ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(Şeker Yatırım)

27.04.2018 09:33Şeker Yatırım ( http://www.sekeryatirim.com.tr ) Tarafından
Hazırlanan Günlük Bülten:
"Güne dün alıcılı bir seyirle başlayan BIST-100 Endeksi günün
devamında dalgalı bir seyir izledi. ABD tahvil faizleri ve DXY
endeksindeki sınırlı gevşeme ile yurtdışı borsalarda sınırlı pozitif
eğilim yaşandığı günde, banka hisselerine gelen satışlar öncülüğünde
yurt dışından negatif ayrışan Endeks günü %0.4 düşüşle 107.015
seviyesinden tamamladı.
Bankacılık Endeksi’ndeki düşüş %1.0 seviyesinde gerçekleşti.
Yurtiçinde önemli bir veri akışının olmadığı günde yurt dışında
ABD’den gelecek 1Ç büyüme verileri ve Nisan ayı Chicago PMI verileri
günün takip edilecek önemli verileri olacak. ABD’de dünkü yaşanan
yükselişin ardından bu sabah Asya borsalarında pozitif bir görünüm
hakim. Avrupa borsalarının da güne yükselişle başlaması beklenmekte.
BİST’in güne sınırlı pozitif bir seyirle başlamasını ve yurtdışı
borsalardaki pozitif eğilimle birlikte gün içinde sınırlı da olsa
tepki yükselişleri gelebileceğini düşünüyoruz.

Para ve Döviz Piyasaları:

Dün serbest piyasada 4,0585-4,0795 bandında işlem gören USD/TRY
paritesi önceki kapanışa göre %0,44 oranında değer yitirerek günü
4,0765 seviyesinden tamamladı. Döviz sepeti karşısında ise Lira %0,69
oranında değer kazandı. Borçlanma araçları piyasasında dün
%14,19-%14,35 seviyeleri arasında hareket eden iki yıllık gösterge
tahvilinin getirisi önceki kapanışa göre 4 baz puan artışla günü
%14,31 seviyesinden tamamladı.

Şirket Haberleri:

Aksigorta A.Ş. (AKGRT) birinci çeyrekte beklentilerin hafif
üzerinde 241mn TL konsolide net kar açıkladı (1Ç17: 162mn TL net kar).
Piyasadaki ortalama net kar beklentisi ise 225mn TL seviyesindeydi.
Şirket’in açıklamış olduğu FAVÖK rakamı 279mn TL olup piyasa
beklentisi olan 275mn TL ile birbirine paralel açıklanmıştır.
Anadolu Cam (ANACM) 1Ç18’de 63,6mn TL net kar elde ettiğini
açıkladı. Şirket, önceki yılın aynı çeyreğinde 40,8mn TL net kar elde
etmişti. Bizim ilk çeyreğe ilişkin net kar tahminimiz 44mn TL
seviyesindeyken, piyasadaki ortak kanı şirketin bu çeyrekte 40mn TL
net kar elde etmiş olabileceği yönündeydi. Satış gelirleri ise ikinci
çeyrekte yıllık bazda %2,2 oranında artışla 545,1mn TL olarak
gerçekleşti (1Ç17: 533,6mn TL) (Şeker Yatırım: 592mn TL, Ortalama
Piyasa Beklentisi: 554mn TL). Şirket, 1Ç18’de 136,4mn TL FAVÖK elde
ederken FAVÖK marjı yıllık olarak 4,5 puan artışla %25,0 olarak
gerçekleşti.
Bizim FAVÖK tahminimiz 123mn TL seviyesindeyken, piyasadaki
ortalama beklenti ise 127mn TL seviyelerindeydi.
