ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)

08.05.2018 08:53Ziraat Yatırım Menkul Değerler ( http://www.ziraatyatirim.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Sabah Stratejesi Analizi:
"Dün, Lira varlıklar negatif ayrışmaya devam etti. Bu sabah da
TL'nin değer kaybetmeye devam ettiğini izliyoruz. Dolar / TL Cuma
günkü zirvesine (4,29) yakın. Diğer yandan, bir süredir Dolar'daki
güçlenme de Gelişmekte Olan Ülke (GOÜ) varlıklarına baskı yapmaktaydı
ki bazı GOÜ kurlarındaki baskının daha belirgin olduğunu izliyoruz. Bu
sabaha baktığımızda kurlar yatay. Öte taraftan, Asya borsaları alıcılı
bir görüntü sergilemekteler. 12 Mayıs'ta açıklanması beklenen İran
ile olan nükleer anlaşmaya ait kararın bu akşam Trump tarafından TSİ
21:00'de açıklanması bekleniyor. Anlaşmadan çıkılacağı beklentileriyle
petrol fiyatlarında önemli yükseliş yaşanmıştı. Trump'ın kararını
bugün açıklanacağını duyurmasıyla petrol fiyatlarının geri çekildiğini
izliyoruz. Burada klasik "beklentiyi al - gerçekleşmeyi sat" deyiminin
önden fiyatlandığını söyleyebiliriz. Diğer taraftan, AB ülkeleri ise
anlaşmadan çıkılmasına destek vermemekte. Dolayısıyla, kararın olası
negatif etkisi sınırlı kalabilir. Petrol fiyatlarındaki artış, artan
enflasyon beklentileriyle ABD tahvil faizlerinde yükselişe neden
olurken, buna Dolar'ın eşlik etmesi, GOÜ ülke varlıklarına baskıya yol
açıyor.

