ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(Vakıf Yatırım)

17.09.2018 13:07Vakıf Yatırım ( http://www.vakifyatirim.com.tr ) Tarafından
Hazırlanan Günlük Bülten:
"Haftanın son işlem gününe alımlarla 95.300 seviyesi üzerinden
başlangıç yapan BIST, açılış sonrasında yukarı yönlü denemelerle
96.200 seviyesi üzerini test etti. Yükselişte kalıcılık sağlayamayan
endeks, satış baskısı altında kalarak haftanın kapanışını 94.760
seviyesinden gerçekleştirdi. BIST’in haftalık kazancı %1,6 oldu.
Haftanın son işlem gününde Avrupa borsalarında olumlu bir seyir
görüldü ve gösterge endeks günü alıcılı tamamladı. ABD Başkanı Donald
Trump’ın, Çin'den ithal edilen 200 mlr $’lık ürüne yönelik yeni gümrük
tarifelerinin uygulamaya başlanması talimatını verdiği ancak Çinli
yetkililere müzakereler için yeni bir davet gönderildiği haberleri ön
plana çıkmaktadır. Cuma günü ABD’de ise borsalar yatay bir görünümle
kapandı.
Bugün yurt içinde temmuz ayı sanayi üretimi, haziran ayı işsizlik
oranı ve ağustos ayı bütçe dengesi açıklanacak. Avrupa’da önemli bir
veri akışı bulunmazken, ABD’de New York Fed sanayi endeksi
açıklanacak. Sabah saatlerinde Çin’de satıcılı bir seyir görüyoruz,
Japonya’da ise piyasalar tatil nedeniyle kapalı. ABD ve Avrupa’da
satıcılı başlangıçlar görebiliriz. BIST’in haftaya yatay bir başlangıç
yapabileceğini düşünüyoruz.
Cari işlemler açığı temmuz ayında beklentilere paralel 1,75 mlr $
olarak gerçekleşti
TCMB’nin açıkladığı verilere göre, cari işlemler hesabı 2018
Temmuz ayında, piyasa beklentisi olan 1,8 mlr $ seviyesinin hafif
altında 1,75 mlr $ açık verdi. 2018 Temmuz ayında bir önceki yılın
aynı ayına göre yaklaşık 3 mlr $ azalış gösteren cari işlemler açığı,
son on iki ayda 54,6 mlr $’a geriledi.
2018 yılının ilk 7 ayında cari açık 33,1 mlr $ seviyesinde
gerçekleşmiş oldu. Öncü verilerin de işaret ettiği üzere dış ticaret
açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 2,5 mlr $ azalarak 4,8 mlr $
seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde ihracatta %10 artış görülürken,
ithalatta ise %6 düşüş gerçekleşti. 2018’in ilk 7 ayında altın
ithalatı 2017 yılının aynı dönemine göre %15 gerileme kaydetti.
Yorum: 2018 Temmuz ayında, azalan ithalat ve dış ticaret açığına
ek olarak turizm gelirlerindeki yıllık %18 oranındaki artış cari açığı
sınırlandırıcı etkide bulundu. Böylece 12 aylık cari açıkta mayıs
ayında başlayan gerileme eğilimi devam etti. Öncü verilerin özellikle
yılın üçüncü çeyreğinden itibaren ekonomik aktivitede yavaşlamaya
işaret etmesi, yılın kalanında ithalattaki gerilemenin süreceğini ve
dış ticaret açığındaki iyileşmenin de devam edeceğini gösteriyor.
Yılın başından bu yana cari denge üzerinde baskı kuran dış ticaret
açığındaki iyileşme ile cari açığın da gerilemeye devam etmesini
bekliyoruz. Cari açıktaki gerileme beklentimize karşılık, 2018’in ilk
7 ayında cari açığın %35’inin net hata noksan kaleminden karşılanmış
olması finansman tarafındaki baskıların devam ettiğini gösteriyor.
Önümüzdeki dönemde küresel finansal koşullardaki sıkılaşmaya da bağlı
olarak yatırımların zayıf eyretmesi finansman tarafındaki riskleri
artırıcı etkide bulunabilir.

