ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(Vakıf Yatırım)

10.05.2017 09:19Vakıf Yatırım ( http://www.vakifyatirim.com.tr ) Tarafından
Hazırlanan Günlük Bülten:
"Piyasalara Bakış
Borsa İstanbul, güne 93.800 seviyelerinden yatay bir başlangıç
yaptı. Günün devamında yurt dışı piyasalardaki alımların devamına
bağlı olarak BİST tarafında 94.000 seviyeleri geçilirken, 95.000
üzerine kadar alımlar sürdü. Günün kapanışı da 95.323 seviyesinden
gerçekleşti.
Almanya'da açıklanan dış ticaret verilerinin güçlü gelmesi
piyasalara moral verdi ve dün DAX endeksi yükselişler göstererek rekor
seviyede günü tamamladı. ABD'de ise S&P 500 ve Dow Jones değer
kaybederken, Nasdaq endeksi ise yükselerek rekor seviyeden kapandı.
Bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Dragh’nin saat 13:00’deki
konuşması takip edilirken, ABD tarafında ise Fed üyesi Rosengren’in
açıklamaları izlenecek. Bu sabah Japonya ve Çin piyasalarında pozitif
seyir görüyoruz. Avrupa piyasalarının ise güne hafif satış baskısıyla
başlaması beklenmekte. Borsa İstanbul’un da güne satış baskısıyla
başlamasını bekliyoruz.

Aksa Enerji (AKSEN) 1Ç17 Finansal Sonuçları: Net zarar
beklentilerin altında oluştu (+)
Aksa Enerji, 1Ç17 dönemini 83 mn TL net zarar ile tamamladı.
Şirket, 1Ç16’da 10 mn TL net
kar açıklamıştı. Piyasa beklentisi ise şirketin 1Ç17’de 157 mn TL net
zarar açıklaması yönünde
yer alıyordu. Şirketin net zarar açıklamasında, 1Ç16’da kaydedilen
61,5 mn TL’lik net finansal
giderin, 1Ç17’de 139,7 mn TL’ye yükselmesi etkili olmuştur. Ancak,
Ayres Ayvacık Rüzgar’daki
hisselerinin satışı kaynaklı kaydedilen 22 mn TL’lik gelir ile 18 mn
TL’lik ertelenmiş vergi geliri,
net zararın beklentilerin altında kalmasında etkili olmuştur.
Şirketin 1Ç17’de kaydettiği 738 mn TL’lik satış geliri, 1Ç16’ya
paralel gerçekleşirken, 713 mn
TL’Lik piyasa beklentisinin üzerinde oluşmuştur. FAVÖK tarafında ise
şirketin 1Ç17’de ulaştığı
55 mn TL’lik FAVÖK, yıllık bazda %49 gerilemeye işaret ederken, 62 mn
TL’lik piyasa
beklentisinin altında kalmıştır. FAVÖK marjı ise 1Ç16’ya göre 7 puan
gerileyerek 1Ç17’de %7,5
seviyesinde oluşmuştur.
Yorum: Şirketin operasyonel verileri piyasa beklentileri ile
uyumlu bir seyir gösterirken, net zarar
beklentilerin altında kalmıştır. Şirket hisseleri, son 1 ayda BİST
getirisine paralel bir performans
göstermiştir. Beklentilerin altındaki net zarar, hisse performansına
olumlu yansıyabilir.

Enka İnşaat (ENKAI) 1Ç17 Finansal Sonuçları: Net kar beklentilerin
üzerinde (+)
Enka İnşaat, 1Ç17 döneminde 625,6 mn TL net kar açıkladı.
Açıklanan net kar, yıllık bazda %16
artışa işaret ederken, piyasa beklentisi olan 495 mn TL’nin
üzerindedir. Aynı zamanda net kar,
en yüksek piyasa beklentisi olan 582 mn TL’yi de aşmıştır. Azalan
ciroya karşın yatırım
faaliyetlerinden kaynaklanan gelirlerin 1Ç16’daki 146 mn TL
seviyesinden 1Ç17’de 385 mn
TL’ye yükselmesi, net karın piyasa beklentileri üzerinde oluşmasında
etkili olmuştur.
? Şirketin satış gelirleri, inşaat ve enerji iş kollarındaki gelir
daralmasına bağlı olarak yıllık bazda
%8 gerileyerek 2,45 mlr TL seviyesinde oluşurken, piyasa beklentisi
olan 3,11 mlr TL’nin altında
kalmıştır. Ciro rakamı aynı zamanda en düşük piyasa beklentisi olan
2,67 mlr TL’nin de altında
gerçekleşmiştir. FAVÖK tarafında 1Ç17’de kaydedilen 589 mn TL’lik
FAVÖK rakamı, piyasa
beklentisi olan 663 mn TL’nin altında kalırken, yıllık bazda ise %2
yükseliş kaydetmiştir.
Yorum: Şirketin 1Ç17 dönemi verileri operasyonel tarafta piyasa
beklentilerinin altında görünmekle
birlikte net kar, piyasa beklentilerinin üzerindedir. Şirket hisseleri
ise tersine son 1 ayda BİST
getirisinin %8 altında

