ANALİZ-Aylık Strateji(Şeker Yatırım)

03.10.2017 17:34Şeker Yatırım ( http://www.sekeryatirim.com.tr ) Tarafından
Hazırlanan Aylık Strateji:
"BIST-100 Eylül ayında bankacılık endeksindeki sert
kayıplarla 101.000’leri test ederken, yurtdışından negatif
ayrışarak ayı %6,46 düşüşle 102.908 seviyesinden kapattı.
Fed faizleri %1,00-1,25 aralığında sabit bırakırken,
TCMB’de Eylül ayında faizleri değiştirmedi.
Ekim ayında yurtdışında Fed üyelerinde gelecek açıklamalar,
Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ve Trump’ın vergi
reformuna ilişkin gelişmeler takip edilecek. Jeopolitik riskler
piyasalar için Ekim ayında en büyük risk unsuru olacak.
Ekim ayında, Kuzey Irak’taki referandum ve Suriye’ye ilişkin
Jeopolitik riskler ana gündem maddesi olmaya devam
edecek. Yeni açıklanan vergilere ilişkin gelişmeler
takip edilecek.

Şirket Analizleri:

- Selçuk Ecza Deposu
- Tüpraş

SELEC

Selçuk Ecza Deposu için İNA ve yurt dışı benzer şirket çarpanları
analizlerine göre, hisse başına 4.60 TL hedef değer hesaplamaktayız.
Hedef değerimize göre %36 prim potansiyeli taşıyan şirket payları ile
AL önerisinde bulunuyoruz.
İlaç dağıtım sektöründe %41.9 pazar payına sahip -Türkiye ilaç
sektöründe 1Y17 itibariyle %41.9 pazar payına sahip olan Selçuk Ecza
Deposu, 27 ana depo ve 76 bölgesel şube olmak üzere toplam 103 deposu
ile yaklaşık 24 binden fazla eczaneye ilaç satışı
gerçekleştirmektedir. Şirket’İn toplam araç sayısı 1Y17 itibariyle
2,258 seviyesinde bulunurken toplam personel sayısı 6.315 kişi
seviyesindedir. Türkiye ilaç dağıtım sektöründe bugün itibariyle
sektörün yaklaşık %70’ini Hedef-Alliance grubu ve Selçuk Ecza Deposu
elinde tutmaktadır. Sektörde geri kalan pazar payını ise kooperatifler
veya diğer şirketler tarafında sağlanırken, bunların sektördeki
payları ise düşük seviyelerde kalmaktadır.
Referans fiyat uygulamasında yapılan değişiklikle ilaç fiyatları
yükseldi – Hatırlanacağı üzere ilaç fiyatlarında referans alınan Euro
kuru, 2015 yılından itibaren bir önceki yılın Euro ortalamasının %70’i
oranında belirlenmeye başlanmıştır. Buna bağlı olarak en son olarak
ilaç fiyatlarının hesaplanmasında kullanılan referans Euro kuru 20
Şubat 2017 tarihinden itibaren 2.3421 TL seviyesine (2.1166 TL’den)
yükseltilmiştir. İlaç fiyatlarına yapılan bu değişiklikle 2015
yılından bu yana yapılan artış oranı %19 seviyesine ulaşmıştır. 2017
Eylül ayı sonu itibariyle şu anda Euro ortalama kuru 3.9920
seviyelerinde, buna göre hesaplanacak referans kur ise 2,7944
seviyesine denk gelmektedir. Dolayısıyla Euro kurunun bu seviyelerde
