ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)

09.08.2019 09:21
ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)


Ziraat Yatırım Menkul Değerler ( http://www.ziraatyatirim.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Sabah Stratejesi Analizi:
"Çin Yuan'ında yaşanan toparlanma eğilimi ile birlikte dün küresel
çapta risk iştahı pozitif seyretti. ABD'de de borsa endeksleri olumlu
bir görüntü çizerlerken, S&P500 endeksi günü %2'ye yakın değer
kazancıyla tamamladı. Bu sabah ise ticaret savaşlarıyla ilgili haber
akışının risk iştahını bir miktar bozduğunu gözlemliyoruz. Trump
yönetiminin Çinli şirket Huawei ile iş yapmak isteyen ABD
şirketlerinin izin taleplerini geciktirdiğine yönelik haber akışı
piyasalar üzerinde etkisini hissettirirken, ABD vadeliler ekside. Asya
borsaları ise karışık. Öte yandan, Yuan sakin bir görüntü sergilerken,
Dolar hafif baskı altında. Hafta genelinde pozitif ayrışan TL de
Gelişmekte Olan Ülke para birimleriyle birlikte bu sabah yatay. ABD
vadelilerdeki negatif görüntüye karşın paritelerdeki sakin görüntü ve
Asya'da bazı borsalardaki alıcılı görüntüyle birlikte BIST100 endeksi
de güne hafif yükselişle başlayabilir.

ŞİRKET HABERLERİ

Aksa Akrilik (AKSA, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 2Ç2019'daki net
dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %51,1 oranında artarak
72,8mn TL'ye yükselmiştir. Şirket'in brüt karı ise aynı dönemler
itibarıyla %13,8 oranında azalarak 160,9mn TL'ye gerilemiştir. Bu
rakamlarla birlikte, Şirket'in net ve brüt kar marjı sırasıyla %7,7 ve
%17,1 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde bu oranlar
sırasıyla %5,3 ve %20,7 idi. Diğer yandan, Şirket'in net finansman
giderleri geçen yılın aynı dönemine göre 79,3mn TL azalarak 2Ç2019'da
28,5mn TL'ye gerilemesi karı desteklemiştir. Son olarak, ikinci çeyrek
karı sonrasında Şirket'in bu yılın ilk yarısındaki net dönem karı
137,1mn TL gerçekleşerek geçen yılın aynı dönemine göre %37 oranında
artış göstermiştir.
Aksa Enerji (AKSEN, Pozitif): Şirket'in ikinci çeyrek ana ortaklık
net dönem karı 56,7mn TL ile piyasa beklentisi olan 44mn TL'nin
üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket 2Ç2018'de 3,9mn TL ana ortaklık net
dönem karı kaydetmişti. Satış gelirleri 2Ç2019'da bir önceki yılın
aynı dönemine göre %11,7 oranında artan şirketin satış maliyetleri ise
%3,5 oranında gerilemiştir. Buna bağlı olarak brüt kar %103,2 oranında
artarak 299,9mn TL'ye ulaşmıştır. Diğer taraftan operasyonel giderler
aynı dönemde %57 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 8,5mn TL
gelir kaydedilmiştir. Böylece faaliyet karı bir önceki yılın aynı
dönemine göre ikinci çeyrekte %122 oranında artarak 284,8mn TL'ye
ulaşmış ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Şirketin finansman giderleri
2Ç2018'deki 69,5mn TL'den 2Ç2019'da 111mn TL'ye yükselmiş ve 38mn
TL'lik vergi gideri sonrası konsolide net dönem karı 120,6mn TL
olmuştur. Ana ortaklık payına düşen net dönem karı ise 56,7mn TL
olarak gerçekleşmiştir. İkinci çeyrek kar rakamı ile birlikte
Şirket'in 2019 yılı ilk yarı ana ortaklık net dönem karı 107,6mn TL'ye
ulaşmıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket 16,7mn TL ana
ortaklık net dönem karı kaydetmişti.
Goodyear (GOODY, Sınırlı Negatif): Goodyear'ın 2Ç2019 net dönem
karı geçen yılın aynı dönemine göre %37,2 azalmış ve 35mn TL olmuştur.
Goodyear'ın satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine
göre %27,4 oranında artarak 706,3mn TL'ye yükselirken, satışların
maliyeti ise %29,8 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt
kar %16,5 oranında artarak 117,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar
marjı ise maliyetlerdeki görece yüksek artışa paralel 2Ç2018'deki
%18,2'den 2Ç2019'da %16,6'ya gerilemiştir. Şirketin operasyonel
giderleri aynı dönemde %18,1 oranında artış kaydetmiştir. Diğer
faaliyetlerden de 16,2mn TL gelir kaydedilmesi sonucu faaliyet karı
85,4mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 2,2 puan düşüşle %12,1'e
gerilemiştir. Finansman tarafında net giderler 2Ç2018'e göre 41,6mn TL
artarak 53,1mn TL olmuştur. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net
kar 32,4mn TL seviyesinde gerçekleşirken, 2,6mn TL'lik vergi gelirinin
etkisiyle 35mn TL'lik net dönem karı oluşmuştur. Şirket 2Ç2018'de
55,7mn TL net dönem karı açıklamıştı. 2. çeyrekte açıklanan net dönem
karına karşın ilk çeyrekteki zarar sebebiyle 6 aylık net dönem karı
29mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2018'in aynı dönemindeki net
dönem karı 97,7mn TL idi.
