ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(İş Yatırım)

04.05.2020 10:31
ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(İş Yatırım)


İş Yatırım Tarafından Hazırlanan Günlük Bülten:
"Mayıs ayına yangınla başlıyoruz…
Dünya borsaları aşırı kötümserlik ile iyimserlik arasında gidip
geliyor. Mart ayında dip yapan piyasalar Nisan ayında ABD teknoloji
hisseleri öncülüğünde son yılların en güçlü çıkışlarından birisini
(%10) yaptı.
Nisan ayını bitirirken durum aniden değişti. Dolar ve altın değer
kaybederken hisse senedi ve gelişmekte olan ülke para birimlerinde
sert satışlarla ayı kapattık. Neler oluyor? Salgının kontrol altına
alınmaya başlandığı ve ekonomilerin normalleşme planlarını açıkladığı
bir ortamda risk iştahı neden bozuldu?
ABD’den başlayıp Asya’ya yayılan satış dalgasının arkasında biri
ekonomik diğeri ekonomi-politik
iki gerekçe olabilir. Ekonomi ile başlayalım. Salgın kontrol
altına alınıyor. Ancak geniş kitlelere ulaşan bir aşı bulunmadan
ekonomilerin normalleşmesi kolay değil. Piyasa fiyatlamalarındaki
bozulma “derin V” tipi canlanmadan “derin U” tipi toparlanma
senaryosuna geçişin ön sancısı olabilir.
Ekonomi-politik ile devam edelim. Salgını iyi yönetemeyen Trump
yönetimi bunun siyasi faturasını ödememek için Çin’i “salgını başlatan
halk düşmanı” olarak göstermeyi hedefliyor. Salgın öncesinde zaten var
olan gerginlik önümüzdeki aylarda daha da tırmanacak. Küreselleşme
karşıtı bu politika dünya ekonomisinin “derin U” hatta “ derin L” tipi
bir yeni normale dönmesine neden olabilir.
Bu fantazi senaryolarını bırakıp gerçeklere dönelim. Borsa
İstanbul’un tatil dolayısıyla kapalı olduğu dönemde S%P 500’ün kaybı
%4’e yaklaşıyor. Türk lirasındaki değer kaybını da hesaba kattığınızda
Borsa İstanbul %2’ye yakın kayıpla haftaya başlayabilir.
Bugünkü haber akışında şirket karları öne çıkıyor. Şişe Cam
grubunda Soda ve Anadolu Cam güçlü kar açıklarken Trakya Cam
beklentilerden daha zayıf. Ancak devam eden birleşme süreci nedeniyle
hisse bazında önemli bir ayrışma beklemiyoruz. TSKB’nin sonuçları
endekse paralel bir seyre işaret ediyor. Güçlü kar açıklayan Aksigorta
ve Yapı Kredi hisseleri endeksi yenebilir.