kalması halinde 2018 yılı için ilaç fiyatlarına ~%19’luk bir zam
artışı gündeme gelebilecektir. İlaç fiyatlarında yaşanacak artış
şirketin net satış gelirlerine 2017 yılında olduğu gibi 2018 yılında
da pozitif yasıması olacağını düşünüyoruz.
Şirket 1Y17'de pozitif operasyonel sonuçlar açıkladı – 2016
yılında kur artışıyla birlikte yapılan fiyat artışları sonrası İlaç
dağıtım sektörü 1Y17'de geçen yılın aynı dönemine göre %17.2 artışla
18.4 milyar TL seviyesine yükseldi.
Selçuk Ecza’nın pazar payı’da 1Y17 itibariyle TL bazında % 41,90
(1Y16: %39,76) kutu bazında ise %42,54 (1Y16: %40.75) seviyesine
yükselmiştir. Şirket’in artan ilaç fiyatları ve pazar payına bağlı
olarak net satış gelirleri 1Y17’de 1Y16’ya göre %22 artışla 5.240mn TL
seviyesine yükselmiştir. Şirket'in kozmetik ve tuvalet ürün
satışlarıda net satış gelirlerine pozitif katkı sağlamıştır. Selçuk
Ecza’nın faaliyet giderleri/net satış gelirleri rasyosu yıllık bazda
0,1 pp düşüşle %4.9 seviyesine gerilemiştir. Artan net satış gelirleri
ve azalan faaliyet ve satış maliyetleri Şirket’in marjlarını ve FAÖK
rakamını pozitif etkilemiştir.
Şirket’in FAVÖK rakamı 1Y17’de yıllık bazda %42 artışla 207mn TL
seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket’in 1Y16'da %8,1 ve %3,4
seviyesinde gerçekleşen brüt ve FAVÖK kar marjları da 1Y17'de
sırasıyla %8,6 ve %4,0 seviyesine yükselmiştir. Şirket'in 2017 yılının
ilk yarısındaki pozitif operasyonları sonrasında net kar rakamı da
yıllık bazda %31 artışla 194mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
2017 yılı beklentilerimiz - İlaç fiyatlarındaki artışın poziitf
etkisiyle 2017 yılının ilk yarısında görülen net satış gelirlerindeki
büyüme trendinin sürmesini beklerken Şirketin 2017 yılını 10.0 milyar
TL (yıllık bazda %16 büyüme) net satış geliri ile tamamlamasını
öngörüyoruz. 2018 yılında net satış geliri tahminimiz 11,6 milyar TL
seviyesinde bulunuyor. Şirket’in 2017 yılında FAVÖK rakamının ise
378mn TL seviyesinde 2018 yılında ise 440mn TL seviyesinde
gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Selçuk Ecza'nın 2017 yılını 357mn TL net
kar rakamı ile tamamlamasını tahmin ediyoruz.
Şirket için önerimiz AL yönünde bulunuyor - Şirket için İNA
analizi ve yurtdışı benzer şirket çarpanlarına göre şirketin hedef
hisse fiyatını 4.60 TL seviyesinde hesaplıyoruz. Cari hisse fiyatı
3.38 TL seviyesinde bulunan Selçuk Ecza Deposu'nun hedef hisse
fiyatımıza göre %36 yükselme potansiyeli taşıması nedeniyle şirket ile
ilgili AL önerimizi sürdürüyoruz.

