ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(Vakıf Yatırım)

03.05.2016 09:19Vakıf Yatırım ( http://www.vakifyatirim.com.tr ) Tarafından
Hazırlanan Günlük Bülten:
"Güne 85.200 üzerinden yatay bir açılış yapan BİST, günün
devamında zayıf işlem hacmiyle birlikte gerilemesini sürdürdü. Yurt
dışı piyasalarda kısmi alımlar görülse de BİST tarafındaki satışlar
devam ederken, bankacılık hisseleri eşliğinde BİST gerilemesini
sürdürerek kapanışını 83.830 seviyesinden gerçekleştirdi.
Haftanın ilk işlem gününde İtalya ve İspanya’da bankacılık sektörü
öncülüğünde değer kayıpları görülürken, Almanya’da ise ilaç sektörü
hisselerinin desteği ile DAX endeksi yükselişler göstererek olumlu
ayrıştı. İngiltere’de piyasalar tatil nedeniyle dün işleme kapalıydı.
FED’in yıl boyunca faizleri sabit tutacağına yönelik beklentilerin
artması ile euro-dolar paritesi Ağustos ayından bu yana ilk kez 1,15
seviyesinin üzerine çıktı. ABD’de zayıf gelen imalat sektörü ISM PMI
verisi ardından parite yükselişini hızlandırdı. Ayrıca ABD’de borsalar
günü yükselişlerle tamamladı, Nasdaq endeksi 7 günlük düşüşünü
sonlandırmış oldu.
Bugün yurt içinde Nisan ayı enflasyon rakamları beklenecek.
Enflasyonun Nisan ayında %1,04 artış göstermesi beklenmekte. Yurt
dışında Avro Bölgesi’nde ÜFE rakamları izlenecek. Bugün Japonya
piyasaları kapalı, Çin tarafında ise pozitif seyir gözlenmekte. Avrupa
piyasalarının açılışında yatay pozitif seyir bekleniyor. BİST’in güne
yatay pozitif başlamasını bekliyoruz. Enflasyon rakamlarının
açıklaması ardından ise yön arayışında bir BİST izleyebiliriz.

BAĞFAŞ

Bagfaş (BAGFS) 1Ç16 Finansal Sonuçları: Güçlü operasyonel sonuçlar
ve beklentilerin altında net kar (+)
Bagfaş 1Ç16’da 22 mn TL olan Research Turkey beklentilerinin
altında 15 mn TL (4Ç15:230 mn TL, 1Ç15:16 mn TL) kar açıkladı.
Şirketin operasyonel performansı beklentilerin üzerinde
gerçekleşirken, efektif vergi oranının %20,3 (1Ç15: %8,7) olarak
oluşması ve net faaliyet dışı giderlerin 13,5 mn TL’ye (1Ç15: 3,1 mn
TL net gider) yükselmesi net karın tahminlerin altında kalmasında
etkili oldu.
Bagfaş’ın yurtiçi satış gelirleri 1Ç16’da yıllık %104’lük gübre
hacmindeki yükselişe paralel %102 yükselerek 247 mn TL (4Ç15: 63 mn
TL, 1Ç15: 123 mn TL) olarak gerçekleşmiştir. Şirketin 1Ç16 ihracat
satış hacmi ise yıllık bazda %50 gerileyerek 15,4 bin ton olarak
gerilerken ihracat gelirleri de yıllık %66 düşüşle 9 mn TL olarak
gerçekleşti. Böylece Şirketin 1Ç16’da net satış gelirleri 240 mn TL
olan Research Turkey beklentilerinin %7 üzerinde 256 mn TL ile (yıllık
%72, çeyreklik %141 yükseliş) çeyreklik dönemde en yüksek değere
ulaştı.
Faaliyet giderleri 1Ç16’da yıllık %24 artsa da faaliyet
gideri/satışlar oranı %5,1 (4Ç15:%7,2, 1Ç15: %7,2) ile 3Ç08’den bu
yana en düşük seviyede gerçekleşti.
Şirketin FAVÖK'ü 1Ç16’da 34 mn TL olan Research Turkey
beklentilerinin %41 üzerinde yıllık %113, çeyreklik %215 artarak 48 mn
TL seviyesinde açıklandı. FAVÖK marjı %18,7’ye (4Ç15:%14,3, 1Ç15:
%15,2) yükseldi.
Operasyonel olmayan tarafta ise şirket tamamlanan yatırımlarının
finansmanında kullanılan Euro borçlarının kur farklarından kaynaklı
10,4 mn TL finansman gideri yazmıştır.
Yorum: İhracat gelirlerinin düşüşüne rağmen yurtiçi CAN ve kompoze
gübre satışlarının yükselmesine bağlı kaydedilen hacim artışı ve marj
iyileşmesini olumlu buluyor, ancak güçlü operasyonel sonuçların
beklentilerin altında kalan net kar ve hissenin son 1 ayda BIST100’ün
%14 üzerinde performans göstermesi nedeniyle hisseye yansımasını
sınırlanabileceğini düşünüyoruz

