ANALİZ-Aylık Strateji(Şeker Yatırım)

04.12.2017 15:55Şeker Yatırım ( http://www.sekeryatirim.com.tr ) Tarafından
Hazırlanan Aylık Strateji:
"Kasım ayında 115.093 puan ile TL bazında yeni zirvesini gören
BIST-100 endeksi bankacılık sektörü hisselerindeki sert
kayıplarla ayı %4,13 düşüşle 103.984’den kapattı.
Fed faizleri %1,00-1,25 aralığında sabit bıraktı.
TCMB AOF maliyetini %12,25’e yükseltti.
Aralık ayında Fed faiz kararı ve ABD vergi reformunun
yasallaşıp yasallaşmayacağı takip edilecek.
Yurtiçinde ise ABD’de devam eden dava ve TCMB’nin faiz
kararı Aralık ayında takip edilecek önemli gündem
maddeleri olacak.

Strateji

Aralık ayında yurtdışında piyasaların ana gündemi Fed faiz kararı
olacak. Piyasalar Fed’in faiz artışına gitmesine neredeyse kesin
gözüyle bakarken, piyasaların asıl gündemi Fed’in 2018 yılına ilişkin
projeksiyon ve tahminleri olacaktır. Yurtdışıda Aralık ayında bir
diğer gündem ise ABD vergi tasarısının kabul edilip edilmeyeceğine
ilişkin gelişmeler olacak. Aralık ayında genel olarak global risk alma
iştahının devam etmesi ve Kasım ayında olduğu gibi EM piyasalarının
pozitif ayrışmaya devam etmesi beklenmektedir. Yurtiçi piyasaların ana
gündemi ise ABD’de devam eden davaya ilişkin gelişme ve olası karar
süreci olacaktır. BIST ve TL varlıklar gelen açıklamalara göre Aralık
ayında da negatif ayrışabilir. Ancak üçüncü çeyreğe ilişkin güçlü
büyüme beklentileri, BIST’in EM içinde tekrar yüksek iskonto ile işlem
görmesi ve global risk alma iştahının devam etmesi durumunda BIST’te
satış baskısı devam etse de momentum kaybetmesi ve ay içinde tepki
alımları oluşması beklenmektedir.

Portföy Önerileri

MGROS

Migros için hedef fiyatımız pay başına 35.90 TL olup hisse için
“AL” önerimizi koruyoruz (2Ç17 sonuçlarından sonra 32.17 olarak
güncellediğimiz (Sene başı: 27.74 TL) hedef fiyatımızı 3Ç17
sonuçlarının ardından tekrar yukarı yönlü olarak güncelledik). Çok
formatlı mağazacılık ile gıda perakendeciliği sektörünün önemli bir
oyuncusu olan Migros, müşteriye yakınlık avantajı ve yüksek büyüme
potansiyeli sunan indirim mağazacılığı segmentinde MigrosJet
markasıyla büyürken Macrocenter mağazalarının ithal ürün portföyü ve
bu portföye uygun konumlandırılan mağazaları sayesinde yüksek
kârlılıkta satış yapabilmektedir. Şirket’in mağaza sayısı Aralık 2016
itibarı ile yurt içinde 1.566 ve yurt dışında 39 olmak üzere toplam
1.605 seviyesine yükselmiştir (2015 sonu 1.410). Ayrıca, 2016 yılı
Haziran ayında Türkiye'de faaliyet gösteren büyük süpermarket
zincirlerinden birisi olan Kipa'yı satın alarak organik büyümesinin
dışında inorganik büyüme stratejini de sürdüren Migros, 1 Mart 2017
itibariyle Kipa konsolidasyonunu g rçekleştirdi. Yeni mağaza
açılışları ve Kipa’nın 168 mağazasının da eklenmesiyle 31 Ekim 2017
tarihi itibariyle yurtiçinde 1.834, yurtdışında 39 olmak üzere toplam
1.873 mağazaya ulaştı. Geçtiğimiz yıllarda operasyonel anlamda zayıf
sonuçlar elde ederek negatif FAVÖK üreten Kipa'nın olumlu
entegrasyonunun 2-3 yıl içinde tamamlanabileceğini, konsolide FAVÖK
üzerindeki negatif etkilerinin ise 2019 yılından itibaren pozitife
döneceğini düşünüyoruz (Brüt kâr marjında beklenende hızlı bir
toparlama görüyoruz 3Ç17 itibariyle). Bu bağlamda, 2016 yıl sonunda
%18 ciro büyümesi ile %26.8 brüt kârlılık ve %5.75 FAVÖK marjı elde
eden şirketin 2017 yılında Kipa operasyonlarından dolayı satış
hacminde ek itici güç yakalamasına karşın marjlarda baskı altında
kalacağını düşünüyoruz (Sene başında bizim ve diğer analistlerin
beklentilerinden daha iyi FAVÖK marjları açıklanıyor). 2017 yıl sonu
öngörülerimizi ise %38’lik satış büyümesi, %26.5 brüt kârlılık, %5.3
FAVÖK marjı olarak güncellemiştik.
Migros, izlediği özel markalı ürün ve fiyatlama stratejisi, sadece
gıda odaklı olmayan raf çeşitliliği, M-Jet konseptinde hız kesmeyen
mağaza açılışları ve Kipa konsolidasyonu ile kazanılan AVM ve
gayrimenkul varlığı ile öne çıkıyor.
Şirket için, olumlu gelişmelerin hisse fiyatına büyük oranda
yansıdığını düşünüyor, tavsiyemizi "AL" ve hedef fiyatımızı 35.90 TL
olarak koruyoruz.