TÜPRAŞ

Tüpraş için, sırasıyla %70 ve %30 ağırlıklar ile kullandığımız İNA
ve yurt dışı eşlenikleri piyasa çarpanları analizleri ile
gerçekleştirdiğimiz değerlememizde, 3Ç17'de de devam eden Akdeniz
havzası rafineri marjlarındaki artışa paralel olarak güncellediğimiz
2017T ortalama net rafineri marjı beklentimiz ile, pay başına 144.60
TL hedef değere ulaşmaktayız. Tüpraş'ın 3Ç17'de kuvvetli operasyonel
sonuçlar elde etmiş olmasını beklemekte, orta-uzun dönemde ise RUP
ünitesinin desteği ile de ulaşılan yüksek kapasite kullanımının
karlılık üzerinde olumlu etkisinin devamını öngörmekteyiz. Şirket
payları, güncel tahminlerimize göre yurt dışı benzerlerinin 2017T ve
2018T ortalama FD/FAVÖK çarpanlarına göre sırasıyla %29 ve %16
ıskontolar ile işlem görmektedir. Hedef değerimiz, Şirket payları için
yaklaşık %18 civarında yükseliş potansiyeline işaret etmektedir.
Şirket için hesapladığımız 2017T %10.9 oranındaki temettü veriminin de
pay performansını destekleyebileceğini düşünmekteyiz. Tüpraş için 'AL'
önerimizi sürdürmekteyiz.
Tüpraş, çok çeşitli ham petrol kaynaklarına yakın bir konumdadır.
Şirket, Türkiye pazarında %50'nin üzerinde pazar payına sahiptir. Fuel
Oil Dönüşüm Tesisi'nin tamamlanmasıyla, ürün miksinde belirgin
iyileşme kaydetmiştir. Tüpraş, çok çeşitli ham petrol
üreticilerine/kaynaklarına yakın bir konumdadır. Bununla birlikte,
farklı türleri işleyebilme kapasitesine sahiptir. Tüpraş, 11 mn
ton/yıl üretim kapasitesi ve Türkiye pazarında yaklaşık olarak %50'nin
üzerindeki pazar payı ile dominant bir pozisyona sahiptir. Böylelikle
Şirket, Orta Avrupa'daki rakiplerine göre karlılığını artırabilme
esnekliği açısından avantajlı bir konumdadır.
Tüpraş, finansman giderleri, ilave altyapı projeleri ile birlikte
yaklaşık olarak US$3mlyr tutarında bir yatırım ile 2014 yılında İzmit
Körfezi'ndeki Fuel Oil Dönüşüm Projesi'ni (RUP) tamamlamıştır tesis,
Mayıs 2015'te tam kapasite ile devreye almıştır. Tesisin devreye
alınmasıyla, Tüpraş'ın 4 rafinerisinde üretilen 4.2mn ton siyah ürün
işlenerek 2.9mn tonu motorin olmak üzere, 3.5mn ton LPG ve benzin gibi
beyaz ürünler ve 700bin ton petrol koku üretilebilecektir. Böylelikle
Şirket, üretim fazlası bulunan fuel oil ve diğer dip ürünleri, başta
motorin olmak üzere beyaz ürünlere dönüştürebilecek teknolojiye
ulaşmıştır.
Tüpraş'ın, 3Ç17'de de kuvvetli net rafineri marjı elde edebilmiş
olmasını beklemekteyiz.
Tüpraş'ın net rafineri marjı, 1Y17'de, dünya genelinde 2016 yılı
sonundan itibaren gerçekleştirilmeye başlanan ve çoklukla Nisan
2017’ye kadar devam birtakım rafineri bakım işlerinin, Çin’deki küçük
ölçekli rafinerilerinin görece olarak düşük kapasite kullanımının,
birtakım rafineri problemlerinin ve Orta Doğu’daki kapanışların arzı
kısıtlamasından olumlu etkilenmiştir. Özellikle orta destilat ve fuel
oil crack marjları, 1Ç17’de kış şartlarının görece olarak daha soğuk
gerçekleşmesinden, gelişmiş ülkelerdeki yüksek PMI verilerinden,
Çin’de beklentilerin üzerinde büyüme gerçekleşmiş olmasından ve
Rusya’da kullanımın artmasından olumlu etkilenmiş, ve 2Ç17’de fuel oil
marjları tarihsel olarak en yüksek seviyelerine ulaşmışlardır. Diğer
yandan talep, genel olarak düşük fiyat ortamı, gelişmiş ülke
ekonomilerindeki iyileşmeler ve dünya havacılık sektörünün
toparlanıyor olmasıyla yüksek seyretmiştir. 3Ç17’de de talebin