Arcelik (ARCLK) 1Ç18’de yıllık %26.4 azalış ve çeyreklik %96.8
artışla, piyasa ortalama beklentisi 179mn TL’ye benzer olarak, ancak
beklentilerimizden daha yüksek gerçekleşmiş olan finansal giderleri
nedeniyle 260mn TL olan beklentimizin altında, 177mn TL tutarında net
kar açıklamıştır. Arçelik’in satış gelirleri yıllık %14 artarak
1Ç18’de piyasa ortalama beklentisi olan 5,279mn TL paralelinde (Şeker
Yatırım T.: 5,368mn TL) 5,282mn TL olarak gerçekleşmiştir. 517mn TL
olarak hesapladığımız FAVÖK’ü ise, yıllık %12.6 artarak, piyasa
ortalama beklentisi olan 479mn TL’nin üzerinde (Şeker Yatırım T: 486mn
TL) gerçekleşmiştir. Şirket’in FAVÖK marjı bu dönemde bir önceki
çeyreğe göre 2.3 y.p. artarak hesaplamalarımıza göre %9.8’e yükselmiş
ve %9.1 FAVÖK marjına işaret eden piyasa beklentilerinin üzerinde
gerçekleşmiştir. Diğer yanda, Şirket’in net finansal giderleri %77.7
oranında artarak 1Ç18’de 357mn TL olarak gerçekleşmiştir. Büyük ölçüde
bu nedenle Şirket’in net karı yıllık %26.4 oranında azalarak 1Ç18’de
177mn TL olarak gerçekleşmiştir. Arçelik’in 1Ç18 sonu itibariyle
işletme sermayesi ihtiyacı artış göstermiş ve satışlarına oranı
%31.6’ya yükselmiştir. Net borç/FAVÖK oranı da, özellikle dönem sonu
yakınında toplam 435mn TL tutarında brüt nakit kar payı dağıtımı
gerçekleştirmiş olması nedeniyle 2.8x’e yüksel-miştir. Arçelik’in
beklentilerin üzerinde açıklanan operasyonel sonuçlarının Şirket
payları performansını olumlu etkileyebileceğini düşünmekteyiz.
Şir-ket,1Ç18 sonuçlarının açıklanmasının ardından 2018 yılına dair
beklentileri içerisinde, yalnızca yurt içi pazar büyümesi tahminini
temkinli olarak ‘%5 daral-ma – sabit kalma’ aralığına revize etmiştir.
Şirket 2018 yılı ve uzun doneme dair diğer öngörülerini korumaktadır.
Erdemir (EREGL) 1Ç18’de, yıllık %18 yükseliş ve çeyreklik %11
azalışla, piyasa ortalama beklentisi olan 1,146mn TL’nin ve 1,141mn TL
olan tah-minimizin hafif altında, 1,063mn TL tutarında net kar
açıklamıştır. Grup’un satış gelirleri ve operasyonel karlılığı ise,
beklentilere oldukça yakın gerçekleşmiştir. Çelik fiyatlarının ve
çelikhane marjlarının 1Ç18’de de kuvvetli seyri nedeniyle Erdemir,
yine oldukça sağlam bir operasyonel performans sergilemiştir
Şirket’in ton başına elde ettiği FAVÖK’ü bu dönemde US$197’ye
yükselmiştir (1Ç17: US$174/ton, 4Ç17: US$179/ton). Erdemir’in satış
gelirleri, yıllık %28.6 oranında artarak, 1Ç18’de piyasa beklentisi
olan 5,297mn TL’nin ve tahminimiz olan 5,691mn TL’nin yakınında
5,420mn TL olarak gerçekleşmiştir. Grup’un FAVÖK’ü de yıllık %28
artarak hesaplamalarımıza göre 1,710mn TL’ye ulaşmış, ve piyasa
ortalama beklentisi olan 1,657mn TL yakınında gerçekleşmiştir (Şeker
Yatırım T.: 1,795mn TL). Erdemir’in FAVÖK marjı bu dönemde oldukça
kuvvetli seviyelerde seyrini sür-dürmüş ve hesaplamalarımıza göre
%31.6 olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in 1Ç18 efektif vergi oranının
%30’a yükselmiş olmasıyla Grup, 1Ç18’de yıllık %17.9 oranında artışla
1,063mn TL tutarında net kar elde etmiştir. Bunun yanında Grup’un
nakit pozisyonu 1Ç18 sonunda artarak 4.3mlyr TL’ye ulaşmıştır.
