ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)

27.04.2018 08:57
ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)


Ziraat Yatırım Menkul Değerler ( http://www.ziraatyatirim.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Sabah Stratejesi Analizi:
"Haftanın son işlem gününe pozitif risk iştahıyla başlıyoruz.
ABD'de iyi gelen bilançolar hisse piyasasını desteklerken küresel risk
endeksi S&P500 dün %1'in üzerinde değer kazandı. ABD piyasalarını
takiben Asya borsaları da - Çin hariç - pozitif. Asya piyasalarını
destekleyen diğer bir gelişme de Kuzey Kore ve Güney Kore liderlerinin
bir araya gelmesi oldu. Diğer yandan, ABD on yıllık tahvil faizinde
yaşanan yükselişin ardından dün düşüş gözlemlendi. Bu sabah da %2,97
seviyesinde hareketler görülürken, dün Gelişmekte Olan Ülke (GOÜ)
Kurlarında kısmi rahatlama görüldü. Merkez Bankası'nın faiz hamlesiyle
bu hafta pozitif ayrışan TL, GOÜ kurları arasında en iyi performansı
sergileyen para birimi oldu. Borsa İstanbul ise bu hafta satış
baskısı altında kalırken, GOÜ endeksine göre %1,6 oranında negatif
ayrıştık. Olumlu risk ortamına istinaden endeksin güne alıcılı bir
görüntüyle başlamasını beklerken tepki niteliğinde toparlanma çabası
görülebilir. Veri tarafında bugün öğleden sonra ABD ilk çeyrek
büyüme verisi ön plana çıkmakta.
Aksigorta (AKGRT, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 1Ç2018'deki net
dönem karı bir önceki çeyreğe göre %25, bir önceki yılın aynı
çeyreğine göre %87 oranında artarak 51,3mn TL'ye yükselmiştir.
Beklenti Şirket'in bu yılın ilk çeyreğinde 50mn TL kar elde edeceği
yönündeydi. Diğer yandan, teknik bölüm dengesi ise 1Ç2018'de 82,1mn TL
gerçekleşmiş ve bir önceki çeyreğe göre %25, bir önceki yılın aynı
çeyreğine göre %76 oranında artış göstermiştir.
Anadolu Cam (ANACM, Pozitif): Şirket'in 2018 yılının ilk
çeyreğindeki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı
çeyreğine göre %56 oranında artarak 63,6mn TL'ye yükselmiştir.
Beklenti 40mn TL yönündeydi. Brüt kar da yine aynı dönemler itibariyle
%19 oranında artarak 1Ç2018'de 165,7mn TL'ye yükselmiştir. Yılın ilk
çeyreğinde net ve brüt kar marjı ise sırasıyla %12 ve %30 olmuştur.
Geçen yılın aynı döneminde net ve brüt kar marjı sırasıyla %8 ve %26
idi. Operasyonel giderlerdeki düşük artış ve diğer faaliyet
gelirlerindeki artış karlılığı desteklemiştir.
Arçelik (ARCLK, Sınırlı Negatif): 2018'nin 1. çeyrek
finansallarına göre şirketin ana ortaklık karı geçen sene aynı döneme
göre %26,4 azalışla 176,9mn TL olmuş ve 179mn TL'lik piyasa
beklentisine paralel gerçekleşmiştir. Kardaki azalmanın ana sebebi
yüksek finansman giderleri olmuştur. Şirket'in 1Ç2018 satış gelirleri
bir önceki yılın aynı dönemine göre %14 artışla 5.282mn TL olmuştur.