sağlıklı devamı ve Avrupa’nın en büyük Shell/Rotterdam, Pernis
rafinerisinde Temmuz ayında meydana gelen yangın ve ABD’de Harvey
Kasırgası nedeniyle duruşlar ve üretimin azalmasıyla rafineri marjları
yüksek seyrine devam etmiştir. Böylelikle, Akdeniz havzası marjları,
2Ç17’deki yıllık yaklaşık %80 yükselişinin ardından, 3Ç17’de de
kuvvetli seyrini sürdürmüş ve yıllık yaklaşık %70 oranında artış
gösterebilmiştir. Tüpraş’ın net rafineri marjları, 2Ç17’de kapasite
kullanım oranının %116.5’a ulaşmasının da etkisiyle, yıllık %50
oranında artarak US$7.8/bbl olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle Şirket,
2Ç17 sonuçlarının açıklanmasından sonra, yıl sonu rafineri marjı
beklentisini yukarı yönde, US$7.0/bbl-US$7.5/bbl aralığına revize
etmiştir. Bahsettiğimiz rafineri kapanışları ile, kış aylarına görece
olarak daha düşük stoklarla girebilecek olmamız, yılın son çeyreğinde
de rafineri marjlarının kuvvetli kalabileceğine işaret etmektedir.
Tüpraş’ın 1Y17’de elde etmiş olduğu US$8.2/bbl net rafineri marjından
sonra, Şirket’in 3Ç17 rafineri marjının muhafazakar olarak US$8.7/bbl
olarak gerçekleşebileceğini, yüksek kapasite kullanımının da devamı
varsayımıyla, US$9.2/bbl’ya kadar ulaşabileceğini tahmin etmekte,
böylelikle Şirket’in yıl sonu net rafineri marjı tahminini yıl
içerisinde bir kez daha yukarı yönde revize edebileceğini
düşünmekteyiz. Tahminlerimizde bu yönde gerçekleştirdiğimiz
değişiklikler ile, Tüpraş’ın 2017T yılında halihazırdaki hedefinin
üzerinde, önceki yıla göre yaklaşık %35 yükselişle ortalama US$8.2/bbl
civarında net rafineri marjı elde edebileceğini tahmin etmekteyiz.
Tüpraş hisseleri, tahminlerimize göre yurt dışı eşleniklerinin
2017T ve 2018T FD/FAVÖK çarpanlarına kıyasla yaklaşık olarak %29 ve
%16 iskontolu işlem görmektedirler. Ham petrol fiyatlarının ve crack
marjlarının seyirlerine göre güncellediğiniz tahminlerimize göre,
Tüpraş'ın satış gelirlerinde 2017T yılında TL bazında yaklaşık %49
kadar artış gözlemlemeyi, Şirket'in FAVÖK marjının %11.6 civarında
gerçekleşebileceğini ve bu varsayımlarla Şirket'in TL4.2mlyr'a yakın
net kar açıklayabileceğini öngörmekteyiz. Böylelikle Tüpraş
hisselerinin yurt dışı benzerlerine kıyasla 2017T FD/FAVÖK
çarpanlarına göre yaklaşık olarak %27 oranında işlem görmekte
olduklarını hesaplamaktayız. Tüpraş için, sırasıyla %70 ve %30
ağırlıklar ile kullandığımız İNA ve yurt dışı eşlenikleri piyasa
çarpanları analizleri ile gerçekleştirdiğimiz değerlememizde, Şirket
payları için, yaklaşık %17 oranında yükseliş potansiyeline işaret
eden, pay başına 144.60 TL hedef değere ulaşmaktayız. Şirket'in %10.9
olarak hesapladığımız 2017 yılı dağıtlılabilir net karından elde
edilecek temettü veriminin de pay performasını desteklemesini
beklemekte, ve "AL" tavsiyemizi sürdürmekteyiz. n Rafinaj marlarında
beklenenden yavaş gerçekleşebilecek iyileşmeler ve talebin zayıflaması
belirgin yatırım risklerini oluşturmaktadır. Tüpraş'ın rafineri
marjlarının Akdeniz havzası marjlarındaki iyileşmeye paralel olarak
3Ç17'de de kuvvetli seyrini beklemekte, 4Ç17'de de marjların sağlıklı
seyrinin devamını beklemekteyiz. Rafineri marjlarında
gerçekleşebilecek bir azalış, ve iç talebin yavaşlaması Şirket payları
performansı üzerindeki önemli risk unsurlarını oluşturmaktadır.