TTKOM

Türk Telekom payları hedef değerimizi, sırasıyla %60 ve %40
ağırlıklar ile kullandığımız İNA ve yurt dışı benzerleri değerleme
yöntemlerine göre 8.20 TL olarak belirlemekte ve Şirket payları
üzerindeki “AL” tavsiyemizi sürdürmekteyiz. Türk Telekom, yakın
zamanda 3Ç17 sonuçlarını paylaşmıştır. Grup, 3Ç17 sonuçlarında, mobil,
genişbant ve sabit hat abone alımlarını belirgin ölçüde arttırırken
abone başı elde edilen gelirlerinde de artış kaydedebilmiş olmasıyla
büyümesindeki dayanıklılığı sunmuştur. Türk Telekom, 3Ç17’de mobil
abone sayısında 414bin ve geniş bant aboneliklerinde net 289bin, ve
sabit hat aboneliklerinde de halka arzı sonrasında ilk kez 186bin
artış kaydetmiştir. Mobil abone yapısındaki, faturalı hat abone payı
yükselmeye devam ederek %54.2’ye ulaşmıştır. Mobil ve genişbant
hizmetlerinde daha yüksek data paketlerine olan talebin (mobil ve
genişbant abone başı aylık gelirler sırasıyla yıllık %10.9 ve %3.5
oranında artmıştır), ve sabit hat gelir kaybının yavaşlayarak yıllık
%5.5 oranında gerçekleşmiş olmasının da etkisiyle Grup, konsolide
satış gelirlerinde yıllık %10.1 artış sağlamıştır. 3Ç17 FAVÖK marjı
ise, faaliyet giderlerindeki görece iyileşme ile, yıllık 1.5 y.p.
artarak %36.1 olarak gerçekleşmiştir böylelikle çeyreksel FAVÖK,
yıllık %14.8 artış gösterebilmiştir. Grup, bu dönemde, düşük bir baz
dönem olan 3Ç16 net karının 33.8x üzerinde, 293mn TL tutarında net kar
açıklamıştır. Türk Telekom’un 3Ç17 sonuçları, 4Ç17’de yatırımlarını
hızlandırabileceğini ve artabilecek ticari giderlerinin de etkisiyle
operasyonel karlılığının 3Ç17’ye göre daha düşük gerçekleşebileceğine
işaret etmektedir, ancak yine de, Grup’un 2017 yılı beklentilerini
rahatlıkla karşılayabileceğini beklemekteyiz. Grup’un net karlılığı
ise, US$ ve EUR açık pozisyonlarına bağlı olarak bir miktar baskı
altında kalabilecektir. Bunun yanında, Türk Telekom’un %55 oranındaki
payı ile ana ortağı konumundaki OTAS’ın borçluluğu konusunda
gelişmeler, Grup’un bu borç ile ilgili herhangi bir yükümlülüğü
olmamasına rağmen pay performansına dair algıyı etkileyebilmektedir
çözümlenme yolundaki olumlu adımların Grup payları performansı olumlu
algı etkisinde bulunabileceğini düşünmekteyiz. TTKOM payları,
tahminlerimize göre 2017T 5.1x ve 18.7x FD/ FAVÖK ve F/K çarpanları
ile işlem görmektedirler yurt dışı benzerleri ise, 6.0x ve 16.1x
çarpanlar ile işlem görmektedirler.

