarındaki artış sebebiyle toplam hafif araç satışları %62,1
artarken, Ford Otosan özellikle yerli hafif ticari araç satışlarındaki
artış sebebiyle yurtiçi toplam hafif araç satışlarında %40,9 artış
kaydetmiş durumdadır. Diğer taraftan, yüksek ihracat geliri kaydeden
TOFAŞ ve Ford Otosan için özellikle euro'nun ortalamada TL karşısında
değer kazanması satış gelirlerine olumlu yansımaktadır.
Türkiye'nin ham çelik üretimi Ekim-Kasım 2019 döneminde toplam
5,6mn ton ile bir önceki çeyreğin ilk iki ayının %1,8 üzerinde, bir
önceki yılın aynı dönemindeki 6,3mn tonun ise %11,6 oranında altında
gerçekleşmiştir. Ekim ayında elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi,
geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %18,5, entegre tesislerin
üretimleri ise %6,6 oranında azalmıştır. Kasım ayında ise, geçtiğimiz
yılın aynı ayına kıyasla %11, entegre tesislerin üretimleri %1,7
düşmüştür. Entegre tesislerde üretimdeki düşüş genel olarak daha
sınırlı olmuştur.
Şirket bazında baktığımızda ise dördüncü çeyrekte Kardemir'in
satış miktarının 3Ç2019'a göre %14,8 oranında artacağını, satış
fiyatlarının ise geçtiğimiz çeyreğin altında kalacağını tahmin
etmekteyiz. Buna bağlı olarak satış gelirinin geçtiğimiz çeyreğin bir
miktar üzerinde gerçekleşeceğini ancak satış maliyetlerinin artması ve
finansman giderine de bağlı olarak şirketin zarar açıklayacağını
öngörmekteyiz. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ise satış
miktarında %2,4, satış gelirlerinde ise %18,7 oranında gerileme
beklemekteyiz. Şirket 4Ç2018 düşük hammadde fiyatları ve yüksek satış
fiyatlarına bağlı olarak oldukça yüksek kar açıklamıştı.
Ereğli Demir Çelik Fabrikaları'nın satış miktarının 4Ç2019'da bir
önceki çeyreğe göre %4,5 oranında artacağını, satış fiyatlarının ise
geçen çeyreğin altında kalacağını tahmin etmekteyiz. Şirketin en
önemli hammadde giderlerinden olan demir cevheri fiyatlarında
geçtiğimiz aylara nazaran düşüş kaydedilmesine rağmen satış
fiyatlarındaki düşüş, şirket karlılığında geçtiğimiz çeyreklerin
altında kalınmasına yol açacaktır. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre
ise satış miktarında %6,5 oranında azalışın yanı sıra satış
fiyatlarının da düşük seyretmesine bağlı olarak satış gelirinin ve
karın 4Ç2018'in çok altında kalacağını öngörmekteyiz. 4Ç2018'de satış
fiyatlarının yüksek seviyelerde oluşu ve düşük hammadde maliyetleri
nedeniyle şirket çok yüksek çeyreklik net dönem karı açıklamıştı.
İskenderun Demir Çelik'in de satış geliri ve karının 3Ç2019'a göre
düşüş kaydedeceğini beklemekteyiz. Şirketin satış miktarının
geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %5,7 oranın da azalacağını ve
satış gelirinin ve karın 4Ç2018'in altında kalacağını öngörmekteyiz.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nce
yayınlanan havayolu yolcu ve uçak istatistiklerine göre Türkiye geneli
havalimanlarından, Ekim-Aralık döneminde, hizmet alan yolcu sayısı
%2,9 artışla 47,6mn olmuştur. Türk Hava Yolları'nın ise 4. çeyrekte
yolcu sayısı %1,7 artış ile 17,9mn olmuştur. Yolcu doluluk oranı ise
geçen sene aynı döneme göre 0,4 puan artışla %82,1'e yükselmiştir.
Boeing firmasından alınan tazminat (200mn USD tahmini) da THY'nin son
çeyrek kar rakamı hesaplamalarında dikkate alınmıştır.
