ANALİZ-Aylık Strateji(Şeker Yatırım)

02.10.2018 10:39Şeker Yatırım ( http://www.sekeryatirim.com.tr ) Tarafından
Hazırlanan Aylık Strateji:
"Borsa İstanbul, Eylül’de 92.206 - 100.637 aralığında geniş bir
bantta dalgalanırken, ayı %7,8 yükselişle 99.956’dan kapattı.
Bankacılık Endeksi %19,2 yükselişle güçlü pozitif ayrışırken, Sanayi
endeksi %2 artışla negatif ayrıştı.
TCMB Eylül toplantısında piyasa beklentisinin üzerinde 625 puan
faiz artışına giderek politika faizini %17,75’den %24,0’e yükseltti.
Açıklanan yeni ekonomik program (YEP), hedeflerinin piyasalar
tarafından gerçekçi bulunması ve pozitif algılanması ile yurtiçi
piyasalardaki toparlanmada etkili oldu. Fed, Eylül toplantısında
faizleri 25 baz puan artırarak %2,00-2,25 aralığına yükseltti. Fed,
Aralık ayında bir faiz artışına daha gideceğinin sinyali verdi.
Ekim ayında yurtdışında ABD ile Çin arasında devam eden ticaret
savaşına ilişkin gelişmeler Global piyasaların ana gündemi olacak. Fed
tutanakları ve Fed üyelerinden gelecek açıklamalar da piyasalar için
önemli olacak.
Yurtiçinde ise 12 Ekim’deki rahip davası, başta enflasyon verileri
olmak üzere makro veriler ve TCMB faiz kararı takip edilecek.

Şirket Analizleri:

- Aselsan
- Trakya Cam

Portföy Önerileri

KRDMD

Kardemir D Grubu payları için, Şirket’in 2Ç18’de beklentilerin
üzerinde opereasyonel ve net karlılık elde edebilmiş olmasıyla,
tahminlerimizi ve değerlememizi güncelleyerek pay başına 12 aylık 5.65
TL hedef fiyat belirlemiştik Şirket için AL tavsiyemizi
sürdürmekteyiz. 2Ç18’de, Kardemir’in net satışları, özellikle çelik
fiyatlarında geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla kuvvetli artış
gerçekleşmiş olması, satış miksi ve TL’nin değer kaybının etkisiyle,
satış hacminde gerçekleşen yıllık %13 azalışa rağmen, yıllık %26.3
oranında artarak 1,260mn TL olarak gerçekleşmiştir.
Şirket’in FAVÖK’ü ise, hesaplamalarımıza göre yıllık oldukça
kuvvetli, % 215 oranında artarak 460mn TL’ye ulaşmış FAVÖK marjı,
yıllık 21.8 y.p. (bir önceki çeyreğe göre 7.4 y.p.) yükselerek oldukça
kuvvetli, %36.5 olarak gerçekleşmiştir. Kardemir’in bilançosunda
US$233mn ve EUR148mn açık pozisyonu bulunmaktadır. TL’nin US$ ve EUR
karşısında değer kaybının neticesinde Şirket, bu açık pozisyonuna
bağlı olarak 2Ç18’de net 221mn TL tutarında kur farkı gideri
kaydetmiştir (2Ç17 kur farkı gelirleri: 37.8mn TL). Böylelikle net
finansal giderleri, yıllık belirgin artışla 202mn TL olarak
gerçekleşmiştir (2Ç17: 7mn TL). Bu dönemde, Şirket’in 65mn TL net
vergi gideri kaydetmiş olmasıyla da birlikte net karı, yıllık %48.2
artışla 163mn TL’ye ulaşmıştır. Şirket’in 2018 yılının tamamında,
önümüzdeki dönemlerde her ne kadar 2Ç18’de elde edilen, yakın dönem
için rekor teşkil eden seviyelerde bir faaliyet karlılığı kaydetmesini
beklememekle beraber, sağlıklı bir faaliyet kar marjı elde
edilebileceğini tahmin etmekteyiz. Bunun yanında, Şirket’in yeni
demiryolu tekeri üretim tesislerinin yılın son çeyreğinde faaliyete
geçmesini ve diğer katma değerli ürünlerin toplam satışları
içerisindeki payının artmasının Şirket’in karlılığını
destekleyebileceğini düşünmekteyiz. Kardemir’in sıvı çelik üretim
kapasitesini 3.5mn ton’a çıkaracak yatırımları için de yüklenici firma
ile anlaşılmış olması ve 2019 yılında tamamlanmasının planlanıyor
olması, uzun dönem büyüme projeksiyonlarını destekleyebilecektir.
KRDMD payları, tahminlerimize göre 2018T 4.1x FD/FAVÖK çarpanıyla,
yurt dışı benzerlerine göre iskontolu işlem görmektedirler.

