ANALİZ-BIST, VİOP ve Tahvil(Deniz Yatırım)

31.10.2017 09:51Deniz Yatırım ( http://www.denizyatirim.com.tr ) Tarafından
Hazırlanan Günlük Bülten:
"Açılışta karışık bir seyir öngörüyoruz.
ABD’deki vergi reformu ve FED başkanı değişimi öncesindeki politik
gelişmelerin etkisiyle küresel piyasalardaki kararsızlığın BIST-100’de
açılışta karışık bir seyir olarak yansıyacağını öngörüyoruz. Konsolide
olmayan bilançoların açıklanması için son gün dün olduğu için bilanço
açıklayan birçok orta ölçekli şirketin hisselerinde sonuçlara dayalı
bir oynaklık göreceğimiz kanaatindeyiz. Eylül ayı ticaret dengesinin
piyasa üzerinde önemli bir etkisi olacağını beklemezken, TL’nin ve
bononun piyasa tarafından yakın olarak takip edileceğini öngörüyoruz.
BIST-100’ün bugün 106,000- 109,000 bandında işlem görmesini bekliyoruz.

Ekonomi Haberleri

Bankalardan karlılıkta feragat isteği kısmen negatif bir etki
yapabilir Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi Bloomberg’e dün yaptığı
açıklamada kredi büyümesini desteklemek için hükümetin vergi, karşılık
ve harçlarda birtakım indirime gidebileceğini hatta kamu yüklerinin
sıfıranabileceğini belirtti ancak oranlar ile ilgili rakamsal net bir
açıklama olmadı. Bu açıklamayı sektörün güçlü sermaye yapısı sayesinde
sermaye yeterlilik oranlarında kısmi bir geri çekilmeyi
göğüsleyebileceği şeklinde anlıyoruz bu açıklamayı. Bununla birlikte
devlet bankaları öncülüğünde faizlerin de aşağı çekilmesi gerektiğini
ve bankaların karlılıklarından feragat etmelerini hatta yarı yarıya
düşürmelerini azaltmalarının istenebileceği söyledi Sayın Zeybekçi.
Kamu yüklerinin azaltılması fonlama maliyeti açısından olumlu
olmakla birlikte karlılıktan feragat ile ilgili açıklamaları %14.1
seviyesinde bulunan özsermaye karlılığı ve Eylül itibariyle %17.2
sermaye yeterlilik oranı ve %14.4 seviyesinde bulunan çekirdek sermaye
yeterlilik oranı açısından olumsuz olarak değerlendiriyoruz.

Şirket Haberleri

Vestel’de sonuçlar genel itibariyle oldukça zayıf
Vestel 3Ç17’de 57 milyon TL net zarar açıkladı. Bu bizim 75 milyon
TL olan net kar beklentimizden bir hayli kötü bir rakam. Bu
performansta zayıf operasyonel marjlar ve beklentimizden yüksek gelen
net türev zararları (77 milyon TL) etkili oldu. 3Ç17’de satış rakamı
yıllık bazda %37 artarak 2,9 milyar TL olurken bizim beklentilerimize
hemen hemen paralel gerçekleşti. 1,6 milyar TL olan TV ve elektronik
bölümü satışları beklentilerimizi karşılarken 1,3 milyar TL
düzeyindeki beyaz eşya satış rakamı tahminlerimizin (1,2 milyar TL)
hafif üzerinde kaldı. Güçlü satış rakamlarının arkasındaki en önemli
etkenler hem TV hem de beyaz eşya segmentlerindeki tatminkar satış
hacimleri ve zayıf TL’nin ihracat satışlarına olumlu etkisi olarak
gözüktü. Güçlü satış rakamının ise operasyonel marjlara yansımaması
şaşırtıcı oldu. Özellikle oeprasyonel giderlerin satış hacmindeki
artışa rağmen yıllık bazda satış rakamından çok daha hızlı artmış
olması şaşırtıcı. Şirket bunda özellikle yurt içi satışlarla ilgili
artan masrafların etkili olduğunu belirtiyor. Bu olumsuz gider
tablosuyla birlikte FAVÖK marjı yıllık bazda 1.4 puan düştü ve FAVÖK
162 milyon TL olarak gerçekleşti. Böylece yıllık bazda FAVÖK büyümesi
satış büyümesinin bir hayli gerisinde kalarak %9 olarak gerçekleşti.
Bizim FAVÖK beklentimiz 231 milyon TL düzeyindeydi.
Zayıf operasyonel karlılığın ve net zararın bir süredir güçlü
seyreden hisse performansı üzerinde olumsuz bir etki yaratmasını
bekliyoruz.

