ANALİZ-KOBİ Ürün Projesi(TEB Yatırım)

06.11.2017 13:43TEB Yatırım ( http://www.tebyatirim.com.tr ) Tarafından
Hazırlanan Analiz:
"PETKM / TRCAS / DEVA pozitif : Bakan Özlü, otomobilden sonra
petrokimya ve ilaç sanayine de özel destek verileceğini açıkladı
(Dünya)
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, ithal edilen bazı
sanayi ürünlerinin Türkiye'de üretilmesini öngören 1000 KOBİ 1000 Ürün
Projesi'nin detaylarını DÜNYA'ya anlattı. Bu kapsamda 'Yerlileştirme'
programı başlattıklarını belirten Özlü, yaptıkları analizde 135 milyar
doları bulan sanayi ürünleri ithalatının 102-105 milyar dolarlık
kısmının Türkiye'de üretilebileceğinin ortaya çıktığını söyledi.
Yerli otomobili yapacak konsorsiyumda görev dağılımının henüz
belirlenmediğini belirten Özlü, yaptıkları başka bir analizde
yerlileştirmede otomobilden sonra petrokimya ve ilaç sanayinin öne
çıktığını kaydetti. Özlü, petrokimya alanında kurulacak Mega Endüstri
Bölgeleri'nde ise hukuki süreçte sona yaklaşıldığını vurguladı. Ankara
Sohbetleri'ne konuk olan Bakan Faruk Özlü, Ankara Temsilcimiz Ferit B.
Parlak'ın sorularını cevaplandırdı.
Bir süre önce kısmen duyurusunu yaptığınız 1000 KOBİ 1000 Ürün
programında somut ilerleme sağlandı mı?
Bugün gelinen noktada KOSGEB, yılda 1.1 milyar liranın üzerinde
destek veriyor ama her alanı destekliyor. Biz bundan sonraki aşamada
imalat sanayimizi güçlendirelim, desteklerin önemli kısmını ağırlıklı
olarak bu alana yönlendirelim istiyoruz. Bunu yönlendirirken de neyi
kriter alacağımızı belirlemek istedik ve Türkiye'nin dış ticaret açığı
verdiği kalemlerden başlamayı düşündük. Yaptığımız ilk araştırmada 978
ürün tespit ettik. Bu ürünlerin ithalatımızda ciddi payı var. Yani
artık KOSGEB desteklerinin bir kısmını, ithal edilen ancak iç piyasada
üretilebilen, teknoloji içeren ürünlere yönlendireceğiz. Esnek üretim
yapıları, çabuk karar alma mekanizmalarına sahip oldukları için bu işi
KOBİ'lere yaptırmak istiyoruz. Onlara hangi alanlarda iş yaparlarsa
önlerinin açık olacağını göstermeyi öngörüyoruz.

İthal edilen her ürün için destek verilmeyecek herhalde?

Bu aşamada KOSGEB, yerlileştirilmesinde fayda görülen ürünlerin
listesini çıkarıyor. Buradaki temel unsur, yerlileştirme maliyeti.
Öncelikle en kolay yerlileştirilebilecek ürünler bellirlenecek. Yoksa
maliyeti çok yüksek, süreci çok uzun, altyapımızın yetersiz olduğu bir
ürün listeye dahil olmayacak. Ekonomiye kısa sürede dahil
edebileceğimiz sektörleri belirleyip, bunlara ilişkin bir defaya
mahsus destek vermeyi planlıyoruz. Bu çerçevede geçtiğimiz hafta
Bakanlar Kurulu'na bir sunum yaptık.

Şu ana kadar tespit edebildiğiniz önemli ürünler var mı?