TEKNOSA

Teknosa (TKNSA) 1Ç16 Finansal Sonuçları: Operasyonel sonuçlar
beklentilerin üzerinde, net kar ise altında (+)
Teknosa 1Ç16 finansal sonuçlarına göre piyasa beklentisinin (-8 mn
TL) üzerinde 18 mn TL net zarar açıkladı. Şirketin açıkladığı zararın
önemli bir kısmı 9 mn TL stok değer düşüklüğü ve yeniden yapılandırma
çalışmalarından kaynaklandı. Bu tek seferlik giderleri hariç
tuttuğumuzda şirketin net zararı 8,6 mn TL olmaktadır ki bu anlamda
beklentilere paralel görüyoruz. Satış alanı geçen yıla ve çeyreğe
paralel gerçekleşen Şirketin, pazar payı kazanımıyla satışları
yükselirken, FAVÖK marjı rekabetçi piyasa şartları ve asgari ücret
artışları etkisinde baskı altında kaldı.
Şirket 1Ç16’da 3 yeni mağaza açarken 10 mağaza kapattı. Net satış
alanında ise önemli bir değişiklik olmadı. Şirketin 1Ç15’te %30 olan
pazar payı ise 1Ç16’da %34’e yükseldi. Teknosa’nın satış gelirleri
1Ç16’da KlikSA operasyonlarının küçültülerek TeknoSA çatısı altında
outlet kanalı olarak sürdürmesine rağmen yıllık %16 artarak 775 mn
TL’ye yükseldi.
Operasyonel marjlar rekabetin ve %30’luk asgari ücret artışının
etkisiyle baskı altında kalmaya devam etti. 1Ç16’da FAVÖK 10 mn TL
olan beklentilerin üzerinde 12 mn TL (1Ç15: 10 mn TL) , FAVÖK marjı
ise %1,59 (1Ç15: -0,6) olarak gerçekleşti. Ancak şirket faaliyet
giderlerinde Teknosa Mobil, diğer giderlerde yeniden organizasyon
maliyetleri stoklardaki ürünlerin değerlemesine yönelik muhasebe
değişikliği ve KlikSA etkisi nedeniyle yapılan düzeltme dikkate
alınarak düzeltilmiş FAVÖK hesaplamaktadır ki bu da 1Ç16’da 14 mn TL
ile yıllık %23 yükselirken, düzeltilmiş FAVÖK marjı geçen yılın 0,1
puan üzerinde %1,8 olmuştur.
Şirketin 1Ç15’te 8 mn TL olan net nakit pozisyonu 1Ç16’da net
işletme sermayesindeki iyileşmenin etkisiyle 70 mn TL gerçekleşti.
Şirket önümüzdeki dönemlere ilişkin beklentilerini paylaştı. Buna
göre TV talebi 1Ç16’da hala zayıf ancak Avrupa turnuvalarının
etkisiyle 2Ç16’da yükselmesi beklenmekte. Şirketin e-ticaret
operasyonlarındaki büyümesini çoklu kanal stratejisi ile devam
ettirme, KlikSA operasyonlarının küçültülerek TeknoSA çatısı altında
outlet kanalı olarak sürdürmesi kararına paralel 2016 yılı için
mağazacılık satışlarında %10, teknosa.com satışlarında %45 artışla
konsolide 3,3 mlr TL seviyesindeki satış tahmininde değişiklik
yapmadı. 2016 yılı FAVÖK marjı hedefi yaklaşık %3,5, yatırım hedefi
ise 35-40 mn TL aralığında sabit bırakıldı. Buna göre 2016 yılında %4
ciro artışı ve 1,50 puan FAVÖK marjı iyileşmesi beklemektedir. Bu da
FAVÖK’te %80 artışa işaret etmektedir.
Yorum: Şirketin açıkladığı sonuçlar tek seferlik giderler ve
yapılan düzeltmeler nedeniyle karşılaştırılabilir değil ancak
düzeltmeleri dikkate alarak incelediğimizde açıklanan sonuçların hisse
üzerinde sınırlı pozitif etkisi olacağını düşünmekteyiz.

