ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(Oyak Yatırım Menkul Değerler)

10.05.2017 09:28Oyak Yatırım Menkul Değerler ( http://www.oyakyatirim.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Günlük Bülten:
"Fed’in gelecek ay gösterge faizi 25 baz puan artırması olasılığı
%95’e yükselirken, 10 yıllık tahvil faizi %2.40’ın üzerini, DXY dolar
endeksi %0.55’lik artışla 99.60’ı gördü. VIX volatilite endeksinin son
24 yılın en düşük seviyesine gerilerken ABD borsa endeksleri yatay bir
seyir izledi. Yurtiçinde ise açıklanan ilk çeyrek finansalların olumlu
etkisi ile TL bazlı zirve seviyesinden kapanış gerçekleşti. TL’deki
zayıflamaya bağlı olarak BİST’de açılış işlemlerinde kar satışları
görülebilir.

BEKLENEN KAR AÇIKLAMALARI

PGSUS: Sezonsal olarak zayıf çeyrek olmasına rağmen yolcu
sayısındaki %7’lik büyüme ciroya destek olacak olsa da şirket, yolcu
verimindeki baskı ve özellikle ağırlıklı yabancı para cinsinden
giderlerin marjlarda baskısı olasıdır. Operasyonel anlamda gerileyen
performansın yanısıra EUR’nun USD ye karşı çeyrek sonu değerlenmesi ve
uçak satışın gelirinin bir bölümünün ilk çeyreğe yansıması operasyonel
kardaki gerilemenin net kardaki etkisini hafif de olsa limitleyebilir.