Migros (MGROS) 1Ç17 Finansal Sonuçları: Beklentilerin tersine net
kar açıkladı (+)
Migros, 1Ç17 döneminde 907 mn TL net kar açıkladı. Şirket, 1Ç16
döneminde 25,8 mn TL net
zarar açıklamıştı. Piyasa beklentisi ise Migros’un 1Ç17’de 150 mn TL
net zarar açıklaması
yönünde yer alıyordu. 1Ç17’de kaydedilen bu kar rakamında, Kipa’nın
alınması kaynaklı
kaydedilen 1,07 mlr TL’lik gelir etkili olmuştur. 1Ç16 döneminde
şirketin net finansal giderleri
64,6 mn TL seviyesinde yer alırken, 1Ç17’de 185 mn TL’ye yükselmiştir.
Finansal giderler
tarafındaki bu yükseliş, Kipa’dan kaynaklı gelir hariç tutulduğunda,
piyasada oluşan net zarar
beklentilerinin temelini oluşturmaktaydı.
Şirketin 1Ç17’de konsolide satış gelirleri, Kipa’nın katkısıyla
yıllık bazda %29 artışla 3,11 mlr TL
seviyesinde oluştu. Ciro tarafında 1Ç17 rakamları, piyasa beklentisi
olan 3,06 mlr TL’ye paralel
görünmektedir. Şirketin Kipa dahil (168 adet mağaza) toplam mağaza
sayısı, 1Ç16’daki 1.447
adetten 1Ç17’de 1.794 adete ulaşmıştır. FAVÖK tarafında ise şirketin
ulaştığı 133,9 mn TL’lik
1Ç17 FAVÖK rakamı, 1Ç16’ya göre %7,6 yükselirken, piyasa beklentisi
olan 139 mn TL’ye yakın
gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı 1Ç16’daki %5,2 seviyesinden 1Ç17’de %4,3
seviyesine gerilerken,
bu gerilemede Kipa etkisi bulunmaktadır.
Yorum: Kipa kaynaklı olarak şirket ilk çeyrekte, net zarar
beklentisinin tersine net kar açıklarken,
operasyonel veriler ise beklentilere paralel görünmektedir. Şirket
hisseleri, son 1 ayda BİST getirisinin
%4 üzerinde performans gösterdi. Kipa’nın katkısıyla da olsa şirketin
açıkladığı net kar, hisse
performansına olumlu yansıyabilir.

