ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)

16.08.2018 08:49
ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)


Ziraat Yatırım Menkul Değerler ( http://www.ziraatyatirim.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Sabah Stratejesi Analizi:
"Kurdaki sert yükseliş sonrasında hafta başından beri alınan
tedbirlerle Dolar / TL'de gerileme devam ederken, Katar'ın Türkiye'ye
15 milyar Dolar doğrudan yatırım yapacağına yönelik haber akışıyla
birlikte 5,85'li seviyeler görüldü. Ülke risk primimiz (5 yıllık CDS)
yüksek seviyede kalmaya devam etse de 500'ün altına geriledi. Diğer
yandan faizlerde ise yükseliş gözlemlerken, endeks tarafında da
satışlar görüldü. Bugün ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın
uluslararası yatırımcılarla yapacağı telekonferans görüşmesi önemli
olacak. Telekonferansa katılacak yatırımcı sayısı da 4bini buldu. Veri
tarafında, yurtiçinde sabahtan açıklanacak sanayi üretim verisinin ise
ikinci planda kalması muhtemel. Yurtdışında ise ikincil öneme sahip
veriler izlenecekken, bu sabah ABD vadeliler, Çin yetkililerinin
ABD'yi Ağustos sonunda ticaret görüşmeleri kapsamında ziyaret
edeceğine yönelik haberlerle artıda. Yuan da alıcılı seyrederken,
Dolar / Yuan paritesi 6,90'ın altında. Öte taraftan, Asya borsaları
ise eksi bölgede seyretmekteler.

MAKROEKONOMİ

Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak bugün küresel
yatırımcılarla bir telekonferans toplantısı düzenleyecek.
Telekonferans, Türkiye saatiyle (TSİ) 16.00'da, New York saatiyle
09.00'da yapılacak.
Yurtiçinde ise bugün Haziran ayına ait sanayi üretim verisi öne
çıkıyor. 10 Eylül'de açıklanacak ikinci çeyrek büyümesi öncesi ikinci
çeyreğin büyüme görünümü hakkında net bir mesaj verecek Haziran ayına
ait sanayi üretim verisini takip edeceğiz. Mayıs ayında yıllık olarak
%6,4 artış sergileyen sanayi üretiminin Haziran ayında %5 artış
sergilemesi beklenmekte. Üçüncü çeyreğin ilk öncü verilerinden olan
imalat PMI ise Temmuz ayında ihracat siparişlerinin katkısıyla
yavaşlama trendinde hız kesmişti.
Küresel ekonomideki görünüme baktığımızda artan ticaret
gerilimleri ile birlikte PMI verilerinde üçüncü çeyrekte hafif aşağı
yönlü bir eğilim dikkat çekiyor (Şekil 1). Halihazırda hatırlamak
gerekirse Çin'in Temmuz ayına ait öncü göstergeleri ardı ardına
beklentilerden zayıf açıklanmaya başlandı. Neticede ticaret
gerilimlerinin kalıcılığı ise geçtiğimiz sene senkronize büyüme
gerçekleştiren küresel ekonomide bazı ekonomilerin negatif anlamda bir
miktar ayrışmasına neden olabilir.
Bugün Asya seansında da beklentilerin üzerinde gerçekleşen Japonya
dış ticaret açığı takip edildi. İhracat %6,3 artış beklentisine karşın
%3,6 yükseliş kaydetti. İhracattaki baskının devamı ise ticaret
gerilimlerinin yavaş yavaş verilerde hissedildiğine bir kanıt olabilir.