YKBNK

Yapı Kredi Bankası için 1 milyar dolar sermaye arzı ve 0,5 milyar
dolar ilave sermaye ihracı ile sermaye yeterlilik rasyosunda kısa
dönemde toplam 225 baz puan iyileşme olmasını gözönünde bulundurarak
AL olan tavsiyemizi sürdürüyoruz. 3Ç18’de gerçekleştirilen 367 milyon
TL tutarındaki takipteki krediler portföyünden yapılan satışın
takipteki krediler rasyosunu 16 baz puan pozitif etkilemesini
bekliyoruz. Uzun dönemdeki projeksiyonlarda banka yönetimi 2019 karı
üzerinden 2020 yılında temettü ödemesine tekrar başlanmasını
hedeflemektedir. Ek olarak etkin maliyet yönetimi, kredi ve mevduatta
küçük ölçekli işlere odaklanılması, komisyon geliri yaratımı için
işlem bankacılığına ağırlık verilmesi, mevcut risk iştahının korunması
ile beraber 2020 yılında bankanın çekirdek sermaye rasyosunun yasal
sınırın en az 200 baz puan üzerinde olması, ortalama özkaynak
karlılığının ise %17 seviyesinde gerçekleşmesi hedeflenmektedir. Hisse
hedef fiyatımız 3.06TL olup %63 artış potansiyeli bulunmaktadır. Yapı
Kredi Bankası’nın net karının 2018 yılında 2017 yılına göre %14 artış
göstermesini modelliyoruz. 2019 yılı için de yıllık bazda %17 kar
artışı bekliyoruz.
Hisse 2018T 3.9x F/K (Benzerlerine göre %12 primli) ve 0.41x F/DD
çarpanlarıyla ve 2018T için %12 özkaynak getirisiyle işlem görmekte
olup değerleme çarpanlarının cazip olduğunu düşünüyoruz. Bankanın 2Ç18
sonuçları genel olarak bütçeye paralel gerçekleşmekle birlikte banka
yönetimi 2018 yılı için net ücret ve komisyon büyümesi beklentisini
yukarı yönlü, sermaye yeterliği rasyosu ve kredi riski maliyeti
beklentilerini ise aşağı yönlü revize edebileceğini belirtmiştir.
Menkul kıymetler portföyü içinde enflasyona endeksli kağıtların oranı
%46 olup bu oran rakiplerinin ortalaması olan %35’ün üzerindedir.
Bankanın mevduat maliyetlerini korumadaki etkinliği kredi mevduat
makasını olumlu etkileyecektir. 2018 yılında bankanın net faiz
marjının 10 baz puan azalmasını bekliyoruz. Aktif kalitesi tarafında
banka güçlü tahsilat performansı ile öne çıkmaktadır. Enerji ve tarım
sektörlerinde yer alan büyük montanlı takibe intikal eden kredilere
rağmen, takipteki krediler rasyosu çeyreksel bazda 30 baz puan
azalarak 2Ç18’de %3.9 seviyesinde gerçekleşmiştir. Takipteki krediler
portföyünden yapılan 1 milyar TL tutarında satış takipteki krediler
rasyosunu olumlu etkilemiştir. OTAS kredisi ikinci aşama krediler
grubunda yer almaya %30 karşılık oranı ile devam etmektedir. Banka,
sektördeki diğer bankalardan farklı olarak Yıldız Holding kredisini
yeniden yapılandırmayıp birinci aşama krediler portföyünde
sınıflandırmaktadır. Bu nedenle bankanın ikinci aşama kredilerinin
toplam krediler içindeki ağırlığı 40 baz puan artarak %4.8 olarak
gerçekleşmiştir. Bu oran sektör ortalaması olan %8’in altında
seyretmektedir. Son olarak bankanın üçüncü aşama beklenen zarar
karşılıkları 1Ç18’deki 85.7% seviyesinden 82.1% seviyesine
gerilemiştir. Bankanın ana ve çekirdek sermaye yeterlilik rasyoları
tamamlanan sermaye artışı sonrası çeyreksel bazda sırasıyla 110 ve 90
baz puan artarak 15.1% ve %11.7 seviyelerine yükselmiştir. Ancak banka
2018 yıl sonu için sermaye yeterlilik rasyosu beklentisini (Minimum
15%) kur etkisi ve makro ekonomik beklentilerdeki kötüleşme
beklentileri nedeniyle aşağı yönlü revize edebileceğini belirtmiştir.