Tofaş Oto (TOASO) 1Ç17 Finansal Sonuçları: Beklentilerin üzerinde
operasyonel sonuçlar (+)
Tofaş 1Ç17’de 250 mn TL Research Turkey konsensüs tahminlerinin %5
üzerinde, geçen yıla
göre %9 artışla 262 mn TL net kar açıkladı. Operasyonel tarafta önemli
bir sürpriz olmamasına
rağmen, faaliyet dışı giderlerin beklentilerimizin altında kalması
nedeniyle oluşan sapma
sonucu net kar 299 mn TL öngörülerimizin altında gerçekleşti.
Tofaş’ın toplam satış hacmi 1Ç17’de yıllık bazda %21 artış,
çeyreklik bazda %23 düşüşle 94.926
adet olurken, satış gelirleri yıllık %51 büyüme çeyreksel %14 daralma
gösterdi. Şirketin satış
gelirleri 4,09 mlr TL seviyelerindeki beklentimize paralel ancak
Research Turkey’in 4,03 mlr TL
seviyelerindeki konsensüslerin %2 üzerinde 4,09 mlr TL olarak
gerçekleşti. Tofaş’ın yurtiçi satış
hacmi 1Ç17’de yıllık bazda yaklaşık %10 daralmasına karşın, satış
gelirleri %6 artarak 839 mn
TL’ye ulaştı. Yurtdışı satış gelirleri ise adet bazındaki yaklaşık %35
artış ve kurdaki pozitif etki
sayesinde %69 artarak 3,23 mlr TL olarak gerçekleşti.
Şirketin 1Ç17’de brüt kar marjı “al ya da öde” anlaşmaları
çerçevesinde yapılan teslimat
oranlarının artması ve nispeten düşük kar marjına sahip ihracat
payının toplam satış hacmi
içerisinde %83 (1Ç16: %74, 4Ç16: %68) seviyelerine ulaşması sebebiyle
yıllık bazda 0,9 puan
daralmasına rağmen, önceki çeyreğe paralel %10,3 seviyesinde oluştu.
Tofaş’ın faaliyet giderlerinin satışlara oranı 1Ç17’de %3,6’ya
(4Ç16: %4,1, 1Ç16: %4,7) geriledi.
Faaliyet giderlerinde önceki çeyreğe göre gözlenen pozitif performans
FAVÖK’ün
tahminlerimizin üzerinde oluşmasında etkili oldu. Şirketin FAVÖK’ü 405
mn TL olan
beklentimizin %7 üzerinde, yıllık %52 artışla 432 mn TL (Research
Turkey beklentisi: 386 mn TL)
olarak gerçekleşti. FAVÖK marjı ise ortalama piyasa tahminlerinin 1,0
puan, bizim
beklentilerimizin 0,6 puan üzerinde %10,5 (4Ç16: %9,3, 1Ç16: %10,5)
düzeyinde oluştu.
Şirket 1Ç16’da 67 mn TL olarak kaydedilen ertelenmiş vergi
gelirinin 1Ç17’de 32 mn TL
düzeyine azalmasına ve 42 mn TL seviyesinde oluşan net faaliyet dışı
gidere rağmen
operasyonel performanstaki yüksek artış sayesinde net karını 240 mn
TL’den 262 mn TL’ye
yükseltebilmiştir.
Yorum: İhracat tarafında "al ya da öde” anlaşmalarında teslimat
oranlarındaki artışa rağmen FAVÖK
marjı piyasa tahminlerini aştı. Bizim FAVÖK marjı beklentilerimizin
üzerindeki performansta ise
faaliyet giderlerindeki olumlu seyir rol oynadı. Açıklanan sonuçları
Şirket için oldukça olumlu buluyor,
hisse üzerindeki etkisinin pozitif olmasını bekliyoruz. Tofaş Oto
bugün saat 16.30’da 1Ç17 sonuçlarına
yönelik telekonferans düzenleyecek.

Ülker Bisküvi (ULKER) 1Ç17 Finansal Sonuçları: Beklentilerin
üzerinde gerçekleşmeler (+)
Ülker, 1Ç17 dönemini 98,7 mn TL net kar ile tamamladı. Açıklanan
net kar rakamı, 1Ç16
dönemine göre %13,5 artışa işaret etmektedir. 1Ç17 net karlılığı
üzerinde kur farkı gelirleri ve
finansman giderlerinin etkisi olsa da piyasa beklentisi olan 79 mn
TL’nin üzerinde net karlılığa
ulaşıldığını görüyoruz.
Şirketin 1Ç17’de cirosu yıllık bazda %19 artışla 1,23 mlr TL
seviyesine ulaşırken, 1,12 mlr TL’lik
piyasa beklentisi aşılmıştır. Şirketin satış hacmi ise 1Ç17’de ton
bazında yıllık %5,6 artış
göstermiştir. FAVÖK tarafında ise 1Ç17’de ulaşılan 175,6 mn TL’lik
rakam, yıllık bazda %23
yükselişe denk gelirken, piyasa beklentisi olan 148 mn TL’nin üzerinde
gerçekleşmiştir. FAVÖK
marjı ise 1Ç16’daki %13,7’ye göre hafif artışla %14,3 seviyesine
oluşmuştur.
Yorum: Ülker’in ilk çeyrek sonuçları yıllık bazda 1Ç16 verileri
ile piyasa beklentilerinin üzerindedir.
Şirket hisseleri ise son 1 ayda da BİST getirisinin %5 üzerinde
performans göstermiştir. 1Ç17 sonuçları
ardından şirket hisselerinde pozitif fiyatlamalar görebiliriz.