Haberler & Makro Ekonomi

Solunum cihazında ihracat yasağı kaldırıldı
Cumartesi alınan kararla ihracı yasak tıbbi ürünler listesinde yer
alan solunum cihazları, sarf malzemeleri ile dezenfektan ve kolonya
gibi ürünlerin ihracat yasakları kaldırıldı. İç talep olmaması ve
kamunun alım yapmaması sebebiyle ellerinde fazla ürün kalan solunum
cihazı üreticileri geçtiğimiz hafta ihracat yasaklarının
kaldırılmasını gündeme getirmişti. Türkiye’nin tanı kiti, solunum
cihazı, sarf malzemeleri ve oksijen konsantratörü ürün grubunda rutin
dönemde 50 milyon dolar civarında bir ihracat pazarı söz konusu. Mart
sonunda Aselsan, Arçelik, Baykar ve Biosys gibi firmalar yerli solunum
cihazı üretimini artırmak için işbirliğine başlamıştı.
BDDK aktif oranı hesaplamasına açıklık getirdi
BDDK aktif oranı hesaplamasına açıklık getirdi. Bankalar
Birliği’nin başvurusu üzerine BDDK yaptığı açıklama ile aktif oranın
nasıl hesaplanacağına dair detaylı açıklama getirdi. Buna göre aktif
oranları bankanın solo bilançoları baz alınarak yapılacak. Kalkınma ve
Yatırım bankaları ile TMSF altındaki bankalar bu uygulamadan muaf
olacak. Toplam mevduat tabanı TL 5 milyarın altında olan bankalara bu
senenin sonuna kadar bir geçiş süreci tanınacak. Aktif oranı
hesaplanırken, i-) banka mevduatları mevduat bakiyesinden düşülecek,
ii-) munzam ve likidite gereksinimi için Merkez Bankası ve bilançoda
tutulan rakamlar mevduat bakiyesinden düşülemeyecek, iii-) gayri nakdi
krediler, leasing harici finans sektörüne verilen krediler ve
yabancılara kullandırılan krediler toplam kredi bakiyesinden
düşülecek. Yorum: bankalar lehine kolaylık sağlayacak yeni bir detay
gözükmüyor ve düzenleyicilerin kaynakların reel sektörü destekleyici
yönde kullanmaları konusunda kararlılıkları gözüküyor. Tüm özel büyük
bankaların bu uygulama şartlarını yerine getireceğini öngörüyoruz.

Sirket Haberleri
Otokar

Kapanış (TL) : 124.6 - Hedef Fiyat (TL) : 137.5 - Piyasa Deg.(TL)
: 2990 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.28 v
OTKAR TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 10.35 Analist:
esirinel@isyatirim.com.tr
Net kar beklentilerle uyumu ancak nakit akımı negatif
Otokar 1Ç20’de piyasanın 21 milyon TL net kar beklentiyle uyumlu
ancak bizim 17 milyon TL net kar tahminimizin üzerinde, 1Ç19’deki
milyon TL net zarara kıyasla 22 milyon TL net kar açıkladı. 1Ç20’de
net kar rakamı zırhlı araçla satışlarının artan payının etkili olduğu
faaliyet kar marjlarındaki iyileşemeye kaynaklanmaktadır.
Beklentilerle uyumlu şirket 1Ç20’de yıllık bazda %9 artışla 459 milyon
TL satış geliri elde etti. Zırhlı araç satışlarının toplam
gelirlerdeki payı 1Ç19’daki %7’den 1Ç20’de %36’ya yükseldi. Otokar
1Ç20’de beklentilerin üzerinde (İş Yat:TL41mn Piyasa:TL43mn), bir
önceki yılın aynı dönemine kıyasla dört katından fazla artışla 46
milyon TL’ye yükseldi. FAVÖK marjı ise 1Ç19’deki %2.4’ün üzerinde
ancak 4Ç19’deki %10.4’ün altında 1Ç20’de %10 olarak gerçekleşti.
Şirketin net borç pozisyonu 1Ç19 soundaki 814 milyon TL’nin ve 4Ç19
soundaki 579 milyon TL’nin üzerinde 1Ç20’de 964 milyon TL olarak
gerçekleşti. Net borçtaki artış Mart ayında dağıtılan 200 milyon TL
temettü ve stoklardaki artış nedeniyle yükselen işletme sermayesi
ihtiyacının neden olduğu negatif serbest nakit akışından kaynaklandı.

Yorum: Otokar’ın 1Ç20 sonuçları piyasa beklentileriyle uyumlu
gerçekleşti. Ancak, 1Ç20’de negatif serbest nakit akışına piyasa
tepkisinin olumsuz olacağını düşünüyoruz.