MGROS

Migros için hedef fiyatımız pay başına 27.74 TL olup hisse için
“AL” önerimizi koruyoruz. Çok formatlı mağazacılık ile gıda
perakendeciliği sektörünün önemli bir oyuncusu olan Migros, müşteriye
yakınlık avantajı ve yüksek büyüme potansiyeli sunan indirim
mağazacılığı segmentinde Migros-Jet markasıyla büyürken Macrocenter
mağazalarının ithal ürün portföyü ve bu portföye uygun konumlandırılan
mağazaları sayesinde yüksek kârlılıkta satış yapabilmektedir.
Şirket’in mağaza sayısı Aralık 2016 itibarı ile yurt içinde 1.566 ve
yurt dışında 39 olmak üzere toplam 1.605 seviyesine yükselmiştir (2015
sonu 1.410). Ayrıca, 2016 yılı Haziran ayında Türkiye'de faaliyet
gösteren büyük süpermarket zincirlerinden birisi olan Kipa'yı satın
alarak organik büyümesinin dışında inorganik büyüme stratejini de
sürdüren Migros, 1 Mart 2017 itibariyle Kipa konsolidasyonunu
gerçekleştirdi. Yeni mağaza açılışları ve Kipa’nın 168 mağazasının da
eklenmesiyle 31 Mayıs 2017 tarihi itibariyle yurtiçinde 1.790,
yurtdışında 39 olmak üzere toplam 1.829 mağazaya ulaştı. Geçtiğimiz
yıllarda operasyonel anlamda zayıf sonuçlar elde ederek negatif FAVÖK
üreten Kipa'nın olumlu entegrasyonunun 2-3 yıl içinde
tamamlanabileceğini, konsolide FAVÖK üzerindeki negatif etkilerinin
ise 2019 yılından itibaren pozitife döneceğini düşünüyoruz. Bu
bağlamda, 2016 yıl sonunda %18 ciro büyümesi ile %26.8 brüt kârlılık
ve %5.75 FAVÖK marjı elde eden şirketin 2017 yılında Kipa
operasyonlarından dolayı satış hacminde ek itici güç yakalamasına
karşın marjlarda baskı altında kalacağını düşünüyoruz. 2017 yıl sonu
öngörülerimizi ise %33’lük satış büyümesi, %26.3 brüt kârlılık, %4.9
FAVÖK marjı olarak koruyoruz. Migros, izlediği özel markalı ürün ve
fiyatlama stratejisi, sadece gıda odaklı olmayan raf çeşitliliği,
M-Jet konseptinde hız kesmeyen mağaza açılışları ve Kipa
konsolidasyonu ile kazanılan AVM ve gayrimenkul varlığı ile öne
çıkıyor. Şirket için, olumlu

TÜRK TELEKOM

Türk Telekom payları hedef değerimizi, sırasıyla %60 ve %40
ağırlıklar ile kullandığımız İNA ve yurt dışı benzerleri değerleme
yöntemlerine göre 8.20 TL olarak belirlemekte ve Şirket payları
üzerindeki “AL” tavsiyemizi sürdürmekteyiz. Türk Telekom, 1Y17’de
kuvvetli operasyonel performansını sürdürmüş, ve 2Ç17’de net
karlılığında beklentilerin üzerinde, sürpriz iyileşme
kaydedebilmiştir. Grup, 2Ç17’de görece olarak daha kuvvetli olduğu
sabit genişbant pazarında abone alımlarına yönelmiş (net 188bin artış)
ve mobil abone yapısındaki olumlu değişim (net 50bin artış, faturalı
hat abone payı: %53.9), ve her iki segmentte de daha yüksek data
paketlerine olan talebin etkisiyle (mobil ve genişbant abone başı
aylık gelirler sırasıyla yıllık %12.2 ve %7.5 oranında artmıştır),
konsolide satış gelirlerinde yıllık %14.2 artış sağlayabilmiştir.
Grup’un FAVÖK’ü ise, faaaliyet giderlerinin 2Ç17’de satışlarına
kıyasla daha az artış göstermiş olması ve yıllık %14.2 oranında azalan
genel yönetim giderleri ile, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla
3.2 y.p. artarak %36.2’ye ulaşmıştır. Böylelikle Türk Telekom’un 2Ç17
FAVÖK’ü yıllık %25.4 artış göstermiştir. Grup, bu dönemde ayrıca,
bilançosundaki US$3.1mlyr ve EUR1.1mlyr açık pozisyonuna bağlı olarak
TL245mn tutarında kur farkı geliri kaydedebilmiş, efektif vergi
oranının %25.1’e gerilemesi ile yıllık 3.6x artışla, TL890mn tutarında
net kar açıklamıştır. Türk Telekom, sonuçların açıklanmasının ardından
2017 yılı satış gelirleri artış hedefini %6-%8’den (inşaat gelirleri
hariç) %10 -%11’e, FAVÖK beklentisini ise TL5.8mlyr-TL6.0mlyr
aralığından TL6.3mlyrTL6.4mlyr aralığına yükseltmiştir. Yatırım
harcamalarının ise TL3.3mlyr’a ulaşabileceğini paylaşmıştır (önceki
tahmin TL3.0mlyr). Grup’un 3Ç17 operasyonel performansının yıl sonu
beklentilerini karşılayabilecek yönde gerçekleşmesini beklemekle
birlikte, net karlılığının, US$ ve EUR açık pozisyonlarına bağlı
olarak bir miktar baskı altında kalabileceğini hatırlatmakta fayda
görmekteyiz. Bunun yanında Şirket’in, %55 oranındaki payı ile ana
ortağı konumundaki OTAS’ın borçluluğu konusunda gelişmeler, Grup’un bu
borç ile ilgili herhangi bir yükümlülüğü olmamasına rağmen pay
performansına dair algıyı etkileyebilmektedir çözümlenme yolundaki
adımların Grup payları performansı olumlu algı etkisinde
bulunabilecektir. TTKOM payları, tahminlerimize göre 2017T 5.6x ve
12.3x FD/FAVÖK ve F/K çarpanları ile işlem görmektedirler yurt dışı
benzerleri ise, 6.1x ve 16.7x çarpanlar ile işlem görmektedirler.