AÇIKLANAN 1.ÇEYREK KARLARI

ENKAI: Enka yılın ilk çeyreğinde 626 milyon TL net kar açıklarken
bu rakam piyasa beklentisi olan 495 milyon TL’yi aşmış oldu. Şirketin
351 milyon TL’lik net finansal gelir yazması karın beklentileri
aşmasında etkili oldu. Diğer taraftan şirketin faaliyet performansı
ise beklentilerin altında kaldı. Enka konsolide bazda 589 milyon
TL’lik VAFÖK yaratırken piyasa beklentisi 663 milyon TL
seviyelerindeydi. Özellikle zayıf gelen gayrimenkul segmenti
performansı konsolide rakamları aşağıya çekmiş oldu. Taahhüt segmenti
gelirleri ve VAFÖK rakamı yeni işlerin henüz devreye girmemesi
nedeniyle geriledi. Diğer taraftan enerji segmenti VAFÖK’ü ise önceki
yıllardaki ilk çeyrek gerçekleşmelerinin altında kalsa da yıllık 310
milyon dolarlık beklenti paralelinde gerçekleşmiş oldu.
HALKB: Halk Bankası yılın ilk çeyreğinde 1,219 milyon TL net kar
açıklarken bu rakam piyasa beklentisi olan 1,036 milyon TL’nin
üzerinde gerçekleşti. TÜFE bazlı varlıkların getirilerinin etkisiyle
artan net faiz gelirleri ve ücret/komisyon gelirlerindeki artış
karlılığı destekledi. Banka’nın net faiz marjı ise bir önceki çeyreğe
göre 0.3 puanlık artışla %4.7 seviyesine ulaştı. Böylelikle Banka’nın
özsermaye karlılığı ilk çeyrekte %22.1 seviyesine ulaştı. Sermaye
yeterlilik rasyosu ise 2016 sonundaki %13.08 seviyesine göre özellikle
yönetmeliklerdeki değişikliklerin etkisi ve karlılık ile artarak
%13.56 seviyesine ulaştı.
ALKIM: Alkim yılın ilk çeyreğinde 13.9 milyon TL net kar
açıklarken bu rakam yıllık bazda %62’lik iyileşmeye işaret ediyor.
Özellikle kağıt segmentindeki fiyat artışları ve marjlardaki iyileşme
şirketin konsolide rakamlarına katkıda bulundu. Kimya segmenti ise
satış hacmindeki iyileşmeye rağmen karlılığın bir önceki seneye
paralel seyrettiği görülüyor. Alkim’in konsolide VAFÖK’ü ise 19 milyon
TL ile 2016 ilk çeyrekteki 14.5 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşmiş
oldu.
ALARK: Alarko yılın ilk çeyreğinde 17.1 milyon TL net kar
açıklarken 2016 ilk çeyrekte gayrimenkul satış karını da içeren 124
milyon TL’lik kar bulunmaktaydı. Hatırlanacağı gibi 2016 yılında
şirket bir gayrimenkul satışından finansallarında 128 milyon TL’lik
kar yazmıştı. Şirketin konsolide VAFÖK rakamı ise 2017 ilk çeyrekte 13
milyon TL seviyesine ulaşırken 2016 ilk çeyrekte VAFÖK -2 milyon TL
seviyesindeydi. Şirketin hem taahhüt hem de elektrik üretim
segmentlerinde faaliyet karlılığı bir önceki yıla göre iyileşme
göstermiş oldu. Alarko’nun elektrik dağıtım ve Karabiga elektrik
santrali yatırımlarını içeren Alcen ise bu yıl 8.8 milyon TL’lik katkı
verirken 2016 ilk çeyrekteki katkı 15 milyon TL seviyesindeydi.
ORGE: ORGE’nin ilk çeyrek net karı %40 artışla 7,6mn TL olarak
açıklandı. Satış gelirleri %11 artışla 23mn TL olarak gerçekleşirken,
şirketin faaliyet karı da (FAVÖK) yine %11’lik artışla 8,4mn TL oldu.
%37’lik FAVÖK marjı şirketin bu zamana kadar açıkladığı en yüksek
çeyreklik marjlardan biri oldu. Katma değerli kayıtlı siparişlerin
katkısı, bazı işlerde işin son fazlarına gelinmesinden dolayı daha
yüksek marjlar oluşması ve kur etkisi karlılığı destekleyen unsurlar
oldu. Aynı zamanda, 0,8mn TL’lik kur farkı geliri de ilk çeyrekte net
kara katkı yaptı. Bilançoya baktığımızda, şirketin net nakdi 28mn
TL’den 23mn TL’ye düştü. Orge’nin 2016 sonunda açıklamış olduğu
kayıtlı sipariş tutarı 82mn TL seviyesindeydi ve 2017’nin ilk dört
ayında 56mn TL tutarında yeni sipariş alındı. Hatırlanacağı ürere,
şirket 2016’nın toplamında 61mn TL’lik sipariş almıştı. Orge’nin tüm
yıl için gelir ve FAVÖK’teki %30’luk büyüme beklentisiyle
kıyasladığımızda ilk çeyrek büyüme bir miktar zayıf gelmiş olsa da
taahhüt işinin doğasından kaynaklı çeyreklik rakamlara odaklanmamak
gerektiğini düşünüyoruz. Alınan siparişlerin hızlanması, katma değerli
projelerden oluşan halihazırdaki kayıtlı siparişler ve yılın geri
kalanında alınması muhtemel projeler ile şirketin %30’luk büyüme
beklentilerini yakalayabileceğini düşünüyoruz.
HLGYO: Halk GYO yılın ilk çeyreğinde 11mn TL net kar açıkladı.
Açıklanan kar geçen yılın aynı dönemine göre %5 düşüş gösterdi.
Gelirlerdeki %12’lik artışa rağmen faaliyet giderlerinin ciddi anlamda
artmış olması net karı baskılayan en önemli unsur oldu. Gelirler %12
artışla 22mn TL olurken kira geliri büyümesi %5’te kaldı. Halkbank
Finans Kule’de yenilenen kira kontratının sonucunda toplam kira
gelirlerinin üçte birini sağlayan bu gayrimenkulün geçen seneye göre
aynı geliri sağlamış olması kira geliri büyümesindeki zayıflığı
açıklayabilir. Şirketin birinci çeyrek sonunda 49mn TL net nakdi
bulunmaktadır. Halk GYO’nun toplam gayrimenkul portföyünün değeri
1,87milyar seviyesinde bulunmaktadır.
ULKER: Ülker, 1Ç17 finansallarında sırasıyla TL1232mn ciro (yıllık
+%19), TL176mn FAVÖK (yıllık +%23), TL99mn net kar (+%13) açıkladı.
Ciro, FAVÖK ve net kar piyasa beklentilerini sırasıyla %10, %19 ve %25
oranlarında aşmıştır. Gerek fiyat artışı gerek markalı ürünlere
yönelim gerekse özellikle yurtdışı operasyonlardaki kuvvetli marjlar
sonuçları desteklemiştir. Şirketin FAVÖK marjı %14.3’le geçen senenin
51bps üzerindedir. Sonuçları hakkındaki telekonferansı bugün
17:30’dadır. Sonuçların hisse fiyatını desteklemesi muhtemeldir.
MGROS: Migros, 1Ç17 finansallarında sırasıyla TL3114mn ciro
(yıllık +%29), TL134mn düzeltilmiş FAVÖK (yıllık +%8), TL907mn net kar
(1Ç16 zarar TL26mn) açıkladı. Cironun beklentileri %2’le hafif
aşmasına rağmen FAVÖK beklentinin %4 gerisindedir. Kipa satın almasına
ilişkin TL1.1 milyarlık yatırım geliriyle net kar desteklenmiştir.
Şirket için piyasanın net zarar beklentisi TL150mn seviyesindeydi, tek
seferlik gelir çıkarıldığında gerçekleşen zarar rakamı TL162mn’la
beklentiden olumsuzdur. Sonuçlar, Kipa’nın 1 aylık finansallarını
içermektedir ve Kipa verileri çıkarıldığındaki ciro büyümesi de %21’le
kuvvetlidir. Marjlar rekabetin ve artan maliyetlerin etkisiyle
%5.2’den %4.3’e gerilemiştir. Sonuçları hakkındaki telekonferansı
bugün 14:00’dedir.
TOASO: Tofas 1Ç17’de 250mn TL olan piyasa beklentisine paralel
olarak 262mn TL net kar çıklamış ve net karını %9 oranında
arttırmıştır. Şirketin bu dönemdeki satış gelirleri ve FAVÖK’ü %51 ve
%52 oranlarında artarak 4.098mn TL ve 432mn TL olarak gerçekleşmiştir.
Satışlar beklentilere paralel gerçekleşirken FAVÖK piyasa beklentisi
olan 386mn TL’nin üzerinde gelmiştir. FAVOK marjı bir önceki yılın
aynı dönemine göre aynı seviyede kalmış ve %10.5 olarak
gerçekleşmiştir. Tofas’ın kuvvetli operasyonel performansının net kara
daha az bir oranda yansımasının nedeni bu çeyrekte ertelenmiş vergi
gelirlerindeki düşüş ve diğer faaliyet giderlerindeki artış olmuştur.
Şirketin toplam satış hacmi %23 oranında artarak 97bin adet olmuştur.
KCHOL: Koç Holding yılın ilk çeyreğinde 1,125 milyon TL net kar
açıklarken bu rakam piyasa beklentisi olan 910 milyon TL’nin üzerinde
gelmiş oldu. Özellikle Tüpraş ve Yapı Kredi’deki güçlü performans
rakamlara olumlu yansıdı. Şirketin kombine VAFÖK rakamı ise 4.6 milyar
TL seviyesine ulaşarak 2016 ilk çeyrek rakamı olan 2.7 milyar TL’nin
oldukça üzerine çıkmış oldu.
SAHOL: SAHOL yılın ilk çeyreğinde 669 milyon TL net kar açıklarken
bu rakam piyasa beklentisi olan 634 milyon TL’nin hafif üzerinde
gelmiş oldu. Akbank’ın güçlü performansı etkili olurken Enerjisa’nı
bir seferlik giderleri de içeren zararı olumsuz yönde rakamlara
yansıdı. Şirketin kombine VAFÖK rakamı ise 3.52 milyar TL seviyesine
ulaşırken bir önceki yıl 3.15 milyar TL VAFÖK bulunmaktaydı.

