ANALİZ-4Ç2016 Kar Tahminleri(Ziraat Yatırım)

23.01.2017 15:42Ziraat Yatırım Menkul Değerler ( http://www.ziraatyatirim.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Analiz Raporu:
"Bankacılık sektöründe Ekim ayındaki 3.167mn TL'lik net karın
ardından, Kasım ayında kur ve faizlerdeki sert yükselişe karşın sektör
karı 2.975mn TL ile oldukça iyi seviyede gerçekleşmiş ve son çeyreğin
2. ayında da olumlu bir görüntü sergilemiştir. Aralık ayında, kur ve
faizlerin Kasım ayına göre görece stabil hale gelmesi ve Kasım ayına
göre hesaplamasında kullanılacak yüksek TÜFE enflasyonu (%1,4)
nedeniyle TÜFE endeksli tahvil getirileri karlılığına olumlu katkı
yapacaktır. Tüm bu gelişmeler, bankacılık sektörü son çeyrek karının
da iyi bir seviyede gerçekleşeceğine ve 2016 yılının yüksek bir karla
kapatılacağına işaret etmektedir.
Son çeyrekte tüketici kredilerine yönelik düzenlemeler tüketici
kredilerindeki artışı desteklerken, kurlardaki sert yükseliş çeyreksel
bazda toplam kredi artışını %8'e yaklaştırmıştır. Mevduat tarafında da
yine kur kaynaklı %8'in üzerinde büyüme kaydedilmiştir.
Ticari kar-zarar kaleminde son çeyrekte kur ve faizlerdeki artışa
karşın önemli bir değişiklik beklenmemektedir.
2016 yılının son çeyreğinde TÜFE endeksli tahvillerin faiz
gelirlerine olan katkısı hesaplamalarda kullanılacak olan TÜFE
oranlarının (TÜFE 4Ç15: %2,87, 1Ç16: %2,71, 2Ç16: %0,72, 3Ç16 %2,2,
4Ç16: %1,3) bir önceki çeyreğe göre düşük olması nedeniyle
azalacaktır. Halkbank, Vakıfbank ve Yapı Kredi Bankası'nda TÜFE
endeksli tahvillerin getirileri bir önceki çeyreğe göre azalacaktır.
Bunlara ilaveten hesaplamada kendi TÜFE tahminlerini kullanan Akbank
ve Garanti Bankası gerçekleşen TÜFE enflasyonundan yüksek tahminleri
nedeniyle düzeltme yapacak olup bu çeyrekte daha düşük getiri
kaydedeceklerdir. İş Bankası ise TCMB beklenti anketine göre hesaplama
yaptığı için TÜFE endesklilerin getirilerinin yaklaşık aynı seviyede
kalması beklenmektedir.
Net faiz gelirlerinde genel olarak son çeyrekte TÜFE endekslilerin
olumsuz etkisi düşüldüğünde 3. çeyreğe paralel bir görüntününün
oluşması beklenmektedir. TL mevduat maliyetlerinde ufak çaplı iyileşme
olmasına karşın döviz cinsi mevduat maliyetlerdeki artış bunu etkisiz
hale getirmiştir.
Ücret ve komisyon geri ödemelerindeki azalma yavaşlayarak da olsa
2016 yılının son çeyreğinde de devam ederek karlılığa olumlu katkı
sağlayacaktır.
Garanti Bankası, Mart, Haziran ve Eylül ayında sırasıyla yapılan
334mn TL, 232mn TL ve 81mn TL'lik takipteki krediler portföyü
satışının ardından Aralık ayında da 411mn TL'lik portföyün satışını
17mn TL bedelle gerçekleştirmiştir. Buna ilaveten İş Bankası da Aralık
ayında 403,4mn'lik takipteki krediler portföyünü 34,5mn TL'ye
satmıştır. Bu durum Garanti Bankası ve İş Bankası net dönem karına
sınırlı da olsa olumlu katkı yaparken, takipteki krediler oranlarını
olumlu etkileyecektir. Bu çeyrekte sektörde takipteki krediler
oranında kredilerdeki kur kaynaklı yüksek artışa ve takipteki kredi
portföyü satışlarına bağlı olarak önemli bir değişiklik
beklenmemektedir.