EKGYO’da favök beklentiler ile uyumlu, kar rakamı beklentilerin
kısmen altında ve nakit pozisyonundaki zayıflama azalan bir hızda da
olsa devam ediyor

Emlak Konut GYO 3Ç17 finansallarında 440 mln TL net kar açıkladı.
Beklentimiz 419 mln TL piyasa beklentisi ise 521 mln TL düzeyinde idi.
Şirketin net kar rakamı önceki döneme göre %44 artarken geçen yılın
aynı dönemine göre ise %51 oranında gerilemiştir. Yılın dokuz aylık
döneminde net kar 1,066 mln TL olarak gerçekleşirken geçen yılın aynı
dönemine göre %30’luk bir daralmaya işaret etmektedir.
1,435 mln TL’lik satış rakamının ardından 536 mln TL favök rakamı
elde Emlak Konut GYO’nun %37.4’lük favök marjı ise önceki dönemlerin
gerisinde kalırken 554 mln TL’lik ortalama beklentinin hafif gerisinde
kalmıştır. Emlak Konu GYO’nun net borç pozisyonu ise 173 mln TL olarak
gerçekleşmiştir. Bir önceki dönemde net nakit pozisyonu 467 mln TL
idi. TOKİ ve müteahhit hesapları ile düzelttikten sonra ise net borç
pozisyonunun bir öndeki dönemdeki 730 mln TL’den 815 mln TL’ye
yükselmiş olduğunu görüyoruz. Geçen yıl müteahhitlere sağlanmış olan
nakit desteğinin 4Ç17’den itibaren Emlak Konut GYO lehine dönmesi ile
birlikte yılın son çeyreğinde şirketin nakit pozisyonunda bir miktar
iyileşme olabileceğini tahmin ediyoruz.
Gerek kar rakamının beklentilerin gerisinde kalması gerekse de
nakit pozisyonundaki zayıflamadan dolayı hisse üzerine hafif bir
negatif etki olabileceğini tahmin ediyoruz.

Dün konsolide olmayan bilançoların açıklanması için son gündü.
Aşağıda 3Ç17 sonuçlarını dün açıklayan ancak araştırma kapsamında
olmayan bazı şirketler için hazırladığımız değerlendirmeleri
bulabilirsiniz:

Yıllık bazda operasyonel karlılığını ve net karını artırarak öne
çıkan hisseler: Brisa (BRISA), Ege Seramik (EGSER) Olumsuz tepki
görebilecek hisseler: Bagfas (BAGFS), Goodyear (GOODY)

Aksigorta’da iyi operasyonel performans yüksek vergi gideri ile
kısmen gölgeledi

Aksigorta 3Ç17 finansallarında 21.2 mln TL net kar açıkladı. İki
tahminden oluşan piyasa beklentisi 25 mln TL düzeyinde idi. Şirketin
operasyonel performansının iyi olduğunu söyleyebiliriz. Gerek yıllık
%57 oranında artan prim üretimi gerekse de 42 mln TL’lik operasyonel
kar Aksigorta için olumlu olarak değerlendirilebilir.
Ancak vergi giderlerinin oldukça yüksek olduğu göze çarpıyor.
Şirket ile konuştuğumuzda bunun 124 mln TL’lik muallak hasar indirimi
sonucunda oluşan kurumlar vergisi kaynaklı olduğunu öğrendik (yaklaşık
25 mln TL). Önümüzdeki dönemlerde takrarlanmayacak bir vergi gideri
olduğunu söyleyebiliriz.
Aksigorta’nın dokuz aylık dönem karı 86 mln TL olarak gerçekleşti.
Yılın son çeyreğinde gerek %100’ün altında seyreden bileşik oran ve
yüksek faiz ortamının sürmesine bağlı olarak şirketin 130 mln TL’lik
net kar hedefine ulaşabileceğini düşünüyoruz. %50 civarında bir
temettü dağıtım oranı ile temettü veriminin %6.5 seviyesine
ulaşabileceğini bekliyoruz. Bu pozitif beklentilerin Aksigorta hisse
performansına da olumlu yansıması olacağını düşünüyoruz.