Örneğin petrokimya ürünü olan ve plastik hammaddesi olarak
kullanılan, nafta türevlerinden polipropilen adlı bir ürün var.
Yaklaşık 2.5 milyar dolarlık ithalatımız söz konusu. Bunun Türkiye'de
üretilebilmesi çok önemli ama ilk yatırım maliyeti çok yüksek. Bunu
bir büyük yatırımcının devlet desteğiyle veya kamu özel işbirliğiyle
kurulması gerekiyor. "Ben varım" diyen sanayicilerle görüşme yaptık.
Yerlileştirme Türkiye'nin küresel pazara entegrasyonu çerçevesinde
olacak, yani sadece kendimiz için değil, dünya için üreteceğiz. Ancak
bu söylediklerimden, "sınırları kapattık, artık her şeyi yerli
yapıyoruz" diye bir şey anlaşşılmasın, biz yapılma kabiliyeti olan
üretimi fizibıl ürünleri üretebilecek KOBİ'leri destekleyerek
masraflarını bir defaya mahsus karşılayacağız. Ben şahsi olarak hibeye
karşıyım. Tabi burada Bakanlar Kurulu ve KOSGEB Yönetim Kurulu'nun
kararı geçerli olacak. Bence hibe yerine uygun koşullarda kredi vermek
daha önemli. Çünkü insanlar geri ödeyecekleri kaynakları daha iyi
değerlendirirler.
Yerlileştirme çalışmalarıyla toplam ithalatın ne kadarını burada
üretebiliriz ve yöntemi biraz açar mısınız?
Bizim hesaplamalarımıza göre 134 milyar dolarlık sanayi ürünü
ithalatının 102-105 milyar dolarlık kısmını burada yerlileştirerek
üretebiliriz. Bunu yaparken, kalem kalem gideceğiz, firmalarla
ürünleri eşleştireceğiz. Aksi takdirde bu konuda çok çalışma yapılmış
ama bu eşleştirme olmadığı için çok ileri gidilememiş. Gemilere
sintine pompası yapılacak ve bunu üretebilecek 3-4 firma var.
Bunlardan hangisinin seçileceğine ilişkin kriterler var, ürünler için
belirlediğimiz kriterlerle, üretebileceek firmalar için seçtiğimiz
kriterleri karşılaştırarak eşleştirme yapacağız. Ancak bunu yaparken,
pazar kısmını düşünüyoruz, yani bunu satın alacak firmaları da tespit
ediyoruz. Örneğin, ASELSAN, TAI gibi büyük üreticilerin taşeronu
olabilecek firmaların yer aldığı mekanizma kurmaya çalışıyoruz.
Kısacası yerlileştireceğimiz ürünlerin tamamının iç pazarda karşılığı
olacak.
Siz bununla uğraşıyorsunuz ama mevzuatta yer almasına rağmen,
yerli ürünlere fiyat avantajı bir türlü uygulanamıyor?
Bununla ilgili Bakanlık olarak bir liste yayınlıyoruz. Ancak bir
çok insan bu listenin farkında bile değil, hatta yüzde 15'lik fiyat
avantajını bile bilmeyenler var. Biz bu çalışmada ürün bazında
gidiyoruz. Bakanlar Kurulu'na bir Başbakan Yardımcısı
koordinasyonunda, bizim bakanlığımız, Ekonomi Bakanı, Kalkınma Bakanı
ve Maliye Bakanı'ndan oluşan Yerlileştirme Kurulu oluşturulmasını
önerdik. Bunun vergi, yatırım, gümrük gibi çeşitli düzenlemelere
ihtiyaç var ve bir bakanlık tek başına bunu yapamaz.
Reel sektörde beklenti yaratan Üretim Reformu Paketi'nde hangi
aşamadayız?
Yasa Temmuz ayında çıktı ve Ağustos ayından itibaren hemen
uygulamaya başladık. Bir çok harcı kaldırdık, emlak vergisi alınmıyor,
sanayicilerden TRT payı alınmıyor. Bu konuda bütün OSB'lere ve
belediyelere yazı yazdık. OSB'lerin tüm projelerinin desteklenmesi
öngörülüyor ve şu ana kadar çok sayıda proje geldi. OSB'lerde teknik
kolej kurulması desteklenecek, 5 ilimizde Milli Eğitim Bakanlığı için
yapılmış okullar, OSB'lere devredilecek. Şehir dışına taşınma
kapsamına 10 ilde 11 sanayi tesisi giriyor. Bunların da taşınma süreci
başladı.
Bazı OSB'lerde emsal değerin yükseltilmesi talepleri var. Bu
konuda çalışma yapılıyor mu?
Bunu isteyenlerin büyük çoğunluğu kooperatiften OSB'ye dönüşenler.
Bunlar OSB mantığı ile kurulmamış. Örneğin, İkitelli OSB 20
kooperatifin birleşimiyle kurulmuş, ıslah da olmamış. Burada yer
darlığı var. Bu talebi değerlendiriyoruz ancak çok ilerleme
kaydedemedik. Çünkü bu talep başka mahsuurları da beraberinde
getiriyor. Binaların altının da üretimde kullanılması talep ediliyor
ama üretim olan bir yerde yangın vs. gibi sıkıntılı durumlarda güvenli
olmayabilir. Zaten yeni kurulan OSB'ler planlı yapıldığı için böyle
bir şeye ihtiyaç olmuyor.
Başbakan Binali Yıldırım'ın grup toplantısında dile getirdiği hibe
desteğini de içeren Teknoloji Destek Programı nasıl işleyecek?
KOSGEB tarafından başlatılan henüz çok yeni bir destek programı.
Burada hazırlanacak projelerin yüzde 70'ine kadar, mikro ölçekli
KOBİ'lere hibe desteği sağlanacak. Destekte temel kriter ise teknoloji
ağırlıklı üretim olacak. - Yerli otomobilde ilk aşama tamamlandı,
bundan sonra ne olacak? Firmaların görev dağılımı belli olduğuna
yönelik haberler var.... Henüz bir görev dağılımı yok, adı üstünde
Ortak Girişim Grubu, burada herkesin söz hakkı var. Otomobilin bütün
hakları bu firmalarda olacak, yani bu aşamada sen motoru, sen şasiyi
yap, sen pazarla diye bir şey demiyoruz. Öncelikli olarak bu şirketin
sermayessi belirlenecek, ardından herkes gücüne göre şirkete ortak
olacak. Yılbaşına kadar teknik mali analiz tamamlanacak. Hangi
teknolojinin kullanılacağı, toplam bütçenin ne kadar olacağı ve devlet
desteğinin nasıl olacağı belirlenecek.