Garanti Bankası son çeyrekte Moskova'daki iştirakini devretmiştir.
Satış rakamına bağlı olarak Garanti Bankası yaklaşık 43mn TL zarar
kaydetmiştir. Bu durum diğer faaliyet giderlerini artırarak sınırlı da
olsa karlılığı olumsuz etkileyecektir.
Vakıfbank'ta 3. çeyrekte Şekerbank hisselerinin satışına istinaden
kaydedilen 150mn TL vergi öncesi gelirin bu çeyrekte olmayışı bir
önceki çeyreğe göre karı baskılayacaktır.
İş Bankası 3. çeyrekte, son çeyrekte emekli sandığına istinaden
kaydedilecek karşılık giderine istinaden 125mn TL ek gider
kaydetmişti. Bu çeyrekte emekli sandığı hesaplamalarına istinaden bu
gidere ek oluşabilir. Geçen yılın son çeyreğinde emekli sandığına
istinaden 277mn TL gider kaydedilmişti. Bu yıl bu denli yüksek bir
gider beklenmemekle birlikte yine de karlılığı sınırlandırabilir.
Halkbank üçüncü çeyrekte ihtiyatlılık amacıyla 2017 yılında
devreye girecek olan genel karşılık düzenlemesi ve IFRS9'a istinaden
445mn TL ek genel karşılık ayırmış ve bu durum karı baskılamıştı. Bu
çeyrekte genel karşılıklarda yüksek kredi büyümesine istinaden özel
karşılıklarda da ihtiyatlıklık amaçlı artış beklenmekle birlikte
toplam karşılıkların bir önceki çeyreğe göre daha düşük seviyede
gerçekleşerek karlılığı desteklemesi beklenmektedir.
Sektörde 3.çeyreğin ardından son çeyrekte de genel karşılıklarla
ilgili karşılık giderlerini azaltıcı çeşitli düzenlemeler yapılmış
ancak bankalar, yüksek 2016 yılı karları ve IFRS9'a hazırlık amacıyla
karşılık uygulamalarını genel olarak sabit tutmayı ve herhangi bir
karşılık iptali yapmamayı tercih etmişlerdir.
Takipteki kredilere ayrılan karşılık oranları ve muhasebe
yöntemlerindeki değişiklikler de Banka karlılıkları üzerinde etkili
olacaktır.
Tüm bu gelişmelere bağlı olarak takip ettiğimiz bankaların toplam
karının 2016 yılının son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %7,3
oranında azalırken, bir önceki yılın aynı dönemine göre de yaklaşık
%13,5 oranında artacağını düşünmekteyiz. Takibimizdeki bankalardan İş
Bankası ve Halkbank'ın 4. çeyrekte karında bir önceki çeyreğe göre
artış kaydedeceğini öngörürken, diğer bankalarda ise gerileme
kaydedileceğini öngörmekteyiz.
Son çeyrek karları ile birlikte Bankacılık sektörünün 2016 yılını
oldukça yüksek bir kar artışıyla kapaması beklenmektedir. Ayrıca F/K
ve PD/DD gibi önemli piyasa göstergeleri de düşük 2015 yılı son çeyrek
rakamlarının çıkarak yerine daha yüksek olan 4Ç2016 rakamlarının
gelmesiyle piyasa değerleri sabit kalması halinde daha düşük
seviyelere gerileyecektir. Bu durumun hisse fiyatlarına olumlu katkı
yapması beklenmektedir.

BANKACILIK DIŞI SEKTÖRLER

Tahminlerimizde Etkili Olan Faktörler

2016 yılının 4. çeyreğinde TL'ye göre Dolar, Euro ve Japon Yeni
sırasıyla %17,9, %9,9 ve %2,8 oranlarında değer kazanmıştır.
Dolayısıyla döviz açık pozisyonları yüksek olan şirketler bu durumdan
olumsuz etkilenecektir.
2016 yılının 3. çeyreğiyle kıyaslandığında, hem dolar hem de Euro
cinsi döviz açık pozisyonu olan şirketlerde olumsuz etki son çeyrekte
artacakken, dolar cinsi açık pozisyonu olan şirketlerde bu etki çok
daha yüksek olacaktır. 2016 yılının üçüncü çeyreğinde Dolar ve Euro,
TL'ye göre sırasıyla sadece %3,5 ve %4,9 oranlarında yükselmişti.