Güneş Sigorta’da düşük kaliteli yüksek kar

Güneş Sigorta 3Ç17 finansallarında 18.8 mln TL net kar açıkladı.
Şirketin teknik kar rakamı 2.7 mln TL ile önceki dönemlere göre
oldukça düşük gelmiş olmasına rağmen 17.2 mln TL’lik ertelenmiş vergi
geliri Güneş Sigorta’nın bu dönemde yüksek kar rakamı açıklamasında
etkili olmuştur. Ertelenmiş vergi gelirini muallak hasar
karşılıklarından kaynaklandığını düşünüyoruz.
Prim üretiminin sezonsal olarak dşük olduğu bu çeyrekte şirketin
prim üretimi bir önceki döneme göre gerilerken geçen yılın aynı
dönemine göre ise %17 oranında artış göstermiştir. Düşük prim
üretimine rağmen hasarların yüksek olması teknik kar rakamını aşağı
çekmiştir. Beklentilerimiz dahilinde finansal gelirlerde 3Ç17’de bir
artış göze çarpmaktadır. Yüksek faiz ortamı süregeldiği için finansal
gelirlerinin 4Ç17’de de yüksek olmasını bekliyoruz.
Açıklanan 3Ç17 kar rakamı iyi olmakla birlikte operasyonel tarafın
katkısının görece düşük olması nedeniyle Güneş Sigorta hisselerinde
sınırlı bir kar relizasyonu olabilir ancak şirketin 4Ç17’de prim
üretiminde sezonsal artış, finansal gelirlerin katkı yapmaya devam
etmesi ve operasyonel iyileşme daha yüksek kaliteli bir kar rakamına
ulaşılmasını sağlayabilir. Bu nedenle olası geri çekilmelerin alım
fırsatı olarak değerlendirilebileceğini düşünüyoruz.

Teknosa 3Ç17'de güçlü sonuçlar açıkladı - operasyonel performans
beklentilerden iyi.

Teknosa 3Ç17’de 9 milyon TL net kar rakamı açıkladı ve böylece
piyasa beklentisi olan 7 milyon TL’yi aşmış oldu. Bunda özellikle
beklentileri aşan operasyonel performansın etkili olduğu görülüyor.
Satış rakamı 882 milyon TL olurken yıllık bazda %26 büyüdü ve piyasa
beklentisi olan 870 milyon TL’yi de %5 oranında aştı. Güçlü satış
rakamıyla beraber %5,1 olan FAVÖK marjı da %5,0 olan konsensüs
rakamının hafif üzerinde kaldı. Böylece FAVÖK beklentileri %8 aşmış
oldu. Şirket geçtiğimiz yıl 3Ç17’de ise 37 milyon TL gibi eksi FAVÖK
rakamı açıklamıştı. Dolayısıyla bu sene operasyonlardaki ciddi
toparlanmanın 3Ç17’de sürdüğünü görüyoruz.
Güçlü operasyonel performansın yanında azalan net işletme
sermayesi ihtiyacıyla beraber şirketin 2Ç17’de 110 milyon TL olan net
borcu 3Ç17’de 6 milyon TL net nakit pozisyonuna döndü.
Olumlu 3Ç17 sonuçlarının hisse üzerinde pozitif bir etki
yaratmasını bekliyoruz.