PGSUS

Pegasus payları için, sırasıyla %70 ve %30 ağrılıklar ile
kullandığımız İNA ve yurt dışı benzerleri değerlemelerimize göre,
Şirket’in 2Ç18 sonuçlarının açıklanması sonrasında, pay başına 30.50
TL’yi 12 aylık hedef fiyat olarak belirlemiştik Şirket için ‘AL’
önerimizi sürdürmekteyiz. Pegasus, 2017 yılında ve 1Y18’de dış hat
yolcu sayısında kuvvetli artış sağlamış olması, aktif kapasite
yönetimi ve diğer anahtar performans göstergelerindeki iyileşmeler ve
uçak satışları neticesinde görece olarak azalmış olan borçluluğu ile
kuvvetli bir performans sergilemiştir. Şirket, bu dönemde dış hat
yolcu birim gelirlerinde ¬ bazında yıllık %5, iç hat yolcu birim
gelirlerinde ise TL bazında %11 artış gerçekleştirebilmiştir. Yolcu
trafiğindeki yıllık %13.9 oranındaki artış ve doluluk oranının 2.9
y.p. yükselmesinin desteğiyle, Şirket’in AKK başına birim gelirleri,
1Y18’de yıllık ancak %1 azalarak ¬¢3.56 olarak gerçekleşmiştir. Bunun
yanında, AKK başına birim giderlerinde, yakıt maliyetlerindeki ¬
bazındaki yıllık %11 artışa rağmen, toplamda yıllık %6 azalış
gerçekleşebilmiştir. Böylelikle Şirket’in FAVKÖK marjı, 1Y18’de yıllık
1.9 y.p. artış ile %14.5’e ulaşabilmiştir. Şirket'in Kurban Bayramı'nı
da içeren 3Ç18 yolcu trafiği verileri ve yolcu birim gelirlerinin yıl
sonu beklentilerine ulaşması için yeterli miktarda yatırımcı güveni
sağlayabileceğini düşünmekteyiz. Bunun yanında, 3Ç18'de gerçekleşen
TL'deki hızlı değer kaybının ve yakıt maliyetlerindeki artışın
özelikle yaklaşık olarak %25'i yurt içinden satılan dış hat yolcu
talebi ve iç talep üzerinde önümüzdeki dönemlerde olumsuz etkide
bulunabileceğini, yolcu büyümesini etkileyebileceğini düşünmekteyiz.
2018 ve 2019 yılarında filosunda büyüme planlayan Şirket, bu durumu
bertaraf edebilmek üzere ana stratejisini döviz getirili dış hatlar
olarak belirleyerek kapasite tahsisi planları geliştirmektedir. Ek
olarak, maliyetlerini mümkün olabildiğince TL'ye taşımakta olan
Pegasus'un, kur etkisinden azalarak da olsa olumlu etkilenmeye devam
edebileceğini tahmin etmekteyiz. Pegasus’un filosuna 2018 yılında 10
uçak teslimi gerçekleştirmiş olacaktır. Şirket, buna paralel olarak
2018 yılında %11-%13 aralığında kapasite artırımı planlanmakta ve
yolcu sayısının da benzer bir oranda artabileceğini beklemektedir.
Pegasus, dış hat yolcu doluluk oranında yıllık 1-2 y.p. artış
gerçekleşebileceğini, iç hat yolcu doluluk oranının ise
korunabileceğini tahmin etmektedir.
Şirket, iç hat yolcu gelirlerinin 5-6 TL artabileceğini, dış hat
birim yolcu gelirlerinin ise ¬1-2 azalabileceğini tahmin etmektedir.
Bunun yanında, yolcu başına elde edilen yan gelirlerin 2018 yılında
¬11-12 aralığında gerçekleşmesi beklenmektedir. Pegasus, toplam birim
maliyetlerinin ise ¬¢3.65- ¬¢3.70 aralığında gerçekleşebileceğini
tahmin etmekte, böylelikle 2018 yılında da %22.5-%23.5 aralığında,
kuvvetli bir FAVKÖK marjı elde edebileceğini öngörmektedir. Artan jet
yakıt maliyetleri ve TL‘nin değer kaybının, 2018 yılı ve devamında da
kapasite ve maliyet yönetiminin önemini sürdüreceğini düşünmekte,
Şirket’in ana transfer merkezi olan Istanbul Sabiha Gökçen
Havalimanı’nda yapımı süren 2. pistin 2019 yılı sonrasında kullanıma
başlayacak olmasının ise Şirket’in uzun dönem büyüme potansiyelini
belirgin ölçekte destekleyebileceğini düşünmekteyiz.