TAV'ın hizmet verdiği havalimanlarındaki yolcu sayısında son
çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre, Atatürk Havalimanı hariç
tutulduğunda %1,9 oranında artış kaydedilmiştir. TAV, Atatürk
Havalimanı kapanması nedeniyle Atatürk Havalimanı'nı satış
gelirlerinden çıkararak sadece buradan elde edilen kar durdurulan
faaliyetlerden gelirlerde gösterilmeye başlanmıştır. Bu nedenle geçmiş
dönem satış gelirlerinde de revizyon olmaktadır. Ayrıca DHMİ
tarafından Atatürk Havalimanı'nın erken kapanmasına istinaden
yapılacak olan telafi miktarı 389mn Euro olarak belirlenmiştir. Bu
rakam Şirket'in 2019 finansallarına durdurulan faaliyetlerden gelirler
olarak dahil edilmiştir. Bu durum şirketin son çeyrek karının çok
yüksek seviyede gerçekleşmesine neden olacaktır.
Konut tarafında, TCMB'den yüksek oranlarda yapılan faiz
indirimleriyle birlikte yılın son çeyreğinde kamu bankalarının
ardından özel bankalarının da konut fazilerini düşürdüğünü
gözlemledik. Konut kredileri faizlerinde düşüşlerle birlikte, konut
satışları yılın son çeyreğinde toparlanmaya devam etmiş ve 4Ç2019'da
yıllık %30 oranında artarak 483bin adete ulaşmıştır. Bu yıl düşük tek
haneli rakamlara kadar gerileyen ipotekli satışlar ise toplam
satışları içerisindeki payı tarihi ortalamalarına kadar yükselmiştir.
Konut kredileri ise yılın son iki ayında yıllık olarak büyümeye geçmiş
ve Bankacılık sektörü toplam konut kredileri aralık ayında 199 milyar
TL'ye ulaşarak yıllık %5 oranında artış göstermiştir. Artan konut
talebiyle birlikte konut fiyat endeksinde yıllık artış ivme
kazanmıştır. Son açıklanan ekim ayındaki konut fiyat endeksi yıllık
%7'yi aşan artış kaydetmiştir. Öte yandan, çimento sektöründe üretim
ve satışında son çeyreğin ilk ayında düşüş hızı yavaşlarken, ihracat
toplam satışlara katkı sağlamaya devam etmiştir. Takip ettiğimiz
çimento şirketlerinde ihracatın finansalları desteklemeye devam
edeceğini düşünürken, yurtiçi satış gelirlerinde yıllık gerilemenin
azalacağını ve finansman giderlerinin kısmen düşebileceğini
öngörüyoruz. Akçansa ve Çimsa'da bir önceki çeyreğe yakın ılımlı bir
kar beklerken, finansman giderlerine karşın İş GYO'da bazı bir sefere
mahsus gelirler sebebiyle bir önceki yıla göre karın korunacağı
öngörülmüştür. Torunlar GYO'da ise bir önceki yılın aynı dönemindeki
yüksek kur farkı gelirinin aksine bu çeyrekte kur farkı gideri
kaydedilecek olması ve daha düşük yeniden değerleme farklarının
etkisiyle bir önceki yılın aynı dönemine göre karda önemli bir düşüş
bekliyoruz. Emlak Konut GYO'da ise artan teslimatlarla birlikte satış
gelirlerinde yine artış beklerken, net karın diğer çeyreklere göre
daha iyi olacağını öngörüyoruz.
Küresel otomotiv sektöründeki yavaşlamayla birlikte yılın son
çeyreğinde Kordsa'nın karında önemli bir sürpriz öngörmezken, TL'deki
değer kaybının olumlu etkisinin sınırlı kalmasını bekliyoruz. Soda
Sanayii'nde ise Soda kimyasallarından gelirin karı desteklemeye devam
etmesini diğer yandan krom kimyasalları tarafında zayıflığın devam
edebileceğini düşünüyoruz. Cam elyafta ise düşük kapasite kullanımına
bağlı olarak gelire etkisinin sınırlı katkı yapabileceğini
öngörüyoruz. Özellikle yüksek döviz fazlası nedeniyle bir önceki yılın
aynı çeyreğinde kur farkı gideri kaydeden Şirket'in bu çeyrekte ise
kur farkı geliri kaydedeceği ve buna bağlı olarak da karlılığın bir
önceki yılın aynı dönemine göre yüksek oranda artacağını düşünüyoruz.