Torunlar GYO’nun sonuçları beklentiler dahilinde, hisse üzerine
bir etki beklemiyoruz

Torunlar GYO 3Ç17 finansallarında piyasa beklentileri dahilinde 17
mln TL net kar ve 104 mln TL favök açıkladı. Şirketin gelirlerinin
%84’lük bölümünü kira gelirleri oluştururken geri kalan kısmın önemli
bir kısmı ise Torun Center projesindeki satış gelirlerinden
oluşmaktadır.
Şirketin net borcu 2.8 milyar TL olarak gerçekleşirken bir önceki
döneme kıyasla 82 mln TL gibi sınırlı bir artış göstermiştir.
Açıklanan finansalların hisse fiyatı üzerine belirgin bir etkisi
olmayacağını düşünüyoruz.

Mardin Çimento’nun operasyonel karında geçen yıla kıyasla gözle
görülür iyileşme

Mardin Çimento 3Ç17 için 14 milyon TL net kar açıkladı. Bu rakam
geçen sene 9 milyon, geçen çeyrek ise 12 milyon TL idi. Hakkında
piyasa tahmini bulunmayan şirket, artan çimento fiyatları ve
normalleşen kömür maliyetleri nedeniyle FAVÖK marjını çeyreksel bazda
%24.4’ten %30.4’e çekerken, bu rakam geçen seneki %30.7 oran ile hemen
hemen benzer. Öte yandan geçen yılki düşük baz etkisinin de
neticesinde şirketi cirosunu yıllık bazda %44 artırmış gözüküyor.
Netice itibariyle şirketin 3Ç17’de geçen çeyrek ve geçen seneye
kıyasla ortalama %45 yukarıda 16 milyon TL FAVÖK performansı olumlu
olarak gözükse de, hissenin mevcut seviyesi itibariyle vaat ettiği
FD/FAVÖK oranının 8.0 civarında olması ve Irak’ta yaşanan olumsuz
jeo-politik gelişmeler operasyonel karda görülen olumlu ivmelenmenin
hissede pozitif fiyatlanması önünde bir engel teşkil edebilir.

Bolu Çimento’dan piyasa beklentilerinin hafif üzerinde operasyonel
performans

Bolu Çimento 3Ç17 için 40 milyon TL net kar açıkladı. Bu rakam
piyasa beklentisi 36 milyon TL’nin %11 üzerinde kaldı. Açıklanan kar
rakamı geçen seneye kıyasla da %30 artışa tekabül ediyor. Şirketin
ciro performansı 149 milyon TL ile piyasa beklentilerinin %6 üstünde
seyrederken, geçen seneki düşük baz etkisi ve canlanan inşaat
faaliyetleri nedeniyle artan satış hacmi ve fiyatlar neticesinde geçen
senenin %30 üzeşekilde 57 milyon TL ile
piyasanın %7, geçen senenin ise %19 üzerinde gerçekleşti. Sonuçların
hisse üzerinde hafif olumlu olmasını bekliyoruz.

Adel Kalemcilik’in 3Ç17 net karı ciro büyümesine bağlı olarak
yıllık bazda %24 yükseldi

Adel Kalemcilik’in satışları yıllık bazda %25 artarken üretim
maliyetlerindeki ve faaliyet giderlerindeki artış nedeniyle
operasyonel karlılığında bir miktar gerileme gözlendi. FAVÖK marjı 3.3
puan daralma ile %23.7 olurken, cirodaki %25’lik artış sayesinde,
FAVÖK yıllık bazda %10 yükselmeyi başardı. Net kar ise operasyonel
karın artışıyla beraber geçtiğimiz yıla oranla %24 artarak 9 mln TL’ye
yükseldi. Sonuçların hisse üzerinde bir etki yapmasını beklemiyoruz.
Hisse araştırma kapsamında değildir. (Kaynak: KAP, Deniz Yatırım
Araştırma)

Alkim Kağıt’ın 3Ç17 net karı ciro büyümesine bağlı olarak yıllık
bazda %20 yükseldi