ŞİRKET HABERLERİ

AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL, Negatif): Holding 2018 yılının
ikinci çeyreğinde 273,5mn TL ana ortaklık net dönem zararı
kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde de 30,2mn TL ana
ortaklık net dönem zararı kaydetmişti. Satış gelirleri bir önceki
yılın aynı dönemine göre %40,2 oranında artan Holding'in brüt karı ise
%46,8 oranında artarak 2.442mn TL'ye yükselmiştir. Operasyonel
giderler aynı dönemde %49,9 oranında artarken, diğer faaliyetlerden
2Ç2017'de kaydedilen net 2,1mn TL'lik gelire karşın 2Ç2018'de net
12,7mn TL gider kaydedilmiştir. Buna ilaveten iştiraklerden özkaynak
yöntemiyle elde edilen 2Ç2017'deki 65mn TL'lik gidere karşın 2Ç2018'de
185,1mn TL gider kaydedilmiş ve bu durum ana ortaklık zararı
kaydedilmesinde önemli etken olmuştur. Tüm bunların etkisiyle holding
525,2mn TL faaliyet karı kaydetmiştir. Holding ayrıca yatırım
faaliyetlerinden net 1,7mn TL gelir elde ederken, 578,3mn TL'de bu
çeyrekte net finansman gideri kaydetmiştir. Şirketin 6 aylık ana
ortaklık net dönem zararı 633,2mn TL olmuştur. Geçen sene aynı
dönemdeki ana ortaklık net dönem karı 339,1mn TL idi.
Ak Enerji (AKENR, Negatif): Şirket 2018 yılının ikinci çeyreğinde
447,5mn TL ana ortaklık zararı açıklamıştır. Bir önceki yılın aynı
döneminde ana ortaklık net dönem zararı 22,5mn TL idi. Şirketin ikinci
çeyrekte brüt karı %61,3 oranında artarak 18,9mn TL'ye yükselmesine
karşın, kurlardaki artışla birlikte finansman giderinin 12,2mn TL'den
536,9mn TL'ye ulaşması yüksek zarar açıklanmasında ana etken olmuştur.
Bu zarar rakamıyla birlikte Şirketin Ocak-Haziran net dönem zararı
591,8mn TL'ye ulaşmıştır.
Akiş GYO (AKSGY, Pozitif): Akiş GYO, 2Ç2018'de 484,7mn TL ana
ortaklık net dönem karı elde etmiştir. Şirket, bir önceki yılın aynı
çeyreğinde 60,6mn TL ana ortaklık net dönem karı elde etmişti.
Şirket'in brüt karı 70,7mn TL ile bir önceki yılın aynı dönemine göre
%18 oranında artarken, yatırım faaliyetlerinden elde edilen 597,1mn TL
gelir net dönem karının yüksek çıkmasında etkili olmuştur. Diğer
yandan, Şirket'in net finansman giderleri ise bir önceki yılın aynı
dönemine göre 194,1mn TL artış kaydetmiştir. Ek olarak, Şirket'in
2Ç2018'deki brüt kar marjı bir önceki yılın aynı çeyreğinin bir miktar
üzerinde %75 oranında gerçekleşmiştir. Son olarak, ikinci çeyrek kar
rakamı ile birlikte Şirket'in 2018 yılının ilk yarısındaki ana
ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %77
oranında artarak 466mn TL'ye yükselmiştir.
Netaş Telekomünikasyon (NETAS, Negatif) Şirket 2018 yılının ikinci
çeyreğinde 20,3mn TL ana ortaklık zararı kaydetmiştir. Bir önceki
yılın aynı döneminde Şirket 6,6mn TL ana ortaklık net dönem karı
kaydetmişti. Satış gelirleri ikinci çeyrekte %32,8 oranında daralan
şirketin brüt karı da %52,5 oranında azalarak 16,6mn TL'ye
gerilemiştir. Diğer faaliyetlerden kaydedilen 35,9mn TL'lik giderin de
katkısıyla şirket 42,8mn TL faaliyet zararı kaydetmiştir. 35,6mn
TL'lik finansman gideri zararın daha yüksek çıkmasını engellemiştir.
İkinci çeyrek zarar rakamı sonrasında Şirket'in Ocak-Haziran dönemi
net zararı 23mn TL'ye ulaşmıştır.
Özak GYO (OZKGY, Pozitif): Şirket 2Ç2018'de 24,6mn TL ana ortaklık
net dönem karı elde etmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde 2,9mn TL
net dönem karı elde etmişti. Brüt kar ise 2Ç2018'de 22,1mn TL
gerçekleşerek bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %67 oranında artış
gösterirken, brüt kar marjı %42 olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki
yılın aynı çeyreğindeki brüt kar marjı %40 idi. Brüt karın yanı sıra
net esas faaliyetlerden elde edilen gelirdeki (bir önceki yılın aynı
çeyreğine göre 46,4mn TL artış) artış karı desteklemiştir. Net
finansman giderleri ise (bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 30,6mn
TL artış) artış kaydederek net karın daha yüksek gelmesini
engellemiştir. İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket'in 2018
Ocak - Haziran dönemi ana ortaklık karı 1,2mn TL olmuştur. Bir önceki
yılın aynı döneminde 42,8mn TL ana ortaklık net dönem karı elde
etmişti.
Turcas Petrol (TRCAS, Sınırlı Pozitif): Şirket 2018 yılının ikinci
çeyreğinde 4,2mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamış ve bir
önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 18,1mn TL'lik ana ortaklık net
dönem zararına göre iyi bir görüntü sergilemiştir. Kara geçilmesinde
yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin 273bin TL'den 20,8mn
TL'ye çıkması ile özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan
gelirlerin 2mn TL'den 34,6mn TL'ye çıkması ana etken olurken,
finansman giderinin 10,3mn TL'den 56,2mn TL'ye yükselmesi ise karın
daha yüksek gelmesini engellemiştir. İkinci çeyrek kar rakamına karşın
ilk çeyrekteki zarar rakamının etkisiyle Şirket Ocak-Haziran dönemi
18,4mn TL ana ortaklık zararı açıklamıştır.
Türk Telekom (TTKOM, Öneri "AL", Nötr): Ojer Telekomünikasyon
A.Ş.'nin ("OTAŞ"), Türk Telekomünikasyon A.Ş.'de ("Türk Telekom")
bulunan %55 oranındaki paylarının, OTAŞ'a kredi veren bankaların
paydaş olacağı bir ortak girişim şirketi (SPV) aracılığıyla
devralınması ile ilgili yürütülmekte olan süreç kapsamında bir kısım
kredi veren bankalar tarafından bildirimde bulunulmuştur. Bu kapsamda,
Türk Telekom'un ve iştiraklerinin tabi olduğu mevzuat gereğince,
ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde Türk Telekom ve iştirakleri
tarafından yürütülmesi gereken izin, bildirim ve onay işlemlerinin
gerçekleştirilmesi talep edilmiştir. Bu bağlamda, Şirket tarafından
ilgili mevzuat doğrultusunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna
izin başvurusunda bulunulmuştur.

