ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)

02.05.2018 08:49Ziraat Yatırım Menkul Değerler ( http://www.ziraatyatirim.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Sabah Stratejesi Analizi:
"Küresel çapta Dolar güçlenmesinin bir miktar belirginleştiğini
izliyoruz. Jeopolitik risklerin yumuşaması ve ABD ekonomisinin diğer
ekonomilerden olumlu yönde ayrışması Dolar'ı desteklemekte. Dolar
endeksi (DXY) 200 günlük ortalamasının üzerine çıkarken, EURUSD
paritesi 200 günlük ortalamasının altına sarktı. Gelişmekte Olan Ülke
Kurları da benzer şekilde baskı altında kalırken, TL Dolar karşısında
dün %1'in üzerinde değer kaybı yaşadı. Uluslararası kredi
derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) gece yarısında,
Türkiye'nin kredi notunu düşürdüğünü duyurması da kurda kısmi baskı
yaratırken, USDTRY 4,12'li seviyeleri gördü. Görünümün de "durağan"
olduğunu açıklayan kuruluşun kararının etkisi şu aşamada sınırlı
kalabilir. Nitekim kurun gördüğü yüksek seviyelerden sınırlı da olsa
geri çekilme yaşanmakta. Küresel çapta Dolar güçlenmesi yaşanırken,
borsalarda da kısmi satışlar söz konusu. Bu gelişmeler doğrultusunda
da BIST100 güne satıcılı bir görüntüyle başlayabilir. Bu akşam, piyasa
etkisi "nötr" olabilecek FOMC toplantısı ön plana çıkan gelişme
olurken, veri tarafında Türkiye ve Almanya imalat PMI'ları sabahtan
takip edilecek. Öğlen Avrupa Bölgesi ilk çeyrek büyümesi, ABD'de ise
öğleden sonra ADP istihdam verisi izlenecektir.