Satışların %36'sını oluşturan yurtiçi satışlar %2,7 oranında düşüş
kaydederken, yurtdışı satışlar kurlardaki artışa paralel %26,2
oranında yükselmiştir. %26,2'lik yurtdışı satışlardaki artışın 15,6
puanı kur etkisinden kaynaklanmıştır. Satışların maliyeti gelirlerdeki
artıştan hafif daha yüksek %15,1 oranında artış kaydetmiştir. Buna
bağlı olarak brüt kar %11,7 artışla 1.651mn TL olurken, brüt kar marjı
0,6 puan düşüşle %31,2 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler
ise %11,5 artışla 1.283mn TL olmuştur. Diğer faaliyet gelirleri
1Ç2017'ye göre 40,6mn TL artmış ve 136,7mn TL'ye yükselmiştir. Bu
gelişmeler neticesinde faaliyet karı %19,1 artışla 504,4mn TL olurken,
faaliyet kar marjı ise 0,4 puan artışla %9,5'e yükselmiştir. 1Ç2018
FAVÖK'ü %7,8 artışla 523mn TL'yi göstermiştir. FAVÖK marjı ise 0,6
puan gerilemeyle %9,9 olmuştur. Finansman tarafında ise şirket geçen
sene 1. çeyrekte 201,1mn TL net finansman gideri kaydederken bu sene
1. çeyrekte net 357,3mn TL finansman gideri kaydetmiştir. 1Ç2018 vergi
geliri 19,8mn TL olmuştur. Ana ortaklık net dönem karı ise yüksek
finansman gideri sebebiyle geçen sene ilk çeyreğe göre 63,4mn TL
azalarak 176,9mn TL'ye gerilemiştir. Tüm bunlara bağlı olarak şirketin
ana ortaklık karı üstünden hesaplanan net kar marjı geçen sene aynı
çeyreğe göre 1,8 puan azalarak %3,3 olmuştur. Arçelik ilk çeyrek
sonuçları ardından %20 olan ciro artışı beklentisi ve 10% olan FAVÖK
marjı beklentisini korumuştur. 2017 yılı ciro artışı %29, FAVÖK marjı
ise %9,4 seviyesindeydi.
Ereğli Demir Çelik (EREGL, Nötr): Şirketin 2018 yılı 1. çeyrek ana
ortaklık net dönem karı 1.063mn TL ile 1.146mn TL olan piyasa
beklentisinin hafif altında gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı
döneminde şirketin ana ortaklık net dönem karı 902mn TL idi. Şirketin
satış gelirleri 1Ç2018'de bir önceki yılın aynı dönemine göre %28,6
oranında artarak 5.420mn TL olmuştur. Ayrıca, satışların maliyeti,
ciro artışından görece daha düşük, %27,3 artmış ve buna bağlı olarak
brüt kar bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %31,6 artarak 1.688mn
TL'ye yükselmiştir. Öte yandan, brüt kar marjı 0,7 puan artışla %31,1
olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler 2017'nin birinci
çeyreğine göre %27 artarak 157mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden
1Ç2017'deki 62,9mn TL'lik gelirden daha düşük 1Ç2018'de 6,7mn TL gelir
yazılmıştır. Faaliyet karı bir önceki yılın aynı dönemindeki 1.222mn
TL'den 2018 1. çeyrekte %25,8 artışla 1.537mn TL'ye yükselmiştir.
Faaliyet kar marjı ise düşük diğer faaliyet gelirleri sebebiyle 0,6
puan düşüşle %28,4'ü göstermiştir. Finansallarını USD cinsinden tutan
Ereğli Demir Çelik 1. çeyrekte 55,7mn TL finansman geliri yazmıştır.
Öte yandan, vergi giderlerindeki %64,8'lik artış net dönem karı
oluşumunu olumsuz etkilemiştir. Bu gelişmeler neticesinde şirketin 1.
çeyrek ana ortaklık net dönem karı geçen seneye göre %17,9 artışla
1.063mn TL'ye yükselmiştir. Ana ortaklık karı üstünden hesaplanan kar
marjı geçen seneye göre 1,8 puan azalmış ve %19,6 olmuştur.
Ford Otosan (FROTO, Sınırlı Pozitif): Ford Otosan'ın 2018 yılı 1.