TCELL

Turkcell için hedef değerimizi, Grup’un 2Ç17 sonuçlarını
açıklaması ve bununla beraber 2017 hedeflerini yenilemesiyle
güncelleyerek pay başına 14.15 TL olarak belirlemiştik Şirket payları
üzerindeki “AL” tavsiyemizi sürdürmekteyiz. Turkcell, 2Ç17’de toplam
abone sayısında, son 6 yılın rekor seviyesinde oldukça kuvvetli
çeyreklik net 757bin artış sağlamış, faturalı hat abone bazı ise
503bin artış göstermiştir. Turkcell’in Türkiye operasyonlarında abone
başı elde edilen ortalama aylık gelirleri de (M2M hariç), büyük ölçüde
kalite odaklı müşteri yöneliminin ve artan data ve dijital hizmetler
kullanımının etkisiyle yıllık %13.7 artarak TL30.8’e ulaşmıştır.
Böylelikle Turkcell, 2Ç17 satış gelirleri ve FAVÖK’ünde, oldukça
kuvvetli, sırasıyla yıllık %28.5 ve %42.3 oranlarında artışlar elde
edilebilmiştir FAVÖK marjı, hesaplamalarımıza göre yıllık 3.3 y.p.
yükselişle %33.7’ye ulaşmıştır. Grup, oldukça kuvvetli 2Ç17
operasyonel performansının ardından, 2017 yılına dair tahminlerini
yukarı yönde revize etmiştir. Turkcell, 2017 yılında satış
gelirlerinin %21-%23 aralığında büyümesini beklemekte (önceki
beklenti: %16-%18), FAVÖK marjının ise %33-%35 aralığında
gerçekleşebileceğini tahmin etmektedir (önceki tahmin: %32-% 34). 2H17
için, 2H16 kuvvetli bir baz dönemini teşkil edecek olmasına rağmen,
abone alımlarının devamı ve abone başına elde edilen aylık gelirlerin
kuvvetli seyri ile bu hedeflerin ulaşılabilir olduğunu düşünmekteyiz.
Turkcell payları, Grup’un sergilemiş olduğu kuvvetli operasyonel
sonuçlarına rağmen, Şirket ortaklarından Telia Company’nin direkt
paylarının bir kısmını satışı ve kalan kısmının satışına dair
beklentiler nedeniyle YBB, BIST100’ün ancak %4.6 üzerinde performans
göstermişlerdir. Telia Company sahip olduğu direkt payların kalan
yaklaşık %7 oranındaki kısmının satışını pay başına TL11.60 bedel ile
geçtiğimiz hafta tamamlamıştır böylelikle bu konu ile ilgili yakın
dönemdeki endişelerin ve neden olduğu Grup payları performansı üzerine
baskının ortadan kalkmıştır. TCELL payları hâlihazırda, yurt dışı
eşleniklerinin 6.9x olan ortalama 2017T FD/FAVÖK çarpanlarına göre
iskontolu, 5.8x FD/FAVÖK çarpanı ile işlem görmektedirler. 25 Mayıs’ta
gerçekleştirilen Turkcell Olağan Genel Kurulu, Şirket’in TL3mlyr
tutarındaki brüt nakit kar payı üç eşit taksit ile dağıtımını
onaylamıştır. Kar paylarının kalan son taksitinin 15 Aralık
tarihlerinde dağıtılması planlanmaktadır. Kar payı ödemelerinden kalan
toplam tutar, halihazırda %3.64 kar payı verimine işaret etmektedir.

