ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(Vakıf Yatırım)

27.12.2017 09:30Vakıf Yatırım ( http://www.vakifyatirim.com.tr ) Tarafından
Hazırlanan Günlük Bülten:
"Güne 112.000 üzerine yükselerek başlayan Borsa İstanbul, düşük
hacimle yukarı denemelerini dün de sürdürdü. Gün içinde bir ara
112.000 seviyeleri altına sarkan BİST, gün sonu kapanışını 112.007
seviyesinden gerçekleştirdi.
Noel tatili ardından dün işleme açılan ABD borsaları günü hafif
satıcılı tamamladı. Apple hisselerinde görülen düşüş gösterge
endeksteki gerileme de etkili olurken, petrol fiyatlarındaki yükseliş
ise enerji sektörü hisselerini olumlu etkiledi. Ayrıca tatil ardından
beklentinin üzerinde gelen satış verileri ile perakende sektörü
hisseleri yükselişler kaydetti. Avrupa'da ise dün birçok borsa tatil
nedeniyle kapalı kalmaya devam etti.
Bugün yurt içinde önemli bir veri açıklaması bulunmazken, ABD'de
tüketici güveni ve bekleyen konut satışları verileri açıklanacaktır.
Asya tarafında Japonya'da piyasalar yatay seyrederken, Çin
piyasalarında ise satış baskısı ön plandadır. Avrupa piyasalarının
tatil ardından haftaya pozitif başlaması beklenirken, ABD
piyasalarında da alıcılı seyirler beklenmektedir. BIST tarafında ise
güne satıcılı bir başlangıç görebiliriz.

Makroekonomi & Politika Haberleri

Kapasite kullanım oranı Aralık ayında %79,0 seviyesine geriledi

Merkez Bankasının açıkladığı verilere göre, 2017 aralık ayında
imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya
göre 0,9 puan azalarak %79,0 seviyesinde gerçekleşti. Bu veri ile
birlikte KKO, son 4 aydaki yükselişinin ardından ilk düşüşünü
gerçekleştirmiş oldu. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite
kullanım oranı da bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak %79,0
seviyesine geriledi.
Mal gruplarına göre KKO’yu değerlendirdiğimizde gıda ve
içecekler, dayanıksız tüketim malları ve yatırım mallarında KKO azalış
gösterirken, dayanıklı tüketim malları ve ara mallar kapasite kullanım
oranlarında artış görülmüştür.
Kapasite kullanım oranında aralık ayında gözlenen düşüşün sonraki
aylarda da devam etmesi halinde, 2018 yılı için beklenen büyüme
verileri üzerinde bir miktar aşağı yönlü baskı oluşabileceğini
düşünüyoruz.

Reel Kesim Güven Endeksi yılın son ayında da düşüş gösterdi

2017 Aralık ayında reel kesim güven endeksi, bir önceki aya göre
3,0 puan azalarak 103,3 seviyesinde gerçekleşti. Eylül ayındaki 111,6
seviyesinden gerilemeye başlayan endekste düşüş aralık ayında da devam
etmiş oldu. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise
bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak 109,2 puan seviyesinde
gerçekleşmiş oldu.
Gelecek 3 aydaki üretim hacmi, gelecek 3 aydaki ihracat sipariş
miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması ve mevcut toplam sipariş
miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilemiştir.
Merkez Bankası tarafından yayınlanan raporda, mevcut toplam
siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki
değerlendirmelerin bir önceki aya göre güçlenerek devam ettiği
görülmektedir. Reel kesim güven endeksinde yılın son ayında görülen
gerilemelerin 2018 yılı ilk çeyreğine ilişkin ekonomik beklentilerdeki
bozulmalara işaret ettiği görüşündeyiz.

TÜİK, Aralık ayı sektörel güven endekslerini açıkladı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre 2017 aralık ayında, bir önceki
aya göre, hizmet sektörü güven endeksi %3,5 gerileyerek 96,2’ye ve
inşaat sektörü güven endeksi %1 düşüşle %81,6’ya gerilerken, perakende
ticaret sektörü güven endeksi %0,7 artışla 100,6 seviyesine yükseldi.
Hizmet sektörü güven endeksindeki azalışta, son üç aylık dönemde
“iş durumunun” iyileştiğini, “hizmetlere olan talebin” arttığını
değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde “hizmetlere olan talebin”
artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalması etkili oldu.
İnşaat sektörü güven endeksinde yaşanan gerilemenin, alınan kayıtlı
siparişlerin mevcut düzeyini mevsim normalinin üzerinde değerlendiren
girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandığı görüldü.
Aralık ayında artış gösteren perakende ticaret sektörü güven
endeksindeki yükselişte ise, son üç aylık dönemde “iş
hacmi-satışların” arttığını ve “mevcut mal stok seviyesinin” mevsim
normallerinin altında olduğunu değerlendiren girişim yöneticisi
sayısının artmasından kaynaklandı. Perakende ticaret sektörü güveninde
kasım ayındaki düşüşün ardından toparlanma görülmesi olumlu
değerlendirilebilir.
İnşaat sektörü güven endeksindeki azalışta “alınan kayıtlı
siparişlerin mevcut düzeyini” mevsim normalinin üzerinde değerlendiren
girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. Gelecek üç
aylık dönemde “toplam çalışan sayısında” artış bekleyen girişim
yöneticisi sayısı ise arttı.

