ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(Vakıf Yatırım)

11.05.2017 09:47Vakıf Yatırım ( http://www.vakifyatirim.com.tr ) Tarafından
Hazırlanan Günlük Bülten:
"Piyasalara Bakış
Güne hafif kar satışları ile 95.100 seviyelerinden başlayan BİST,
günün devamında alıcılı seyrine geri döndü. Yurt dışı piyasalardaki
kararsız seyre karşı yukarı hareketini sürdüren BİST, günü de yeni
kapanış rekoru olan 96.194 seviyesinden tamamladı.
Petrol fiyatlarının dün artış göstermesinin etkisi ile ABD'de
enerji sektörü hisseleri yükselişler gösterdi. Ancak, ABD’de endeksler
günü karışık bir görünümle tamamladı. Avrupa'da ise borsalar olumlu
seyrini sürdürdü ve gösterge endeks 21 ayın en yüksek seviyesinden
kapandı.
Yurt içinde bugün saat 10:00’da Mart ayı cari denge verileri
açıklanacak. Mart ayında cari açığın 3,2 mlr $ seviyesinde gelmesi
bekleniyor. Günün devamında İngiltere’den sanayi üretimi ve Merkez
Bankasının faiz kararı izlenecek. Saat 15:30’da ise ABD’den gelecek
ÜFE rakamları takip edilecektir. Bu sabah Japonya piyasaları alıcılı
seyrederken, Çin piyasalarında satışlar devam etmekte. Avrupa
piyasalarının ise güne hafif satışlarla başlaması bekleniyor. Borsa
İstanbul’un bugüne yatay başlamasını bekliyoruz.

Anadolu Cam (ANACM) 1Ç17 Finansal Sonuçları: Beklenti üzerinde
sonuçlar (+)
? Anadolu Cam, 1Ç17 dönemini 40,8 mn TL net kar ile tamamladı.
Açıklanan net kar rakamı,
1Ç16’daki 253 mn TL’ye göre %84 gerilemeye işaret ederken, piyasa
beklentisi olan 26 mn
TL’nin üzerindedir. En yüksek net kar beklentisi ise 34 mn TL
seviyesinde yer almaktaydı.
1Ç16’daki 14,6 mn TL’lik net finansal giderin 1Ç17’de 22 mn TL’ye
yükselmesi net karı negatif
etkilese de, bu çeyrekte kaydedilen 11 mn TL’lik ertelenmiş vergi
geliri net kara pozitif
yansımıştır. Ayrıca, 1Ç16’da kaydedilen 253 mn TL’lik net kar
içerisinde, Soda Sanayi
hisselerinin satışı kaynaklı 264 mn TL’lik kar rakamının olduğunu
hatırlatalım.
1Ç17’de şirketin satış gelirleri 513,8 mn TL seviyesine yükselerek
yıllık bazda %49 artış
göstermiştir. İhracat gelirleri yıllık bazda %98 artarken, yurt içi
satış gelirleri ise %28 yükseliş
kaydetmiştir. Piyasa beklentisi ise şirketin bu çeyrekte 469 mn TL
ciroya ulaşacağı yönünde
bulunuyordu. FAVÖK tarafında ise şirketin 1Ç17’deki FAVÖK rakamı 109
mn TL seviyesine
yükselerek 1Ç16’ya göre %83 yükseliş göstermiştir. FAVÖK rakamı aynı
zamanda 92 mn TL’lik
piyasa beklentisini de aşmıştır. 1Ç17 FAVÖK marjı ise 1Ç16’ya göre 4
puan artarak %21
seviyesine yükselmiştir.
Yorum: Şirketin 1Ç17 dönemi verileri piyasa beklentilerinin
üzerinde gerçekleşmiş, şirket hisseleri de
son 1 ayda BİST getirisinin %3 üzerinde performans sergilemiştir. 1Ç17
sonuçları sonrasında da hisse
performansının pozitif seyrini sürdüreceğini düşünüyoruz.