BRİSA

Brisa (BRISA) 1Ç16 Finansal Sonuçları: Net kar ve FAVÖK
beklentilerin altında (-)
Brisa, yılın ilk çeyreğinde 23 mn TL net kar açıklarken, açıklanan
net kar rakamı piyasa beklentisi olan 35 mn TL’nin altında
gerçekleşmiştir. Aynı zamanda, net kar yıllık bazda %20 gerileme
göstermiştir. Net kar tarafındaki daralmada, artan pazarlamam
giderleri ve banka kredisi faiz giderlerindeki artış etkili olmuştur.
Toplam satış hacmi 1Ç16’da yıllık bazda %2 gerileyen Brisa, yurt
içi satış gelirlerinde yıllık yaşanan %5 düzeyindeki artışın etkisiyle
cirosunu 402 mn TL seviyesine taşımıştır. Bu ise piyasa beklentisinin
altında bir satış geliri artışına işaret etse de, erken alımlar
sayesinde kauçuk fiyatlarının ilk çeyrekte toparlanmasının yarattığı
olumsuz etkiden korunmuş, dolayısıyla da brüt karını %21 artırmıştır.
Ancak, ilk çeyrekte ulaşılan 61 mn TL’lik FAVÖK, yıllık bazda %10
artışa denk gelse de, piyasa beklentisi olan 81 mn TL’nin altında
kalınmıştır.
Yorum: İlk çeyrekte üretim maliyetleri tarafındaki olumlu
performansını, FAVÖK ve net kar tarafında gösteremeyen şirketin,
piyasa beklentilerinin altında kalan sonuçları ardından hisse
tarafında satış baskısı görebiliriz.

PARK ELEKTRİK

Park Elektrik (PRKME) 1Ç16 Finansal Sonuçları: FAVÖK beklentilere
paralel gelse de, beklentinin tersine net zarar açıkladı (-)
Park Elektrik, 1Ç16 döneminde 1,3 mn TL net zarar açıklamıştır.
Geçen yılın aynı döneminde ise şirket 3,2 mn TL net kar rakamı
açıklamıştı. Piyasada, Park Elektrik’in 1Ç16’da 3,6 mn TL net kar
açıklaması beklenmekteydi. Esas faaliyetlerinden ilk çeyrekte zarar
açıklayan şirket, 1,9 mn TL vergi geliri kaydetmesine karşın 1,3 mn TL
net zarar ile ilk çeyreği tamamlamıştır.
Şirketin ilk çeyrekte satış miktarında %27 artış yaşanırken, ciro
yıllık bazda %22 artarak 58 mn TL seviyesine yükselmiştir. Tamamı
Belçika’ya gerçekleştirilen bakır satışları ile ulaşılan 58 mn TL’lik
ciro ise piyasa beklentisi olan 38 mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir.
FAVÖK piyasa beklentisine paralel 18 mn TL gerçekleşirken, yıllık
bazda %3 gerileme gösterniş, FAVÖK marjı ise 1Ç15’deki %39
seviyesinden 1Ç16’da %31 seviyesine gerilemiştir.
Yorum: Bakır fiyatlarını da izleyerek dalgalanan hisse son 1 aylık
dönemde endeks altında getiri performansı sergilemiştir. Aynı zamanda
da beklentinin tersine net zarar açıklayan şirket hisselerinde satış
baskısı görmemiz olasıdır.