4 yıl olarak öngörülen süre kısalabilir mi?

Otomotiv sektöründe tasarım ile üretim aşaması 36 ile 60 ay
arasındadır. Biz de ikisinin ortası olan 48 ay belirledik. Zaten
firmalar 4 yılda bir model değiştirir. Yani bir kere otomobil
üretmeyle bu iş bitmeyecek. 5 firmanın bir araya gelmesi de çok uygun
oldu. Tek bir firmaya verilse sıkıntı çıkabilirdi, şimdi bir tanesinde
sorun olsa, diğerleri rahatlıkla devam edebilir, yani riskleri de
paylaşıyorlar.

AR-GE ile ilgili yasal düzenleme genel kurul aşamasında

Sürekli şikayet edilen Ar-Ge desteklerinin dağınıklığının
giderilmesi için yapılması planlanan çalışmalardan bahseder misiniz?
Ar-Ge ve teknoloji içeren projeleri yürütmek uzmanlık işidir.
Türkiye'de her bakanlıkta bir uzmanlık birikimi yok. Biz bütün Ar--Ge
ve teknoloji projelerinin yönetimini tek merkezde toplayalım diyoruz.
Ülkemizin insan gücü sınırsız değil, bütçemiz de sınırlı. Türkiye'de
yanlış bir inanış var. ABD'ye gidip yüksek lisans ve doktora yapanlar
hep oranın sistemini örnek verirler. ABD'de olan unsurların burada
olmadığından şikayetçi olurlar. Oysa ABD'de her bakanlığın bizdeki
TÜBİTAK'a karşılık gelen kurumları var. Devasa bütçelerle Ar-Ge
harcaması yapıyorlar. Üstelik dünyanın her tarafından insanlar oraya
gidip çalışmak istiyor. Biz 2002 yılında 29 bin olan araştırmacı
sayımızı bugün 122 bine çıkardık, normalde çok büyük bir artış ama
bunu yeterli bulmuyoruz. Şimdi KOSGEB ve TÜBİTAK aracılığıyla
verdiğimiz desteklerin etki analizine başladık. Bunların sektörleri
nasıl etkilediği, hangi alanda kaç girişimci oluştuğunu inceleyeceğiz.
Ar-Ge ile ilgili yasal düzenleme genel kurul aşamasında bekliyor ve
bütçenin hemen ardından çıkarmayı öngörüyoruz. Toplamda Ar-Ge merkezi
sayısını 1000'e çıkarmaya düşünüyoruz.