Borca batık şirketler için düzenleme

Anonim ve limited şirketlerle sermayesi paylara bölünmüş komandit
şirketlerin, sermaye kaybı veya borca batık olma durumlarında
uygulayacakları usul ve esaslar düzenlendi. Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren Tebliğ ile
Son yıllık bilançodan, sermayeyle kanuni yedek akçeler toplamının
en az yarısının ya da üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız
kaldığı durumlarda genel kurul toplanarak söz konusu durum
görüşülecek. Yönetim organı, genel kurula uygun gördüğü iyileştirici
önlemleri, son bilançoyu genel kurula sunarak, şirketin finansal
yönden bulunduğu durumu bütün açıklığıyla ve her ortağın
anlayabileceği şekilde anlatacak. Yönetim organı, genel kurula uygun
gördüğü iyileştirici önlemleri, son bilançoyu genel kurula sunarak,
şirketin finansal yönden bulunduğu durumu bütün açıklığıyla ve her
ortağın anlayabileceği şekilde anlatacak. Genel kurul, sunulan
iyileştirici önlemleri aynen kabul edebileceği gibi değiştirerek de
kabul edebilecek ya da sunulan önlemler dışında başka bir önlemin
uygulanmasına karar verebilecek.
Sermayeyle kanuni yedek akçeler toplamının en az üçte ikisinin
zarar sebebiyle karşılıksız kalması halinde, toplantıya çağrılan genel
kurul, sermayenin üçte biriyle yetinilmesine, sermaye azaltımı
yapılmasına, sermayenin tamamlanmasına veya artırılmasına karar
verebilecek. Kurul, sermayenin üçte biriyle yetinmeye karar verdiği
takdirde sermaye azaltımını kanunlar çerçevesinde yapabilecek. Sermaye
azaltımında yönetim organı, alacaklıları çağırmaktan, bunların
haklarının ödenmesinden veya teminat altına alınmasından
vazgeçebilecek. Sermayenin tamamlanması, ortakların tamamı veya bazı
ortaklar tarafından yapılabilecek. Yitirilen kanuni yedek akçelerin
tamamlanmasına gerek olmayacak.
Sermayenin tamamlanmasına karar verilmesi halinde ise her ortak,
zarar sebebiyle karşılıksız kalan tutarı kapatacak miktarda parayı
vermekle yükümlü olacak, payı oranında tamamlamaya katılabilecek ve
verdiği parayı geri alamayacak. Ayrıca yapılan ödemeler, gelecekte
yapılacak sermaye artırımı için avans olarak nitelendirilemeyecek.
Bilanço zararlarının kapatılması için getirilen yükümlülükler uyarınca
yapılan ödemeler öz kaynaklar içerisinde sermaye tamamlama fonu
hesabında toplanarak takip edilecek. Sermayenin zararı sonucu ortaya
çıkan kayıp kadar azaltılmasıyla birlikte, eş zamanlı olarak istenilen
tutarda artırımına da karar verilebilecek ve artırılan sermayenin en
az dörtte birinin ödenmesi şart olacak. Sermayenin azaltılmasına
gidilmeden de artırımı yapabilecek ve bu şekilde yapılacak sermaye
artırımında sermayenin en az yarısını karşılayacak tutarın tescilden
önce ödenmesi zorunlu olacak. Genel kurulun sermayeyle kanuni yedek
akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kalması
alinde belirtilen tedbirlerden birine karar vermemesi halinde şirket
kendiliğinden kapanacak.


Kaynak: Dünya

Yorum: Düzenlemenin kur farkından doğabilecek özsermaye
kayıplarının giderilmesine yönelik pozitif bir düzenleme olduğu
görüşündeyiz. Özellikle de tebliğin Tebliğin geçici 1. Maddesinde yer
alan 1 Ocak 2023 tarihine kadar, sermaye kaybı veya borca batık olma
durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı
para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararları dikkate
alınmayabilir ifadesi de bunu yansıtmaktadır.