TOASO

Tofaş için hedef fiyatımız pay başına 28.48 TL iken, “AL”
önerimizi koruyoruz. 2018T 8.7x F/K ve 6.7x FD/FAVÖK oranları ile
yurtiçi ve yurtdışı rakiplerinin ortalamasına iskontolu işlem görmekte
olup, al ya da öde anlaşmasının getirdiği defansif iş modeli ve
yurtdışı satış hacimlerindeki artışa paralel olarak Tofaş beğenimizi
kazanmaya devam ediyor. Yurtdışı pazarda Fiat markalarındaki büyümenin
pazarın gerisinde kalması, yurtiçi pazarda görülen genel pazar baskısı
Tofaş’ın iskontolu işlem görmesinin ana sebepleridir. Yurtdışı
satışların geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinden bu yana baskı altında
kalmasının sebebi olarak FCA’nın stok planlamasındaki geçiş dönemi
(şişen stokların eritilmesi) gibi görünse de, Fiat grubunun Avrupa
pazarında pazar ortalamalarının gerisinde seyrettiğini görüyoruz. Öte
yandan geçtiğimiz seneye göre 12% düşüş gösteren yurtiçi otomotiv
pazarında negatif ayrışma gösteren Tofaş, geçtiğimiz sene oldukça
yüksek olan baz etkisi sebebiyle 6A18 itibariyle binek araç
segmentinde yılık bazda 0.6 yp (16% satış daralması), hafif+orta
ticari araç segmentinde ise 1.1 yp pazar payı kaybı (23% satış
daralması) ve toplamda 18.8% perakende satış daralması yaşamıştır.
Genel olarak ise Fiat Egea’nın Sedan modelini 2015 Kasım’da, Hatcback
modelini 2016 Nisan’da ve Station Wagon modelini ise 2016 Temmuz
ayında piyasa süren şirket, 2017 yılında 175.898 adet Egea satışı
gerçekleştirmiştir. 2017 yılında 90% dolaylarında kapasite kullanım
oranı ile devam eden şirket, üretim adedinde ise 385 bin seviyelerine
ulaştı. Şirket, 2017 yılını binek araç ve hafif ticari araç pazarında
sırasıyla %8.9 ve %25.1, toplamda ise 12.8% pazar payına ulaştı. Bu
oranlar 2016 yılının sırasıyla 7.3%, 23.7% ve 11.1% olan pazar
paylarının oldukça üstüne çıkmıştır. (ÖTV artışından doğan alt-orta
segment talebinin artmasına paralel, 2018’e yüksek baz etkisi
yaratmıştır). Öte yandan, 2017 yılbaşında alınan karar ile ÖTV
oranlarını belirleyen çıplak fiyat taban rakamlarında 14% artışa
gidilmesinin Tofaş’ın alt-orta segment araçlarına olan talebi
artırdığını görmüştük. (Bazı modeller bir alt vergi dilimine düştü ve
bu dilime giren araçların fiyatlarında yaklaşık 5% indirim imkanı
tanıdı). Tofaş markasına olan bu olumlu seyrin, yükselen döviz kurunun
ithal araçların rekabet gücüne vereceği zarardan ötürü uzun vadede
süreceğini düşünüyoruz. Öte yandan, 2017 yılında ihracat tarafında FCA
bayilerinde yaşanan aşırı stok birikmesi konusunda ötürü hedeflenenin
altında gelen ihracat rakamlarının 2018 yılında 270-290 bin adet
bandına çıkması bekleniyor. Genel olarak ise Şirket, al-ya da-öde
anlaşmaları kapsamında Euro bazlı maliyet+kâr marjı şekli ile
çalıştığından döviz kurlarındaki dalgalanmalardan olumsuz
etkilenmemektedir. Fiat Egea modelinde yakaladığı ivme ile 2017 yılını
17.5 milyar TL net satış geliri ve 2.001 milyon TL FAVÖK ile
tamamlayan Şirket’in 2018 yılında kırılan bir ivme ile devam edeceğini
ve net satış gelirlerinin 19.5 milyar TL, FAVÖK rakamının ise 2.1
milyar TL seviyesine yükselteceğini tahmin ediyoruz. (Adet bazlı
daralma öngörüyoruz, dolayısıyla büyüme fiyat artışı ve kur etkisi
sebebiyle gerçekleşecektir) 2017 yılını 1,282 milyon TL net kâr rakamı
ile tamamlayan Şirket’in, 2018 yılı sonunda net kar rakamının 1,322
milyar TL seviyesinde olmasını öngörüyoruz. Sonuç olarak Fiat’ın
Avrupa pazarında gösterdiği tatmin edici olmayan büyümelerin şirketin
ihracat performansına son 6 aydır olumsuz yansıdığını görüyoruz ve
gelişmeleri takip ediyoruz.