Satışlardaki yıllık bazda %35 artışa bağlı olarak Alkim Kağıt’ın
FAVÖK’ü %19 artış göstererek 9 mln TL’ye yükseldi (beklenti mevcut
değil). Çeyreksel bazda ise, üretim maliyetlerindeki düşüş sayesinde
FAVÖK marjı 3.6 puan iyileşerek %15.4’e çıkarken, FAVÖK %23 yükseldi.
Yine çeyreksel bazda finansman giderlerindeki düşüşün de etkisiyle,
net kar çeyreksel olarak %48 artış ile 7 mln TL’ye yükseldi (yıllık
bazda %20 artış). Sonuçların hisse üzerinde olumlu etki yapması
beklenebilir. Hisse araştırma kapsamında değildir. (Kaynak: KAP, Deniz
Yatırım Araştırma)

Arena Bilgisayar’ın 3Ç17 net karı operasyonel karlılığın
iyileşmesine bağlı olarak yıllık bazda %196 yükseldi

Arena Bilgisayar’ın cirosu yıllık bazda %10 artarken (çeyreksel
yatay), 2Ç17’de %1.9 olan 3Ç16’da ise %1.9 olan FAVÖK marjının %2.3’e
yükselmesi sayesinde net kar yıllık ve çeyreksel bazda %196 ve %764
artış ile 3 mln TL’ye yükseldi. Şirket’in sezonsal olarak satışlarının
arttığı 4Ç17 öncesi marjlarındaki iyileşmeyi umut verici buluyoruz.
Açıklanan son 4 çeyreğe göre 4.1 FD/FAVÖK ile işlem gören hissede
sonuçların olumlu etki yapması öngörülebilir. Hisse araştırma
kapsamında değildir. (Kaynak: KAP, Deniz Yatırım Araştırma)

Bagfaş’ın operasyonel performansındaki iyileşme finansal
giderlerdeki artış nedeniyle net kara yansımadı

Satışların yıllık bazda %15 arttığı Bagfaş’ta brüt karlılıktaki
ciddi iyileşmeye paralel olarak FAVÖK 24 mln TL olarak gerçekleşti.
Açıklanan FAVÖK değeri piyasa beklentilerini neredeyse ikiye
katlarken, şirketin AN/CAN yatırımından dolayı bilançosunda bulunan
373 mln TL değerindeki Euro para birimli kredilerinden yazdığı kur
farkı, net marjının piyasa beklentilerinin gerisinde kalmasına neden
oldu. Piyasa beklentisi şirketin 7.6 mln TL net zarar açıklaması iken,
şirket 9.4 mln TL zarar açıkladı. Operasyonel performansın
beklentileri aşmasına rağmen net karda piyasa beklentisinin altında
kalması nedeniyle hissede bir miktar kar realizasyonu görebiliriz.
Hisse araştırma kapsamında değildir. (Kaynak: KAP, Deniz Yatırım
Araştırma)

Brisa’nın 3Ç17 sonuçları beklentiler dahilinde gerçekleşti

Brisa 3Ç17’de satışlarında yıllık bazda %50 artış kaydederken,
operasyonel karlılığında da ciddi bir iyileşme yaşadı. FAVÖK marjı
geçtiğimiz yılın aynı döneminde ve bir önceki çeyrek %10 seviyesinden
%19’a çıktı. Bu sayede FAVÖK yıllık ve çeyreksel bazda %111 ve %171
sıçrayarak 114 mln TL’ye ulaştı (beklenti 112 mln TL). Net kar ise 49
mln TL olarak gerçekleşirken geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 7 mln
TL’lik zarara göre oldukça hızlı bir iyileşme gösterdi. Çarpan bazında
son 4 çeyreğe göre cazip gözükmezken, toparlamanın
sürdürülebilirliğinin takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sonuçlar
beklentileri karşılamış olmasına rağmen, operasyonel iyileşmeye bağlı
olarak hissede sonuçlar sonrası olumlu bir hareket görebiliriz. Hisse
araştırma kapsamında değildir. (Kaynak: KAP, Deniz Yatırım Araştırma)