TCELL

Turkcell pay başına 15.10 TL hedef değerimizi ve “AL” tavsiyemizi
sürdürmekteyiz. Turkcell, 3Ç17’de de toplam abone sayısında kuvvetli,
net 473bin artış sağlayabilmiştir. Turkcell’in Türkiye
operasyonlarında abone başı elde edilen ortalama aylık gelirleri de
(M2M hariç), büyük ölçüde artan data ve dijital hizmetler kullanımının
etkisiyle, yıllık %11.2 artarak 32.8 TL’ye ulaşmıştır. Böylelikle
Grup, 3Ç17 satış gelirleri ve FAVÖK’ünde, yine oldukça kuvvetli,
sırasıyla yıllık %25.7 ve %35.8 oranlarında artışlar elde
edilebilmiştir FAVÖK marjı, hesaplamalarımıza göre yıllık 2.6 y.p.
artarak %33.7’ye ulaşmıştır. Turkcell, 9A17 sonuçlarının
açıklanmasıyla yıl sonu hedeflerini korumuştur: Grup, 2017 yılında
satış gelirlerinin %21-%23 aralığında büyümesini beklemekte ve FAVÖK
marjının ise %33-%35 aralığında gerçekleşebileceğini tahmin
etmektedir. Abone alımlarında ve abone başı aylık gelirlerde
gerçekleşebilecek görece bir yavaşlama ile Grup’un bu hedeflerini,
hedef aralıklarının üst sınırlarına yakın olarak, rahatlıkla
gerçekleştirebileceğini tahmin etmekteyiz. Turkcell payları, Grup’un
sergilemiş olduğu kuvvetli operasyonel sonuçlarına rağmen, Şirket
ortaklarından Telia Company’nin direkt paylarının bir kısmını satışı
ve kalan kısmının satışına dair beklentiler nedeniyle görece olarak
basıkda kalmış ve son dönemdeki toparlanma ile birlikte YBB BIST100’ün
%26 üzerinde performans göstermişlerdir. Telia Company sahip olduğu
direkt payların kalan yaklaşık %7 oranındaki kısmının satışını pay
başına 11.60 TL bedel ile geçtiğimiz aylarda tamamlamıştır böylelikle
bu konu ile ilgili yakın dönemdeki endişeler ve bunların neden olduğu
Grup payları performansı üzerindeki baskı ortadan kalkmıştır. Grup, bu
gelişmeden sonra yerli otomobil geliştirmesinde yer alacak gruplar
arasında bulunduğunu paylaşmıştır. TCELL payları hâlihazırda, yurt
dışı eşleniklerinin sırasıyla 7.3x ve 6.6x olan ortalama 2017T ve
2018T FD/FAVÖK çarpanlarına göre iskontolu, 6.7x ve 6.1x 2017T ve
2018T FD/FAVÖK çarpanları ile işlem görmektedirler. Turkcell,
Şirket’in 2017 yılında 3mlyr TL tutarındaki brüt nakit kar payı
dağıtımının son taksiti olan 1mlyr TL tutarındaki nakit kar payının 15
Aralık tarihinde dağıtmayı planlanmaktadır. Kar payı ödemelerinden
kalan toplam tutar, halihazırda %3 kar payı verimine işaret
etmektedir.