"Mega endüstri bölgeleri kuracağız"

Bu konuda çok çaba harcanmasına rağmen, yüksek teknolojili ürün
ihracatında çok ileri noktalara gidemiyoruz...
Bakın, yerlileştirme, aynı zamanda sanayimizin derinleştirilmesine
yol açar. Sanayi ürünlerinin toplam ihracat içindeki payı çok yüksek
ama ileri teknolojili ürünlerin payı yüzde 4 civarında. Biz bunu yüzde
15'e çıkarmak için çalışma yaptık. Hangi alanlara ağırlık vermek
gerektiğini belirledik. İster ithal ikamesi, ister istihdam, ister
yüksek katma değer projeksiyonu yapın, önümüze kimya sanayi ve ilaç
sanayi çıkıyor. Bunlar Türkiye'nin en büyük açık verdiği sektörler.
Kimya sanayi içinde sadece petrokimyada 11 milyar dolarlık açığımız
var. Analizlere göre PETKİM ölçeğinde 4 tane tesis kurulsa, iç pazarın
ihtiyacı karşılanacak. Dünyada petrokimya sanayinde kümelenmeye dayalı
çok güzel yatırım örnekleri var. En güzeli de Singapur'da.
Rafinerinin yanında, haşere ilacından, vernik ve boyaya kadar,
türevlerini işleyen fabrikalar kurulmuş. O yüzden petrookimya
ağırlıklı Mega Endüstri Bölgeleri kurmak istiyoruz. Bunların özellikle
limanlara entegre olması gerekiyor. Yani İç Anadolu Bölgesi'nde olmaz.
Danışmanlık hizmeti aldığımız firma, Çanakkale-Bandırma arası, Kuzey
Ege'de Çandarlı'nın arka bölgesi ve bir de Ceyhan'ın önerdi.
Buralardaki kamulaştırmayla ilgili tüm hukuki sorunları çözdükten
sonra işleme başlayacağız. Filyos Endüstri Bölgesi, tamamen bizim oldu
artık ve buraya yatırımcı bakıyoruz. Trabzon'da da Gürcistan ve
Rusya'ya kadar hitap edebilecek bir bölge kuracağız. Toprak sorunu
olduğu için de denizi doldurarak bu yatırımı gerçekleştireceğiz.
Türkiye'nin endüstri bölgeleri çok ihtiyacı var. Bir sıçrama yapması
için de daha büyük ölçekli ekonomik faaliyetlerin icra edildiği
alanlara ihtiyaç var.

+--------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------+

Türkiye Halk Bankası (HALKB)

Temel öneri : TUT
12 aylık hedef fiyat : 11,32 TL
Övünç Gürsoy - Mete Yüksel: Raporun İngilizce orijinaline
aşağıdaki linkten ulaşılabilir

https://eqresearch.bnpparibas.com/tdclient/external/download?q=159dae0eaf7418a498cbe9dc4cd7c4e641404afa8L2GRXQFG8S1zkgFmu1z%2BlW1tv%2Bu84jWOJJeZNVmVQM2RSRtDLzLpo6mYanzvtbafF%2Bepfa5x0xo0iJ7la%2Fhyl%2B%2FNToVPRbVs0m4oh1kG7Jadd5OkPBefk%2BOKEvokdcqlykTNEQazuhXZMZozzLnl9XMz0y8mTPLArsSzCVF56Gi4lThOADel4wZtbLyJd3oIzwUkmmuAagvMeCmyjSvzyw%3D%3D


Net kar beklentiler dahilinde

Halkbank, 3.çeyrekte 782 milyon TL net kar elde ederken bu rakam
hem piyasa beklentisi olan 781 milyon TL hemde bizim beklentimiz olan
774 milyon TL ile paraleldir.