THYAO

Türk Hava Yolları payları için, Şirekt’in 2Ç18 sonuçlarını
açıklaması sonrasında, 12- aylık 18.70 TL hedef fiyat belirlemiş
bulunmakta ve Şirket payları üzerindeki “AL” önerimizi sürdürmekteyiz.
THY’nin toplam yolcu sayısı, talebin canlanması ile 1Y18’de %17.8
artış göstermiştir. Özellikle dış hat direkt yolcu sayısında 1Y18’de
yıllık %22.3 oranında, dikkat çekici iyileşme gerçekleşmiştir.
Kapasite yönetiminin de etkisiyle 1Y18 dış hatlar yolcu doluluk
oranında yıllık 4.6 y.p. artış yaşanmış, böylelikle Şirket’in 1Y18
toplam yolcu doluluk oranı, yıllık 4.3 y.p. artarak %80.4'e
ulaşmıştır. Büyüme rakamlarının ve yolcu doluluk artışlarının
özellikle 1Y18’de geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla oldukça
kuvvetli olması nedeniyle THY, 1Y18’de oldukça olumlu operasyonel
sonuçlar elde etmiştir. Şirket’in satış gelirleri, yolcu birim
gelirlerindeki US$ bazındaki %10.3 oranındaki yükseliş ve kargo
gelirlerindeki yıllık %35.2 artış ile birlikte, yıllık %29.2 artarak
US$ 5,940mn olarak gerçekleşmiştir. AKK başı birim gelirlerde yıllık
%15.1 oranında artış gözlemlenmiş, birim giderler ise, büyük ölçüde
birim yakıt giderlerindeki artış nedeniyle geçtiğimiz yılın aynı
dönemine kıyasla %11.2 yükselmiştir. Ancak yine de Şirket’İn FAVKÖK
marjı 1Y18’de yıllık 3.9 y.p. artış göstererek %18.6’ya ulaşmıştır.
Böylelikle THY, 1Y18’de yıllık %65 artışla US$1,108mn FAVKÖK elde
edebilmiştir. THY, 2Ç18 sonuçlarının açıklanmasından sonra yıl sonu
hedeflerinde yukarı yönlü değişiklikler paylaşmıştır. Şirket, 2018
yılında koltuk kapasitesinde herhangi bir artış öngörmemekte, toplam
AKK’sini ise %5-%6 aralığında arttırmayı planlamaktadır. THY, 2018
yılında toplam yolcu sayısının %9 oranında artmaya devam edebileceğini
ve yolcu doluluk oranının %81 civarında gerçekleşebileceğini
öngörmektedir. Şirketin 7A18 trafik verileri, halihazırda yıl sonu
hedeflerinin üzerindedir. THY’nin dış hat yolcu birim gelirlerinde
3Ç18’de de hafif artış gözlemleyebileceğimizi tahmin etmekteyiz. Kargo
gelirlerindeki artış ile birlikte, THY’nin 2018 yılı satış
gelirlerinin Şirket’in yukarı yönde revize edilmiş hedefine paralel
olarak US$12.5mlyr civarında gerçekleşebileceğini tahmin etmekteyiz.
Artan jet yakıtı maliyetlerinin, personel giderlerinin ve Şirket’in
yeni transfer merkezine taşınması ile ilgili olası masrafların
karlılığını kısa dönemli olarak etkileyebileceğini, 2018 yılında
talepte gerçekleşmiş olan artış, yolcu doluluk oranlarındaki kuvvetli
seyir ve TL’nin ABD doları karşısında değer kaybı ile Şirket’in FAVKÖK
marjının uzun dönem ortalamalarına kıyasla 2018 yılında da kuvvetli,
%25 civarında gerçekleşebileceğini tahmin etmekteyiz. THY payları,
tahminlerimize göre 2018T 5.4x FD/FAVKÖK çarpanı ile, düşük maliyetli
hava taşımacılarını da içeren yurt dışı benzerleri ise 2018T ortalama
5.5x FD/FAVKÖK çarpanı ile işlem görmektedirler.