ŞİRKET HABERLERİ

Anadolu Efes (AEFES, Nötr): Şirket 1Ç2018'de 106,2mn TL ana
ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Piyasa beklentisi 139mn TL ana
ortaklık net dönem zararıydı. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde
84,9mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti. Satış gelirleri
1Ç2018'de bir önceki yılın aynı dönemine göre %14 artan şirketin brüt
karı ise %15,4 oranında artarak 1.003mn TL'ye ulaşmıştır. Faaliyet
karı %8,9 artışla 65mn TL olmuştur. 198,3mn TL'lik finansman gideri
sonrası vergi öncesi net zarar 147,5mn TL olmuştur. Zararın 41,5mn
TL'si kontrol gücü olmayan paylara ait olduğu için ana ortaklık net
dönem zararı 106,2mn TL olarak hesaplanmıştır.
Anadolu Isuzu (ASUZU, Sınırlı Negatif): Anadolu Isuzu, 2018
yılının 1. çeyreğinde 16,1mn TL net dönem zararı kaydetmiştir.
Şirketin 1Ç2018 satış gelirleri 1Ç2017'ya göre %71,4 artışla 281,3mn
TL olurken, satışların maliyeti %70,7 artmıştır. Buna bağlı olarak
brüt kar %75 artışla 46,6mn TL'ye yükselmiştir. Operasyonel giderler
%18,1 artışla 29,7mn TL olurken, şirketin faaliyet karı 5,6mn TL'yi
göstermiştir. 17,4mn TL'lik finansman gideri sonrası şirketin vergi
öncesi zararı 11,7mn TL olmuştur. 4,4mn TL'lik vergi gideri kaydeden
şirketin 1. çeyrek net dönem zararı 16,1mn TL olmuştur. 1Ç2017'deki
net zarar 14,5mn TL idi.
Migros (MGROS, Nötr): Migros'un 2018 yılı 1. çeyrek ana ortaklık
net dönem zararı 238,4mn TL ile piyasanın 237mn TL olan zarar
beklentisine paralel gerçekleşmiştir. Satış gelirleri %26,5 oranında
artan Migros'un 1. çeyrek brüt karı %31,8 artışla 1.077mn TL olmuştur.
Operasyonel giderler %29,7 artışla 962,5mn TL'ye yükselmiş ve brüt
karın büyük bir kısmını eritmiştir. 59,7mn TL'lik diğer faaliyet
giderleri sonrasında faaliyet karı %76,1 yükselişle 54,9mn TL'yi
göstermiştir. Faaliyet kar marjı ise 0,4 puan artışla %1,4 olarak
hesaplanmaktadır. Migros'un FAVÖK'ü 1Ç2017'deki 156mn TL'den 1Ç2018'de
211mn TL'ye yükselirken, FAVÖK marjı %5,0'ten %5,4'e yükselmiştir.
Yatırım faaliyetlerinden 3,3mn TL gider kaydeden şirketin finansman
öncesi karı 51,6mn TL'yi göstermiştir. 2017 ilk çeyrekte 1.068mn TL
yatırım faaliyetlerinden gelir kaydedilmişti. Finansman tarafında ise
283mn TL gider kaydeden Migros'un vergi öncesi zararı 231,5mn TL'ye
ulaşmıştır. 9,2mn TL vergi gideri yazan şirketin ana ortaklık net
dönem zararı 238,4mn TL'ye yükselmiştir. Şirket geçen sene 1. çeyrekte
yatırım gelirleri sebebiyle 907mn TL kar açıklamıştı.
Migros 2018 yılında 120-150 arasında yeni mağaza açılışı
hedeflemektedir. Migros'un konsolide satış büyümesinin %15-18
mertebesinde olması beklenmektedir. Şirket 2018 yılında konsolide
bazda %5,5-6,0 mertebesinde VAFÖK marjına ulaşmayı hedeflemektedir.
Şirketin ayrıca 5 adet Migros, 8 adet Migros Jet, 3 adet
Macrocenter ve 1 adet Ramstore formatında toplam 17 satış mağazası
Nisan ayı içerisinde hizmete açılmıştır. 30 Nisan 2018 itibariyle
Şirketin mağaza sayısı, iştiraki Kipa'nın 162 mağazası dahil,
yurtiçinde 1.908 ve yurtdışındaki iştirakleri vasıtasıyla 41 olmak
üzere toplam 1.949'dur. (2017 sonu: yurtiçi 1.858, toplam 1.897 mağaza)
MLP Sağlık Hizmetleri (MPARK, Sınırlı Pozitif): Şirket 2018
yılının ilk çeyreğinde 10mn TL net dönem karı kaydetmiştir. Bir önceki
yılın aynı çeyreğinde net zarar 11,8mn TL idi. Hasılat ilk çeyrekte
bir önceki yılın aynı döneminde göre %18,2 oranında artarak 749,3mn
TL'ye ulaşan Şirket'in brüt karı ise %37,6 oranında yükselmiş ve 138mn
TL'ye ulaşmıştır. Brüt kar marjı da %15,8'den %18,4 seviyesine
yükselmiştir. Diğer taraftan genel yönetim giderleri 42,7mn TL'den
59,7mn TL'ye yükselmiştir. 18mn TL'lik diğer faaliyet gelirleri
sonrasında faaliyet karı %76,6 artışla 96,3mn TL'ye ulaşmıştır.
127,3mn TL'lik finansman giderleri sebebiyle vergi öncesi zarar 30,9mn
TL olurken, 32,4mn TL'lik vergi geliri ile dönem karı 1,5mn TL
seviyesinde gerçekleşmiştir. 8,5mn TL'lik kontrol gücü olmayan paylara
ilişkin zarar olduğu için ana ortaklığın payına düşen net dönem karı
10mn TL'dir.
Sabancı Holding (SAHOL, Öneri "AL", Sınırlı Pozitif): Sabancı
Holding'in 2018 yılı ilk çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki
yılın aynı dönemine göre %59,3 oranında artarak 1.066,4mn TL'ye
yükselmiş ve hem bizim beklentimiz olan 954mn TL'nin hem de piyasa
beklentisi olan 847mn TL'nin üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü
sergilemiştir. Tahmininizdeki sapmada Akbank'ın karının beklentimizin
üzerinde gerçekleşmesi etkili olmuştur.
Adana Çimento (ADANA, ADBGR, ADNAC, Pozitif): Şirket ihtiyaçları
doğrultusunda, 660bin ton/yıl beyaz klinker veya 1mn ton/yıl gri
klinker üretme kapasitesine sahip, "Klinker Üretim Hattı" yatırımı
başarıyla tamamlanmış olup, test üretimine başlanmıştır.
Vakıfbank (VAKBN, Öneri "AL", Nötr): Banka tarafından, yurt dışı
nakit havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı kapsamında
Euro ve ABD Doları cinsinden toplam 380 milyon ABD Doları eşdeğeri
tutarında seküritizasyon finansmanı temin edilmiştir. Toplam altı ayrı
dilim halinde temin edilen finansmanın vadesi 5 yıldır. İşlem, kredi
derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından, yatırım yapılabilir
seviyede, BBB+ notu ile derecelendirilmiştir.