Bugün Vakıfbank (VAKBN) 1Ç17 finansal sonuçlarını açıklayacak

Research Turkey beklenti anketi sonuçlarına göre 1Ç17’de ortalama
olarak Vakıfbank’ın 1,03
mlr TL net kar açıklaması bekleniyor. Banka 1Ç16’da 517 mn TL net kar
açıklamıştı.
Kısa Kısa Şirket Haberleri:
(+) Alarko Holding (ALARK): Piyasa beklentisi bulunmamakla
birlikte şirket 1Ç17 döneminde
17 mn TL net kar açıkladı. Şirket 1Ç16 dönemini ise 124 mn TL net kar
ile tamamlamıştı. Şirketin
geçen yıl ulaştığı 124 mn TL’lik net kar içinde, bağlı ortaklığı
Alamsaş Alarko Ağır Makina
Sanayii’nin sahibi bulunduğu arazinin satışı kaynaklı oluşan 127 mn
TL’lik net karın olduğunu
hatırlatalım. Şirketin ilk çeyrekte cirosu yıllık bazda %66 artış
kaydederek 140,6 mn TL’ye
ulaşmıştır. Cirodaki bu artışta, enerji ve taahhüt grubunun yıllık
bazda ciroda görülen pozitif
katkıları etkili olmuştur. 1Ç16’da kaydedilen negatif FAVÖK, 1Ç17
döneminde ise 13 mn TL
seviyesinde gerçekleşmiştir. 1Ç17’de şirketin operasyonel verilerinde
yıllık bazda pozitif seyir
görülmekte. Şirket hisseleri de, son 1 ayda BİST getirisinin %6
üzerinde performans göstermiştir.
1Ç16’da bir kerelik kaydedilen arazi satış karı nedeniyle, şirketin
1Ç17 net karında yıllık bazda
gerileme yaşanmış algısı oluşsa da 1Ç17 verilerinin, hisse
performansına pozitif
yansıyabileceğini düşünüyoruz.

(+) Koç Holding (KCHOL): Holding, 1Ç17 döneminde 1,12 mlr TL net
kar açıkladı. Şirket, 1Ç16
döneminde 515 mn TL net kar açıklamıştı. Şirketin net karı, 1Ç17
döneminde yıllık bazda %118
artış gösterirken, piyasa beklentisi olan 910 mn TL’nin de üzerinde
gerçekleşmiştir. Enerji iş
kolundaki karlılık artışı, net karın piyasa beklentilerini aşmasında
etkili olmuş görünmektedir.
2017 yılının ilk çeyreğinde Holding’in toplam konsolide satış
gelirleri, yıllık bazda %59 artışla
22 mlr TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket hisseleri, son 1 ayda
BİST getirisinin %4 üzerinde
performans göstermiştir. 1Ç17 verilerinin, hisse performansına pozitif
yansıyabileceğini
düşünüyoruz.

(=) Sabancı Holding (SAHOL): Holding, 1Ç17 döneminde 669 mn TL net
kar açıkladı. Bu rakam
bir önceki çeyreğe göre %13 düşüş, bir önceki yılın aynı dönemine göre
ise %4,5 artışa işaret
etmektedir. Şirketin net karı piyasa beklentisi olan 634 mn TL’nin
hafif üzerinde
gerçekleşmiştir. Şirket hisseleri, son 1 ayda BİST getirisinin %0,4
üzerinde performans
göstermiştir. 1Ç17 verilerinin, hisse performansına nötr olarak
yansıyabileceğini düşünüyoruz. "


Analizin tamamı için

http://www.vakifyatirim.com.tr/files/news_1094.pdf
******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
16:021.389
Değişim :  -2,15% |  -30,48
Açılış :  1.408  
Önceki Kapanış :  1.419  
En Yüksek
1.408
En Düşük
1.386
BIST En Aktif Hisseler16:02
OYLUM 8,15 22.003.507 % 9,99  
EDIP 3,76 48.123.063 % 9,94  
GARFA 11,30 8.027.951 % 9,92  
TACTR 29,00 997.882 % 9,85  
BALAT 9,44 1.112.580 % 9,77  
16:02 Alış Satış %  
Dolar 8,6618 8,6643 % 0,20  
Euro 10,1523 10,1809 % 0,40  
Sterlin 11,8011 11,8603 % -0,32  
Frank 9,2865 9,3424 % 0,53  
Riyal 2,3020 2,3136 % 0,13  
16:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.759 1.759 4,22  
Altın Gr. 489 489 1,30  
Cumhuriyet 3.250 3.299 22,00  
Tam 3.227 3.308 16,19  
Yarım 1.560 1.600 7,83  
Çeyrek 782 800 3,91  
Gümüş.Ons 22,39 22,42 0,00  
Gümüş Gr. 6,23 6,24 -0,00  
B. Petrol 74,08 74,08 -1,26