çeyrek net dönem karı 432,3mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 357mn
TL'nin, hem de piyasa beklentisi olan 371mn TL'nin üzerinde
gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Ford Otosan'ın
1Ç2017'deki net dönem karı 272,3mn TL idi. Şirketin satış gelirleri
1Ç2018'de bir önceki yılın aynı dönemine göre %35 oranında artmış ve
7.282mn TL olmuştur. Satış gelirlerindeki artış yurtdışı satış
gelirlerindeki %34'lük yükselişten kaynaklanmıştır. Yurtiçi satışlar
2017'nin aynı çeyreğine göre adetsel bazda %5 artarak 19.162 adet,
yurtdışı satışlar ise %10 artışla 83.068 adet olmuştur. Satışların
maliyeti, gelirlerdeki artışa paralel, %34,7 oranında artmıştır. Buna
bağlı olarak brüt kar marjı 0,2 puan artışla %10,4 olarak
gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise geçen seneye göre %25,1
artmış ve 291,6mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 1Ç2018'de 47,7mn
TL gelir kaydedilmiştir. Bu gelişmeler neticesinde, faaliyet karı
%55,5 artışla 513,4mn TL'ye yükselmiştir. Faaliyet kar marjı da 0,9
puan artışla %7 olmuştur. FAVÖK de %43 artışla 642mn TL'ye
yükselmiştir. FAVÖK marjı ise 0,5 puan iyileşmeyle %8,8'e
yükselmiştir. Net finansman giderleri geçen seneye göre 20,4mn TL
artarak 70,9mn TL'ye yükselmiştir. Şirket 1. çeyrekte 9,1mn TL'lik
vergi gideri yazmıştır. Bu gelişmeler neticesinde 1. çeyrek net dönem
karı 2017 1. çeyreğe göre %58,8 artış kaydetmiştir. Net kar marjı da
0,9 puanlık artışla %5,9 olarak hesaplanmaktadır.
Şirket ayrıca 2018 yılı beklentilerinin bir kısmını
güncellemiştir. Buna göre şirketin yurtiçi perakende satış hacmi
beklentisi 110-120 bin adetle sabit kalırken, ihracat beklentisi ise
295-305 bin adet aralığından 305-315 bin adet aralığına revize
edilmiştir.
TOFAŞ (TOASO, Pozitif): Şirket'in 1. çeyrek net dönem karı 325mn
TL ile hem bizim beklentimiz olan 284mn TL'nin hem de 278mn TL olan
piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşmiştir. 1Ç2017'deki net dönem
karı 262,4mn TL idi. Şirketin satış gelirleri 1Ç2018'de bir önceki
yılın aynı dönemine göre %8,4 oranında artmış ve 4.441mn TL olmuştur.
Satışların maliyeti, gelirlerdeki artışın altında, %7,4 oranında
yükselmiş ve 3.978mn TL'yi göstermiştir. Finans sektörü
faaliyetlerindeki kar 28,2mn TL ile brüt karı desteklemiştir. Şirketin
brüt karı %17 oranında artarak 491,7mn TL'ye yükselmiştir. Böylece
brüt kar marjı ise 0,8 puan iyileşme ile %10,8 olarak gerçekleşmiştir.
Operasyonel giderlerdeki artış %12,3 olmuştur. Diğer faaliyetlerden
59,5mn TL gider kaydedilmiştir. Bu gelişmeler neticesinde, 1. çeyrek
faaliyet karı %22,6 artışla 266,8mn TL'ye yükselmiştir. Faaliyet kar
marjı ise 1Ç2017'ya göre 0,7 puan artarak %5,9 olmuştur. 1Ç2018
FAVÖK'ü %19,7 artışla 520mn TL'yi göstermiştir. FAVÖK marjı ise 1,1
puan artışla %11,7 olmuştur. Finansman tarafında ise 54,2mn TL gelir
yazılmıştır. Diğer taraftan, 1Ç2018 vergi geliri 4mn TL ile geçen
seneki aynı dönemdeki 31,8mn TL'lik vergi gelirinin altında
gerçekleşmiştir. Net kar marjı da 0,9 puan artışla %7,1 seviyesinde
gerçekleşmiştir.
Çeyrek sonuçlarının ardından şirket 2018 yılı beklentilerinde
değişikliğe gitmemiştir. Şirketin yurtiçi hafif araç pazarı öngörüsü
930-950bin adet, Tofaş yurtiçi pazar beklentisi 110-120bin adettir.
İhracat beklentisi 270-290bin adet, 2018 yılı üretim öngörüsü
370-390bin adettir.