Kredi hacmi %22 civarında gerçekleşecek

Dünya gazetesi haberine göre, BDDK Başkanı Akben, bu sene
Bankacılıktaki kredi hacminin %22 civarlarından belki biraz daha
yukarıda gerçekleşeceğini söyledi. Büyüme geçen seneye göre çok ciddi
boyutlara geldiğini belirten Akben, 2018'den de bu yüzden çok umutlu
olduklarını ve 2018 Türkiye açısından önemli bir yıl olacağını ifade
etti.
Ayrıca Akben, Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF)’nin
desteklerinin önemli olduğu ve bu sene çok önemli katkı sağladığını
belirterek, 2018'de de bunların devamını görüleceğini söyledi.

Fatih Projesine vergi istisnası

Daha önce FATİH Projesi kapsamında yapılan mal ve hizmet
alımlarında başta KDV olmak üzere diğer vergi ve benzeri mali
yükümlülüklerde istisna sağlanacağı torba yasada yerini almıştı. Bugün
Resmi Gazete’de yayınlanan uygulama tebliğinde istisnalara yer
verilmiştir.
Yorum: Proje ile ilgili olan GSM operatörleri ve NETAŞ için
istisna uygulamalarının pozitif bir haber olduğunu düşünmekle birlikte
gelişmenin fiyatlandığını düşünüyoruz.

Yabancı şirketler de KDV mükellefi olacak

Habertürk gazetesi haberine göre, Maliye, elektronik ortamda
Türkiye’deki vatandaşlara uygulama başta olmak üzere hizmet satan
yabancı şirketlerin KDV mükellefi olmaları gerektiğini belirten tebliğ
taslağı hazırladı.
Taslak, ödemeye aracılık eden bankalar ile elektronik para ve
ödeme kuruluşlarına her üç ayda bir, üçer aylık dönemi takip eden ayın
sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na belirlenecek format ve
standarda uygun olarak ödemeye aracılık ettiği işlemi bildirme
zorunluluğu getiriyor.

Engellilere tanınan ÖTV muafiyetine 200.000 TL sınırı getirildi

Resmi gazetede yayınlanan tebliğe göre, engellilik derecesi %90
veya daha fazla olan malul veya engellilere tanınan, “1600 cm³ veya
altında motor silindir hacmine sahip araçlara ilişkin ÖTV istisnası,
“motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken ÖTV ve
diğer her türlü vergiler dâhil bedeli 200.000 TL’nin altında olan”
şeklinde değiştirilmiştir.

Aselsan, ikincil halka arz kararı aldı (-)

Yönetim Kurulu, 26 Aralık tarihli toplantısında şirket
hisselerinin ikincil halkı arzı konusunda çalışmaların başlatılmasına
ve söz konusu çalışmaların yürütülmesi konusunda genel müdürlüğe yetki
verilmesine karar verdiğini bildirdi.
Yorum: Mevcut piyasa değerine göre belirli iskonto içeren
fiyatlamalar nedeniyle, şirketler tarafından alınan ikincil halka arz
kararları, geçmiş dönemde Borsa İstanbul tarafında kararı alan şirket
hisseleri üzerinde kısa vadede bir satış baskısı unsuru oluşturmuştur.
Aselsan tarafında da ikincil halka arz kararının hissede kısa vadede
satış baskısı yaratması beklenebilir. Şirket 2013 yılında da ikincil
halka arz kararı almış, o dönemde %15’lik bir payın ikincil halka arzı
gündeme gelmiş ancak işlem gerçekleşmemişti. Halka arzın şirketin 2017
yıl sonu mali verileri ile yapılması halinde muhtemel arz tarihinin
2018 yılı ikinci çeyreği olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla da hissede
kısa vadede satış baskısı beklesek de, ikincil halka arz tarihine
kadar gelecek, halka arza yönelik ek bilgiler, olası yeni alınacak
ihale açıklamaları vb haber akışlarının, hissede satış baskılarının
tersine dönmesinde etkili olabileceği göz ardı edilmemelidir.