AKBNK

Akbank için karlı aktif büyümesini gözönünde bulundurarak AL olan
tavsiyemizi sürdürüyoruz. Banka güçlü sermaye yeterlilik oranı ile
rakiplerine göre daha avantajlı konumdadır. Bankanın etkin aktif
kalitesi riski yönetimini, likit bilanço yapısını ve kısa vadeli
yabancı para borçlanma ihtiyacının diğer bankalara göre daha az
olmasını beğeniyoruz. Bankanın 104% yenileme oranı ile temin ettiği
980 milyon dolar tutarındaki bir yıl vadeli sendikasyon kredisinin
orta vade için fonlama kaynaklı endişeleri büyük oranda azalttığını
düşünüyoruz. Hisse hedef fiyatımız 8.85 TL olup %28 artış potansiyeli
bulunmaktadır. Akbank'ın net karının 2018 yılında 2017 yılına göre %7
artış göstermesini modelliyoruz. 2019 yılı için de yıllık bazda %11
kar artışı bekliyoruz. Hisse 2018T 4.3x F/K (Benzerlerine göre %18
primli) ve 0.62x F/DD çarpanlarıyla ve 2018T için %15.1 ortalama
özkaynak getirisiyle işlem görmektedir. Akbank'ın primli
değerlemesinin yerinde olduğunu düşünmekteyiz. 2018 yılında bankanın
swap fonlama maliyetleri ve enflasyona endekli kağıt getirilerine göre
düzeltilmiş net faiz marjının 14 baz puan azalmasını bekliyoruz.
Likidite tarafında bankanın net aktifleri diğer bankalara göre daha
hızlı fiyatlanmaktadır. Net aktiflerin %21’i 3 aydan kısa bir sürede
yeniden fiyatlanmaktadır. Bu oran benzer bankaların ortalaması olan
%15%’ten daha yüksektir.
TRY kredi mevduat rasyosu %150 olup sektör ortalaması olan %148’in
üstündedir.
Ayrıca, vadesiz mevduatları toplam mevduatların %20’sine denk
gelen Akbank’ın mevduat maliyetlerinde avantajlı durumda olmasını
beklemekteyiz. KOBİ ve TRY ihtiyaç kredilerinin toplam krediler
içindeki payı yüksek olup bu segmentlerin yüksek getirilerinin
marjları olumlu etkilemesini modellemekteyiz. Yüksek likiditesiyle
Akbank'ın kredi kullandırımında fiyat koyucu olmasını tahmin ediyoruz.
Aktif kalitesi tarafında banka yüksek karşılık oranı ve göreceli
olarak düşük takipteki krediler rasyosu ile öne çıkmaktadır. Takipteki
krediler rasyosu 2Ç18’de kredi büyümesinde yavaşlama ve yeni takipteki
kredi oluşumundaki önemli ölçüdeki artışa paralel olarak çeyreksel
bazda 70 baz puan artarak 2.7% seviyesinde gerçekleşmiştir (Bütçe:
%2.1). Banka OTAS’a kullandırdığı 1.5 milyar dolar tutarındaki krediyi
ikinci aşama krediler grubunda yer almaya devam etmektedir ancak
ayrılan karşılık oranı %25’den %30 seviyesine yükseltilmiştir.
Bankanın ikinci aşama kredilerinin toplam krediler içindeki ağırlığı
140 baz puan artarak %12.6 olarak gerçekleşmiştir. Son olarak bankanın
üçüncü aşama beklenen zarar karşılıkları 1Ç18’deki 77.4% seviyesinden
68.3% seviyesine gerilemiştir.
Yıldız Holding kredisini yakın izlemedeki krediler portföyünde
muhasebeleştirilmektedir. Beklentimizden daha yüksek sorunlu kredi
oluşumu, beklentimizden daha olumsuz seyreden fonlama maliyetleri ve
hisse satışı hisse performasında olumsuz etki yapabilir.