Diğer taraftan, ana karşılaştırma dönemi olan 2015 yılının son
çeyreğinde ise kurlardaki düşüş nedeniyle döviz açık pozisyonu olan
şirketler kur farkı geliri kaydederek açık pozisyonları karlılığa
olumlu katkı yapmıştı. Dolar, Euro ve Japon Yeni 2015 yılının son
çeyreğinde %4,5, %7,1 ve %5 oranlarında TL'ye göre değer kaybetmişti.
THY, en yüksek açık pozisyona sahip şirket olmasına karşın, dolar
cinsinden bilanço tutması ve açık pozisyonunun Japon Yeni ve Euro
cinsinden olması nedeniyle yaklaşık 2.172mn TL kur farkı geliri
kaydedeceği hesaplanmaktadır. THY, Euro'daki değer kazancı ve Japon
Yeni'ndeki güçlenmeye bağlı olarak 3. çeyrekte kur artışlarından
kısmen negatif etkilenmişti. Son çeyrekte ise bu yüksek kur farkı
geliri nedeniyle mevsimsel olarak en düşük sezon olmasına karşın
oldukça yüksek kar açıklayacağını tahmin ediyoruz.
Türk Telekom (TTKOM) 1.633mn TL, Anadolu Efes (AEFES) 555mn TL,
Zorlu Enerji (ZOREN) 417mn TL, Torunlar GYO (TRGYO) 397mn TL, Ak
Enerji (AKENR) 382mn TL ve Coca-Cola (CCOLA) 324mn TL kur farkı gideri
yazarak söz konusu düşüşlerden olumsuz etkilenecek şirketler olarak ön
plana çıkmaktadır. Bu şirketlerden Zorlu Enerji ve Ak Enerji
dışındakiler 3. çeyrekte net dönem karı açıklamıştı. Bu şirketlerin
yüksek kur farkı giderleri nedeniyle zarar açıklaması beklenmektedir.
Ereğli Demir Çelik (EREGL) açık pozisyonu olmakla birlikte dolar
cinsinden bilanço tutması ve açık pozisyonunun ağırlıklı TL cinsinden
olması nedeniyle 251mn TL kur farkı geliri yazacağı hesaplanmaktadır.
TOFAŞ'ın (TOASO) döviz pozisyonu Grup'un Euro cinsinden uzun vadeli
kredileri üzerindeki kur dalgalanmalarına ilişkin kur riski Fiat ve
PSA tarafından üstlenilmiştir. Dolayısıyla, 2.254mn TL'lik döviz açık
pozisyonuna rağmen kur artışlarından 16mn TL olumlu etkileneceği
hesaplanmaktadır. Tüpraş (TUPRS), açık pozisyonuna istinaden 415mn TL
kur farkı gideri kaydedecek olmakla birlikte satış fiyatlarını dolar
bazında belirlemesinden dolayı kur farkı giderinin olumsuz etkisi
sınırlı kalacaktır.
Döviz pozisyon fazlası en yüksek olan şirket Enka (ENKAI) olmakla
birlikte dolar cinsinden bilanço tutması nedeniyle kurlardaki artışın
olumlu etkisi 35mn TL gibi oldukça düşük seviyede olacaktır. Döviz
pozisyon fazlası olan Soda Sanayi (SODA), Alarko GYO (ALGYO) ve
Eczacıbaşı İlaç (ECILC) kur artışından olumlu etkilenecek şirketler
arasında yer almaktadır. Bunlara ilaveten hesaplamamıza göre Aselsan
(ASELS) en olumlu etkilenecek şirketlerin başında yer almakla
birlikte, yeni muhasebe yöntem değişikliği nedeniyle etki farklı
olabilir. Diğer taraftan Pegasus (PGSUS) Euro cinsinden bilanço
tutması ve TL cinsi pozisyon fazlası olması nedeniyle kur farkı zararı
kaydedeceği hesaplanmıştır. (Pay Piyasası: Kurların Son Çeyrek
Finansallarına Etkisi_30.12.2016)
Brent petrol fiyatları Aralık ayı sonunda 56,73$/varile
yükselmiştir. Bu rakam Eylül sonundaki 49,99$/varile göre %13,5 daha
yukarıdadır. Bu durum geçen yılın aynı döneminde petrol fiyatlarındaki
gerileme kaynaklı stok zararı kaydeden akaryakıt ve petrol türevleri
satan firmaların bu çeyrekte oldukça yüksek stok karı kaydetmelerini
(TUPRS, PETKM, AYGAZ) sağlayarak karlılığı destekleyecektir. Bunlara
ilaveten rafineri marjlarındaki iyileşmelerin Tüpraş'a olumlu
yansıması beklenmektedir. Petkim tarafında ise artan petrol fiyatları
ile daralan etilen nafta marjının son çeyrek karlılığına baskı yapması
beklenmektedir.