Trakya Cam
apanış (TL) : 3.23 - Hedef Fiyat (TL) : 3.32 - Piyasa Deg.(TL) :
4038 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 13.94 -
TRKCM TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 2.79 Analist:
kdemirak@isyatirim.com.tr
TRKCM 1Ç20: Operasyonel olarak beklentilerin altında
Trakya Cam 1Ç20’de, beklentilerin üzerinde 161mn TL net kar
açıkladı. (İŞY: 135mn TL, Piyasa: 115mn TL). Operasyonel karlılık
beklentilerimizin altında gerçekleş de beklentilerimizin oldukça
üzerinde gelen net kur farkı gelirleri ve beklentimizin altında kalan
etkin vergi oranı, net kar tarındaki sapmanın temel sebebi oldu.
Trakya Cam’ın satış gelirleri 1Ç20’de yıllık bazda %1 azalarak
beklentilere paralel 1.519mn TL gerçekleşti. (İŞY: 1.571mn TL, Piyasa:
1.665mn TL). Satış büyümesinde görülen zayıflığın temel sebepleri
olarak, i) Avrupa operasyonlarında Covid-19 etkisi nedeni ile %18
hacmi daralması ve ii) Türkiye’den yapılan ihracatta yıllık bazda
%48’lik gerileme ön plana çıkıyor. Diğer yandan şirketin Türkiye satış
hacimleri, düşük baz etkisi ve yılın ilk iki ayındaki güçlü ekonomik
büyüme nedeni ile yıllık bazda %14 artış gösterdi.
1Ç20 FAVÖK, beklentilerin altında, yıllık %26 azalış ile 212mn TL
olarak gerçekleşti. (İŞY: 229mn TL, Piyasa: 235mn TL). Şirketin 1Ç20
FAVÖK marjı, Avrupa’daki zayıf talep ve fiyatlama koşulları ve
Türkiye’de düz cam fiyatlarında ilk çeyrek özelinde sağlanan
indirimler nedeniyle yıllık bazda 4,8 puan gerileme ile %14,0 oldu.
Trakya Camın operasyonlarından nakit yaratımı artan stoklara bağlı
olarak zayıf gerçekleşti. Buna bağlı olarak şirketin finansal
varlıkları dahi net borcu 1,7 milyar TL’ye yükseldi. (2019 net borç:
1,3 milyar TL). Buna rağmen Trakya Cam’ın net borç / FAVÖK oranı 1,1x
ile oldukça sağlıklı seviyede. Diğer yandan 2Ç20’de dönemsel olarak bu
oranda önemli bir artış oldukça olası.
Sonuçlara piyasa tepkisinin, devam eden birleşme süreci nedeni ile
nötr olmasını bekliyoruz. Şişecam için 12 aylık hedef fiyatımız
5,31TL, birleşme raporunda açıklanan 0,67615 değişim oranı üzerinden,
Trakya Cam için 3,59TL hedef fiyata işaret ediyor.

Anadolu Cam

Kapanış (TL) : 4.11 - Hedef Fiyat (TL) : 4.02 - Piyasa Deg.(TL) :
3083 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 5.29 -
ANACM TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: -2.19 Analist:
kdemirak@isyatirim.com.tr
1Ç20: Operasyonel olarak beklentimize paralel güçlü
sonuçlar
ANACM Beklentilerin üzerinde, Anadolu Cam 1Ç20’de, yıllık bazda
%14 artış ile 116mn TL net kar açıkladı. (İŞY: 88mn TL, Piyasa: 88mn
TL). Beklentilerimizin üzerinde gerçekleşen net kur farkı gelirleri,
net kar tarafında görülen sapmanın temel sebebi oldu.