Doğuş Otomotiv (DOAS) 1Ç17 Finansal Sonuçları: Piyasa
beklentilerinin üzerinde, tahminlerimize
yakın operasyonel sonuçlar (=)
Doğuş Otomotiv’in 1Ç17 net karı 10 mn TL olan beklentilerimizin
üzerinde 28 mn TL mn TL
olarak açıklandı. Operasyonel gerçekleşmeler tahminlerimizin
paralelinde açıklanmasına
rağmen, net kardaki sapmada net faaliyet dışı gelirler etkili oldu.
Research Turkey konsensüs
beklentisi ise 12 mn TL düzeyinde olması yönündeydi. Şirketin 1Ç17’de
brüt kar marjı
tahminlerimizin ötesinde, faaliyet giderlerinin ise öngörülerimizin
üzerinde oluşmasıyla
operasyonel gerçekleşmeler tahminlerimizin paralelinde açıklandı.
Doğuş Otomotiv’in 1Ç17’de satış gelirleri, toptan satış hacminin
(skoda hariç 26.895) yıllık %24
gerilemesine rağmen Euro/TL’deki yükselişin yanı sıra yeni modeller
nedeniyle yapılan fiyat
artışlarının desteğiyle yıllık bazda sadece %7 gerileyerek 2,09 mlr TL
(VKY Beklentisi: 2,2 mlr
TL, Research Turkey Beklentisi: 2,05 mlr TL) seviyesinde gerçekleşti.
Şirketin 1Ç17’de brüt kar marjı geçen yıla paralel, önceki
çeyreğin yaklaşık 2,5 puan üzerinde
%11,2 olarak kaydedildi. Detayda ise 1Ç17’de ticari araçların brüt kar
marjı %9,6 (1Ç17: %9,7)
düzeyinde oluşurken, binek araçların brüt kar marjının %7,6’ya (1Ç16:
%8,7) gerilemesi dikkat
çekici. Perakende otomotiv segmenti brüt kar marjlarının geçen yıla
göre gerilemiş olduğunu
gözlediğimiz Doğuş Otomotiv’in toplam brüt kar marjının yıllık bazda
yatay gerçekleşmesinde,
satış sonrası hizmetlerden elde ettiği marjın geçen yılın 2,5 puan
üzerinde %31,4 düzeyinde
oluşması etkili oldu.
Şirketin faaliyet giderleri/satışlar oranı 1Ç17’de son yılların en
yüksek çeyreklerinden biri olan
%8,3’e (1Ç16: %7,8) yükseldi. Bu çeyrekte yıllık bazda reklam ve
tanıtım giderlerinin %32,
garanti giderlerinin %26 düşüş gösterdiğini ancak personel
giderlerinin %25 artış kaydetmesiyle
faaliyet giderlerindeki düşüşün etkisinin tersine çevrildiğini
görüyoruz.
Şirketin FAVÖK’ü 1Ç17’de yıllık %13, çeyreklik %35 düşerek 80 mn
TL (Research Turkey
Beklentisi: 68 mn TL) ile 82 mn TL olan beklentimize paralel
gerçekleşti. FAVÖK marjı ise
1Ç17’de %3,8 ile geçen yılın 0,2 puan altında, önceki çeyreğin 0,7
puan üzerinde, %3,7
düzeyindeki tahminimize yakın oluştu. FAVÖK marjı, brüt kar marjının
tahminlerimizden daha
yüksek gerçekleşmesine rağmen faaliyet giderlerinin beklentilerimizin
üzerinde oluşmasıyla
öngörülerimizin paralelinde seyretti.

Yorum: 1Ç17’de operasyonel verilerin bizim beklentilerimize
paralel gerçekleşmesine rağmen, piyasa tahminlerinin üzerinde oluşması
nedeniyle hisse üzerindeki etkisinin pozitif olmasını bekliyoruz.