SEKTÖR HABERLERİ

SPK Foreks Düzenlemesi: Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kurban
Bayramı tatili sonrasında foreks piyasasında işlemler başladığında
ortaya çıkabilecek mağduriyetlerin önüne geçilebilmesini teminen
kaldıraç oranlarında düzenlemeye gitti. SPK'dan yapılan açıklamada,
son dönemde, döviz piyasasında makul bir ekonomik veya finansal
gerekçe ile açıklanamayan gelişmeler nedeniyle bir tarafını TL'nin
oluşturduğu paritelerde ciddi fiyat hareketleri meydana geldiği
belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:
"Fiyatların zaman zaman aşağı ve yukarı yönlü aşırı dalgalanması
nedeniyle döviz piyasasında sağlıklı bir fiyatlama oluşmadığından
foreks piyasasında bazı durumlarda fiyat/spreadlerin piyasa
koşullarına uygun olduğunu belirleme imkanı bulunmamaktadır. Bu
kapsamda, ülkemizde piyasaların kapalı olacağı Kurban Bayramı tatili
sonrasında foreks piyasasında işlemler başladığında ortaya çıkabilecek
mağduriyetlerin önüne geçilebilmesini teminen, mevcut açık pozisyonu
olan müşterileri etkilemeyecek ve hedge işlemlerini aynı kaldıraç
oranından yapabilmelerine imkan tanıyacak şekilde, 16 Ağustos 2018
tarihi öncesindeki pozisyonlar ve bu pozisyonların hedge edilmesi
amacıyla yapılacak işlemler hariç olmak üzere bir tarafını TL'nin
oluşturduğu paritelerde yeni açılacak pozisyonlara ilişkin işlemlerde
kaldıraç oranlarının 3 Eylül 2018 tarihine kadar 1:1 olarak
belirlenmesine karar verilmiştir." (Kaynak: Dünya)