ŞİRKET HABERLERİ

Anadolu Sigorta (ANSGR, Pozitif): Şirket'in 1Ç2018'deki konsolide
olmayan net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %77
oranında artarak 109,1mn TL'ye yükselmiştir. Diğer yandan, Şirket'in
teknik bölüm dengesi ise 1Ç2018'de 142,1mn TL gerçekleşerek bir önceki
yılın aynı çeyreğine göre %34 oranında artış göstermiştir.
Brisa (BRİSA, Sınırlı Negatif): Şirketin 2018 yılı ilk çeyrek net
dönem karı %53,8 oranında azalarak 11,4mn TL'ye gerilemiştir. Satış
gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %46,7
oranında artan şirketin brüt karı %25,6 oranında artarak 161,2mn TL'ye
ulaşmıştır. Operasyonel giderlerdeki %15,3'lük artış ve 9,7mn TL'lik
net diğer faaliyet gelirlerine bağlı olarak faaliyet karı %33,6
oranında artarak 77,5mn TL'ye yükselmiştir. Diğer taraftan finansman
giderleri 36,8mn TL'den 61,2mn TL'ye yükselmiş ve karın gerilemesinde
ana etken olmuştur. Buna ilaveten 1Ç2017'deki 3,4mn TL'lik vergi
gelirine karşın 1Ç2018'de 5mn TL vergi gideri kaydedilmiş ve bu durum
net dönem karını olumsuz etkilemiştir.
Bağfaş (BAGFS, Negatif): Şirket 1Ç2018'de 22,7mn TL ana ortaklık
zararı kaydetmiştir. Geçen yılın ilk çeyreğinde 7,5mn TL ana ortaklık
karı açıklanmıştı. Satış gelirleri 1Ç2018'de 160,3mn TL
gerçekleşirken, geçen yılın aynı dönemine göre %18 oranında düşüş
göstermiştir. Satışlarda aynı dönemler itibariyle yurtiçi satışlar %25
oranında azalırken, yurtdışı satışlar %8 oranında artış göstermiştir.
Brüt kar ise yine aynı dönemler itibariyle %48 oranında azalarak
1Ç2018'de 25,9mn TL'ye gerilemiştir. Brüt kar marjı bu yılın ilk
çeyreğinde %16 ile bir önceki yılın aynı çeyreğindeki %26'nın altında
kalmıştır. Öte yandan, Şirket'in net finansman giderleri bir öneceki
yılın ilk çeyreğine göre 14,3mn TL artması zarar kaydedilmesinde
önemli bir etken olmuştur.
Bolu Çimento (BOLUC, Pozitif): Şirket'in 2018 yılının ilk
çeyreğindeki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı
çeyreğine göre %192 oranında artarak 30,4mn TL'ye yükselmiştir.
Şirket'in satış gelirleri %54 oranında artarak 142,2mn TL'ye
yükselirken, maliyetler %35 oranında artmış ve 96,7mn TL olmuştur.
Satışların maliyetlerden daha yüksek oranda artamsına bağlı olarak
brüt kar da yine aynı dönemler itibariyle %121 oranında artarak
1Ç2018'de 45,5mn TL'ye yükselmiştir. Yılın ilk çeyreğinde net ve brüt
kar marjı ise sırasıyla %21 ve %32 olmuştur. Geçen yılın aynı
döneminde net ve brüt kar marjı sırasıyla %11 ve %22 idi.
Emlak Konut GYO (EKGYO, Öneri "EKLE", Pozitif): Şirket'in 2018
yılının ilk çeyreğindeki net dönem karı bir önceki yılın aynı
çeyreğine göre %171 oranında artarak 867,3mn TL'ye yükselmiştir. Bizim
beklentimiz 620mn TL iken, piyasa beklentisi 534mn TL yönündeydi.
Tahminizmdeki sapmada, satış maliyetlerinin beklentilerimizden düşük
gelmesi etkili olmuştur. Diğer taraftan, brüt kar da yine aynı
dönemler itibariyle %100 oranında artarak 1Ç2018'de 898,3mn TL'ye
yükselmiştir. Yılın ilk çeyreğinde net ve brüt kar marjı ise sırasıyla
%60 ve %63 olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde net ve brüt kar marjı
sırasıyla %38 ve %54 idi.
Diğer yandan, Şirket projelerinden olan ve sırasıyla 04.05.2018 -
08.05.2018 tarihlerinde 1. Oturumları yapılacak olan, İstanbul
Küçükçekmece Bizim Mahalle 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir
Paylaşımı İşi ile İstanbul Küçükçekmece Bizim Mahalle 3. Etap Arsa
Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihaleleri ileriki süreçte yeniden
değerlendirilmek üzere iptal edilmiştir.
İş GYO (ISGYO, Öneri "AL", Sınırlı Negatif): Şirketin 2018 yılı