Erdemir'in 1Ç18 sonuçları beklentiler dahilinde gerçekleşen kuvvetli
bir operasyonel performansa işaret etmektedir böylelikle açıklanan
sonuçlara piyasa tepkisinin genel olarak nötr olmasını beklemekteyiz.
Erdemir (EREGL), Kardemir (KRDMD) Resmi Gazete’de yer alan
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ’e göre, Ekonomi
Bakanlığı, yassı hadde ürünleri, çubuk, tel, demir ve çelikten
demiryolu ve tramvay hattı malzemesi, borular, paslanmaz çelikten
yassı ürünler vb ürünlerinin ithalatının seyri-nin ve gerçekleşme
koşullarının ilgili yerli üreticileri üzerinde ciddi zarar ve/veya
ciddi zarar tehdidine yol açıp açmadığının tespit edilmesi amacıyla,
ilgili ürünlerin ithalatında re’sen koruma önlemi soruşturması
açılmasını kararlaştırmıştır.
Ford Otosan (FROTO) 1Ç18’de 7,282mn TL net satış, 594mn TL FAVÖK
ve 432mn TL net kâr açıkladı. Ortalama piyasa beklentisi net
satışlarda 6,896mn TL, FAVÖK tarafında 547mn TL ve net kârda ise 371mn
TL’yken, bizim beklentimiz ise net satışlarda 6,951mn TL, FAVÖK’te
544mn TL ve net kârda ise 380mn TL idi. İhracat tarafındaki oldukça
güçlü duruş Şirket finansallarını satışlardan net kâra kadar oldukça
olumlu etkiledi ve sonuçlar analist beklentileri-nin oldukça ötesinde
geldi. Açıklanan sonuçlara göre Ford Otosan yıllık bazda %35 satış
büyümesi gerçekleştirirken bunu FAVÖK tarafına taşıyabildi ve yıllık
%36 FAVÖK büyümesi gösterdi. Brüt kârlılığın 0.2 yp artış göstererek
10.2%’ten 10.4%’e yükselmesi de FAVÖK üzerinde ekstra itici güç oldu
ve 8.2% FAVÖK marjına ulaşıldı. Analist beklentileri 7.9% iken, bizim
beklentimiz ise 7.8% idi. Net kâr seviyesine gelindiğinde ise
operasyonel büyümenin etkisiyle %59’luk artış görüyoruz. Ford Otosan,
güçlü gelen 1Ç18 sonuçlarının ardından geçtiğimiz aylarda yayımladığı
2018 beklentilerinde revizyona giderek, ihra-cat beklentisini 295-305
bin adetten 305-315 adete revize etti, bu revizyondan dolayı toplam
üretim beklentisi de 370-385bin adetten 385-395bin adete yükselmiş
oldu. Şirket, yurtiçi pazar beklentisini 950-1,000bin adet olarak
(Şeker Yatırım beklentisi: 1,005bin adet), Ford Otosan perakende
satışlarını 110-120bin adet ve Yatırım Harcamaları öngörüsünü ise EUR
210-230mn olarak korudu. Geçtiğimiz aylarda yaklaşık olarak %85
kapasite kullanım oranına tekabül eden öngörüye piyasalar negatif
reaksiyon göstermişti. Ford Otosan için pay başına son kapanış fiyatı
olan 54.30 TL’ye göre getiri/kayıp potansiyeli taşımayan 54.00 TL
hedef fiyatımız ve “TUT” önerimiz bulunuyor. Bugün Istanbul saati ile
(GMT +3) 10:00’da gerçekleşecek olan analist toplantısının ar-dından
hedef fiyatımızda güncellemeye gideceğiz. Sonuç olarak, beklentilerin
oldukça üzerinde gelen sonuçların Şirket payları üzerinde oldukça
olumlu etki göstermesini bekliyoruz (Güçlü Pozitif).