TL kredi-mevduat makası daralıyor

Net faiz marjı 76 baz puan ile hızlı daraldı. Daralmanın 1240 baz
puanı TÜFE'ye endeksli bonolardan kaynaklanırken, kredi-mevduat makası
18 baz puandan kaynaklanmaktadır. Net faiz marjı tahminlerimizde aşağı
yönlü riskler olduğunu düşünüyoruz.

Hedef fiyatımızı aşağı çekerken tavsiyemizi TUT olarak koruyoruz

Net faiz marjlarının beklentilerden zayıf olması sebebiyle 2017 ve
2018 net kar tahminlerimizi sırasıyla %4 ve %2 oranında azaltıyoruz.
Bunun sonucunda, hedef fiyatımızı %14 azaltraka 11,32 TL'ye çekiyoruz.
Tavsiyemizi TUT olarak koruyoruz.

+--------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------+

Tekfen Holding (TKFEN)

Temel öneri : TUT
12 aylık hedef fiyat : 14,44 TL
Erdem Kaylı: Raporun İngilizce orijinaline aşağıdaki linkten
ulaşılabilir

https://eqresearch.bnpparibas.com/tdclient/external/download?q=1301e18275370ada495cc72c28ffbee5c0f83777bCVcjqlXq4HZSWB6y%2FhXbe%2FxjvOB%2FldnDT1FkYI5hycq9ZIFYHPwNpPf3IJ7h8SzQesTmo0SGU9klBLd8CKBwYxFdXU2hMFBILFiPJTcJqZLz2DyA5%2Boy7q0XqoC1WVPZ4iM4xXtbgy7SlkIRTp9BAPFtXvVN9d660YdpYJG6Z%2F6a7cvFmNzSDkiKSduclonkPheIPMJBq9peqVucUpioTA%3D%3D

Hedef fiyatımızı arttırırken tavsiyemizi TUT olarak koruyoruz

Taahhüt ve gübre tarafındaki tahmin güncellemelerimiz sonucunda
hedef fiyatımızı %66 arttırarak 14,44 TL'ye yükseltiyoruz. 2017 ve
2018 VAFÖK ve net kar rakamlarımızı %22-%59 ve %44-%102 oranlarında
arttırıyoruz. Hissenin sene başından beri endeksin üzerinde %55
performans gösterdiği gözönüne alınırsa tüm bu pozitifleri fiyatlamış
gözükmektedir.

Net kar beklentiler dahilinde

Tekfen Holding, 3.çeyrekte 131 milyon TL net kar elde ederken bu
rakam piyasa beklentisi olan 136 milyon TL ve bizim beklentimiz olan
135 milyon TL ile paraleldir. Operasyonel performans beklentiler
dahilinde gerçekleşmiştir.

Karlılık 2018 yılında da olumlu olacak

Taahhüt kısmının Katar'dan 2018 yılında 2,1 milyar dolarlık
projelerden elde etmesini beklediğimiz kuvvetli kar rakamları ile 2018
yılında şirketin karlılığının devam etmesini bekliyoruz. Buna ek
olarak, gübre tarafında maliyet kontrollerinin verimli hale gelmesiyle
karlılığın devamını da bekliyoruz."

*******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
18:051.530
Değişim :  -0,76% |  -11,71
Açılış :  1.550  
Önceki Kapanış :  1.542  
En Yüksek
1.554
En Düşük
1.527
BIST En Aktif Hisseler18:05
VKFYO 8,91 49.515.899 % 10,00  
FADE 11,55 74.342.113 % 10,00  
ISATR 250.459,00 250.459 % 10,00  
ISBTR 49.500,00 1.876.250 % 10,00  
SNKRN 30,80 1.692.337 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,7416 7,7505 % 2,90  
Euro 9,1833 9,1960 % 2,41  
Sterlin 10,6626 10,7160 % 2,54  
Frank 8,2315 8,2811 % 2,15  
Riyal 2,0545 2,0648 % 2,63  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.683 1.684 -14,57  
Altın Gr. 418 418 7,20  
Cumhuriyet 2.778 2.820 39,00  
Tam 2.764 2.834 36,87  
Yarım 1.336 1.371 17,84  
Çeyrek 670 686 8,92  
Gümüş.Ons 25,18 25,21 0,02  
Gümüş Gr. 6,26 6,27 0,17  
B. Petrol 68,26 68,26 -1,10