Anadolu Camın satış gelirleri, beklentilere paralel olarak yıllık
bazda güçlü %43 artışla 1112mn TL’ye yükseldi. (İŞY: 1100mn TL,
Piyasa: 1101mn TL). Şirketin toplam satış hacminde görülen konsolide
21%’lik büyüme, ürün fiyatı artışları (%13 katkı) kur etkisi (%9
katkı) büyümeyi destekleyen temel faktörler oldu. Türkiye pazarında
satış hacmi, düşük baz etkisi ve güçlü talep koşulları nedeni ile
yıllık bazda %36 artış gösterdi. 1Ç19’da iç pazarda hacimler yıllık
bazda %20 gerilemişti. Buna ek olarak, Türkiye’den yapılan ihracat
hacmi yıllık bazda %98 artış gösterdi.
1Ç20 FAVÖK, bizim beklentimize paralel ancak, piyasa öngörüsünün
hafif üzerinde, yıllık bazda %46 artışla 285mn TL gerçekleşti. (İŞY:
278mn TL, Piyasa: 265mn TL). 1Ç20 FAVÖK marjı yıllık bazda 0,4 puan
iyileşerek %25,6 olarak gerçekleşti. Güçlü satış hacimlerine bağlı
artan kapasite kullanım oranı operasyonel karlılığı olumlu etkiledi.
Anadolu Cam’ın finansal varlıkları dahil net borcu,
operasyonlardan sağlıklı nakit yaratımı ve azalan yatırım harcamaları
neticesinde, 2,2 milyar TL’de yatay seyretti.

Sonuçlara piyasa tepkisinin, devam eden birleşme süreci nedeni ile
nötr olmasını bekliyoruz. Şişecam için 12 aylık hedef fiyatımız
5,31TL, birleşme raporunda açıklanan 0,88239x değişim oranı üzerinden,
Anadolu Cam için 4,69TL hedef fiyata işaret ediyor.

Soda Sanayii

Kapanış (TL) : 5.84 - Hedef Fiyat (TL) : 7.2 - Piyasa Deg.(TL) :
5840 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 14.79 -

SODA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 23.29 Analist:
kdemirak@isyatirim.com.tr

sODA 1Ç20: Operasyonel olarak beklentilerin üzerinde

Bizim beklentimize paralel ancak piyasa beklentisinin hafifi
üzerinde olarak, Soda Sanayii, 1Ç20’de, yıllık bazda 42% artışa işaret
eden 403mn TL net kar açıkladı. (İŞY: 398mn TL, Piyasa: 376mn TL).
Şirketin operasyonel karlılığı beklentilerimizin üzerinde gerçekleşe
de 41.6mn TL’lik ertelenmiş vergi gideri net kar beklentimizin büyük
ölçüde paralel gerçekleşmesine neden oldu.
1Ç20 satış gelirleri, i) döviz sepetinin TL karşısında yıllık
bazda %12,0 değer kazancı, ii) cam elyaf iş kolunda, düşük bazın da
etkisi ile %177’lik ciro artışı (94mn) ve ii) soda külü satış hacminde
yıllık bazda %5 büyümeye bağlı olarak, yıllık bazda %24 artış ile
1176mn TL gerçekleşti. (İŞY: 1104mn TL, Piyasa: 1104mn TL).

1Ç20 FAVÖK ise, beklentilerin üzerinde %55 artış ile 309mn TL
olarak gerçekleşti. (İŞY: 277mn TL, Piyasa: 273mn TL).
Beklentilerimizin üzerinde gerçekleşen FAVÖK cam elyaf ve krom
kimyasalları iş kollarında karlılık artışının beklentilerimizin
üzerinde gerçekleşmesinden kaynaklandı. Şirketin FAVÖK marjı tüm iş
kollarındaki karlılık artışı ve düşük baz etkisi nedeni ile, yıllık
bazda 5,2 puan artışla ile %26,3 olarak geçekleşti.

Sodanın finansal varlıkları dahil net nakit pozisyonu, 153 milyon
dolardan 158mn dolara yükseldi. Şirketin bu dönemde yatırım
harcamaları büyük ölçüde azalarak 4,4mn dolara geriledi. Diğer yandan
hafif artış gösteren nakit döngüsü (tahsilat günleri) ve peşin ödenen
gider nakit akışı üzerinde olumsuz etki yaptı.

Şirketin operasyonel karlılığı beklentilerin üzerinde gerçekleşe
de devam eden birleşme süreci nedeniyle, sonuçlara önemli bir piyasa
tepkisi beklemiyoruz. Şişecam için 12 aylık hedef fiyatımız 5,31TL,
birleşme raporunda açıklanan 1,15997x değişim oranı üzerinden, Soda
Sanayi için 6,16TL hedef fiyata işaret ediyor.