SEKTÖR HABERLERİ

Bankacılık: Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın,
ekonomi gündeminin önemli konularından biri olan "yeniden
yapılandırma" konusunda açıklamalarda bulundu. Aydın, Türkiye Bankalar
Birliği 61.Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Yeniden
yapılandırmaya her dönemde ihtiyaç olduğu aşikar ve uluslararası
alanda olduğu gibi uygulamaya teknik ve yasa ile hukuki bir çerçeve
kazandırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Aydın, "Yapılandırma
ile ilgili hukuki altyapı tamamlanmalı" diye konuştu. Yapılandırmanın
salt bu dönemin konusu olmadığının altını çizen Aydın, yapılandırılan
kredilerin toplam kredilere oranının ise yüzde 3,8 oranında olduğu
bilgisini paylaştı.

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Akfen GYO (AKFGY, Sınırlı Negatif): Akfen GYO 1Ç2018'de 55,1mn TL
ana ortaklık zararı kaydetmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 21,8mn TL
zarar kaydedilmişti. Diğer yandan, brüt kar ise 1Ç2018'de 14,2mn TL
gerçekleşerek bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %33 oranında artış
göstermiştir. Şirket'in aynı dönemler itibariyle net finansman
giderleri 41,1mn TL artarak 72,9mn TL'ye yükselmesi zarar
kaydedilmesinde önemli bir etmen olmuştur.
Çimbeton (CMBTN, Negatif): Şirket 1Ç2018'de 3,2mn TL ana ortaklık
zararı kaydetmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 0,7mn TL zarar
kaydedilmişti. Diğer yandan, brüt kar ise 1Ç2018'de 0,6mn TL
gerçekleşerek bir önceki yılın aynı çeyreğindeki 2,2mn TL brüt karın
altında gerçekleşmiştir.
Hürriyet Gazetesi (HURGZ, Nötr): Şirket 1Ç2018'de 5mn TL ana
ortaklık zararı kaydetmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 19,5mn TL
zarar kaydedilmişti. Brüt kar geçen seneyle aynı seviyede 41,6mn TL
olurken, faaliyet karı geçen seneki 0,3mn TL'nin üzerinde 6,7mn TL'ye
yükselmiştir. 9,2mn TL'lik finansman gideri ve 2,1mn TL'lik vergi
gideri sonrası ana ortaklık net dönem zararı 5mn TL olmuştur. "

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
18:051.433
Değişim :  0,21% |  2,95
Açılış :  1.432  
Önceki Kapanış :  1.430  
En Yüksek
1.438
En Düşük
1.428
BIST En Aktif Hisseler18:05
IHYAY 0,88 28.345.933 % 10,00  
OLMK 7,04 5.015.490 % 10,00  
IZTAR 23,72 23.310.306 % 9,92  
FADE 9,55 197.507.608 % 9,90  
DMSAS 8,07 200.039.404 % 9,80  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,2127 9,2202 % 0,09  
Euro 10,7426 10,7612 % 0,10  
Sterlin 12,7007 12,7644 % -0,58  
Frank 9,9852 10,0453 % -0,40  
Riyal 2,4493 2,4616 % -0,81  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.782 1.783 0,20  
Altın Gr. 528 528 -0,75  
Cumhuriyet 3.501 3.554 -23,00  
Tam 3.483 3.571 -26,32  
Yarım 1.684 1.727 -12,73  
Çeyrek 844 864 -6,37  
Gümüş.Ons 24,28 24,33 0,01  
Gümüş Gr. 7,18 7,20 -0,00  
B. Petrol 85,89 85,89 0,00