Gübretaş (GUBRF) 1Ç17 Finansal Sonuçları: Beklentilerin altında
operasyonel sonuçlar (-)
Gübretaş 1Ç17 döneminde 18 mn TL düzeyindeki piyasa beklentilerinin
altında 11 mn TL net kar açıkladı.
Ciro tahminlere paralel gerçekleşirken FAVÖK beklentilerin %57, FAVÖK
marjı 4 puan altında oluştu.
1Ç17’de Türkiye operasyonlarının cirosu, yıllık %17, çeyreklik %58
artarak 839 mn TL
seviyesinde açıklandı. 1Ç17’de brüt kar marjı geçen yılın 1,2 puan
altında %10,3 seviyesinde
oluşurken, faaliyet giderlerindeki yükselişin de etkisiyle FAVÖK 45 mn
TL ile geçen yıla paralel
gerçekleşti.
İran operasyonlarının cirosu 1Ç17’de yıllık %32 yükselerek,
çeyreklik %7 gerileyerek 391 mn TL
düzeyinde gerçekleşti. 1Ç17’de brüt kar marjı %11,6 ile oldukça düşük
seviyede oluşurken,
faaliyet giderlerinin satışlara oranının %18 (1Ç16: %12,6) ile yüksek
seviyede gerçekleşmesi
FAVÖK’ün 12 mn TL negatif açıklanmasına etki etti.
Sonuç olarak satış gelirleri beklentilere paralel 1,1 mlr TL
düzeyinde gerçekleşmesine rağmen,
İran operasyonlarında marjların önemli düzeyde daralmasıyla konsolide
FAVÖK 78 mn TL olan
beklentilerin %57 altında 34 mn TL seviyesine gerilemiştir. Konsolide
FAVÖK marjı 1Ç17’de
önceki çeyreğin 0,5 puan üzerinde %3 olarak gerçekleşirken, geçen
yılın 3,5 puan altında
oluşmuştur.
Yorum: 1Ç17 operasyonel sonuçlarının Razi faaliyetlerinin
etkisiyle tahminlerin oldukça altında
oluşmasının, hisse üzerinde negatif fiyatlanacağı kanaatindeyiz.


Pegasus (PGSUS) 1Ç17 Finansal Sonuçları: Beklentinin üzerinde net
zarar (-)
Pegasus 1Ç17 için piyasa beklentisinin %39 üzerinde 203 mn TL net
zarar açıkladı. Research
Turkey anketine göre 1Ç17’de 147 mn TL net zarar bekleniyordu. Bir
önceki yılın aynı
döneminde ise Şirket 190 mn TL net zarar açıklamıştı.
Pegasus’un 1Ç17’de net satış gelirleri bir önceki yılın aynı
dönemine göre %28, bir önceki
çeyreğe %5 artış ile 886 mn TL ile piyasa beklentisinin hafif üzerinde
gerçekleşti. İç Hat RASK,
FX, Wetlease geliri, Hacimsel Etki ve yan gelirler Şirket’in toplam
gelirlerini pozitif etkilerken,
2016 yılında yaşanan terör olayları ve güvenlik kaygısı tarifeli dış
hatlarda birim gelir kaybına
neden olmuştur.
Ç17’de Şirket’in brüt zararı yıllık bazda %67 artarak 145 mn TL
seviyesinde gerçekleşti.
Şirket’in 1Ç17’de 141 mn TL olarak gerçekleşmesi beklenen faiz, vergi
ve amortisman öncesi
zarar tahminlere paralel 139 mn TL olarak açıklandı.
Yorum: Şirket hisselerinin son 1 ayda BIST 100 endeksine göre
%11,3 daha iyi performans gösterdiği
görülmektedir. 1Ç17’de Şirket’in net zararının piyasa beklentisinin
üzerinde gerçekleşmesinin hisseye
sınırlı olumsuz etkisinin olabileceğini düşünüyoruz.