Tüpraş

Kapanış (TL) : 90.8 - Hedef Fiyat (TL) : 115 - Piyasa Deg.(TL) :
22738 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 47.07 -
TUPRS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 26.65 Analist:
mkucukmeral@isyatirim.com.tr
Tüpraş İzmir rafinerisinde üretimi Temmuz’a kadar askıya
alıyor
Tüpraş, COVID-19 salgınının akaryakıt ürün talebi üzerindeki
negatif etkisi sebebiyle, İzmir rafinerisinde 5 Mayıs itibariyle 1
Temmuz’a kadar üretime ara vereceğini açıkladı. Üretimde verilecek bu
ara toplam ham petrol işleme kapasitesinin %40’ına, bu da yıllık
kapasite kullanım oranının %6-7’sine denk geliyor. Şirket, 20 Nisan’da
öngörülerinde aşağı yönlü revizyona giderek yıllık kapasite kullanım
oranı beklentisini %10 aşağı çekmişti. Açıklamanın daha önceki
revizyonla uyumlu olması sebebiyle nötr piyasa tepkisi
bekliyoruz.??

Şişe Cam

Kapanış (TL) : 4.85 - Hedef Fiyat (TL) : 5.31 - Piyasa Deg.(TL) :
10913 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 31.6 -
SISE TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 9.48 Analist:
kdemirak@isyatirim.com.tr
SISE 1Ç20: Operayonel olarak beklentilerin hafif üzerinde
Bizim beklentimiz 509mn TL’nin altında ancak, piyasa beklentisi
olan 460mn TL’ ye paralel olarak, Şişecam 1Ç20’de 442mn TL (-%1 YoY)
net kar açıkladı. Diğer segmenti altında raporlanan iş kollarının
1Ç19’daki 83mn TL net kara karşılık 1Ç20’de 62mn net zarar açıklaması
beklentilerimizdeki sapmanın temel sebebi oldu.
VÇ20 konsolide satış gelirleri, beklentilere paralel, cam ambalaj
(ANACM) ve kimyasallar (SODA) iş kollarının güçlü ciro katkısı nedeni
ile, yıllık bazda %18 artış ile 4,6 milyar TL’ye ulaştı.
1Ç20 FAVÖK beklentilerin hafif üzerinde %19 artışla 987mn TL
gerçekleşti. (İŞY:918mn TL, Piyasa: 912mn TL). Kimyasallar (SODA) ve
cam ev eşyası (Paşabahçe) iş kollarında beklentilerin üzerinde
gerçekleşen EBITDA beklentilerimizde görülen sapmanın temel nedeni.
Halka açık olmayan, cam ev eşyası iş kolunun satışları yıllık
bazda %8’lik artışla 721mn TL oldu. İç piyasada artan satış hacmi ve
fiyatlar ve, zayıf TL, bu çeyrek büyümeyi destekleyen temel unsurlar
oldu. Cam ev eşyası iş kolunda 1Ç20 FAVÖK yıllık bazda %40,7 artışla
109mn TL gerçekleşti. Bulgaristan fabrikasındaki daha düşük doğalgaz
fiyatları, Rusya ve Türkiye’de iyileşen ürün kompozisyonu ve zayıf TL,
marj iyileşmesini destekledi. Paşabahçe zayıf talep koşulları
nedeniyle nedeniyle bazı üretim hatlarında faaliyetlerini durduğunu
açıklamıştı. Dolayısıyla güçlü 1Ç20 rakamlarının 2Ç20’ye tekrar
etmesinin çok olası olmadığını düşünüyoruz.

Sonuçlara piyasa tepkisinin, kimyasallar iş kolundaki güçlü
sonuçların, görece zayıf düz cam iş kolu sonuçları nedeni ile
dengelendiğini düşünüldüğümüzden, nötr olmasını bekliyoruz.