Halkbank (HALKB, Nötr): Halkbank'ın net dönem karı 2019 yılının
ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %1,7 oranında artarak 310mn
TL olarak gerçekleşmiştir. Net kar rakamı bizim beklentimiz olan 310mn
TL doğrultusunda gerçekleşirken, piyasa beklentisi 316mn TL idi.
Ayrıntılar için tıklayınız…
Hektaş (HEKTS, Nötr): Şirket'in 2Ç2019'daki net dönem karı bir
önceki yılın aynı dönemine göre %13,9 oranında gerileyerek 25,4mn TL
olarak gerçekleşmiştir. Satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki
yılın aynı dönemine göre %42,6 oranında artan Şirket'in brüt karı ise
aynı dönemler itibarıyla %36,3 oranında artarak 79,9mn TL'ye
yükselmiştir. Bu rakamlarla birlikte, Şirket'in net ve brüt kar marjı
sırasıyla %12,8 ve %40,3 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı
döneminde bu oranlar sırasıyla %21,2 ve %42,2 idi. Diğer yandan,
Şirket'in net finansman giderleri geçen yılın aynı dönemine göre
24,8mn TL artarak 2Ç2019'da 28,7mn TL'ye yükselmesi net dönem karının
düşük gelmesinde ana etken olmuştur. İkinci çeyrek karı sonrasında
Şirket'in bu yılın ilk yarısındaki net dönem karı 93,1mn TL
gerçekleşerek geçen yılın aynı dönemine göre %25,2 oranında artış
kaydetmiştir.
Enka İnşaat (ENKAI, Sınırlı Pozitif): Enka İnşaat'ın ana ortaklık
net dönem karı 2019 yılının ikinci çeyreğinde 1.084,5mn TL ile hem
piyasa beklentisi olan 715mn TL'nin hem de bizim beklentimiz olan
745mn TL'nin üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir.
Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 9mn TL ana ortaklık net dönem
zararı kaydetmişti. Tahminimizdeki sapmada taahhüt tarafında net dönem
karının, iyi performans ve yatırım faaliyetlerinden kaydedilen net
851,1mn TL'lik gelirin etkisiyle, beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi
etkili olmuştur. Enka'nın toplam satış gelirleri, mühendislik grubunun
yüksek hasılatına karşın, enerji tarafı satışlarındaki gerileme ile
%9,5 oranında azalarak 2.698,2mn TL'ye gerilemiştir. Brüt kar ise
satış maliyetlerindeki daha düşük gerilemenin etkisiyle %18 oranında
azalarak 640,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler aynı
dönemde %22,8 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 2Ç2019'da 76,4mn
TL gider kaydedilmiş ve faaliyet karı da %39 oranında azalarak 392,3mn
TL'ye inmiştir. Diğer taraftan, mühendislik ve inşaat grubu kaynaklı
yatırım faaliyetlerinden (tahvil faizlerindeki yükseliş kaynaklı)
2Ç2018'de kaydedilen 523,7mn TL'lik net gidere karşın 2Ç2019'da
851,1mn TL gelir kaydedilmiş ve bu durum Enka İnşaat'ın dönem
karındaki yükselişte ana etken olmuştur. İkinci çeyrek karı ile
birlikte grubun ilk yarı ana ortaklık net dönem karı 1.919,4mn TL'ye
ulaşmıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde Şirket 487,6mn TL ana
ortaklık net dönem karı kaydetmişti.
Emlak Konut GYO (EKGYO, Sınırlı Pozitif): Emlak Konut GYO'nun
konsolide 2Ç2019'daki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın
ikinci çeyreğine göre %18 oranında artarak 311,9mn TL'ye yükselmiştir.