Selçuk Ecza Deposu (SELEC) 1Ç17 Finansal Sonuçları: Beklentilerin
üzerinde sonuçlar (+)
Selçuk Ecza, 1Ç17 döneminde 105,8 mn TL net kar açıklarken karını,
1Ç16’daki 87 mn TL’ye
göre %21 artırmıştır. Piyasa beklentisi şirketin 1Ç17’de 82 mn TL net
kar açıklaması yönünde
bulunurken, piyasadaki en yüksek kar beklentisi ise 94 mn TL
seviyesinde bulunmaktaydı.
Sektörde, %41 pazar payı ile liderliğini sürdüren şirketin satış
gelirleri, ilk çeyrekte ilaç
fiyatlarına yapılan zamdan olumlu etkilenmiştir. Şirketin cirosu
yıllık bazda 1Ç17’de %24
artarak 2,68 mlr TL seviyesine yükselmiştir. Piyasa beklentisi,
şirketin ilk çeyrekte 2,46 mlr TL
ciroya ulaşacağı yönünde bulunuyordu. FAVÖK tarafında ise şirketin
ulaştığı 108 mn TL’lik
FAVÖK rakamı, 1Ç16’ya göre %21 yükselirken, piyasa beklentisi olan 89
mn TL’nin ve en yüksek
piyasa beklentisi olan 99 mn TL’nin üzerinde bir FAVÖK rakamına
ulaşmıştır. Şirketin FAVÖK
marjı 1Ç16’daki %4 seviyesine paralel gerçekleşmiştir.
Yorum: Selçuk Ecza Deposu, 1Ç17 döneminde piyasa beklentilerinin
üzerinde sonuçlara imza atmıştır.
Şirket hisseleri ise son 1 ayda, BİST getirisinin %3 altında
performans gösterdi. 1Ç17 sonuçları ardından
hisse fiyatlarında yukarı yönlü hareketlilik görebiliriz.


Soda Sanayi (SODA) 1Ç17 Finansal Sonuçları: Net kar beklentilerin
altında (=)
Soda Sanayi, yılın ilk çeyreğini 167,7 mn TL net kar ile
tamamladı. Net kar rakamı, yıllık bazda
%93 artışa işaret ederken, piyasa beklentisi olan 190 mn TL’nin
altında gerçekleşmiştir. Artan
satış gelirlerine karşın maliyetlerde daha yavaş bir büyüme
gerçekleşmesi şirketin net kar
artışında etkili olmuştur. Aynı zamanda, 1Ç16’da kaydedilen 11,6 mn
TL’lik finansal giderin,
2017 ilk çeyreğinde 41 mn TL net finansal gelire dönmesi de net karı
olumlu etkilemiştir.
Şirketin ilk çeyrek satış gelirleri, yıllık bazda %17,5 artarak
559 mn TL seviyesine ulaşırken
ciroda, 547 mn TL’lik piyasa beklentisine paralel bir seyir
gözlenmiştir. Krom ürünleri kaynaklı
gelirlerde yıllık bazda %28,5 artış gözlenirken, soda ürünleri
kaynaklı gelirlerde ise %13,6
yükseliş yaşanmıştır. Aynı zamanda, şirketin Türkiye cirosu yıllık
bazda %12,9 artış gösterirken,
Avrupa’ya yapılan satış gelirleri %33 yükseliş kaydetmiştir. FAVÖK
tarafında 1Ç17’de kaydedilen
162 mn TL’lik FAVÖK rakamı, piyasa beklentisi olan 156 mn TL’ye
paralel gerçekleşirken, yıllık
bazda ise %38 yükseliş kaydetmiştir. FAVÖK marjında ise 1Ç16’ya göre 4
puanı aşan iyileşme ile
2017 yılının ilk çeyreğinde %29 FAVÖK marjına ulaşılmıştır.