ŞİRKET ANALİZLERİ

ASELSAN

İNA analizine göre hedef hisse fiyatını 30.00 TL hesapladığımız
Aselsan için TUT önerimizi koruyoruz.
Bakiye siparişlerdeki artışın sürmesi ve güçlü dolar ile net satış
gelirlerindeki güçlü büyümenin devamını bekliyoruz
Toplam sipariş tutarı 8.1 milyar dolar seviyesine yükseldi– Şirket
kamuya açıklamış olduğu bilgilere göre 1Y18’de yaklaşık 2.1 milyar
dolar tutarında yeni sipariş almıştır. Dolayısıyla yeni alınan sipariş
ile birlikte Aselsan’ın 1Y18 sonu itibariyle uzun vadeli sipariş
miktarı 8.1 milyar dolar (1Ç18: 7.5 milyar dolar - YS17:6.8 milyar
dolar) seviyesine yükselmiştir. Şirketin bu siparişleri 2025 yılına
kadarki dönemi kapsamaktadır. Şirket ayrıca 30 Haziran 2018 tarihinden
sonra da yaklaşık 568 milyon dolar yeni spairş almıştır. Şirketin
toplam siparişlerinin %58'i SSM, %12'si Milli Savunma Bakanlığı, %18'i
Roketsan, STM Savunma Teknolojileri, BMC, Nurol Makine ve %6'sı TAI'ye
ait olurken %6'sı (%2.4'ü Ortadoğu, %1,3'ü Hazar bölgesi ve %1.3'i
Avrupa ve ABD) ise yurt dışı siparişlerden oluşmaktadır. Şirket'in
siparişlerinin %45'i dolar, %32'si Euro bazlı olurken geri kalan %23'ü
ise TL bazlıdır. Dolayısıyla döviz kurlarındaki artış Şirket'in
finansallarına pozitif katkı sağlamaktadır. Mevcut teçhizatının
modernizasyonu, buna ek olarak yeni uygulamaların geliştirilmesi
konusunda tüm kullanılan ekipmalarının büyük çoğunluğunu yurtiçinden
sağlayan TSK, Aselsan’ın en büyük ve garantili müşterisi konumunda
bulunmaktadır. Buna bağlı olarak, savunma sanayii harcamaları ile
ilgili alınan ve önümüzdeki dönemlerde alınacak tüm kararlar Aselsan’ı
da yakından ilgilendirmektedir.
İkincil halk arzı sonrası Şirket payları üzerindeki baskı kalktı
-İkincil halka arz kararının etkisiyle baskı altında kalan Şirket
paylarında ikici halk arz sonrasında baskı kalkmıştır. Hatırlanacağı
üzere Haziran başında talep toplaması gerçekleşen ikincil halka arzı
ile Şirket'e yaklaşık 3 milyar TL’ye yakın büyüklükte bir nakit girişi
sağlamış, ayrıca Şirketin fiili dolaşım oranı %15,3’ten %25,7’ye
yükselmiştir. Şirket payları ikincil halk arz sonrası 07.06.2018’den
itibaren yeniden işleme açılmasından bu yana BIST'e göre relatif %26
üstünde getiri sağlamıştır.
Öne çıkan muhtemel projeleri - i) HAVASOJ , ii) Altay Tankı'nın
seri üretimi iii) MİLGEM I-Sınıfı firkateyn iv) Lazer Güdüm Kiti v)
Dost düşman tanıma sistemi vi) Milli Muharip Uçak projesi (TF-X)
Aselsan'ın gelecek dönemde alacağı projler olarak öne çıkmaktadır.
Şirket en son olarak Ağustos ayı içinde Savunma Sanayii Başkanlığı ile
toplam bedeli 900mn TL ve 430mn dolar tutarında (toplam~596mn dolar)
Elektronik Harp Sistemi Tedarik (Havasoj) sözleşmesi imzalamıştır. Son
yıllarda alınan yeni projeler ile 2015 yılında 4.3 milyar dolar olan
sipariş miktarını 2018 yılı içinde 8.1 milyar dolar seviyesi üzerine
yükselten Aselsan'ın yeni alınacak projelere bağlı olarak bakiye
sipariş miktarını daha da artırmasını beklemekteyiz.
Artan projelerin net satış gelirlerine olumlu yansıması sürecek -
2018 yılının ilk yarısında artan bakiye sipariş miktarı ve doların TL
karşısında değer kazanmasına bağlı olarak net satış gelirlerini yıllık
bazda %48 artışla 3.280 milyon TL seviyesine yükselten Şirket, FAVÖK
rakamını da %47 artışla 703 milyon TL seviyesine yükseltmiştir.
Şirket beklentilerin üzerine gelen 1Y18 veriler sonrası 2018 yılına
ilişkin beklentilerini revize etmiştir. Buna göre Aselsan 2018 yılında
net satış geliri büyümesinin TL bazında %40 (daha önce %25-35%)
olmasını beklerken FAVÖK marjının %19-%21 (daha önce %18-20)
seviyesine yükseltmiştir. Şirket öte yandan 2018 yılında toplam
yatırım harcamasının 650 milyon TL seviyesinde olmasını
planlamaktadır. Aselsan'ın halihazırda almış dolduğu projeleri baz
alarak 2018 de gerçekleştireceği teslimatlar ve güçlü dolar sayesinde
2018 yılını yıllık %40 büyüme ile 7.5 milyar TL net satış geliri ile
tamamlayacağını tahmin ediyoruz.
Şirketin ayrıca 2018 yılında FAVÖK rakamının 1.57 milyar TL
seviyesinde olmasını beklerken 2018 yılını %21 FAVÖK marjı ile
tamamlayacağını öngörüyoruz.
Önerimiz TUT - Aselsan'ın İNA analizine göre hisse başına fiyatını
30.0 TL seviyesinde hesaplıyoruz. Cari hisse fiyatı 27.00 TL
seviyesinde bulunan Aselsan'ın bulduğumuz hedef hisse fiyatına göre %9
iskontolu işlem görmektedir. Bu aşamada Şirket payları ile önerimiz
TUT olarak korumaktayız.