Dagi’de pozitif karlılık devam ediyor

2017’nin 3. çeyreğinde satışları yıllık bazda %10 artan Dagi’nin
satışlarında yılın ilk 9 ayı toplamına baktığımızda da %22 artış
görüyoruz. Şirketin %10.1 olarak açıklanan 3Ç17 FAVÖK marjı da yılın
ilk yarısı ile karşılaştırıldığında bir operasyonel iyileşmeye işaret
ediyor. Şirketin 2017’de açıkladığı sonuçlardaki pozitif net
karlılığının 3. çeyrekte devam etmesini şirket açısından olumlu
bulmakla birlikte hisse üzerinde hafif pozitif bir etkisi olabileceği
kanaatindeyiz. Hisse araştırma kapsamında değildir. (Kaynak: KAP,
Deniz Yatırım Araştırma)

Ege Seramik’in operasyonel performansındaki iyileşme devam ediyor

Ege Seramik, ilk altı ayda yakaladığı yüksek operasyonel marjları
3Ç17’de de korumayı başardı. Cirosunu 3Ç16’ya göre %26 artıran Ege
Seramik’in aynı dönemde %12’dan %21’e çıkan FAVÖK marjı sayesinde 19
mln TL ile FAVÖK’ünü %121 yükseltti. Çeyreksel bazda ise,
sezonsallığın etkisiyle ciro %8, FAVÖK ise %14 geriledi. Net kar ise
diğer gelirlerdeki artış ve baz etkisiyle FAVÖK büyümesine göre çok
daha hızlı bir şekilde 7 kat yükseldi. 14 mln TL’ye ulaşan net kar,
bir önceki çeyreğe göre %17 artış kaydetti. 3Ç17 gerçekleşmesi ile
beraber, Ege Seramik 2016 yılının aynı dönemine göre %85 net kar
artışı sağladı ve 39 mln TL olan net kar 2016 yılının tamamında oluşan
29 mln TL’nin %30 üzerindedir.
31 Mayıs’ta paylaştığımız bilgilendirme notunda belirttiğimiz gibi
operasyonel iyileşmenin devam etmesi umut verici. 9 aydaki
performansın son çeyrekte de devam etmesi senaryosunda, Ege Seramik
4.0 FD/FAVÖK ve 6.4 F/K gibi düşük çarpanlarda işlem görmektedir.
Ayrıca, sene sonunda yaklaşık 50 mln TL’ye ulaşmasını beklediğimiz net
karın %50’sinin temettü olarak dağıtılması ihtimalinde, 0.3 TL/hisse
temettü hesaplamaktayız. Bu da %8 temettü verimliliğine işaret
etmektedir. Sonuçların hisse üzerinde olumlu etki yapmasını
bekliyoruz. (Kaynak: KAP, Deniz Yatırım Araştırma)

Goodyear 3Ç17’de operasyonel karlılığın düşmeye devam etmesi
nedeniyle 1 mln TL net zarar açıkladı

Goodyear artan maliyet baskısı nedeniyle 3Ç17’de satışlarını
çeyreksel ve yıllık bazda %22 ve %48 artırmış olmasına rağmen, FAVÖK’ü
aynı dönemde %73 ve %60 gerileme ile 11 mln TL seviyesine düştü. Buna
bağlı olarak, Şirket’in 2Ç17’de 29 mln TL olan net karı, 1 mln TL net
zarar olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yıla göre net zararın (3Ç16’de 14
mln TL net zarar) azalmasının sebebi, bu dönemde 27 mln TL’lik vergi
giderinin yarattığı düşük baz etkisidir. Sonuçların Goodyear üzerinde
olumsuz etki yapmasını bekliyoruz. Hisse araştırma kapsamında
değildir. (Kaynak: KAP, Deniz Yatırım Araştırma)

Pınar Entegre Et ve Un 3Ç17’de net karını yıllık bazda %32
artırarak 22 mln TL’ye yükseltti