Anadolu Grubu Holding
Kapanış (TL) : 16.6 - Hedef Fiyat (TL) : 17 - Piyasa Deg.(TL) :
4043 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.39 -
AGHOL TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 2.41 Analist:
mkucukmeral@isyatirim.com.tr
Anadolu Grubu Holding temettü ödememe kararı aldı
Anadolu Grubu Holding, COVID 19 salgınının ekonomik etkilerinin
azaltılması hakkındaki kanunun geçmiş yıl karlarından temettü
dağıtımını engellemesi ve Holding’in 2019 yasal finansallarında kar
oluşmaması nedeni ile temettü dağıtmama kararı aldı. Hatırlatmak
gerekirse Yönetim Kurulu Mart ayında geçmiş yıl karlarından 30mn TL
temettü dağıtımını Genel Kurul’un onayına sunmaya karar vermişti.
Bununla birlikte çıkarılan yasanın süresinin dolması ile birlikte
yılın ikinci yarısında temettünün dağıtımının olası olduğunu
düşünüyoruz. Haberin hisse üzerinde önemli bir hareket yaratmasını
beklemiyoruz.


Aksigorta

Kapanış (TL) : 5.95 - Hedef Fiyat (TL) : 7.34 - Piyasa Deg.(TL) :
1821 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.89 ^
AKGRT TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 23.36 Analist:
bsengonul@isyatirim.com.tr
Aksigorta 2020’nin ilk çeyreğinde TL 89mn net kar açıkladı
Aksigorta 2020’nin ilk çeyreğinde TL 89mn net kar açıkladı .
Açıklanan kar rakamı bizim beklentimiz olan TL 97mn ve piyasa
beklentisi olan TL 94mn’un hafif altında gerçekleşti. Şirketin
yıllıklandırılmış öz kaynak karlılığı ilk çeyrekte %58’e ulaştı.
Beklentimiz ile gerçekleşen net kar arasındaki farkın ana nedeni
finansal gelirlerin yüksek piyasa oynaklığı nedeniyle tahminimize göre
bir miktar düşük gelmesi olarak gözüküyor. Şirketin ana faaliyetlerine
bağlı kar marjları son bir yılın en yükseğine ulaşmış durumda. Bu
anlamda şirket büyüme ve ana gelir kalemleri anlamında ilk çeyrek
sonunda son derece kuvvetli bir tablo ortaya koymuş durumda.
Kombine oranlar düşüyor, marjlar yükseliş eğiliminde. Özellikle
kasko ve zorunlu trafik segmentlerinde şirketin doğal Pazar payı olan
%9un üzerine çıkılmasıyla brüt yazılan primler yıllık olarak %17
oranında artış gösterdi. Şirket trafik ve sağlık segmentlerinde güçlü
bir performans ortaya koyarken bazı kurumsal poliçelerin 2019 yılında
yenilenmemesi sebebiyle diğer trafik dışı segmentlerinde sektöre göre
daha az büyüme kaydetti. Bununla birlikte kombine oranlarının geçen
seneye göre 800 baz bir önceki çeyreğe göre 200 baz puan gerilemesi
marjların kuvvetlendiği anlamına geliyor. Trafik segmentlerinde hasara
frekanslarının çok önemli düşüşü bu marjların artışındaki en önemli
faktör. Burada düşen hasar frekanslarının sadece virüs etkisine de
bağlı olmadığını hatırlatalım ama virüs sonrası hareketliliğin
azalması ve trafiğin düşüşü ile hasara frekanslarında güçlü bir geri
çekilme halen devam ediyor.
Yatırım portföyünün getirisi bir miktar geriledi. Şirketin
finansal gelirleri düşen faiz ve mart sonunda hisse senedi
piyasasındaki güçlü satış ile gerilemiş gözüküyor fakat burada görece
düzelmenin önümüzdeki çeyreklerde gerçekleşmesini bekliyoruz. Şirket
‘in TL 2.6 milyar TL’lik bir yatırım portföyü var ve yatırımların
çoğunu getirisi düşen mevduatlardan yüksek kaliteli şirket tahvilleri,
eurobond ve devlet tahvillerine kaydırma süreci hızlanmış durumda.
Piyasa tepkisi olumlu olmalı. Tahminlerin altında kalan net kar
rakamına rağmen şirketin ana faaliyet gelir ve marjlarındaki güçlü
görünüm piyasada olumlu tepkiye sebep verebilir. Şirket virüs sonrası
%15-25 oranındaki sene başında paylaştığı brüt prim üretim rakamının
yakalanamayacağı ama karın %10’a kadar artış hedefinin korunduğunu
bildirdi. Bizde bu sene şirketin karında %10 artış olacağı öngörümüzü
koruyoruz. Bu sene için şirketin beklenen öz kaynak karlılığı %40
civarında. Aksigorta için AL demeyi sürdürüyoruz.