TRAKYA CAM

Trakya Cam için pay başına 5.50 TL olan hedef fiyatımızı ve 'AL'
önerimizi koruyoruz.
Şirket hakkında kısaca... 1978 yılında Şişecam’ın düz cam üretici
iştiraki olarak kurulan Trakya Cam, toplamda 12 düz cam üretim
hattında ve 10 farklı ülkede 2,5mn ton mimari cam üretim ve 10,3mn m²
otomotiv camı üretim kapasitesine sahiptir. Mimari camlar, otomotiv
camları, enerji camları ve beyaz eşya camları olmak üzere dört ana iş
kolunda faaliyet gösteren şirket son yaptığı yatırımlarla birlikte
düzcam kapasitesi bazında Avrupa’nın en büyük şirketi konumuna
yükselmiştir. Trakya Cam, küresel düz cam sektöründe ise 5. büyük
üretici konumundadır.
İkinci çeyreğe ilişkin finansal sonuçlar... Trakya Cam ikinci
çeyrekte 297,6mn TL net kar elde etti. Şirket, 2Ç17’de 147,4mn TL net
kar elde etmişti. Şirket 2Ç18’de bir sefere mahsus olmak üzere toplam
186mn TL tutarında gelir elde etti (131mn TL finansal varlık değerleme
geliri, 55mn TL HNG Float Glass Limited’in satın alınmasıyla ilgili
olarak). İkinci çeyreğe ilişkin sonuçlarının da eklenmesiyle şirketin
1Y18’de kümüle net kar rakamı 504,4mn TL seviyesine ulaşmış oldu
(1Y17: 262,2mn TL net kar). Trakya Cam 2Ç18’de önceki yılın aynı
çeyreğine göre %23,1 oranında artışla 1,32mlr TL satış geliri elde
etti (2Ç17: 1,07mlr TL). Satış gelirlerindeki söz konusu artışta
toplam satış fiyatlarının %6 oranında ve kurların %16 oranında etkisi
olmuştur. Buna rağmen toplam satış hacmi satış gelirlerini negatif
olarak %3 oranında etkilemiştir. Türkiye operasyonları yüksek enerji
maliyetleri nedeniyle zayıf kalsa bile, Avrupa operasyonları satış
gelirlerini olumlu yönde destekledi. FAVÖK tarafına bektığımızda
şirket 294,3mn TL FAVÖK elde ederken (2Ç17: 230,3mn TL), FAVÖK marjı
da yıllık bazda 80 baz puan artışla %22,2 olarak gerçekleşti (2Ç17:
%21,4).

• Gelişmeler… Borsa İstanbul tarafından üç ayda bir yapılan endeks
değişiklikleri kapsamında Trakya Cam’ın 2018 yılının dördüncü üç
aylık dönemi için (01 Ekim 2018 – 31 Aralık 2018) BİST-50 endeksine
aldındığı bildirilmişti.
Trakya Cam, 31 Temmuz 2018 tarihinde 1,130mlr TL olan çıkarılmış
sermayesini %10,61946 oranında (120mn TL tutarında) kar payından
karşılanmak üzere 1,250mlr TL'ye arttırmış ve mevcut çıkarılmış
sermayenin %10,61946 oranına isabet eden payları bedelsiz olarak
hissedarlara payları oranında dağıtmıştır.
Faaliyetler ve beklentiler... Trakya Cam’ın 2Ç18’de toplam düz cam
ve buzlu cam üretimi yıllık bazda %2,3 oranında azalarak 594bin ton
seviyesinde gerçekleşmiştir (2Ç17:608bin ton). 2Ç18’de şirket toplam
60mn TL tutarında yatırım harcaması yapmıştır. 2018 yıl sonunda
şirketin, 5,36mlr TL seviyesinde satış geliri, 1,07mlr TL seviyesinde
de FAVÖK elde edebileceğini tahmin ediyoruz.
Pay başına hedef fiyatımızı ve önerimizi koruyoruz… Tahminimizden
daha iyi gerçekleşen ikinci çeyrek finansal sonuçları ve yeni
satınalmalarla kapasitenin artışı neticesinde Trakya Cam için 5,50 TL
seviyesinde bulunan 12 aylık pay başına hedef fiyatımızı ve 'AL'
önerimizi koruyoruz. Hedef fiyatımız, 28 Eylül 2018 tarihli pay
kapanış fiyatına göre %27,9 oranında kazandırma potansiyeline işaret
etmektedir. Şirket payları 2018T F/K 6,4x ve 2018T FD/FAVÖK 6,8x
çarpanlarıyla işlem görmektedir."

https://www.sekeryatirim.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/49932/sky-aylikbulten-ekim-2018-002-.pdf

*******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
18:051.480
Değişim :  1,68% |  24,51
Açılış :  1.456  
Önceki Kapanış :  1.455  
En Yüksek
1.485
En Düşük
1.454
BIST En Aktif Hisseler18:05
DOBUR 41,14 9.388.721 % 10,00  
MRSHL 258,60 16.505.112 % 10,00  
NUHCM 43,86 59.865.104 % 9,98  
COSMO 11,68 1.407.674 % 9,98  
ERBOS 94,35 88.073.454 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,5897 9,6155 % 1,21  
Euro 11,1645 11,2278 % 1,34  
Sterlin 13,1580 13,2240 % 0,60  
Frank 10,4288 10,4916 % 1,10  
Riyal 2,5500 2,5628 % 0,87  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.793 9,54  
Altın Gr. 553 553 8,00  
Cumhuriyet 3.680 3.736 112,00  
Tam 3.666 3.758 117,77  
Yarım 1.772 1.818 56,97  
Çeyrek 889 909 28,49  
Gümüş.Ons 24,30 24,34 0,16  
Gümüş Gr. 7,49 7,51 0,11  
B. Petrol 85,88 85,88 1,27