ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(Vakıf Yatırım)

21.02.2020 09:21
ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(Vakıf Yatırım)


Vakıf Yatırım Tarafından Hazırlanan Günlük Bülten:
"Güne yatay seyirle başlamasına rağmen gün içinde sert şekilde
gerileyen BIST100 endeksi günü %3 kayıpla 115,642 seviyesinden
kapattı. İşlem hacmi 14.8 milyar TL olarak gerçekleşti, endekse dahil
sadece 4 hisse değer kazandı. USDT/TL kuru 6.10 seviyesini aşarken,
CDS ise 291 seviyesine yükseldi.
Küresel hisse piyasaları virüs salgını kaynaklı endişelerin
etkisiyle zayıfladı. ABD tahvilleri ve Ons altın riskten kaçış
algısının artmasıyla yükseldi. Asya piyasalarında da zayıf seyir
gözlenmesine karşın Japonya ve Çin'de endeksler hafif yükseldi.
Özellikle küresel Dolar talebi bu haftanın ana yatırım temasını
oluşturdu. Son dönemde Asya piyasalarında toparlanma görülse de bir
çok otorite kurumun virüs salgınının hafife alındığını açıklamasıyla
majör hisse endekslerinde ka satışları takip ediliyor. İçeride ise
gündem İdlib etrafında şekillenmeye devam ediyor. Rusya-Türkiye
ilişkileri İdlib sebebiyle gerilirken halen bir çözüm bulunamadı. Kısa
vadede jeopolitik gelişmelerin fiyatla üzerinde daha belirleyici
olmasını bekliyoruz.
Bugün Avrupa ve ABD’de PMI verileri, içeride Fitch’in Türkiye not
değerlendirmesi bekleniyor. PMI’lar özellikle virüs salgını
etkilerinin görülebileceği ilk önemli veri olması sebebiyle yakından
izlenmelidir. Ayrıca piyasalar İdlib ve virüs salgını konusunda
gelişmeleri de takip edeceklerdir. Fitch değerlendirmesi ise BIST
kapanış sonrası bekleniyor.
BIST-100 endeksinin güne hafif negatif bir başlangıç yapmasını
bekliyoruz. 116,500 desteğinin kırılmasıyla bir süre daha zayıf bir
seyir beklenebilir. Hafta kapanışı bu açıdan önemli olacak,
115,000-113,500 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun
Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı

Kanuna göre
Sermayesinin çoğunluğu ayrı ayrı veya birlikte Hazineye, ÖİB’ye,
Türkiye Varlık Fonu Yönetimi’nin, Türkiye Varlık Fonunun veya merkezi
yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait bankaların her biri,
doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettikleri ortaklıklar ile
birlikte ayrı bir risk grubu oluşturacak. Aynı şekilde, Kamu iktisadi
teşebbüsleri ile hisselerinin çoğunluğu ÖİB’nin, Türkiye Varlık Fonu
Yönetimi’nin, Türkiye Varlık Fonunun elinde bulunan diğer kamu kurum
ve kuruluşlarının her biri sermaye, yönetim ve denetimlerine hakim
oldukları bağlı ortaklık, iştirak ve müesseseler ile birlikte ayrı bir
risk grubu oluşturacak. Türkiye Varlık Fonu Yönetimi veya Türkiye
Varlık Fonuyla yapılan işlemler, bu kurumlarca çıkarılan ya da
ödenmesi garanti edilen bono, tahvil ve benzeri borçlanma araçlarının
kredi sınırlamalarına tabi olmayacak.
BDDK tarafından "sistemik önemli" olarak belirlenen bankalar,
kanun ve kanuna istinaden çıkarılan düzenlemelerde yer alan koruyucu
hükümlere uyumsuzluk nedeniyle veya sair suretle mali bünyelerinde
bozulma yaratacak hallerden herhangi birinin görülmesi veya görülme
ihtimalinin ortaya çıkması halinde alınacak tedbirlerin önceden
belirlenmesi maksadıyla, önlem planı hazırlamak ve BDDK'ye göndermekle
yükümlü olacak.
Bankalar tarafından finansal piyasalarda yapay arz, talep veya
döviz kuru dahil fiyat oluşumunu sağlamak amaçlı işlem ve
uygulamaların yapılması, internet ortamı dahil farklı araçlarla
gerçeğe aykırı veya yanıltıcı bilgilerin yayılması, tasarruf
sahiplerinin gerçeğe aykırı veya yanıltıcı şekilde yönlendirilmesi ya
da bu araçları sağlamaya yönelik benzer işlem ve uygulamaların
yapılması finansal piyasalarda manipülasyon ve yanıltıcı işlemler
olarak kabul dilecek. Bu madde kapsamına giren işlem ve uygulamalar
BDDK tarafından belirlenecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak.
Bankaların kredi, mevduat, dış ticaret, transfer, nakit yönetimi
ve kredi kartı gibi tüm faaliyetlerinden her ne ad altında olursa
olsun aldıkları ücret, masraf ve komisyonların belirlenmesi
hususundaki yetkiler, TCMB’ye verilecek. ? Telafisi mümkün olmayan
zararların önlenebilmesi için izinsiz faaliyetlerin işlenmesinde
kullanılan internet sitelerine erişimin içerik ve yer sağlayıcılarının
yurt içinde olması halindeinternet sitesine erişim engellenecek.
Sermaye Piyasası Kanunu'nun "ayrılma hakkı"na ilişkin maddesi
değiştirilerek, önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul
toplantısına katılarak olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa
geçirten pay sahipleri, paylarını halka açık ortaklığa satarak ayrılma
hakkına sahip olurken SPK, halka açık ortaklığın niteliğine göre,
ayrılma hakkını, ayrılma hakkına konu önemli nitelikteki ilemin
kamuya açıklandığı tarihte sahip olunan paylar için kullanılabilmesine
ilişkin esasları belirleyecek. Halka açık ortaklık, bu payları pay
sahibinin talebi üzerine, SPK tarafından belirlenecek esaslara göre
adil bir bedel üzerinden satın almakla yükümlü olacak.
Sermaye Piyasası Kanunu'na yeni madde eklenerek, "Borçlanma Aracı
Sahipleri Kurulu" oluşturulacak. Böylelikle yatırımcıların değişen
koşullara göre, toplu şekilde hareket edebilmesi ile ihraççılarla
yatırımcıların borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değişmesi
yönünde mutabakata varabilmesine imkan sağlanacak.
SPK, kitle fonlaması faaliyetlerinin, ortaklığa veya borçlanmaya
dayalı olarak halktan para toplanarak yapılmasına ilişkin belirlemede
bulunabilecek. Borçlanmaya dayalı kitle fonlaması faaliyetlerine
bankacılık mevzuatı hükümleri uygulanmayacak. Kaynak: Dünya