2016 yılı 4.çeyrekte otomotiv sektörü 3. çeyreğe göre daha iyi bir
performans sergilemiştir. 3. çeyrekte %15 daralan yurtiçi pazar 4.
çeyrekte %12 büyüme kaydetmiştir. Yurtiçi satışlardaki büyümenin
katalizörü ithal araç satışlarındaki %16'lık artış olduğundan
Türkiye'deki otomotiv üreticileri için ihracat pazarlarındaki
performansları asıl belirleyici unsur olmaya devam etmiştir. 4.
çeyrekte yerli araç satışları geçen sene aynı çeyreğe göre sadece %3
artış kaydetmiştir. Bu kısıtlı artışa TOFAŞ ve Ford Otosan en fazla
katkıyı yapan şirketler olmuştur. TOFAŞ'ın otomobil satışları %38'lik
güçlü bir artış kaydederken, hafif ticari araç (HTA) satışları %15
gerilemiştir. Bu sebeple TOFAŞ'ın 4. çeyrekteki toplam yurtiçi
satışları, otomobil satışlarının performansına rağmen, geçen sene aynı
çeyreğin sadece %6 üzerinde gerçekleşmiştir. Aynı durum Ford Otosan
için de geçerlidir. Ford'un yurtiçindeki otomobil satışları 2 katına
çıkarken, toplam satışlarda çok daha fazla ağırlığa sahip HTA
satışları %3 gerilemiş ve olumsuz bir görüntü çizmiştir. İhracata
baktığımızda ise toplam adetlerin geçen sene aynı çeyreğe göre %21
arttığı gözlemlenmiştir. Artışın sebebi yurtiçinde olduğu gibi yine
otomobile satışlarının performansı olduğu gözükmektedir. Yurtdışına
satılan otomobil adetleri 4. çeyrekte %39 artış kaydederken, HTA
satışları %9 gerileme kaydetmiştir. Marka bazında ise TOFAŞ'ın
yurtdışı satışları %78 artış, Ford Otosan'ın ise %6 düşüş
göstermiştir. 4. çeyrek üretimi de ihracat artışına paralel geçen sene
4. çeyreğe göre %18 yükselmiştir.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nce
yayınlanan havayolu yolcu ve uçak istatistiklerine göre Türkiye geneli
havalimanlarından, Ekim - Aralık döneminde, hizmet alan yolcu
sayısının 40,4mn olduğu ve düşüşün bir önceki yılın aynı dönemine göre
%1 oranında gerçekleştiği görülmektedir. 3. çeyrekteki sert düşüşün 4.
çeyrekte hızını azaltması sektör için olumlu bir durumdur. Türk Hava
Yolları ise aynı dönemde %2'lik bir yolcu düşüşü kaydetmesine karşın,
%74,6 olan yolcu doluluk oranında düşüş kaydetmemiştir. Son çeyrekte
özellikle yurtdışı hatlarda arzedilen koltuk km'sinin geçen seneye
göre artış göstermemesi doluluk oranınıdaki geri çekilmeyi yavaşlatan
bir unsur olmuştur. TAV'ın hizmet verdiği yolcu sayısı da 4. çeyrekte
bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,2 oranında artarak 24,3 milyona
ulaşmış ve bir önceki çeyreğe paralel bir artış kaydetmiştir. TAV'ın
faaliyet gösterdiği havalimanlarındaki ticari uçuş sayısı son çeyrekte
sadece %0,8 oranında artarak 189.614 olmuştur.