TOASO

Tofaş için hedef fiyatımız pay başına 33.92 TL olup hisse için
“AL” önerimizi koruyoruz. 2017T 11.7x F/K ve 9.0x FD/FAVÖK oranları
ile yurtiçi ve yurtdışı akiplerinin ortalamasına göre primli işlem
görmesine karşın, al ya da öde anlaşmasının getirdiği defansif iş
modeli ve yurtdışı satış hacimlerindeki artışa aralel olarak Tofaş
beğenimizi kazanmaya devam ediyor. Fiat Egea’nın Sedan modelini 2015
Kasım’da, Hatcback modelini 2016 Nisan’da ve Station Wagon modelini
ise 2016 Temmuz ayında piyasa süren şirket, 2016 yılında 80.794 adet
Egea satışı gerçekleştirmiştir. 2017 yılında da 2016 yılına benzer
şekilde 100% dolaylarında kapasite kullanım oranı beklenirken, üretim
adedinin ise 450 bin seviyelerine ulaşmasını beklemekteyiz. Şirketin
10A17 itibariyle binek araç ve hafif ticari araç pazarında pazar
payları sırasıyla %9.1 ve %24.5 seviyesindedir. Bu oranlar geçen
senenin 7.2% ve 23.3% olan Pazar paylarının oldukça üstünde olup,
ihracat sonuçları zaten oldukça güçlü olan Tofaş yurtiçi otomotiv
pazarında da oldukça başarılı bir performans göstermektedir (ÖTV
artışından doğan alt-orta segment talebinin artmasına paralel).
Şirket, al-ya da-öde anlaşmaları kapsamında Euro bazlı maliyet+kâr
marjı şekli ile çalıştığından döviz kurlarındaki dalgalanmalardan
olumsuz etkilenmemektedir. Fiat Egea modelinde yakaladığı ivme ile
2016 yılını 14.2 milyar TL net satış geliri ve 1.367 milyon TL FAVÖK
ile tamamlayan Şirket’in 2017 yılında aynı ivmeyle devam edeceğini ve
net satış gelirlerinin 19.5 milyar TL, FAVÖK rakamının ise 2.0 milyar
TL seviyesine yükselteceğini tahmin ediyoruz. 2016 yılını 970 milyon
TL net kar rakamı ile tamamlayan Şirket’in, 2017 yılı sonunda net kar
rakamının 1.3 milyar TL seviyesinde olmasını öngörüyoruz.

THYAO

Turizm ve trafik verilerindeki yolcu sayısındaki artış ve hava
taşımacılarının doluluk oranları, 2017 yılı Nisan ayından sonra,
yüksek sezon ve sonrasında oldukça cesaret verici yönde gelişme
göstermiştir Türk Hava Yolları için 12-aylık 12.65 TL hedef fiyatımız
ile AL önerimizi sürdürmekteyiz. Şirket için hedef fiyat ve
tavsiyemizi, 4Ç17 sonuçlarının beklentilerimizin üzerinde
gerçekleşmesi halinde ve Şirket’in 2018 yılı hedefleri paylaşımı ile
revize edebileceğiz. Türk Hava Yolları payları, tahminlerimize göre
2017T 4.1x FD/FAVKÖK çarpanı ile işlem görmektedirler düşük maliyetli
hava taşımacılarını da içeren yurt dışı benzerleri ise 2017T ortalama
7.3x FD/FAVKÖK çarpanıyla işlem görmektedirler. Türk Hava Yolları'nın
toplam yolcu sayısı, büyük ölçüde güvenlik endişelerinin azalması ve
talebin canlanması ile, 2016 yılındaki yavaşlama ve 1Ç17'deki yıllık
%8.0 gerilemeden sonra, yüksek sezonda kuvvetli bir toparlanma ile
10A17’de yıllık %7.5 oranında artış göstermiştir. Özellikle, dış hat
direkt yolcu sayısında bu dönemde yıllık %13.0 oranında, dikkate değer
iyileşme gerçekleşmiştir. Şirket'in kapasite yönetiminin de etkisiyle,
yüksek sezonda filonun tamamının kullanımda olması ile birlikte,
10A17’de dış hatlar yolcu doluluk oranında yıllık 4.9 y.p. artış
gerçekleşmiştir. Böylelikle toplam yolcu doluluk oranı yıllık 4.5 y.p.
artarak 10A17’de %79.0'a ulaşmıştır. Bunların yanında, Türk Hava
Yolları, 3Ç17’de, yaklaşık olarak son 3 yıldan sonra ilk kez birim
yolcu gelirlerinde ABD doları bazında belirgin, yıllık %12.1 oranında
iyileşme kaydedebilmiştir. Etkin kapasite yönetimi ve yolcu doluluk
oranlarındaki artış ile birlikte, AKK başı elde edilen gelirlerde de
ABD doları bazında yıllık %21.6 oranında iyileşme elde edilmiştir. AKK
başı birim giderlerde ise, ABD doları bazında %2.4 gerileme
kaydedilebilmiştir. Türk Hava Yolları, 2017 yılında FAVKÖK marjının
%21-%23 aralığında gerçekleşebileceğini tahmin etmektedir. Şirket,
çalışanlar sendikası ile yapmış olduğu anlaşmaya göre, 2017 yılı maaş
artışlarını 4Ç17’de telafi etmeyi planlamaktadır. Bunun 4Ç17 personel
giderlerini 50 mn ABD Doları kadar arttırabileceğini hesaplamakta,
ancak buna rağmen Şirket’in 2017 yılı FAVKÖK marjının hedef aralığın
üzerinde, %25’e yakın gerçekleşebileceğini tahmin etmekteyiz. Filo
genişleme planı paralelinde ve talepte devam eden artış beklentimiz
ile, Şirket’in oldukça sağlıklı karlılığını, 2018 yılında da
sürdürebileceğini tahmin etmekteyiz.