TOASO

Tofaş için hedef fiyatımız pay başına 33.92 TL olup hisse için
“AL” önerimizi koruyoruz. 2017T 11.3x F/K ve 9.3x FD/FAVÖK oranları
ile yurtiçi ve yurtdışı rakiplerinin ortalamasına göre primli işlem
görmesine karşın, al ya da öde anlaşmasının getirdiği defansif iş
modeli ve yurtdışı satış hacimlerindeki artışa paralel olarak Tofaş
beğenimizi kazanmaya devam ediyor. Fiat Egea’nın Sedan modelini 2015
Kasım’da, Hatcback modelini 2016 Nisan’da ve Station Wagon modelini
ise 2016 Temmuz ayında piyasa süren şirket, 2016 yılında 80.794 adet
Egea satışı gerçekleştirmiştir. 2017 yılında da 2016 yılına benzer
şekilde 100% dolaylarında kapasite kullanım oranı beklenirken, üretim
adedinin ise 440 bin seviyelerine ulaşmasını beklemekteyiz. 2017
yılında yurtiçi satışlarda kısır bir sene bekleyen şirket, yurtdışı
satışlarda ise adet bazında yaklaşık 20%’lik bir büyüme öngörmektedir.
Üretiminin önemli bir kısmının ihraç edilmesi planlanırken, Egea Sedan
modeli ile birlikte önümüzdeki dönemde toplam 1.3 milyon adet aracın
üretimi planlamıştır.
Şirketin 2017 yılında binek araç ve hafif ticari araç pazarında
pazar payının % 7.2 ve %24 seviyesinde gerçekleşmesini beklemekteyiz.
Şirket, al-ya da-öde anlaşmaları kapsamında Euro bazlı maliyet+kâr
marjı şekli ile çalıştığından döviz kurlarındaki dalgalanmalardan
olumsuz etkilenmemektedir. Fiat Egea modelinde yakaladığı ivme ile
2016 yılını 14.2 milyar TL net satış geliri ve 1.367 milyon TL FAVÖK
ile tamamlayan Şirket’in 2017 yılında aynı ivmeyle devam edeceğini ve
net satış gelirlerinin 19.6 milyar TL, FAVÖK rakamının ise 1.8 milyar
TL seviyesine yükselteceğini tahmin ediyoruz. 2016 yılını 970 milyon
TL net kar rakamı ile tamamlayan Şirket’in, 2017 yılı sonunda net kar
rakamının 1.3 milyar TL seviyesinde olmasını öngörüyoruz.