Kasım ayında TCMB'nin faiz artırımına karşın kamunun ve bankaların
konut alımını teşvik edici adımları konut faizlerindeki düşüş eğilimin
sürmesini sağlamıştır. Yılın son çeyreğinde ortalama konut faizleri
aylık eşik %1'in altına gerilemiştir. Konut kredileri de yıllık olarak
%14 artış kaydederek 164 milyar TL'ye ulaşırken, 3. çeyrekteki tek
haneli büyümenin üzerine çıkarak olumlu bir görüntü sergilemiştir.
TÜİK'in açıkladığı konut verilerine göre de konut satışlarında olumlu
görüntü korunurken, Kasım ayındaki konut satışları bir önceki yılın
aynı ayına göre %25 oranında artarak yaklaşık 133bin adete
yükselmiştir. Yılın ilk 11 ayındaki konut satışları da 1,2 milyona
yaklaşmıştır. Öte yandan, takibimizdeki şirketlerden Emlak Konut
GYO'nun 2016 yılı konut satışları 10.053 adet olarak gerçekleşmiştir.
Şirektin Aralık 2015 yılındaki açıkladığı beklenti 11bin adet idi.
Torunlar GYO ve İş GYO'nun konut satışları ise yılın son çeyreğinde
zayıf bir görüntü sergilemiştir. Torunlar GYO başta olmak üzere İş
GYO'nun da zayıflayan Lira'ya bağlı olarak kur farkı giderlerinin
yılın son çeyreğinde artmasını bekliyoruz. Öte taraftan, Torunlar
GYO'nun yatırım amaçlı gayrimenkul değerlerleme farkından 800mn TL
gelir elde etmesini beklerken, İş GYO'dan bu kalemden 438mn gelir elde
etmesini tahmin ediyoruz.
Savunma Sanayii'nde son dönemde ülke içinde yaşanan terör olayları
ve sınır komşularında yaşanan sorunlar savunma sanayi harcamalarının
doğal olarak artmasına neden olmaktadır. Bu durumun Aselsan'a ve
Otokar'a olumlu yansıdığını düşünmekteyiz.
Tüm bu gelişmelere bağlı olarak yaptığımız tahminlere göre
takibimizdeki banka dışı şirketlerde, toplam karın 2016 yılının 3.
çeyreğine göre %13,5 oranında artarken bir önceki yılın aynı
çeyreğine göre ise %29 oranında gerileme kaydedeceğini düşünmekteyiz.
Çeyreklik artışta THY'nin geçen çeyreğe göre kur farkı gelirlerine
bağlı olarak yüksek kar elde edeceği beklentisi ile Torunlar GYO, İş
GYO (yatırım amaçlı gayrimenkul değerlerleme farkı geliri kaynaklı) ve
Aselsan'daki görece yüksek kar beklentileri etkili olmuştur. Yıllık
düşüşte ise kur farkı karından yüksek miktarda kur farkı zararına
geçmesine bağlı olarak Türk Telekom'un kardan yüksek miktarda zarara
geçmesi belirleyici olmuştur. "


Analizin tamamı için

http://imgserveri.com/54165B4951BD4D81B4668B9B9A6D7E54/files/4C2016_Kar%20Tahminleri(1).pdf
******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
18:05110.022
Değişim :  0,44% |  484,91
Açılış :  110.143  
Önceki Kapanış :  109.537  
En Yüksek
110.602
En Düşük
109.546
BIST En Aktif Hisseler
BAYRK 3,96 284.882 % 10,00  
LUKSK 13,53 4.888.705 % 10,00  
MAALT 79,75 41.852.748 % 10,00  
GEREL 4,63 275.111.094 % 9,98  
KARTN 493,50 38.215.893 % 9,98  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5469 8,5898 % 0,79  
Frank 7,0042 7,0464 % -0,48  
Riyal 1,7963 1,8053 % 0,19  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.685 1.686 -28,53  
Altın Gr. 367 367 -5,43  
Cumhuriyet 2.381 2.417 -30,20  
Tam 2.451 2.495 -23,80  
Yarım 1.196 1.212 -17,00  
Çeyrek 598 606 -8,60  
Gümüş.Ons 17,39 17,46 -0,28  
Gümüş Gr. 3,79 3,80 -0,05  
B. Petrol 41,95 41,95 1,97