ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(Şeker Yatırım)

12.03.2019 09:38Şeker Yatırım ( http://www.sekeryatirim.com.tr ) Tarafından
Hazırlanan Günlük Bülten:
"Haftaya yurtdışına paralel sınırlı tepki alımlarıyla başlayan
BİST 100 Endeksi gün içinde dalgalı bir seyir izledi. 4Ç18 büyüme
verisi ortalama piyasa beklentisi olan -%2,7’e yakın -%3 gelirken,
Ocak ayı ödemeler dengesi de piyasa beklentisine paralel 0,8 milyar
dolar açık verdi. Verilerin piyasa üzerindeki etkisi sınırlı kaldı.
ABD perakende satışlar verisinin beklenti üzerinde gelmesi son dönemde
oluşan büyüme endişelerini ortadan kaldırırken, başta ABD olmak üzere
yurtdışı borsalardaki yükselişi destekledi. Ancak yurtdışındaki
pozitif havaya rağmen günün ikinci yarısında gelen satışlarla
yurtdışından negatif ayrışan BİST günü %0.7 düşüşle 100.850
seviyesinden tamamladı. Avrupa ve ABD’deki yükselişlerin ardından
olumlu hava bu sabah Asya Borsaları ile devam ediyor. BİST’in güne
yurtdışına paralel tepki yükselişi ile başlamasını beklemekteyiz.
Ancak tepki yükselişleri satış fırsatı olarak kullanılabilir. İçeride
önemli bir veri akışının olmadığı günde ABD'den gelecek TÜFE,
İngiltere'de büyüme verileri takip edilecek. Ayrıca İngiltere
parlamentosunda yapılacak Brexit oylaması da izlenecek önemli gelişme
olacak.
Emlak Konut GYO (EKGYO) yılın dördüncü çeyreğinde 169mn TL net kar
elde ettiğini duyurdu, geçen yılın aynı döneminde ise 691mn TL net kar
elde etmişti. Piyasadaki ortalama net kar beklentisi ise 492mn TL
seviyesindeydi. 4Ç18 net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin
12A18’de kümüle net kar rakamı 1,27mlr TL seviyesine ulaşmış oldu
(12A17: 1,76mlr TL net kar). Şirketin dördüncü çeyrek satış gelirleri
rakamı önceki yılın aynı dönemine göre %15,7 oranında artışla 1,27mlr
TL olarak gerçekleşti (4Ç17: 1,1mlr TL) (Ortalama Piyasa Beklentisi:
1,4mlr TL). Şirket’in açıklamış olduğu FAVÖK rakamı ise 236mn TL
olarak gerçekleşirken (4Ç17: 627mn TL), FAVÖK marjı ise 4Ç18’de yıllık
bazda %18,6 olarak gerçekleşti. Piyasanın ortalama FAVÖK bek-lentisi
ise 693mn TL seviyesindeydi.
Erdemir (EREGL) Yönetim Kurulu, Şirket’in TL cinsinden toplam
1.5mlyr TL tutarına kadar, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde
halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılacak şekilde
borçlanma aracı ihraç etmesi, borçlanma araçlarının vadesinin 48 ayı
aşmayacak şekilde belirlenmesi, borçlanma araçlarının piyasa
koşullarına bağlı olarak iskontolu veya kupon ödemeli olarak ihraç
edilmesi, borçlanma araçlarının faiz oranlarının değişken veya sabit
faizli olarak belirlenmesi ve borçlanma aracı ihracı için ilgili
merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve gerekli bütün
işlemlerin yerine getirilmesi hususlarında Grup Finansal Yönetim ve
Mali İşler Koordinatörlüğü'nün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
Garanti Bankası (GARAN) yurtdışı borçlanma programı çerçevesinde 5
yıl vadeli, toplamda 150 milyon dolar tutarında, havale akımlarına
dayalı gelecekteki nakit akışı işlemi (future flow) ve hazine işlemi
de dahil olmak üzere finansman sağlamıştır (Nötr).