AKCNS

Akçansa için pay başına 13,10 TL olan hedef fiyatımızı ve 'AL'
önerimizi koruyoruz.
Şirket yılın üçüncü çeyreğinde 46,2mn TL net kar, 401,6mn TL
satış geliri ve de 94,9mn TL de FAVÖK elde etti.
Kısaca şirket hakkında... 1967 yılında kurulan Akçimento ile 1974
yılında kurulan Çanakkale Çimento şirketlerinin 1996 yılında
birleşmesiyle kurulan Akçansa’nın ana faaliyet konusu her cins
çimento, kireç, klinker, beton ve bağlayıcı maddelerin üretim, alım,
satım, ithalat ve ihracatını kapsamaktadır. Akçansa,
İstanbul-Büyükçekmece, Çanakkale ve Samsun-Ladik’teki fabrikalarında
çimento ve klinker üretimi gerçekleştirmektedir. Ayrıca,
İstanbulAmbarlı, İzmir-Aliağa, Yalova, Yarımca, Hopa, Derince ve
Marmara Ereğlisi ile birlikte toplam yedi çimento terminali
bulunmaktadır. Akçansa, 1998 yılında Betonsa ile birleşerek Betonsa
markasıyla Marmara, Ege, Karadeniz bölgelerinde yaklaşık 35 tesiste
hazır beton üretimi gerçekleştirmektedir. 2002 yılında Agregasa Agrega
ile birleşen şirket, 4 tesisinde Agregasa markası altında agrega
üretim faaliyetini sürdürmektedir.
Üçüncü çeyreğe ilişkin finansal sonuçlar... Akçansa yılın üçüncü
çeyreğinde 46,2mn TL net kar elde ettiğini duyurdu, şirket geçen yılın
aynı döneminde ise 91,5mn TL net kar elde etmişti. Şirketin, 03
Ağustos 2016’da portföyünde yer alan, Hobim Bilgi İşlem Hizmetleri
A.Ş.'nin %24,12 oranındaki (96.482,56 TL nominal tutarlı) payını
satmış olduğunu ve satış işlemi sonunda bir sefere mahsus olmak üzere
26mn TL satış geliri elde etmiş olmasının 3Ç16 kar rakamına etki etmiş
olduğunu hatırlatmak gerekir. Bu çeyreğe ilişkin net kar rakamının da
eklenmesiyle şirketin 9A17’de kümüle net kar rakamı 102,9 TL
seviyesine ulaşmış oldu (9A16: 233,3 TL net kar). Şirketin üçüncü
çeyrekte satış gelirleri rakamı önceki yılın aynı dönemine göre %14,0
oranında artışla 401,6mn TL olarak gerçekleşti (3Ç16: 352,3mn TL). Bu
çeyrekte yurt içi satış gelirleri iyi seyreden hava koşullarının ve
güçlü talebin de etkisiyle yıllık bazda %15,3 oranında artışla 358,5mn
TL olarak gerçekleşirken, yurt dışı satış gelirleri de yıllık bazda
%3,8 oranında artışla 51,0mn TL olarak gerçekleşti. Satış
kırılımlarına baktığımızda Akçansa’nın 3Ç17’de çimento satış
gelirleri yıllık bazda %13,3 oranında artarak 318,6mn TL, hazır beton
satış gelirleri de yıllık bazda %7,3 oranında artarak 111,5mn TL
olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK, 94,9mn TL seviyesine gerilerken (3Ç16:
112,1mn TL), FAVÖK marjı se yıllık bazda 8,2 puan azalarak %23,6
olarak gerçekleşti.
Yıllsonuna ilişkin beklentiler... 2017 yıl sonunda Akçansa’nın
1,53mlr TL satış geliri ve 320mn TL FAVÖK elde etmiş olacağını tahmin
ediyoruz.
Akçansa için 13,10 TL olan hedef fiyatımızı ve AL önerimizi
koruyoruz… Beklentilerimiz dahilinde gelen üçüncü çeyrek sonuçları
neticesinde 13,10 TL olan 12 aylık pay başına hedef fiyatımızı ve AL
önerimizi koruyoruz. Hedef fiyatımız 30 Kasım 2017 kapanışına göre
%25,6 oranında getiri potansiyeline işaret etmektedir. Şirket payları
2017T F/K 12,2x ve 2017T FD/FAVÖK 7,6x çarpanlarıyla işlem
görmektedir.