Soda Sanayii (SODA, Pozitif): Şirket'in 2018 yılının ilk
çeyreğindeki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı
çeyreğine göre %42 oranında artarak 238,5mn TL'ye yükselmiştir.
Beklenti 206mn TL yönündeydi. Satış gelirleri %18 oranında artan
şirketin brüt karı ise yine aynı dönemler itibariyle %18 oranında
artarak 1Ç2018'de 259,7mn TL'ye yükselmiştir. Yılın ilk çeyreğinde net
ve brüt kar marjı ise sırasıyla %34 ve %37 olmuştur. Geçen yılın aynı
döneminde net ve brüt kar marjı sırasıyla %28 ve %37 idi.
Trakya Cam (TRKCM, Pozitif): Şirket'in 2018 yılının ilk
çeyreğindeki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı
çeyreğine göre %80 oranında artarak 206,8mn TL'ye yükselmiştir.
Beklenti 164mn TL yönündeydi. Satış gelirleri aynı dönemler itibariyle
%27,9 oranında artan şirketin brüt karı da %27 oranında artarak
1Ç2018'de 395,7mn TL'ye yükselmiştir. Yılın ilk çeyreğinde net ve brüt
kar marjı ise sırasıyla %17 ve %32 olmuştur. Geçen yılın aynı
döneminde net ve brüt kar marjı sırasıyla %12 ve %33 idi.
Tekfen Holding (TKFEN, Öneri "EKLE", Sınırlı Pozitif): Tekfen'in
2018 yılının ilk çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı bir önceki
yılın aynı dönemine göre %49 oranında artarak 240,9mn TL'ye yükselmiş
ve hem bizim beklentimiz olan 205mn TL'nin, hem piyasa beklentisi olan
225mn TL'nin üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir.
Tahminimizdeki sapmada taahhüt grubunun beklentimizden daha iyi
performans kaydetmesi etkili olmuştur. Tekfen'in satış gelirleri ilk
çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %38,4 oranında artarak
2,27 milyar TL'ye ulaşırken, satışların maliyetindeki artış ise %40,4
olarak gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar %28'lik artışla
340,9mn TL'ye yükselmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı
dönemde %14,8 oranında görece düşük artış kaydederken, diğer
faaliyetlerden giderleri 24,2mn TL'den 41mn TL'ye yükselmiştir.
Bunlara bağlı olarak faaliyet karı %29,1'lik artışla 211,4mn TL
olmuştur. Buna ilaveten net finansman gelirleri 35,2mn TL'den 69,6mn
TL'ye yükselerek karlılığa olumlu katkı sağlamıştır.
Bosch Fren (BFREN, Pozitif): Şirket'in 1Ç2018'deki net dönem karı
bir önceki yılın aynı dönemine göre %114,8 oranında artarak 9,3mn
TL'ye yükselmiştir. Bosch Fren'in satış gelirleri 1. çeyrekte bir
önceki yılın aynı dönemine göre %35 oranında artarak 47,7mn TL'ye
yükselirken, satışların maliyeti ise %26,1 oranında artış kaydetmiş ve
buna bağlı olarak brüt kar %90,8 oranında artarak 9,2mn TL olarak
gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 5,6 puan artışla %19,3'e
yükselmiştir. Şirket'in faaliyet karı %76,8 artışla 7,9mn TL olmuştur.
Finansman tarafında 2mn TL'lik gelir kaydedilmiştir. Tüm bunların
etkisiyle de vergi öncesi net kar 10mn TL seviyesinde gerçekleşirken,
net dönem karı da 9,3mn TL olmuştur.
Goodyear (GOODY, Sınırlı Pozitif): Good year'ın 1Ç2018 net dönem
karı 42mn TL olmuş ve 2017 ilk çeyrekteki 34mn TL'lik net kara göre
%23,5 oranında artış kaydetmiştir. Goodyear'ın satış gelirleri 1.
Çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %32,7 oranında artarak
557,4mn TL'ye yükselirken, satışların maliyeti ise %34,6 oranında
artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %24,5 oranında artarak
99,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı da %19'dan %17,8'e
gerilemiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %8,7
oranında görece düşük artış kaydetmiş ve karlılığı desteklemiştir.