Gübre Fabrikaları (GUBRF) yılın dördüncü çeyreğinde 78mn TL net
kar elde ettiğini duyurdu, geçen yılın aynı döneminde ise 23mn TL net
kar elde etmişti. Piyasadaki ortalama net kar beklentisi ise 94mn TL
seviyesindeydi. 4Ç18 net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin
12A18’de kümüle net zarar rakamı 64mn TL seviyesine ulaşmış oldu
(12A17: 33mn TL net kar). Şirketin dördüncü çeyrek satış gelirleri
rakamı önceki yılın aynı dönemine göre %43,2 oranında artışla 1.35mlr
TL olarak gerçekleşti (4Ç17: 939mn TL) (Ortalama Piyasa Beklentisi:
1,12mlr TL). Şirket’in açıklamış olduğu FAVÖK rakamı ise 350mn TL
olarak gerçekleşirken (4Ç17: 71mn TL), FAVÖK marjı ise 4Ç18’de yıllık
bazda 18,5 puan artarak %26,0 olarak gerçekleşti. Piyasanın ortala-ma
FAVÖK beklentisi ise 183mn TL seviyesindeydi.
Logo Yazılım (LOGO) yılın dördüncü çeyreğinde 15mn TL net kar elde
ettiğini duyurdu, geçen yılın aynı döneminde ise 13mn TL net kar elde
etmişti. Piyasadaki ortalama net kar beklentisi ise 14mn TL
seviyesindeydi. 4Ç18 net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin
12A18’de kümüle net kar raka-mı 68mn TL seviyesine ulaşmış oldu
(12A17: 51mn TL net kar). Şirketin dördüncü çeyrek satış gelirleri
rakamı önceki yılın aynı dönemine göre %25,8 ora-nında artışla 104mn
TL olarak gerçekleşti (4Ç17: 83mn TL) (Ortalama Piyasa Beklentisi:
108mn TL). Şirket’in açıklamış olduğu FAVÖK rakamı ise 23mn TL olarak
gerçekleşirken (4Ç17: 20mn TL), FAVÖK marjı ise 4Ç18’de yıllık bazda
1,9 puan azalarak %22,6 olarak gerçekleşti. Piyasanın ortalama FAVÖK
beklentisi ise 23mn TL seviyesindeydi.
Pegasus (PGSUS) Şubat 2019 trafik verilerini açıklamıştır.
Açıklanan verilere göre Şirket’in toplam yolcu sayısı, Şubat 2019’da
yıllık %1.6 artış göstermiştir. Pegasus, Şubat 2019’da yıllık %6.4
azalışla (Ocak 2019: yılık %-10.5) toplam 1.21mn iç hat yolcusu
taşımıştır. Şirket’in Şubat 2019’da toplam yolcu sayısının %42’sini
oluşturan dış hat yolcu sayısındaki artış ise hızlanarak %17.1
oranında gerçekleşmiştir (Ocak 2019: %11.0). Pegasus, Şubat 2019’da
dış hat kapasitesini koltuk.km bazında yıllık %21.8 oranında
arttırırken, iç hat kapasitesini %10.5 oranında azaltmıştır.
Böylelikle kapasitesi toplam-da yıllık %8.0 oranında artış
göstermiştir (Ocak 2019: +%8.9). Bununla birlikte, Şirket’in Şubat ayı
dış hat yolcu doluluk oranında yıllık 1.1 y.p., iç hat yolcu doluluk
oranında da yıllık 3.4 y.p. artış gözlemlenmiştir Pegasus, Şubat
2019’da yıllık 2.1 y.p. artışla %85.0 yolcu doluluk oranı elde
etmiştir. Şirket’in açık-lanan Şubat ayı trafik verilerinin, toplam
yolcu sayısı ve doluluk oranlarında artışlar içeriyor olmaları
nedeniyle, pay performansı üzerinde olumlu etkili olabi-leceğini
düşünmekteyiz.