Yorum: Şirketin 1Ç17 dönemi verileri net kar tarafında piyasa
beklentisinin altında kalırken,
operasyonel tarafta piyasa beklentilerine paralel sonuçlar
görülmüştür. Son 1 ayda ise hisse
performansı BİST getirisinin %4 altında bir performans sergiledi.
Sonuçların hisse performansına nötr
yansımasını bekliyoruz.

Şişe Cam (SISE) 1Ç17 Finansal Sonuçları: Beklentileri aşan
sonuçlar (+)
2,57 mlr TL’ye ulaşmış, FAVÖK tarafında ise %58 artışla 614 mn TL
FAVÖK rakamı Şişe Cam,
1Ç17 dönemini 336,8 mn TL net kar ile tamamladı. Net kar rakamı, 1Ç16
dönemine göre 1,6
kat artış göstermiş, piyasa beklentisi olan 268 mn TL’yi ve en yüksek
piyasa beklentisi olan 314
mn TL’yi aşmıştır. Şirketin 1Ç17’de cirosu yıllık bazda %37 artışla
kaydedilmiştir. Hem ciro hem
de FAVÖK tarafında da piyasa beklentileri aşılmıştır.
Yorum: Operasyonel ve net kar tarafında şirket 1Ç17’de piyasa
beklentilerinin üzerinde sonuçlar
açıklamıştır. Hisse performansı ise son 1 ayda BİST getirisine
paraleldir. Şirket hisselerinin 1Ç17
sonuçlarına pozitif tepki vermesini bekliyoruz.


Trakya Cam (TRKCM) 1Ç17 Finansal Sonuçları: Beklentilerin üzerinde
gerçekleşmeler (+)
Trakya Cam, 1Ç17 dönemini 114,8 mn TL net kar ile tamamladı. Net
kar rakamı, 1Ç16 dönemine
göre %77 artışa işaret etmektedir. Artan satış gelirlerine göre
maliyetlerdeki kontrollü seyir
karlılığa pozitif katkı yaparken, 1Ç16’da 3,8 mn TL seviyesindeki net
finansal giderlerin 1Ç17’de
39 mn TL’ye yükselmesi, net kara negatif etki etmiştir. Piyasa
beklentisi ise şirketin 1Ç17’de
78 mn TL net kar açıklaması yönünde bulunurken, en yüksek piyasa
beklentisi ise 93 mn TL
seviyesinde yer almaktaydı.
Şirketin 1Ç17’de cirosu yıllık bazda %53 artışla 956 mn TL
seviyesine ulaşırken, 911 mn TL’lik
piyasa beklentisini aşmıştır. FAVÖK tarafında ise 1Ç17’de kaydedilen
203,9 mn TL’lik FAVÖK,
yıllık bazda %95 yükseliş göstermiştir. Piyasada, Trakya Cam’ın
1Ç17’de 170 mn TL FAVÖK
rakamına ulaşması beklentisi bulunmaktaydı. FAVÖK marjı ise 1Ç16’daki
%16,7’ye göre yaklaşık
5 puan artarak 1Ç17’de %21 seviyesi üzerine yükselmiştir.
Yorum: Trakya Cam’ın ilk çeyrekte piyasa beklentilerini aşan bir
performansı sergilediği
görülmektedir. Hisse performansı ise son 1 ayda BİST getirisine
paraleldir. Sonuçların şirket
hisselerinde pozitif fiyatlamaları beraberinde getirebileceğini
düşünüyoruz.