Soda Sanayii (SODA) yılın ilk çeyreğinde beklentilerin biraz
üzerinde 238,5mn TL net kar açıkladı. Şirket, 1Ç17’de 167,7mn TL net
kar elde etmiş-ti. Piyasadaki ortalama net kar beklentisi ise 206mn TL
seviyesindeydi.
Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN) birinci çeyrekte beklentilerin hafif
üzerinde 241mn TL konsolide net kar açıkladı (1Ç17: 162mn TL net kar).
Piyasa-daki ortalama net kar beklentisi ise 225mn TL seviyesindeydi.
Şirket’in açıklamış olduğu FAVÖK rakamı 279mn TL olup piyasa
beklentisi olan 275mn TL ile birbirine paralel açıklanmıştır.
Tofaş (TOASO) 1Ç18’de 4,441mn TL net satış, 515mn TL FAVÖK ve
325mn TL net kâr açıkladı. Ortalama piyasa beklentisi net satışlarda
4,393mn TL, FAVÖK tarafında 504mn TL ve net kârda ise 276mn TL’yken
bizim beklentimiz ise net satışlarda 4,166mn TL, FAVÖK’te 502mn TL ve
net kârda ise 297mn TL idi. Operasyonel figürler analist
beklentilerine paralel geldi. FCA’nın EU+EFTA bölgesinde göreceli
olarak zayıf seyreden performansı, Tofaş’ın ihracat adetlerini,
dolayısıyla net satışlarını baskı altında tutmaya devam ediyor.
Açıklanan sonuçlara göre, %8 net satış büyümesi gösteren şirket, %11.1
brüt kâr marjı (1Ç17: 10.3%) ve %11.6 FAVÖK marjı (1Ç17: 10.5%)
açıkladı. Artan brüt kârlılığın etkisiyle FAVÖK yıllık bazda 19%
büyüme gösterdi. Net kâra gelindiğinde beklentilerin ötesinde
gerçekleşen net finansal gelirlerin etkisiyle %24 büyüme görüldü.
Şirket’in al ya da öde anlaşmaları, kur etkisi ve oransal olarak artan
yurtiçi satışlar düşük hasılat/yüksek kâr marjı şeklinde gelen
sonuçların ana sebebidir. Bu bağlamda, 11.6% seviyesinde açıklanan
FAVÖK marjı oldukça tatmin edici görünse de, Tofaş’ın al ya da öde
anlaşmalarından doğan defansif yapısının, şirketin nakit akımını
besleyen “tek” katali-zör olarak kalmasını olumlu karşılayamıyoruz.
Tofaş için pay başına son kapanış fiyatı olan 25.20 TL’ye göre %48
getiri potansiyeli ile 37.26 TL hedef fiya-tımız ve “AL” önerimiz
bulunuyor. Bugün Istanbul saati ile (GMT +3) 16:30’da gerçekleşecek
olan telekonferansın ardından hedef fiyatımızda güncellemeye
gideceğiz. Sonuç olarak, yüksek marjlardan ve finansal gelirlerden
dolayı beklentilerin üstünde gelen sonuçların son aylarda önemli
seviyede baskı altında kalan ve hak ettiği seviyelerde işlem
görmediğini düşündüğümüz Şirket payları üzerinde hafif olumlu etki
göstermesini bekliyoruz (Hafif Olumlu).
Trakya Cam (TRKCM) yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde
206,8mn TL net kar elde etti. Şirket 1Ç17’de 114,8mn TL net kar elde
etmişti. Bizim tahminimiz şirketin bu çeyrekte 141mn TL net kar elde
etmiş olabileceği yönündeyken, piyasadaki ortalama net kar beklentisi
ise 164mn TL seviye-sindeydi. Trakya Cam 1Ç18’de 1,22mlr TL satış
geliri elde etti (1Ç17: 956,0mn TL) (Şeker Yatırım: 1,03mlr TL,
Ortalama Piyasa Beklentisi: 1,15mlr TL). FAVÖK tarafına baktığımızda
şirket 262,3mn TL FAVÖK elde ederken, FAVÖK marjı da yıllık bazda 20
baz puan artışla %21,5 olarak gerçekleşti. Bu bizim FAVÖK tahminimiz
olan 214mn TL ve piyasadaki ortalama FAVÖK beklentisi olan 244mn
TL’nin üzerinde geldi.