KRDMD

Kardemir için, sırasıyla %60 ve %40 ağırlıklar ile kullandığımız
İNA ve yurt dışı eşlenikleri piyasa çarpanları analizleri ile
gerçekleştirdiğimiz değerlememiz ile, Şirket'in D Grubu payları başına
12 aylık 2.75 TL hedef değere ulaşmaktayız. Uzun çelik fiyatları
3Ç17'de kuvvetli seyretmiş ve artan hurda fiyatları ve TL'nin değer
kaybının etkisiyle, 4Ç17'de de bu seyrini sürdürmüştür. Böylelikle,
hammadde alımlarını büyük ölçüde uzun dönemli kontratlar ile sağlayan
Kardemir'in 4Ç17'de de kuvvetli operasyonel sonuçlar elde
edebileceğini tahmin etmekte, orta-uzun dönemde ise, katma değeri
yüksek ürünler üretimine yapılan yatırımların ve Filyos Limanı'nın
etkin kullanımının Şirket'in karlılığını desteklemeye devam
edebileceğini düşünmekteyiz. Bunun yanında, Kardemir'in, TL'nin değer
kaybı nedeniyle, 4Ç17'de, US$ ve EUR cinsinden bilanço açık
pozisyonuna bağlı olarak belirgin miktarda kur farkı giderleri
kaydedebileceğini ve 4Ç17 net karlılığının baskı altında
kalabileceğini tahmin etmekteyiz. Şirket D Grubu payları, halihazırda
tahminlerimize göre yurt dışı benzerlerinin 2017T ve 2018T ortalama
FD/FAVÖK çarpanlarına göre sırasıyla %20 ve %17 ıskontolar ile, F/K
çarpanlarına göre ise 2017T için %26 prim ve 2018T için %24 ıskonto
ile işlem görmektedir. Hedef değerimiz, Şirket payları için yaklaşık
%29 yükseliş potansiyeline işaret etmektedir. Kardemir için 'AL'
önerimizi sürdürmekteyiz.
Demir çelik fiyatlarındaki yükseliş, ürün yelpazesinde katma
değerli ürünlerin payının artışı ve TL'deki değer kaybı, Kardemir'in
satış gelirleri büyümesini desteklemektedir. Demir çelik fiyatları
3Ç17'de belirgin yükseliş göstermiştir kütük ve inşaat demiri
fiyatları US$ bazında yaklaşık olarak yıllık %22-%23 oranlarında
artmıştır. Bunun devamında, 4Ç17'de de hurda fiyatlarının yüksek seyri
ve Türkiye uzun çelik üretiminin büyük çoğunluğunu oluşturan
elektrikli ark ocaklarının maliyetlerini arttıran diğer unsurlar ile
uzun ürün fiyatları yüksek seyirini sürdürmüş, ve 3Ç17 ortalamalarının
da hafif üzerinde seyretmiştir. Kardemir, katma değerli ürünlerin
toplam satışları içerisindeki payını arttırmaya yönelik üretim ve
satış planlamaları gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Şirket'in bu
yöndeki bir yatırımı olan yıllık 700bin ton kapasiteli çubuk ve kangal
haddehanesi Nisan 2016'da deneme üretimlerine başlamış ve 2Y16'dan bu
yana ticari üretimini sürdürmektedir. Bunun yanında, yıllık 200bin ton
kapasiteli demiryolu tekeri üretim kapasitesinin de önümüzdeki yılın
sonunda yılında faaliyete geçmesi beklenmektedir. Demir çelik ürünleri
fiyatlarındaki artış, katma değerli ürünlerin Şirket'in toplam