ŞİRKET HABERLERİ

SISE/ANACM/TRKCM: Kristal İş Sendikası ile yürütülmekte olan toplu
iş sözleşmesi görüşmelerinin dünkü oturumunun da sonuçsuz kalması
üzerine Sendika Anadolu Cam ve Trakya Cam’ın fabrikalarında grev
kararı almıştır. Grevin başlangıç tarihi 24 Mayıs olarak
belirtilmiştir."

https://www.oyakyatirim.com.tr/Reports/DownloadFile?fileUrl=gunluk_bulten_20170510.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
18:051.407
Değişim :  1,58% |  21,85
Açılış :  1.393  
Önceki Kapanış :  1.386  
En Yüksek
1.407
En Düşük
1.385
BIST En Aktif Hisseler18:05
KIMMR 3,85 1.021.621 % 10,00  
YEOTK 60,50 19.104.569 % 10,00  
BERA 10,47 170.596.119 % 9,98  
UNLU 6,39 130.441.516 % 9,98  
FRIGO 19,86 29.252.291 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,6316 8,6331 % 0,07  
Euro 10,1406 10,1504 % 0,33  
Sterlin 11,7597 11,8186 % 0,08  
Frank 9,3150 9,3712 % 0,12  
Riyal 2,2965 2,3080 % 0,13  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.784 9,18  
Altın Gr. 493 493 0,96  
Cumhuriyet 3.266 3.315 0,00  
Tam 3.250 3.332 0,00  
Yarım 1.571 1.612 0,00  
Çeyrek 788 806 0,00  
Gümüş.Ons 23,02 23,05 0,55  
Gümüş Gr. 6,34 6,35 0,10  
B. Petrol 75,90 75,90 1,54