Arçelik

Kapanış (TL) : 16.4 - Hedef Fiyat (TL) : 16.5 - Piyasa Deg.(TL) :
11082 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 12.57 ^
ARCLK TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 0.63 Analist:
esirinel@isyatirim.com.tr

Finansal Duran Varlık Satışı
Arçelik baglı ortaklığı Token Finansal Teknolojiler A.Ş’deki %100
hissesni toplam 312.4 milyon TL’ye sattığı duyurdu. Arçelik’in Token
Finansal Teknolojiler A.Ş’deki %54 payı 170.1 milyon TL bedelle Koç
Holding’e, %46 hissesi ise 142.23 milyon TL bedelle Koç Holding’in ana
hissedarı Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.’ye satıldı. Şirkete nakit
girişinin olmasını Arçelik için olumlu olarak değerlendiriyoruz.
Tutarın ?Koç Holding net aktif değerine oranla küçük olması nedeni ile
Koç Holding üzerinde önemli bir etki yaratmasını beklemiyoruz.
Arçelik
Kapanış (TL) : 16.4 - Hedef Fiyat (TL) : 16.5 - Piyasa Deg.(TL) :
11082 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 12.57 ^
ARCLK TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 0.63 Analist:
esirinel@isyatirim.com.tr
tazminat geliri
Arçelik KAP’a yaptığı açıklamada AB Komisyonu’nun, CRT pazarında
rekabet ihlali gerekçesi ile bir grup üreticiye ceza uygulaması
üzerine, Arçelik ve bağlı ortaklıkları uğradıkları zararın tazmini
için bu üreticiler arasında yer alan tedarikçilerine dava açtığını
duyurdu. Dava sürecinde uzlaşma yoluna gidilerek söz konusu CRT
tedarikçilerinden Arçelik 20,15 milyon GBP ve 22,8 milyon Euro
tazminat geliri elde etmiş olup, bu tazminatın 6,9 milyon GBP (53
milyon TL) tutarındaki kısmı 31.12.2019 tarihli finansal raporlara
yansıtılmıştır."


Analizin tamamı için:

http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20200504091955218_1.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
17:592.785
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.795  
Önceki Kapanış :  2.785  
En Yüksek
2.807
En Düşük
2.762
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
KRTEK 22,00 40.901.086 % 10,00  
DOGUB 4,84 44.847.274 % 10,00  
MMCAS 3,08 572.871 % 10,00  
NTGAZ 13,98 48.000.084 % 9,99  
CMBTN 231,70 36.305.927 % 9,97  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,9111 17,9127 % 0,08  
Euro 18,2800 18,3374 % 0,33  
Sterlin 21,5484 21,6564 % -0,09  
Frank 18,6859 18,7985 % -0,13  
Riyal 4,7437 4,7675 % -0,15  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.794 1.794 -0,11  
Altın Gr. 1.032 1.032 -1,67  
Cumhuriyet 6.906 7.010 30,00  
Tam 6.904 7.006 9,00  
Yarım 3.364 3.425 4,00  
Çeyrek 1.687 1.712 2,00  
Gümüş.Ons 20,51 20,55 0,00  
Gümüş Gr. 11,80 11,81 -0,02  
B. Petrol 96,39 96,39 0,08