FORD OTOSAN

Ford Otosan (FROTO) 1Ç16 Finansal Sonuçlarına Yönelik Analist
Toplantısı Düzenledi
Şirketin 1Ç16 itibariyle net borcu 1,8 mlr TL, net finansal borcun
toplam maddi özkaynaklara oranı ise 0,78 düzeyinde. Hatırlanacağı gibi
bu oran Ford Otosan’ın risk yönetim komitesi tarafından 1,25 olarak
belirlenmişti. Şirket daha önce rasyo bu seviyelere yaklaştığında
temettü ödemelerini kısmıştı. Sonuç olarak bu oranı göz önünde
bulundurduğumuzda iki taksit halinde temettü ödemeyi planlayan
Şirketin elinde 2. ödeme için yeterli nakdi bulunuyor.
Şirket modellerin motor değişimlerinin 3 fazda 2016 yılı içinde
tamamlanmasını bekliyor. 2Ç16’da Custom’ın 3Ç16’da Transit’in motor
revizyonu gerçekleştirilecek, bu dönemlerde diğer araçların satışları
yapılarak etki minimize edilecek.
Şirketin 2016 satış beklentilerini 1Ç16 sonuçlarıyla birlikte
hafif aşağı çekmişti. Buna göre Şirket 2016 yılında 1,02 mn adet
büyüklüğünde olmasını beklediği toplam otomotiv pazarının 980 bin
düzeyinde oluşmasını bekliyor. Perakende pazar tahmini 957 bin adet
düzeyinde. Ford Otosan ihracat hacminin yıllık %3,5 artışla 263 bin
adet (önceki beklenti 269 bin adet), toplam satış hacminin de yıllık
%1 artışla 385 bin adet (önceki beklenti 400 bin adet) seviyesinde
gerçekleşmesini yatırım harcamalarının da 215 mn ¬ olmasını
hedefliyor. Analist toplantısında ihracattaki aşağı yönlü revizyonda
talep yönlü sıkıntının olmadığı, Ford Motor Company’nin çalışma
sermayesindeki iyileştirme çalışmaları çerçevesinde stok politikasında
gittiği değişiklikler nedeniyle güncellendiği belirtildi.
2016 yılında yurtiçi kamyon pazarının 23.000 (2015: 37.563)
düzeyinde oluşması bekleniyor. Ford Otosan ise Euro 5 motorlarının
2016’da satılabilmesi için 2015’te üretimi yüksek yapmıştı.
Dolayısıyla 2016 satışlarının bir kısmı stoklardan karşılanacak. Ford
Otosan ihracatı açısından ise 2015’e benzer bir tablo oluşacak. Orta
vadede hedef 15 ülkede var olan satışların 50 ülkeye yayılması ve
satışların 1/3’ünün ihraç edilmesi yönünde.
Bakanlık nezdinde ticari araçların kiralanabilmesi için teknik
çalışmaların olduğu biliniyor. Mevzuat değişikliği ticari araç
talebini ciddi anlamda artıracağı göz önüne alındığında Ford Otosan ve
Tofaş Oto için olumlu olarak değerlendiriyoruz. Ancak ÖTV tahsilatı
açısından düşünüldüğünde vergi oranlarının hafif ticaride düşük olması
nedeniyle bütçe gelirlerinde olası azalmanın etkisini sınırlandırmak
için, ticari araçların vergilerinde artışa gidilmesi riskini de göz
önünde bulundurmak gerekiyor.
Şirket ile ilgili özet 1Ç16 değerlendirmelerimizi aşağıda
bulabilirsiniz: Ford Otosan (FROTO) 1Ç16 Finansal Sonuçları:
Operasyonel sonuçlar beklentilere paralel (=) Ford Otosan, 1Ç16
döneminde 218 mn TL seviyesindeki piyasa beklentisinin %7 altında 203
mn TL net kâr açıkladı. Şirketin operasyonel tarafta performansı
beklentilere paralel gelirken, net kardaki gerilemede net faaliyet
dışı giderlerdeki yükseliş ve şirketin geçen yıl ertelenmiş vergi
geliri bu yıl ise vergi gideri kaydetmiş olması etkili olmuştur.
Şirketin 1Ç16’da toplam satış hacmi yıllık bazda %9 artışla 93.643
adet olurken satış gelirleri yıllık % 17 büyüyerek 4,2 mlr TL’ye
çıktı. Ford’un yurt içi satış gelirleri %8 düşerken, yurtdışı satış
gelirleri ise adet bazında büyümenin yanında kurdaki olumlu seyir
sayesinde %33 büyüme sağladı.
Şirketin 1Ç16’da FAVÖK rakamı ortalama piyasa beklentisine
paralel, yıllık %18 artarak 362 mn TL’ye yükselirken FAVÖK marjı
ortalama piyasa beklentisinin 0,2 puan üzerinde, yıllık bazda 0,7
puanlık bir iyileşme ile %8,7 seviyesinde gerçekleşmiştir.
Operasyonel olmayan tarafta ise 14,9 mn TL (1Ç15: 3,6 mn TL gelir)
net faaliyet dışı gider ve 6,9 mn TL (1Ç15: 43,9 mn TL ertelenmiş
vergi geliri) vergi gideri kaydetmiş olması net karın gerilemesinde
etkili olmuştur.
Yorum: Açıklanan operasyonel sonuçların beklentilere paralel
gerçekleşmesi nedeniyle 1Ç16 finansallarının değerleme etkisini nötr
olarak değerlendiriyor ancak net karın hafif de olsa beklentilerin
altında kalmasının hisse üzerinde satış baskısı yaratabileceğini
düşünüyoruz. "


******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
18:051.433
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.432  
Önceki Kapanış :  1.433  
En Yüksek
1.438
En Düşük
1.428
BIST En Aktif Hisseler18:05
IHYAY 0,88 28.345.933 % 10,00  
OLMK 7,04 5.015.490 % 10,00  
IZTAR 23,72 23.310.306 % 9,92  
FADE 9,55 197.507.608 % 9,90  
DMSAS 8,07 200.039.404 % 9,80  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,2419 9,2484 % 0,40  
Euro 10,7845 10,7936 % 0,40  
Sterlin 12,7290 12,7928 % 0,26  
Frank 10,0147 10,0750 % 0,32  
Riyal 2,4562 2,4685 % 0,32  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.785 1.786 3,47  
Altın Gr. 530 530 2,65  
Cumhuriyet 3.501 3.554 -23,00  
Tam 3.483 3.571 -26,32  
Yarım 1.684 1.727 -12,73  
Çeyrek 844 864 -6,37  
Gümüş.Ons 24,35 24,39 0,08  
Gümüş Gr. 7,24 7,25 0,04  
B. Petrol 85,69 85,69 -0,13