Türk Hava Yolları (THYAO) 2017 Nisan trafik verilerini açıkladı (=)
Türk Hava Yolları’nın 2017 yılının ilk dört ayında toplam yolcu
sayısı yıllık bazda %3,7 düşüşle
18,6 mn düzeyine geriledi. Yolcu sayısındaki düşüş iç hatlarda %1,0,
dış hatlarda %5,7 oranında
gerçekleşmiştir.
Şirket’in 2017 Ocak-Nisan döneminde yolcu doluluk oranı 2,0
puanlık artış ile %75,6 olarak
gerçekleşmiştir.
Şirket’in toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), 2017 Ocak-Nisan
döneminde yıllık bazda %4,9
azalarak 50,6 mlr olarak gerçekleşirken, AKK iç hat uçuşlarda %1,9
artmış, dış hat uçuşlarda
%5,9 azalmıştır.
Şirket’in 2017 Ocak-Nisan döneminde Ücretli Yolcu Km (ÜYK), yıllık
bazda %2,4 düşüşle 38,2
mlr düzeyine geriledi.

Kısa Kısa Şirket Haberleri:

(+) Anel Elektrik (ANELE): Piyasa beklentisi bulunmamakla
birlikte, şirket 1Ç17’de 18 mn TL
net kar açıkladı. Şirketin net karı, 2016 yılı ilk çeyreğindeki 4 mn
TL’ye göre 3 kattan fazla
artmış oldu. 1Ç16 döneminde kaydedilen 7 mn TL’lik finansman
giderlerinin 1Ç17’de 2,9 mn
TL’ye gerilemesi ve 5,9 mn TL’lik ertelenmiş vergi geliri
kaydedilmesi, net kardaki yükselişin
temel nedenlerini oluşturmuştur. Şirketin 1Ç17’deki satış gelirleri,
204,7 mn TL ile 1Ç16’ya
göre %33 artış kaydetmiştir. Yıllık bazda satış gelirlerinde gözlenen
artış, proje ve taahhüt
gelirlerindeki yükselişten kaynaklanmıştır. Aynı zamanda, 1Ç17’de
şirketin yurt içi satış gelirleri
%83 gerileyerek 7,8 mn TL gerçekleşmiş, yurt dışı kaynaklı gelirleri
ise %87 artışla 192 mn TL’ye
ulaşmıştır. FAVÖK rakamı ise 1Ç16’ya göre %32 daralarak 9,6 mn TL
seviyesinde gerçekleşmiş,
FAVÖK marjı ise 1Ç16’daki %9 seviyesinden 1Ç17’de %4,6 seviyesine
gerilemiştir. Şirket hisseleri
son 1 aylık dönemde BİST getirisine göre %5 daha iyi bir performans
sergiledi. FAVÖK tarafındaki
gerilemeye karşın, net kar tarafındaki yükseliş, hisse performansına
pozitif yansımaya devam
edebilir.
(-) Çelebi Hava Servisi (CLEBI): Çelebi’nin 1Ç17’de net dönem karı
yıllık bazda %95 düşüş ile
0,25 mn TL ile piyasa beklentisinin %81 altında gerçekleşti. Şirket’in
satış gelirleri ilk çeyrekte
bir önceki yılın aynı dönemine göre %8 artış gösterirken, FAVÖK’ü
yıllık bazda %9 artarak 21 mn
TL ile piyasa beklentisinin %4 üzerinde gerçekleşti. Şirket’in 1Ç’de
artan kambiyo zararı
nedeniyle yükselen finansman giderleri net karını olumsuz etkiledi.
Yorum: Şirket hisselerinin
son 1 ayda BIST 100’e göre %4,8 daha iyi performans gösterdiği
görülmektedir. Şirket’in
1Ç17 net karının piyasa beklentisinin altında gerçekleşmesinin hisseye
sınırlı olumsuz etkisinin
olabileceğini düşünüyoruz.
(=) Şekerbank (SKBNK): Şekerbank’ın 1Ç17’de solo net dönem karı
bir önceki çeyreğe göre %65
düşüş, yıllık bazda %133 artışla 25 mn TL olarak gerçekleşti. 1Ç’de
bankanın net faiz gelirleri
çeyreksel bazda %13 artarken, net ticari zararının artmasının yanı
sıra diğer faaliyet
gelirlerindeki düşüş toplam bankacılık gelirlerinde %6,6 düşüşe neden
oldu. Banka’nın 1Ç’de
Takipteki Krediler Oranı %6,6 düzeyinde gerçekleşirken, ortalama
özkaynak karlılık oranı ise
%3,95 oldu. Banka hisselerinin son 1 ayda BIST 100’e göre %1,2 daha
kötü performans gösterdiği
görülmektedir. Açıklanan 1Ç sonuçlarının hisse üzerine etkisini nötr
olarak değerlendiriyoruz.
(=) Tofaş (TOASO): Tofaş 1Ç17 sonuçlarına yönelik telekonferans
düzenledi. Şirket 2017 yılında
i- üretimini 430-440 bin adetten 400-440 bin adete, ii- ihracat
hedefini 330-340 bin adetten 300-
330 bin adete, iii- yurtiçi otomotiv pazarı öngörüsünü 870-880 bin
adetten 880-900 bin adete
buna bağlı kendi yurtiçi satış adedini 110-115 bin adetten 110-120 bin
adete revize etti.
Revizyonda i- FCA’nın stok düzeltmesi nedeniyle ihracat beklentisinin
öngörülerin altında oluşma
ihtimali, ii- yurtiçi pazarda beklenenden daha iyi performans, iii-ilk
çeyrekte gerçekleştirilen apasite artışı ile üretim ivmesinin
tahminlerin altında kalabileceği öngörüsünün etkili olduğu
belirtilmiştir. Şirket %10,5 düzeyinde gerçekleşerek ortalama piyasa
tahminlerini aşan FAVÖK marjının sonraki çeyreklerde bir miktar
gerileyebileceğinin altı çizilmiştir. Yorum: Şirketin açıkladığı
pozitif 1Ç17 sonuçlarının ardından 2017 yılı beklentilerini aşağı
yönlü güncellenmesi nedeniyle önceki gün hisse üzerinde satışlar
gözledik. Marjlarda göz alıcı seviyelerin sonraki çeyreklerde olmaması
ve ihracatta FCA’nın stok düzeltmesinin yerini büyüme almadıkça hisse
üzerindeki zayıf seyrin devam edebileceğini düşünüyoruz. ? Vakıfbank