ilk çeyrek net dönem karı bir öneki yılın aynı çeyreğine göre %23
oranında gerileyerek 15,9 mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bizim
beklentimiz 22mn TL iken, piyasa beklentisi 19mn TL idi. Şirketin üst
hakkı dahil kira gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %7
oranında artarak 52 mn TL olarak gerçekleşmiştir. Ege Perla
Projesi'ndeki teslimatlar kapsamında 6,8 mn TL satış geliri elde
edilmiştir. Diğer yandan, 1Ç2018'deki toplam brüt kar bir önceki yıla
göre %16 oranında gerileyerek 39,5mn TL olarak gerçekleşmiştir.
Böylelikle Şirket'in 2018 yılının ilk çeyreğindeki net ve brüt kar
marjı sırasıyla %26 ve %65 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı
döneminde net ve brüt kar marjı sırasıyla %34 ve %76 idi.
Kardemir (KRDMD, Pozitif): Kardemir'in 1Ç2018 ana ortaklık net
dönem karı 235,1mn TL ile piyasa beklentisi olan 131mn TL'nin oldukça
üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Kardemir'in
satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %48,6
oranında artarak 1.289mn TL'ye yükselirken, satışların maliyeti ise
sadece %21,2 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar
%261 artışla 357,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise
16,3 puan artışla %27,8'e yükselmiştir. Şirketin operasyonel giderleri
aynı dönemde %15,2 oranında artarak 21,1mn TL olmuştur. Diğer
faaliyetlerden 0,6mn TL'lik gelir kaydedilmesi ardından faaliyet karı
%437,8 artışla 337,2mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 19,4 puan
artışla %26,2'ye yükselmiştir. Finansman tarafında 106,6mn TL'lik net
gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar
260,8mn TL seviyesinde gerçekleşirken, 25,8mn TL'lik vergi gideri ile
birlikte ana ortaklık net dönem karı da 235,1mn TL olmuştur. Geçen
sene aynı çeyrekteki ana ortaklık net zararı 5,6mn TL idi.
Mardin Çimento (MRDIN, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 2018 yılının
ilk çeyreğindeki net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre
%7 oranında artarak 10,9mn TL'ye yükselmiştir. Şirket'in satış
gelirleri, %42 oranında artan yurtiçi satışların desteğiyle aynı
dönemler itibariyle %40 oranında artarak 1Ç2018'de 48,1mn TL'ye
yükselmiştir. Brüt kar da yine aynı dönemler itibariyle %88 oranında
artarak 1Ç2018'de 13,4mn TL'ye yükselmiştir. Yılın ilk çeyreğinde net
ve brüt kar marjı ise sırasıyla %23 ve %28 olmuştur. Geçen yılın aynı
döneminde net ve brüt kar marjı sırasıyla %30 ve %21 idi.
Ziraat Bankası: Ziraat Bankası'nın 1Ç2018'deki solo net dönem karı
bir önceki çeyreğe göre %21 oranında artarak 1.730mn TL'ye
yükselmiştir. Banka'nın net faiz gelirleri ve net ücret ve komisyon
gelirlerinde çeyreksel bazda önemli bir değişim gözlenmemiş ve
sırasıyla 4.636mn TL ve 616mn TL olarak gerçekleşmiştir. Karşılık
giderlerinin 358mn TL azalarak 1.038mn TL'ye gerilemesi ise karı
desteklemiştir. Banka'nın ilk çeyrekteki özsermaye karlılığı bir
önceki çeyreğe göre 150 baz puan artarak %13,8 olmuştur. Kredi mevduat
oranı %110,6 sorunlu kredi oranı ise %1,7 ile sektörün altında
kalmaya devam etmişlerdir.
Enka İnşaat (ENKAI, Öneri "EKLE", Nötr): Yönetim Kurulu, küçük
hissedarların menfaatlerinin korunması amacıyla Kurulun ikinci bir
duyurusuna kadar uygulanmak üzere Şirketin borsada nominal bedeli
4,6mn TL tutarına kadar kendi paylarının geri alımını
gerçekleştirmesine, geri alım için ayrılacak fonun en fazla 50mn TL
olarak belirlenmesine ve işlemler için Genel Müdür Yardımcısı İlhan
Gücüyener'in yetkilendirilmesine karar vermiştir.
Migros (MGROS, Nötr): 2018 yılı yatırım harcamalarının yaklaşık
400mn TL olmasının beklendiği açıkladı.