Kısa Kısa Haberler

Otomotiv Sektörü: Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre,
Ağustos ayında toplam üretim yıllık bazda %34 azalarak 41.175 adet,
otomobil üretimi de %42 düşüşle 29.289 adet oldu. Böylece Ocak-Ağustos
döneminde toplam üretim yıllık bazda %5 azalırken, otomobil üretimi de
%9 düşüş gösterdi. Ocak-Ağustos döneminde ihracat ise, adet bazında %4
azalırken, otomobil ihracatı %8 düştü. (Kaynak: Dünya) Yorum: Gerek
üretim gerekse de ihracat hacmi açısından sektörün Ağustos ayı
performansını olumsuz yönde değerlendiriyoruz.
(=) Banvit (BANVT): 13 Eylül tarihinde Bandırma'da gerçekleşen
yoğun yağıştan bölgedeki kesimhanesinin ve idari binalarının
etkilendiğini, Bandırma Kesimhane'de üretime sel nedeniyle geçici
olarak ara verilmek zorunda kalındığını açıkladı. Hasar tespit,
temizlik ve son hızla devam eden yenileme çalışmalarının ardından
Bandırma Kesimhanesinde tekrar üretime başlayacağını, diğer üretim
tesislerinin, normal uygulamaları çerçevesinde faaliyetlerine devam
ettiğini bildirdi.
(=) İş Bankası (ISCTR): Açıkladığı program çerçevesinde pay geri
alımına devam eden banka, 28 Ağustos -14 Eylül tarihlerinde toplam
78,2 mn TL nominal değerli payın, 311,8 mn TL bedelle satın alımını
gerçekleştirdi. Banka, 130 mn TL nominal tutardaki hisse için azami
550 mn TL’lik alım yapacağını bildirmişti.
(=) İş GYO (ISGYO), (=) TSKB (TSKB): İş Bankası yaptığı
açıklamada, 14 Eylül’de İş GYO payları ile ilgili olarak 0,91-0,92
fiyat aralığında 1 mn adet alış, TSKB payları ile ilgili olarak 0,75
TL fiyatından 2 mn adet alış işlemlerinin gerçekleştirildiğini
bildirdi. Bu işlemlerle birlikte bankanın İş GYO sermayesindeki payı
%44,22, TSKB sermayesindeki payı ise %41,24 seviyesine ulaşmıştır.
(+) Türk Hava Yolları (THYAO): THY’nin Ağustos ayında toplam yolcu
sayısı yıllık bazda %2,4 artışla 7,56 mn oldu (iç hatta +%2,5, dış
hatta +%2,3). Söz konusu ayda Arzedilen Koltuk Km yıllık bazda %0,5
artarken (iç hatta +%0,5, dış hatta +%0,5), yolcu doluluk oranı yıllık
bazda 1,3 puan artarak %85,6’ya yükseldi (iç hatta +2,4 puan, dış
hatta +1,1 puan). Şirketin Ağustos ayında taşıdığı kargo ve posta
hacmi ton bazında geçen yılın aynı dönemine göre %20,8 artış gösterdi
(iç hatta +%15,3, dış hatta +%21,1). Yorum: Yüksek sezon olan Ağustos
ayında yolcu doluluk oranlarında devam eden iyileşmeyi 3.çeyrek
finansalları açısından destekleyici buluyoruz. "


Analizin tamamı için:

http://www.vkyanaliz.com/Files/docs/gunluk-strateji-bulteni-1537165074.pdf******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
18:00115.748
Değişim :  -0,99% |  -1.159,30
Açılış :  117.316  
Önceki Kapanış :  116.908  
En Yüksek
117.391
En Düşük
115.312
BIST En Aktif Hisseler
KUTPO 38,84 46.605.348 % 9,97  
ULAS 5,64 9.907.055 % 9,94  
DOBUR 14,60 3.243.972 % 9,94  
MARKA 2,66 61.057.219 % 9,92  
BURCE 10,53 17.366.154 % 9,92  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5416 8,5845 % 0,26  
Frank 7,2397 7,2833 % 0,26  
Riyal 1,8246 1,8337 % 0,16  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.772 1.778 -0,28  
Altın Gr. 391 392 1,03  
Cumhuriyet 2.538 2.559 4,90  
Tam 2.612 2.626 5,10  
Yarım 1.269 1.285 2,50  
Çeyrek 635 643 1,20  
Gümüş.Ons 17,99 18,02 0,06  
Gümüş Gr. 3,97 3,98 0,02  
B. Petrol 42,77 42,77 -0,37