Yıllık bazda ciroda %6 artışa rağmen, operasyonel karlılığındaki
bir miktar gerilemeye bağlı olarak FAVÖK’ü %5 düşen Pınar Entegre Et
ve Un’un net karı özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımların
karlarındaki artış (3Ç16’da 4 mln TL iken 3Ç17’de 10 mln TL) sayesinde
yıllık bazda %32 artış ile 22 mln TL’ye yükseldi. Sonuçların hisse
üzerinde bir miktar olumlu etki yapması beklenebilir. Hissenin son
dört çeyreklik net karına baktığımızda 7.0 F/K gibi düşük bir çarpanla
işlem gördüğünü hesaplıyoruz. Sonuçlar ile beraber olumlu havanın son
6 ayda piyasanın %18 gerisinde kalan hisse üzerinde orta vadede de
devam etmesi beklenebilir. Hisse araştırma kapsamında değildir.
(Kaynak: KAP, Deniz Yatırım Araştırma)

Pınar Süt’ün satışları beklentileri aşarken 3Ç17 sonuçları
operasyonel performansta bozulmaya işaret ediyor

Pınar Süt’ün satışları 3Ç17’de yıllık bazda %26 artarak 320.6 mln
TL olarak açıklandı. Bu rakam piyasa beklentilerinin %18 üzerinde.
Satışlardaki ciddi artışa karşın, şirketin 15.6 mln TL olarak
açıkladığı FAVÖK rakamı yıllık bazda %20 oranında bir azalmaya ve %4.9
olarak açıklanan FAVÖK marjında bir önceki yılık aynı çeyreği ile
karşılaştırıldığında 2.7 puanlık bir gerilemeye işaret ederken, piyasa
beklentisinin de %15 altında kaldı. Satışlardaki artışın yüksek
maliyeti net karı da olumsuz etilerken, 6.6 mln TL olarak açıklanan
net kar rakamı geçen yılın aynı çeyreğinin %46, piyasa beklentilerinin
ise %17 altında kaldı. Beklentilerin altında kalan marjların hisse
üzerinde kısa vadede olumsuz bir etki yaratmasını bekliyoruz. Hisse
araştırma kapsamında değildir. (Kaynak: KAP, Deniz Yatırım Araştırma)

Pınar Su 3Ç17’de operasyonel karlılığındaki iyileşmeyi devam
ettirdi

Şirket’in net zararı bir önceki çeyrek ve geçtiğimiz yılın aynı
döneminde 4 mln TL iken, operasyonel karlılıktaki iyileşmeye bağlı
olarak 1 mln TL net zarara geriledi. FAVÖK marjı 3Ç16’da %2.2, 2Ç17
ise %6.8 olan Pınar Su, 3Ç17’de %11.3’lük operasyonel karlılığa
ulaşmayı başardı. Sonuçlar hisse üzerinde kısa vadeli olumlu etki
yapabilir. Ancak, yüksek borçluluk nedeniyle hissenin cazip olduğunu
düşünmüyoruz. Hisse araştırma kapsamında değildir. (Kaynak: KAP, Deniz
Yatırım Araştırma)"

https://www.denizyatirim.com/sites/1/upload/files/GUNLUKBULTEN_31.10.2017-1713.pdf

*******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
18:051.361
Değişim :  0,09% |  1,20
Açılış :  1.359  
Önceki Kapanış :  1.360  
En Yüksek
1.368
En Düşük
1.355
BIST En Aktif Hisseler18:05
KATMR 3,19 50.734.189 % 10,00  
EDATA 12,44 25.087.342 % 9,99  
KTSKR 18,21 12.983.898 % 9,96  
TUREX 10,83 46.718.086 % 9,95  
KARYE 10,75 95.319.270 % 9,92  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,5632 8,5654 % 0,07  
Euro 10,1149 10,1320 % 0,10  
Sterlin 11,8575 11,9170 % 0,11  
Frank 9,3484 9,4047 % 0,29  
Riyal 2,2782 2,2896 % 0,13  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.800 1.801 1,68  
Altın Gr. 496 496 0,65  
Cumhuriyet 3.281 3.331 -12,00  
Tam 3.265 3.348 -10,49  
Yarım 1.578 1.619 -5,07  
Çeyrek 792 810 -2,53  
Gümüş.Ons 24,84 24,87 0,16  
Gümüş Gr. 6,81 6,83 0,02  
B. Petrol 73,89 73,89 0,37