TUPRS

Tüpraş için, sırasıyla %70 ve %30 ağırlıklar ile kullandığımız İNA
ve yurt dışı eşlenikleri piyasa çarpanları analizleri ile
gerçekleştirdiğimiz değerlememizde, 3Ç17'de de devam eden Akdeniz
havzası rafineri marjlarındaki kuvvetli seyre paralel olarak
güncellediğimiz 2017T ortalama net rafineri marjı beklentimiz ile, pay
başına 144.60 TL hedef değere ulaşmaktayız. Hedef değerimiz, Şirket
payları için yaklaşık %18 civarında yükseliş potansiyeline işaret
etmektedir. Tüpraş için 'AL' önerimizi sürdürmekteyiz. Tüpraş'ın
3Ç17'de kuvvetli operasyonel sonuçlar elde etmiş olmasını beklemekte,
orta-uzun dönemde ise RUP ünitesinin desteği ile de ulaşılan yüksek
kapasite kullanımının karlılık üzerinde olumlu etkisinin devamını
öngörmekteyiz. 3Ç17’de de talebin sağlıklı devamı ve Avrupa’nın en
büyük Shell/ Rotterdam, Pernis rafinerisinde Temmuz ayında meydana
gelen yangın ve ABD’de Harvey Kasırgası nedeniyle duruşlar ve üretimin
azalmasıyla rafineri marjları yüksek seyrine devam etmiştir.
Böylelikle, Akdeniz havzası marjları, 2Ç17’deki yıllık yaklaşık %80
yükselişinin ardından, 3Ç17’de de kuvvetli seyrini sürdürmüş ve yıllık
yaklaşık %70 oranında artış gösterebilmiştir. Tüpraş’ın net rafineri
marjları, 2Ç17’de kapasite kullanım oranının %116.5’a ulaşmasının da
etkisiyle, yıllık %50 oranında artarak US$7.8/bbl olarak
gerçekleşmiştir. Şirket, 2Ç17 sonuçlarının açıklanmasından sonra, 2017
yılı rafineri marjı beklentisini yukarı yönde, US$7.0/ bbl-US$7.5/bbl
aralığına revize etmiştir. Tüpraş’ın 1Y17’de elde etmiş olduğu
US$8.21/bbl net rafineri marjından sonra, Şirket’in 3Ç17 rafineri
marjının muhafazakar olarak US$8.7/bbl olarak gerçekleşebileceğini,
yüksek kapasite kullanımının da devamı varsayımıyla, US$9.2/bbl’ya
kadar ulaşabileceğini tahmin etmekte, böylelikle Şirket’in 2017 yılı
net rafineri marjı tahminini yıl içerisinde bir kez daha yukarı yönde
revize edebileceğini düşünmekteyiz. Tahminlerimizde bu yönde
gerçekleştirdiğimiz değişiklikler ile, Tüpraş’ın 2017T yılında
halihazırdaki hedefinin üzerinde, önceki yıla göre yaklaşık %35
yükselişle ortalama US$8.2/bbl civarında net rafineri marjı elde
edebileceğini tahmin etmekteyiz. Şirket payları, güncel tahminlerimize
göre yurt dışı benzerlerinin 2017T ve 2018T ortalama FD/ FAVÖK
çarpanlarına göre sırasıyla %29 ve %16 oranlarında ıskontolar ile
işlem görmektedir. Şirket için hesapladığımız 2017T %10.9 oranındaki
temettü veriminin de pay performansını destekleyebileceğini
düşünmekteyiz."

http://www.sekeryatirim.com.tr/Raporlar/aylik_bulten/SKY_Ayl%C4%B1kB%C3%BClten_Ekim2017.pdf

*******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
18:051.454
Değişim :  -0,45% |  -6,61
Açılış :  1.467  
Önceki Kapanış :  1.461  
En Yüksek
1.469
En Düşük
1.451
BIST En Aktif Hisseler18:05
GSRAY 3,96 377.437.863 % 10,00  
VAKKO 13,75 46.991.483 % 10,00  
KUTPO 35,38 188.729.013 % 9,94  
OYYAT 24,78 86.977.280 % 9,94  
MERIT 22,58 652.720 % 9,91  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4636 8,4750 % 0,07  
Euro 10,2573 10,2770 % 0,09  
Sterlin 11,9123 11,9720 % 0,89  
Frank 9,3763 9,4328 % 0,71  
Riyal 2,2518 2,2631 % 0,91  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.866 1.866 -0,34  
Altın Gr. 508 508 1,37  
Cumhuriyet 3.331 3.382 -24,00  
Tam 3.318 3.404 -17,60  
Yarım 1.604 1.647 -8,51  
Çeyrek 804 823 -4,26  
Gümüş.Ons 27,84 27,86 -0,01  
Gümüş Gr. 7,58 7,59 0,00  
B. Petrol 73,11 73,11 -0,01