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Borusan Yatırım (BRYAT, Sınırlı Pozitif): Borusan Yatırım'ın 2018
yılı ikinci çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre
%73,9 oranında artarak 33,9mn TL'ye yükselmiştir. İkinci çeyrek kar
rakamıyla birlikte Şirket'in Ocak- Haziran dönemi net karı 45mn TL'ye
yükselmiş ancak bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 49,3mn
TL'nin altında kalmıştır.
İzmir Demir Çelik (IZMDC, Sınırlı Negatif): Şirketin 2018 yılı
ikinci çeyrek ana ortaklık net dönem zararı 161,7mn TL olarak
gerçekleşmiştir. Şirket geçen yılın aynı döneminde 49,2mn TL ana
ortaklık net dönem karı açıklamıştı. Satış gelirleri %43 oranında
artan şirketin brüt karı ise %153,8 oranında artarak 72,9mn TL olarak
gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler sadece %0,4 oranında artarken
diğer faaliyetlerden 98,3mn TL gider kaydedilmiştir. Yatırım
faaliyetlerinde de 16,6mn TL zarar kaydeden şirketin finansman
giderleri 2Ç2017'deki 9,6mn TL'den 2Ç2018'de 163,9mn TL'ye yükselmiş
ve zarar açıklanmasında ana etken olmuştur. Tüm bunların etkisiyle de
vergi öncesi net zarar 217,4mn TL olurken, ikinci çeyrek rakamları
sonrasında şirketin 2018 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık net
dönem zararı 181,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı
döneminde şirket 46,7mn TL ana ortaklık net dönem karı elde etmişti.

FAİZ PİYASALARI

Merkez Bankası hafta başından bu yana politika faizinden fonlamayı
tercih etmiyor ve haftalık repo ihalesi açmıyor.
Dün özelinde baktığımızda TCMB'nin piyasayı toplam fonlama miktarı
128 milyar TL'den 125 milyar TL'ye geriledi. Fonlamanın yaklaşık 14
milyar TL'lik kısmı %19,25'ten BAPP ve BİST'ten sağlanırken kalanı
%17,75'ten APİ'den karşılandı. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti
%17,91 seviyesinden %17,92'ye yükseldi.
Verim eğrisi (faiz ile vade arasındaki ilişkiyi gösteren eğri)
negatif eğilimli görüntüsünü belirginleştiriyor. Negatif eğilimli
(ters) verim eğrisi ise kısa vadedeki faizlerin uzun vadedeki
faizlerden daha yüksek olmasına işaret ediyor. 2 ile 10 yıllık
gösterge kağıdın faizi arasındaki fark 681 baz puana yükselmiş
durumda. 10 yıllık gösterge kağıdın faizi hafta başından bu yana 123
baz puan düşüş kaydetti. Buna karşın 2 yıllık gösterge kağıdın faizi
Pazartesi gününden beri 261 baz puan arttı."


*******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
18:052.372
Değişim :  -0,89% |  -21,26
Açılış :  2.390  
Önceki Kapanış :  2.394  
En Yüksek
2.407
En Düşük
2.372
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
KAPLM 66,00 17.284.097 % 10,00  
IMASM 46,90 20.055.587 % 9,99  
PRKAB 34,86 91.325.170 % 9,97  
DAGHL 23,68 1.934.818 % 9,94  
NUGYO 6,20 119.932.091 % 9,93  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 15,8707 15,8722 % 0,19  
Euro 16,7472 16,8415 % 0,03  
Sterlin 19,8524 19,9519 % 0,55  
Frank 16,2875 16,3856 % 0,20  
Riyal 4,2356 4,2568 % 0,36  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.847 1.847 4,59  
Altın Gr. 945 945 4,67  
Cumhuriyet 6.237 6.331 -18,00  
Tam 6.205 6.361 -40,28  
Yarım 2.999 3.077 -19,49  
Çeyrek 1.504 1.539 -9,75  
Gümüş.Ons 21,74 21,77 -0,17  
Gümüş Gr. 11,14 11,15 -0,05  
B. Petrol 113 113 0,86