Aselsan'ın satış gelirlerinde, son çeyrekte kurlardaki artışın
olumlu katkısı ve hakedişlerin genel olarak son çeyrekte yüksek oluşu
nedeniyle bir önceki yılın aynı dönemine göre ciddi bir artış
kaydetmesi beklenmektedir. Buna bağlı olarak operasyonel karlılıkta da
yüksek artış öngörülmüştür. Ayrıca, geçen yılın aynı döneminde
kaydedilen yüksek kur farkı gideri yerine bu çeyrekte kur farkı geliri
kaydedileceği varsayımı ile net dönem karında satış gelirlerinden çok
daha yüksek artış kaydedilmesi beklenmektedir. Otokar'ın ise yurtdışı
savunma ihraçlarının devam etmesine karşın, geçen yılın aynı
dönemindeki yüksek baz ve bu çeyrekte pazarlama giderlerinin görece
yüksek seyretmesine bağlı hem bir önceki çeyreğe göre hem de bir
önceki yılın aynı dönemine göre daha düşük kar rakamı oluşması
öngörülmektedir.
Tüm bu gelişmelere bağlı olarak yaptığımız tahminlere göre
takibimizdeki banka dışı şirketlerde, toplam karın 2019 yılının son
çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %29,5 oranında, bir
önceki çeyreğe göre ise %11,6 oranında azalacağını tahmin ediyoruz. Bu
toplamda TAV Havalimanları, finansallarda karşılaştırma kaynaklı
güncelleme olacağı için, hariç tutulmuştur. Bir önceki yıla göre
kaydedilen sert düşüşte 4Ç2018'de kurlardaki sert geri çekilme
kaynaklı kaydedilen yüksek kur farkı gelirlerinin bu çeyrek genel
olarak terse dönmesi ana etken olmuştur.
Yıldan yıla azalışta Türk Telekom, Tüpraş ve Torunlar GYO'nun
4Ç2018'deki yüksek kardan 4Ç2019'da daha düşük kara dönmeleri
beklentisi etkili olmuştur. Türk Hava Yolları'nın 4Ç2018'deki zarardan
4Ç2019'da kara dönmesi beklentisi ile Aselsan ve Sabancı Holding'in
yıllık olarak karlarını yüksek oranda artıracakları varsayımı ise kar
oluşumunu olumlu yönde etkilemiştir. Ayrıca, Sabancı Holding 4Ç2018'de
Carrefoursa ile Enerjisa şerefiye değer düşüş karşılıkları giderleri
nedeniyle çok düşük net dönem karı açıklamıştı.
Çeyreklik olarak bakıldığında, Türk Hava Yolları, Türk Telekom ve
Ereğli Demir Çelik'in 3Ç2019'daki kardan 4Ç2019'da görece düşük kara
dönmeleri kar oluşumunda olumsuz etki etmiştir. Diğer taraftan,
Torunlar GYO'nun 3Ç2019'daki düşük kardan 4Ç2019'da yeniden değerleme
artışı kaynaklı daha yüksek kara dönmesi beklentisi ile Emlak Konut
GYO'nun 3Ç2019'daki zarardan 4Ç2019'da kara dönmesi beklentisi toplam
kar artışını desteklemiştir."

http://lb.ziraatyatirim.com.tr/eu/c/tq/F98803D6E01643B88B1AB536F2999999/35da774775dfdab8afad04544dfd020a/?i=d2442afb85f0e0bdc51ae54057ba59f9a9e0c28198424c20017bb07ddbbbb25be0081c81636a5012210552411e652333c65b668a8e6e250a72d18901313552317e300c3c232fe6b8cfa027115a3fe1a89c063de8ec8cd6d5dcd7b8b00b1f1a75


*******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
12:22106.932
Değişim :  1,34% |  1.411,54
Açılış :  106.481  
Önceki Kapanış :  105.520  
En Yüksek
107.113
En Düşük
106.357
BIST En Aktif Hisseler
DAGHL 7,48 1.657.098 % 10,00  
YONGA 24,88 63.817 % 9,99  
TSGYO 3,42 16.227.951 % 9,97  
PENGD 4,08 82.770.778 % 9,97  
MNDRS 2,34 66.638.013 % 9,86  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4362 8,4785 % 0,48  
Frank 7,0811 7,1238 % 0,26  
Riyal 1,8106 1,8197 % 0,04  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.737 1.738 8,34  
Altın Gr. 381 381 1,71  
Cumhuriyet 2.467 2.495 21,80  
Tam 2.540 2.564 14,80  
Yarım 1.239 1.252 10,90  
Çeyrek 620 627 5,40  
Gümüş.Ons 18,15 18,19 0,31  
Gümüş Gr. 3,97 3,98 0,06  
B. Petrol 37,98 37,98 0,14