Kısa Kısa Haberler

(=) Adana Çimento (ADANA, ADBGR, ADNAC), Aslan Çimento (ASLAN),
Bolu Çimento (BOLUC), Mardin Çimento (MRDIN), Ünye Çimento (UNYEC):
SPK, Mardin Çimento tarafından Adana Çimento, Aslan Çimento, Bolu
Çimento ve Ünye Çimento’nun 30.09.2019 tarihli finansal tablolar esas
alınarak tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde
devralınması suretiyle Mardin Çimento bünyesinde birleşilmesi için
hazırlanan duyuru metnine onay verildiğini, Mardin Çimento’da
gerçekleştirilecek sermaye artırım ve yeni sermaye tutarının, birleşme
işleminin genel kurullarda onaylanması ve ayrılma haklarının kullanımı
sonrasında kesinleşeceğini belirtti.
(=) Turkcell (TCELL): 4Ç19’da piyasa beklentilerine (739 mn TL)
paralel, yıllık %13 gerilemeyle 756 mn TL net kar açıkladı.
Operasyonel taraftaki pozitif seyre karşılık net finansal giderlerdeki
artış, 4Ç19’da net karlılık üzerinde baskı yarattı. Şirketin cirosu
4Ç19’da yıllık %20 yükselişle piyasa beklentilerine paralel 6,4 mlr TL
seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK yıllık %25 büyümeyle 2,87 mlr TL’ye
yükseldi. FAVÖK marjı yıllık 1,6 puan artışla, piyasa beklentilerini
(%41,7) aşarak 4Ç19’da %44,8 olarak gerçekleşti. Yorum: Şirketin net
karı piyasa beklentilerine paralel gerçekleşirken, operasyonel tarafta
ise marj beklentilerinin aşıldığını gördük. Şirket hisseleri
yılbaşından bu yana endekse göre %5 pozitif ayrıştı. Finansalların
hisse performansına etkisinin nötr olmasını bekliyoruz.
(-) Tekfen Holding (TKFEN): 4Ç19 döneminde 264 mn TL’lik piyasa
net kar beklentisinin tersine 19,5 mn TL net zarar açıkladı. Şirketin
konsolide cirosu, 4Ç19 döneminde taahhüt segmenti cirosunda yaşanan
gerilemenin etkisiyle, piyasa beklentisine (3,45 mlr TL) paralel
yıllık %12,7 düşüşle 3,31 mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin
4Ç19 itibariyle taahhüt segmentinin bakiye iş miktarı ise 1,72 mlr $
olarak açıklandı. FAVÖK tarafında ise hem taahhüt hem de tarım
segmentlerinin yıllık bazda katkısının azalması, 4Ç19’da şirketin
FAVÖK’ünün piyasa beklentisinin (368 mn TL) %66 altında, yıllık %75
gerilemeyle 125 mn TL seviyesinde oluşmasına neden oldu. FAVÖK marjı
da yıllık 9,7 puan düşüşle %3,8 seviyesine gerilerken, %10,6
seviyesindeki piyasa beklentisinin altında gerçekleşti. Şirket 4Ç19
finansalları ile birlikte temettü miktarı ve 2020 beklentilerini de
paylaştı. Şirket, 2019 yılı karından hisse başına brüt 1,1526 TL
(%115,26) temettünün (%6,5 temettü verimi) 27 Nisan tarihinden
itibaren dağıtılmasını 26 Mart tarihli genel kurul onayına sunacak.
2020 yılına ilişkin şirketin ciro, FAVÖK ve net kar öngörülerinin
segment kırılımının, taahhüt, kimya, tarım, hizmet ve yatırım olarak
değişeceği belirtildi. Buna göre şirket, 2020 yılında taahhüt segmenti
cirosunda beklenen yıllık %29 gerilemenin etkisiyle konsolide ciroda
yıllık %17,5 düşüşle 12 mlr TL ciro öngördü. FAVÖK tarafında yine
taahhüt segmentinde beklenen yıllık %51 düşüşün etkisiyle konsolide
FAVÖK’ün yıllık %32 gerilemeyle 1,31 mlr TL seviyesinde oluşacağını
öngördü. Net kar tarafında da taahhüt segmentinde %54 net kar düşüş
beklentisiyle birlikte konsolide net karın yıllık %40 gerileyerek 842
mn TL seviyesinde gerçekleşmesi öngörüldü. Yorum: Şirketin 4Ç19
finansalları hem operasyonel hem de net kar tarafında piyasa
beklentilerinin altında kalırken, 2020 yılına ilişkin ciro, FAVÖK ve
net kar beklentileri de 2019 yılının altında öngörüldü. Yılbaşından bu
yana endekse göre %10 negatif ayrışan şirket hisselerinin
performansının, kısa vadede baskı ltında kalabileceğini düşünüyoruz. "


Analizin tamamı için:

http://www.vkyanaliz.com/Files/docs/gunluk-strateji-bulteni-1582264925.pdf


******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
18:052.073
Değişim :  0,11% |  2,28
Açılış :  2.071  
Önceki Kapanış :  2.071  
En Yüksek
2.081
En Düşük
2.049
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
QNBFL 97,35 1.465.060 % 10,00  
PEGYO 1,32 29.212.179 % 10,00  
DOAS 50,00 197.446.001 % 9,99  
PKENT 350,60 28.638.161 % 9,99  
QNBFB 43,62 1.125.352 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,4962 13,5308 % -0,38  
Euro 15,3779 15,4861 % -0,61  
Sterlin 18,4875 18,5802 % -0,34  
Frank 14,7777 14,8668 % -0,42  
Riyal 3,6016 3,6196 % -0,17  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.817 1.817 -4,94  
Altın Gr. 792 792 -3,01  
Cumhuriyet 5.274 5.353 -13,00  
Tam 5.248 5.381 -12,92  
Yarım 2.537 2.603 -6,24  
Çeyrek 1.272 1.302 -3,12  
Gümüş.Ons 22,94 22,96 -0,13  
Gümüş Gr. 9,99 10,01 -0,07  
B. Petrol 86,41 86,41 1,94