satışları içerisindeki payının artması, ürün fiyatlarını dünyada US$
cinsinden belirlenmesi ve Kardemir'in TL bazındaki fiyatlarının bu
trendi takip ediyor olması nedeniyle, TL'nin US$ karşısında 3Ç17
sonundan bu yana ortalama yıllık %15 oranındaki değer kaybının
Şirket'in satış gelirlerindeki büyümeyi, 4Ç17'de de desteklemeye devam
edebileceğini düşünmekte, Şirket'in satış gelirlerinin 2017T'de yıllık
%62 artışla 3.8mlyr TL'ye ulaşmasını beklemekteyiz. 2018 yılında ise,
Şirket'in satış hacminin 2017 yılına benzer, yaklaşık 2.3mn ton olarak
gerçekleşmesini beklemekte, uzun ürün fiyatları ve US$/TL kuru
varsayımlarımız ile Şirket'in satış gelirlerinin hafif artarak 3.9mlyr
TL civarında gerçekleşebileceğini tahmin etmekteyiz.
Kardemir'in, 4Ç17'de de kuvvetli operasyonel kar marjı elde
edebilmiş olmasını beklemekteyiz Şirket'in net karlılığı ise, US$ ve
EUR cinsinden açık pozisyonları itibariyle TL'nin değer kaybından
olumsuz etkilenebilecektir. Kardemir'in FAVÖK marjı, büyük ölçüde
çelik fiyatlarındaki yukarı yönlü trendin etkisiyle brüt kar
marjındaki artışa paralel olarak yıllık 3.8 y.p. artış göstererek
%18.5 oranında gerçekleşmiştir. Şirket, 3Ç17'de hesaplamalarımıza
göre yıllık %80.3 artışla 176mn TL tutarında FAVÖK elde etmiştir.
4Ç17'dede çelik fiyatlarının yukarı yönlü seyri, ve Şirket'in önceden
uzun dönemli anlaşmalar ile hammadde ihtiyacını büyük ölçüde tedarik
edebilmiş olmasını göz önüne alarak, kuvvetli operasyonel sonuçlar
elde edebileceğini, ve yıl sonu için %16-%18 aralığındaki FAVÖK marjı
hedefine ulaşabileceğini tahmin etmekteyiz. Kardemir'in 3Ç17 sonu
itibariyle, bilançosunda US$360mn ve EUR 156mn tutarında açık
pozisyonu bulunmaktadır. TL'nin US$'a karşı 3Ç17 sonuna kıyasla bugüne
kadar %11 oranında değer kaybetmiş olması nedeniyle, Şirket'in 4Ç17'de
belirgin miktarda kur farkı gideri kaydedebileceğini hesaplamakta ve
bu nedenle bu dönemde net zarar kaydedebileceğini tahmin etmekteyiz.
Böylelikle Şirket'in yıl sonunda toplam 143mn TL tutarında net kar
elde edebileceğini tahmin etmekteyiz. Kardemir'in net borcu, işletme
sermayesindeki görece iyileşmenin de yardımıyla, 2Ç17 sonundaki
1.6mlyr TL seviyesinden, 3Ç17 sonunda 1.1mlyr TL'ye gerilemiştir.
Böylelikle, Şirket'in 2016 yılı sonunda 5.6x olan net borç/FAVÖK
oranı, gerilemeye devam ederek 2Ç17 sonundaki 3.5x seviyesinden 3Ç17
sonunda 2.1x'e gerilemiştir. Kardemir, net borç/FAVÖK oranını
2.0x-2.5x aralığında korumayı hedeflemektedir.
Kardemir D Grubu payları, tahminlerimize göre yurt dışı
eşleniklerinin 2017T ve 2018T FD/FAVÖK çarpanlarına kıyasla
tahminlerimize göre yaklaşık olarak %20 ve %17 oranlarında iskontolu