Torunlar GYO (TRGYO) yılın dördüncü çeyreğinde 2,34mlr TL net kar
elde ettiğini duyurdu, geçen yılın aynı döneminde ise 341mn TL net kar
elde etmişti. Piyasadaki ortalama net kar beklentisi ise 587mn TL
seviyesindeydi. 4Ç18 net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin
12A18’de kümüle net kar rakamı 1.28mn TL seviyesine ulaşmış oldu
(12A17: 455mn TL net kar). Şirketin dördüncü çeyrek satış gelirleri
rakamı önceki yılın aynı dönemine göre %18,3 oranında azalışla 286mn
TL olarak gerçekleşti (4Ç17: 350mn TL) (Ortalama Piyasa Beklentisi:
314mn TL). Şirket’in açıklamış olduğu FAVÖK raka-mı ise 131mn TL
olarak gerçekleşirken (4Ç17: 178mn TL), FAVÖK marjı ise 4Ç18’de yıllık
bazda 5,1 puan daralarak %45,9 olarak gerçekleşti. Piyasanın ortalama
FAVÖK beklentisi ise 138mn TL seviyesindeydi.
Türk Hava Yolları (THYAO), Şubat 2019 trafik verilerini
açıklamıştır. Açıklanan verilere göre Şirket’in yolcu trafiği Şubat
2019’da yıllık %1.1 ora-nında artış göstermiştir. THY’nin Şubat
2019’da dış hatlar yolcu sayısındaki büyüme hızlanarak yıllık %6.3
oranında gerçekleşirken, iç hatlar yolcu sayısı yıllık %5.0 azalış
göstermiştir. Şirket’in dıştan dışa transfer yolcu trafiğindeki
büyüme, hızlanarak yıllık %6.8 olarak gerçekleşmiştir. THY, Şubat
2019’da kapasitesini yıllık %2.9 oranında arttırmıştır Şirket’in
ÜYK’si ise yıllık %3.1 oranında artmıştır. THY’nin böylelikle Şubat
2019’daki yolcu doluluk oranı, iç ve dış hatlardaki sırasıyla yıllık
0.7 y.p. ve 0.1 y.p. artışlar ile, toplamda yıllık 0.1 y.p. artarak
%79.8 olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in Şubat 2019’da taşımış olduğu
toplam kargo tonajındaki artış kuvvetli seyrini sürdürerek yıllık
%16.1 oranında gerçekleştirmiştir. Açıklanan veriler, Şirket payları
perfor-mansı üzerinde hafif olumlu etkili olabilecektir.
Yataş (YATAS) yılın dördüncü çeyreğinde 35mn TL net kar elde
ettiğini duyurdu, geçen yılın aynı döneminde ise 18mn TL net kar elde
etmişti. Piyasadaki ortalama net kar beklentisi ise 29mn TL
seviyesindeydi. 4Ç18 net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin
12A18’de kümüle net kar rakamı 76mn TL seviyesine ulaşmış oldu (12A17:
69mn TL net kar). Şirketin dördüncü çeyrek satış gelirleri rakamı
önceki yılın aynı dönemine göre %32,9 oranında ar-tışla 272mn TL
olarak gerçekleşti (4Ç17: 204mn TL) (Ortalama Piyasa Beklentisi: 269mn
TL). Şirket’in açıklamış olduğu FAVÖK rakamı ise 46mn TL olarak
gerçekleşirken (4Ç17: 31mn TL), FAVÖK marjı ise 4Ç18’de yıllık bazda
1,6 puan artarak %16,7 olarak gerçekleşti. Piyasanın ortalama FAVÖK
beklentisi ise 37mn TL seviyesindeydi."

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
18:051.430
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.430  
En Yüksek
0
En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler18:05
INVEO 93,05 32.037.511 % 202,79  
SAMAT 3,78 3.250.066 % 0,00  
PRKME 4,72 3.609.223 % 0,00  
SKBNK 1,00 9.177.926 % 0,00  
TSKB 1,22 70.010.881 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,3336 9,3361 % 0,45  
Euro 10,8664 10,8745 % 0,45  
Sterlin 12,8258 12,8902 % 0,40  
Frank 10,0592 10,1198 % 0,34  
Riyal 2,4801 2,4926 % 0,44  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.777 7,30  
Altın Gr. 533 533 4,25  
Cumhuriyet 3.524 3.577 23,00  
Tam 3.509 3.597 24,71  
Yarım 1.696 1.740 11,95  
Çeyrek 851 870 5,98  
Gümüş.Ons 23,85 23,88 0,20  
Gümüş Gr. 7,16 7,17 0,09  
B. Petrol 84,42 84,42 -0,66