SEKTÖR HABERLERİ

Demir Çelik: Trump, 1 Mayıs tarihinde sona ermesi beklenen çelik
ve alüminyuma ek gümrük vergisi muafiyetini AB, Kanada ve Meksika için
1 Haziran tarihine kadar uzattı. Arjantin, Brezilya, Avustralya ve
Güney Kore'ye kalıcı muafiyet için anlaşmaya vardı. Amerika Birleşik
Devletleri'nin 23 Mart'ta yürürlüğe giren çelik ve alüminyum
ithalatına sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ilave vergi uygulamasında
bazı ülkelere verilen muafiyet uzatılıp, bazılarına kalıcı muafiyet
tanındı. Kaynak: Dünya

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Alkim Kağıt (ALKA, Negatif): Alkim Kağıt'ın 1Ç2018 net dönem karı
5,4mn TL olmuş ve 2017 1. çeyrekteki 8,1mn TL'lik net karın %33,4
altında gerçekleşmiştir. Alkim Kağıt'ın satış gelirleri 1. çeyrekte
bir önceki yılın aynı dönemine göre %39 oranında artarak 68,8mn TL'ye
yükselirken, satışların maliyeti ise %59,8 oranında artış kaydetmiş ve
buna bağlı olarak brüt kar %37,3 oranında azalarak sadece 6,7mn TL
olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı 11,8 puan düşüşle %9,7'ye
gerilemiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %27 oranında
artmıştır. Diğer faaliyetlerden de 4,6mn TL gelir kaydedilmesi sonucu
faaliyet karı 8,1mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 10,8 puan
azalarak %11,8'i göstermiştir. Finansman tarafında 1,3mn TL'lik gider
kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 7,1mn
TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 5,4mn TL olmuştur.
Net kat marjı 8,5 puan düşüşle %7,8 seviyesine gerilemiştir.
Alarko Carrier (ALCAR, Negatif): Şirket'in 2018 yılının ilk
çeyreğindeki net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %23
oranında azalarak 8,5mn TL'ye gerilemiştir. Satış gelirleri %10,8
oranında artan şirketin brüt karı ise aynı dönemler itibariyle %3
oranında azalarak 1Ç2018'de 32,4mn TL'ye gerilemiştir. Yılın ilk
çeyreğinde net ve brüt kar marjı ise sırasıyla %6 ve %25 olmuştur.
Geçen yılın aynı döneminde net ve brüt kar marjı sırasıyla %9 ve %28
idi.
Ege Seramik (EGSER, Sınırlı Negatif): Şirket'in 2018 yılının ilk
çeyreğindeki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı
çeyreğine göre %13 oranında azalarak 10,5mn TL'ye gerilemiştir.
Şirket'in satış gelirleri, %20 oranında artan yurtiçi satışların
desteğiyle aynı dönemler itibariyle %9 oranında artarak 99,6mn TL'ye
yükselmiştir. Ancak maliyetlerin %18 oranında artması brüt karın yine
aynı dönemler itibariyle %9 oranında azalarak 1Ç2018'de 26,7mn TL'ye
düşmesinde etkili olmuştur. Yılın ilk çeyreğinde net ve brüt kar marjı
ise sırasıyla %11 ve %27 olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde net ve
brüt kar marjı sırasıyla %13 ve %32 idi.
Batısöke Çimento (BSOKE, Sınırlı Pozitif): Şirket 1Ç2018'de 2,4mn
TL zarar kaydetmiştir. Geçen yılın ilk çeyreğinde 19,6mn TL zarar
kaydedilmişti. Satış gelirleri %68 oranında artan Şirket yılın ilk
çeyreğinde 14,1mn TL brüt kar elde etmiştir. Şirket geçen yılın ilk
çeyreğinde 3,6mn TL brüt zarar kaydetmişti. Şirket'in net finansman
giderleri bu çeyrekte geçen yılın ilk çeyreğine göre 7,5mn TL artmış
ve bu çeyrekte zarar kaydedilmesinde ana etken olmuştur.
Kiler GYO (KLGYO, Negatif): Şirket 1Ç2018'de 9,6mn TL zarar
kaydetmiştir. Şirket, geçen yılın aynı çeyreğinde 215,3mn TL kar elde
etmişti. Şirket'in satış gelirleri 262,6mn TL azalmış ve 1Ç2018'de
70,3mn TL olmuştur. Şirket geçen yılın ilk çeyreğinde Sapphire
Rezidans satışından 329,9mn TL satış geliri elde etmişti. Diğer
yandan, brüt kar da 223,3mn TL azalarak 3mn TL gerçekleşmiştir.
Şirket'in ayrıca, finansman giderleri 1Ç2018'de bir önceki yılın aynı
çeyreğine göre 22,8mn TL artmıştır.
Vakıf GYO (VKGYO, Sınırlı Negatif): Şirket 2018 yılının ilk
çeyreğinde 1,4mn TL zarar kaydetmiştir. Geçen yılın ilk çeyreğinde
2,4mn TL kar açıklanmıştı. Şirket'in brüt karı ise 0,6mn TL ile bir
önceki yılın aynı dönemine göre ufak çaplı bir düşüş göstermiştir.
Zarar kaydedilmesinde 3,9mn TL azalan finansman geliri etkili olmuştur."


******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
10:551.464
Değişim :  0,62% |  9,05
Açılış :  1.456  
Önceki Kapanış :  1.455  
En Yüksek
1.465
En Düşük
1.454
BIST En Aktif Hisseler10:55
SERVE 15,74 121.387 % 9,99  
COSMO 11,68 60.444 % 9,98  
HLGYO 2,84 57.627.400 % 8,40  
DOBUR 40,42 3.332.384 % 8,07  
ERBOS 91,35 44.633.028 % 6,47  
10:55 Alış Satış %  
Dolar 9,6036 9,6069 % 1,12  
Euro 11,1815 11,1929 % 1,02  
Sterlin 13,2395 13,3059 % 1,23  
Frank 10,4619 10,5250 % 1,42  
Riyal 2,5607 2,5735 % 1,29  
10:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.792 9,15  
Altın Gr. 554 554 9,25  
Cumhuriyet 3.570 3.624 70,00  
Tam 3.551 3.640 69,48  
Yarım 1.716 1.761 33,61  
Çeyrek 861 880 16,80  
Gümüş.Ons 24,30 24,34 0,16  
Gümüş Gr. 7,52 7,53 0,14  
B. Petrol 84,52 84,52 -0,09