Kısa Kısa Şirket Haberleri:

(=) Anel Telekom (ANELT): Şirket sermayesinin yaklaşık %6’sına
sahip olduğunu ifade eden bir yatırımcı tarafından olağanüstü genel
kurul toplantısı talebine ilişkin şirkete ihtarnamenin ulaştığını,
bahse konu ihtarnamenin değerlendirmeye alınabilmesi için yatırımcının
temsil ettiği hisselere ilişkin pay sahipliğini gösterir belgelerinin
şirkete iletmesinin yazılı olarak talep edilmesine karar verildiğini
bildirdi.
(+) Gözde Girişim (GOZDE): %54,30 oranında hissedarı olduğu, bilgi
ve iletişim teknolojisi ekipmanlarının toptan ticareti işlerini yapan
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım paylarının Borsa İstanbul'da halka
arzının planlandığını, uluslararası piyasalarda, söz konusu işlemi
koordine etmek ve çeşitli konularda danışmanlık yapmak üzere global
koordinatör yetkilendirdiğini belirtti.
(-) Tofaş Oto (TOASO): Şirket yıl sonu mutat envanter, programlı
onarım ve yenileme, personel eğitim çalışmaları ve stok planlaması
amacıyla 31 Aralık 2017 - 14 Ocak 2018 tarihleri arasında üretime ara
verileceğini, fabrikanın 15 Ocak 2018 Pazartesi günü üretime
başlayacağını açıklamıştır. Yorum: Şirket 2016 yıl sonu envanter
çalışmaları 31 Aralık 2016 - 08 Ocak 2017 tarihleri arasındaydı. Bu
yıl, üretime verilen aranın daha fazla olması 2018 Ocak ayı üretim ve
satışını sınırlı olumsuz etkileyebilir.
(+) Turcas Petrol (TRCAS): 27 Nisan 2015 tarihinde Balıkesir,
Çanakkale, İzmir ve Tekirdağ illerinde olmak üzere 4 ayrı Rüzgar
Enerjisi Yatırım projesine ilişkin EPDK’ya ön lisans başvurularında
bulunduğunu hatırlatan şirket, Çanakkale, İzmir ve Balıkesir illerini
kapsayan bölgeye ilişkin yarışmanın 28 ve 29 Aralık tarihlerinde saat
10:30'da gerçekleştirileceğini bildirdi. Bu kapsamda, Turcas Petrol
olarak, Çanakkale 40MW, İzmir 21MW ve Balıkesir 35MW kurulu gücünde
olması planlanan rüzgar enerjisi santrali projesini gerçekleştirmek
amacıyla bahsi geçen yarışmalara katılım sağlanacağı belirtildi.
(=) Yazıcılar Holding (YAZIC): Şirketin Olağanüstü Genel Kurul
Toplantısı'nda Yazıcılar Holding’in Anadolu Endüstri Holding ve
Özilhan Sınai Yatırım'ı tüm aktif ve pasifiyle bir bütün halinde
"devir alması" suretiyle YAZIC bünyesinde birleşilmesi işlemi ve bu
kapsamda hazırlanan birleşme sözleşmesinin onaylanmasına karar
verildiğini açıkladı."

http://www.vkyanaliz.com/Files/docs/vky_gb_27122017-636499632118005906.pdf

*******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
15:121.533
Değişim :  0,36% |  5,56
Açılış :  1.526  
Önceki Kapanış :  1.527  
En Yüksek
1.537
En Düşük
1.519
BIST En Aktif Hisseler15:12
AYEN 8,91 77.644.374 % 10,00  
ISATR 227.690,00 227.690 % 10,00  
DYOBY 15,97 67.215.149 % 9,99  
KENT 358,90 5.113.607 % 9,99  
VAKFN 19,48 3.562.697 % 9,99  
15:12 Alış Satış %  
Dolar 7,3288 7,3318 % 0,49  
Euro 8,8182 8,8222 % 0,36  
Sterlin 10,1532 10,2042 % 0,31  
Frank 7,9371 7,9849 % -0,05  
Riyal 1,9444 1,9542 % 0,28  
15:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.729 1.729 4,74  
Altın Gr. 406 406 2,28  
Cumhuriyet 2.707 2.748 10,00  
Tam 2.692 2.760 5,88  
Yarım 1.301 1.335 2,84  
Çeyrek 653 668 1,43  
Gümüş.Ons 26,28 26,31 -0,20  
Gümüş Gr. 6,18 6,18 -0,03  
B. Petrol 63,58 63,58 -0,11