işlem görmektedirler. KRDMD payları, 2017T ve 2018T F/K çarpanlarına
göre ise, yurt dışı benzerlerine kıyasla, tahminlerimize göre
sırasıyla %16 prim ve %24 iskonto ile işlem görmektedirler. KRDMD
payları fiyatı YBB %74 oranında artarak BIST100'ün %45 üzerinde
performans sağlamışlardır. Kardemir için, sırasıyla %60 ve %40
ağırlıklar ile kullandığımız İNA ve yurt dışı eşlenikleri piyasa
çarpanları analizleri ile gerçekleştirdiğimiz değerlememizde, Şirket D
Grubu payları için, yaklaşık %29 oranında yükseliş potansiyeline
işaret eden, pay başına 2.75 TL hedef değere ulaşmakta ve "AL"
tavsiyemizi sürdürmekteyiz.
Demir çelik fiyatlarının ve talebin beklentilerimizin altında, ve
hammadde fiyatlarında beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmesi, önemli
yatırım risklerini oluşturmaktadır. Kardemir'in ürün fiyatlarındaki
kuvvetli seyrin 2017 yılının geri kalanında da devam etmesini
beklemekte, 2018 yılında ise hafif artış gösterebileceğini
varsaymaktayız. Şirket'in 2017 yılı satış hacmi hedefi olan 2.3mn'a
ulaşmasını, 2018 yılında da benzer bir hacimde satış
gerçekleştirebileceğini tahmin etmekteyiz. Demir çelik fiyatlarının ve
talebin, dolayısıyla Şirket satış hacminin beklentilerimizin altında
gerçekleşmesi, ve hammadde fiyatlarında beklentilerin üzerinde
gerçekleşebilecek ani artışlar, Şirket için belirlediğimiz 12 aylık
hedef fiyat ve tavsiyemizin üzerindeki ana riskleri oluşturmaktadır.
Bunun yanında Kardemir, 2016 yılı metalürjik kömür siparişleri ile
ilgili olarak bir tedarikçisi aleyhine US$33.6mn tutarında bir tahkim
süreci başlatmıştır. Bu sürecin Kardemir lehine sonuçlanması olumlu
yönde risk oluşturmaktadır."

Analizin tamamı için:

http://www.sekeryatirim.com.tr/Raporlar/aylik_bulten/SKY_Ayl%C4%B1kB%C3%BClten_Aral%C4%B1k2017.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

*******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
18:051.433
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.433  
En Yüksek
0
En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler18:05
TUPRS 131,90 766.984.046 % 0,00  
TKNSA 6,02 22.612.097 % 0,00  
SAYAS 20,62 5.070.712 % 0,00  
MEDTR 35,24 25.826.162 % 0,00  
ECILC 5,77 33.097.793 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,2510 9,2560 % 0,48  
Euro 10,7958 10,8038 % 0,50  
Sterlin 12,7382 12,8020 % 0,34  
Frank 10,0262 10,0866 % 0,43  
Riyal 2,4581 2,4704 % 0,39  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.785 1.785 2,54  
Altın Gr. 531 531 3,27  
Cumhuriyet 3.501 3.554 -23,00  
Tam 3.483 3.571 -26,32  
Yarım 1.684 1.727 -12,73  
Çeyrek 844 864 -6,37  
Gümüş.Ons 24,24 24,27 -0,04  
Gümüş Gr. 7,24 7,26 0,05  
B. Petrol 85,41 85,41 -0,41