(VAKBN): Vakıfbank’ın 1Ç’de solo net dönem karı yıllık bazda %137
artış, çeyreksel bazda %57 artışla 1,23 mlr TL ile piyasa
beklentisinin %19 üzerinde gerçekleşti. Banka’nın 1Ç17’de net faiz
gelirleri çeyreksel bazda %22 artış, net ücret ve komisyon gelirleri
ise %5 artış gösterdi.

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
12:011.431
Değişim :  -0,13% |  -1,84
Açılış :  1.433  
Önceki Kapanış :  1.433  
En Yüksek
1.436
En Düşük
1.429
BIST En Aktif Hisseler12:00
HLGYO 2,62 36.413.415 % 9,62  
ZRGYO 1,71 71.358.708 % 7,55  
OLMK 7,57 5.878.046 % 7,53  
ATAGY 4,15 2.158.286 % 6,68  
OYLUM 7,76 3.556.278 % 6,30  
12:00 Alış Satış %  
Dolar 9,2866 9,2912 % 0,86  
Euro 10,8269 10,8332 % 0,77  
Sterlin 12,7675 12,8315 % 0,57  
Frank 10,0471 10,1077 % 0,64  
Riyal 2,4660 2,4784 % 0,72  
12:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.786 1.786 3,52  
Altın Gr. 533 533 5,04  
Cumhuriyet 3.501 3.554 -23,00  
Tam 3.505 3.593 22,20  
Yarım 1.694 1.738 10,74  
Çeyrek 850 869 5,37  
Gümüş.Ons 24,19 24,24 -0,08  
Gümüş Gr. 7,23 7,24 0,04  
B. Petrol 85,31 85,31 -0,51