Diğer faaliyetlerden de 13,7mn TL gelir kaydedilmesi sonucu faaliyet
karı 74,5mn TL olmuştur. Finansman tarafında 16mn TL'lik gider
kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 58,6mn
TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 42mn TL olmuştur. Net
kat marjı %7,5 seviyesinde gerçekleşmiştir.
Emlak Konut GYO (EKGYO, Öneri "EKLE", Sınırlı Pozitif): Dün
gerçekleştirilen gayrimenkul satış ihalesinde, muhammen satış
bedelleri toplamı KDV Dahil 147,8mn TL olan 17 adet gayrimenkule, KDV
Dahil 169,6mn TL teklif gelmiştir.
Yapı Kredi Bankası (YKBNK, Negatif): Yapı Kredi Bankası Yönetim
Kurulu toplantısında sermaye artırım kararı alındı. Banka, ödenmiş
sermayesini bedelli olarak 4,1 milyar lira artırarak (%94,32) 8,45
milyar liraya çıkarma kararı aldı.
Diğer yandan, hali hazırda sürdürülmekte olan MTN Programı
altında toplamda azami 1 milyar USD veya muadili yabancı para veya
Türk lirası tutarına kadar ilâve ana sermayeye dâhil edilebilir
borçlanma aracı ihracı veya ihraçları yapılmasına ve bu kapsamda
yürütülecek tüm işlemler için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar
verilmiştir.
Banka ayrıca, tasfiye hesaplarında izlenen 28.02.2018 tarihi
itibarıyla donuk alacak tutar toplamı 500,8mn TL tahsili gecikmiş
alacağın, toplam 28,2mn TL bedelle satılmasına karar verildiğini
duyurmuştur.
Bossa (BOSSA, Pozitif): Şirketin 2018 ilk çeyrek karı 2,1mn TL
olarak gerçekleşmiştir. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 11mn TL
net dönem zararı kaydetmişti. Satış gelirleri ise ilk çeyrekte %34,9
artmış, şirketin brüt karı ise %103,3 oranında artarak 39,3mn TL
olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler %21,2 oranında
daralırken, diğer faaliyet gelirleri de 644 bin TL den 4,3mn TL ye
yükselmiştir ve faaliyet karı 1Ç2017 deki 5,6mn TL den 32,2mn TL ye
yükselmiştir. Diğer taraftan net finansman giderleri ise 16,1mn TL'den
29,1mn TL'ye yükselmiş ve karın daha yüksek çıkmasını engellemiştir.
Çelik Halat (CELHA, Pozitif): Şirketin 2018 ilk çeyrek karı 6,6mn
TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen
3,1mn TL'ye göre iyi bir görüntü sergilemiştir. Satış gelirleri ilk
çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %61,2 oranında artan
şirketin brüt karı ise %74,5 oranında artarak 15,7mn TL olarak
gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler %68,3 oranında artarken,
faaliyet karı 10,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Tüm bunların etkisiyle
de vergi öncesi net kar 8,4mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem
karı da 6,6mn TL olmuştur. "

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
17:592.785
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.795  
Önceki Kapanış :  2.785  
En Yüksek
2.807
En Düşük
2.762
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
KRTEK 22,00 40.901.086 % 10,00  
DOGUB 4,84 44.847.274 % 10,00  
MMCAS 3,08 572.871 % 10,00  
NTGAZ 13,98 48.000.084 % 9,99  
CMBTN 231,70 36.305.927 % 9,97  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,8972 17,9020 % 0,02  
Euro 18,2877 18,3279 % 0,27  
Sterlin 21,5589 21,6670 % -0,04  
Frank 18,6931 18,8057 % -0,09  
Riyal 4,7477 4,7715 % -0,06  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.789 1.790 -4,48  
Altın Gr. 1.030 1.030 -3,43  
Cumhuriyet 6.906 7.010 30,00  
Tam 6.890 6.984 -13,00  
Yarım 3.357 3.414 -7,00  
Çeyrek 1.684 1.707 -3,00  
Gümüş.Ons 20,39 20,43 -0,12  
Gümüş Gr. 11,73 11,74 -0,10  
B. Petrol 95,74 95,74 -0,57