Türk Hava Yolları (THYAO) Mart ayında paylaşılmış olan yeni geniş
gövde uçak siparişlerini de içeren filo planını paylaşmıştır. Buna
göre THY, yeni bir kargo uçağının eklenmesiyle 2018 yılı sonunda
filosunun 328 uçaktan oluşmasını beklemektedir (önceki plan: 327).
Şirket, 2018 yılında koltuk ka-pasitesinde herhangi bir değişim
öngörmemektedir. THY, 2019 yılında 6 adet B787-9 geniş gövde uçağı
teslim almayı planlamakta ve önümüzdeki yıl kol-tuk kapasitesinin
yaklaşık %8 oranında artmasını öngörmektedir. Şirket, 2020 yılında 14,
2021 yılında 10, 2022 yılında 12 ve 2023 yılında 8 yeni geniş gövde
uçağın teslim alınmasıyla toplam filo büyüklüğünün 2023 yılı sonunda
475 uçağa ulaşmasını planlamaktadır. Böylelikle THY’nin koltuk
kapasitesi 2018T-2023T yılları arasında %8 YBB oranında artış
gösterebilecektir. Şirket’in Mart 2018’de paylaşılan geniş gövde uçağı
kesin siparişleri halihazırda tahminlerimizde yer almaktadır ancak
yenilenen filo planı paylaşımının, büyümenin uzun dönemde
sürdürülebilirliğini belirtmesi nedeniyle Şirket payları performansı
etrafındaki olumlu algıyı desteklemesini beklemekteyiz.
Yapı Kredi Bankası (YKBNK) yönetim kurulu TL4.347bn olan
çıkarılmış sermayenin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak üzere 94%.34
oranında artırılarak TL8.447bn’a çıkarılmasına karar vermiştir
(Negatif).
Yapı Kredi Bankası (YKBNK), takipteki kredi alacakları portföyünün
500.8mn milyon TL anapara bakiyesi tutarındaki kısmını, toplam 28.1
milyon TL bedel karşılığında 3 varlık yönetimi şirketine sattığını
duyurmuştur. Yapılan satış tutarı bankanın takipteki krediler
portföyünün %5.5’luk bölümünü oluş-turmaktadır (Nötr)."

*******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
16:251.436
Değişim :  0,44% |  6,27
Açılış :  1.432  
Önceki Kapanış :  1.430  
En Yüksek
1.437
En Düşük
1.428
BIST En Aktif Hisseler16:25
OLMK 7,04 4.968.251 % 10,00  
FADE 9,55 194.598.811 % 9,90  
GUBRF 59,20 894.154.670 % 9,63  
IZTAR 23,62 20.588.209 % 9,45  
PRKAB 20,50 110.072.164 % 8,35  
16:25 Alış Satış %  
Dolar 9,2494 9,2524 % -0,45  
Euro 10,7699 10,7824 % -0,40  
Sterlin 12,7196 12,7834 % -0,44  
Frank 10,0002 10,0604 % -0,25  
Riyal 2,4597 2,4721 % -0,39  
16:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.777 8,11  
Altın Gr. 531 531 2,10  
Cumhuriyet 3.524 3.577 0,00  
Tam 3.497 3.585 -12,44  
Yarım 1.690 1.734 -6,02  
Çeyrek 848 867 -3,01  
Gümüş.Ons 23,92 23,94 0,27  
Gümüş Gr. 7,15 7,16 0,08  
B. Petrol 84,17 84,17 -0,91