Bizim beklentimiz Şirket'in bu çeyrekte 245mn TL elde edebileceği
yönündeyken, piyasa beklentisi 270mn TL idi. Şirket'in satış gelirleri
2Ç2019'da 1,9 milyar TL gerçekleşerek yıllık %123 artmış ve
beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmiştir. Brüt kar ise bu çeyrekte
437,5mn TL (Beklentimiz: 321mn TL) gerçekleşerek geçen yılın aynı
dönemine göre %17 oranında artış gösterirken, brüt kar marjı %22,6
olmuştur. (2Ç2018: %43,0). Şirket'in bu çeyrekteki net kar marjı ise
%16,1 olmuştur. (2Ç2018: %30,3) Diğer yandan, net finansman gideri
2Ç2019'da 215,4mn TL gerçekleşerek geçen yılın ikinci çeyreğine göre
92,9mn TL artış göstermiş ve karın daha yüksek gelmesini
engellemiştir. Son olarak, ikinci çeyrek karı sonrasında Şirket'in bu
yılın ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı 365,9mn TL
gerçekleşerek geçen yılın aynı dönemine göre %68 oranında düşüş
göstermiştir.
Ereğli Demir ve Çelik (EREGL, Sınırlı Pozitif): Şirket'in
2Ç2019'daki ana ortaklık net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre
%13,6 oranında azalarak 1.308mn TL'ye gerilemiş ancak hem bizim
beklentimiz olan 1.211mn TL'nin, hem de piyasa beklentisi olan 1.199mn
TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket'in satış gelirleri 2Ç2019'da
bir önceki yılın aynı dönemine göre %20 oranında artarak bizim
beklentimiz olan 7.444mn TL'ye paralel olarak 7.451mn TL olmuştur.
Satış maliyeti %41,4 oranında artmış ve böylece brüt karı %22,5
oranında azalarak 1.616mn TL'ye gerilemiştir. Brüt kar marjı ise geçen
yıla göre 12 puan azalmış ve %22 olmuştur. Operasyonel giderler ise
%18,5 oranında artmış, diğer faaliyetlerden yaklaşık 15,4mn TL gelir
kaydedilmiştir. Bunlara bağlı olarak esas faaliyet karı geçen yılın
aynı dönemine göre %25,4 oranında azalmış ve 1.454mn TL olmuştur.
Finansman tarafındaki 2Ç2018'deki 562,6mn TL'lik gelir 2Ç2019'da
390,4mn TL'ye gerilemiştir. Tüm bunların etkisiyle vergi öncesi karı
1.844mn TL olan şirket 469,7mn TL vergi gideri sonrası 2Ç2019 ana
ortaklık net dönem karı 1.308mn TL olmuştur. İkinci çeyrek net karı
ile birlikte Şirket'in 2019 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık net
dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %10,6 oranında azalarak
2.305mn TL olmuştur.
İskenderun Demir ve Çelik (ISDMR, Sınırlı Pozitif): Şirket'in
2Ç2019'daki net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %16,4
oranında azalarak 947,8mn TL olmuştur. Bizim beklentimiz 694mn TL kar
açıklaması yönünde idi. Şirket'in satış gelirleri 2Ç2019'da yıllık
%18,8 oranında artarak 4.498mn TL'ye çıkmış ve beklentimiz olan
4.300mn üzerinde gelerek kar tahminimizde sapmaya katkı yapmıştır.
Satış maliyeti %43,9 oranında artmış ve böylece brüt karı %28,3
oranında azalarak 945,5mn TL'ye gerilemiştir. Brüt kar marjı ise geçen
yıla göre 14 puan azalmış ve %21 olmuştur. Operasyonel giderler ise
%24,5 oranında artmış, diğer faaliyetlerden yaklaşık 20,9mn TL gelir
kaydedilmiştir. Bunlara bağlı olarak esas faaliyet karı geçen yılın
aynı dönemine göre %30,1 oranında azalarak 898,4mn TL'ye gerilemiştir.
Finansman tarafında ise 354,8mn TL gelir kaydedilmiştir. Vergi öncesi
karı 1.255mn TL olan şirket 306,8mn TL vergi gideri sonrası 2Ç2019 ana
ortaklık net dönem karı 947,8mn TL olmuştur. İkinci çeyrek rakamları
ile birlikte Şirket'in 2019 yılının ilk yarısındaki net dönem karı
geçen yılın aynı dönemine göre %23,4 oranında azalarak 1.471mn TL
olmuştur.
İş Bankası (ISCTR, Nötr): İş Bankası'nın 2019 yılının ikinci
çeyreğindeki net dönem karı bir önceki çeyreğine göre %34,8 oranında
azalarak 951mn TL'ye gerilemiş ancak hem bizim hem de piyasa
beklentisi olan 802mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki
sapmada, ticari zararın beklentimizin üzerinde gerçekleşmesine karşın,
karşılık iptalleri nedeniyle diğer faaliyet gelirlerinin
beklentimizden yüksek gelmesi etkili olmuştur. Ayrıntılar için
tıklayınız…
Koç Holding (KCHOL, Sınırlı Pozitif): Koç Holding'in 2019 yılı
ikinci çeyrek ana ortaklık net dönem karı 1.425,4mn TL ile piyasa
beklentisi olan 1.175mn TL'nin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir.
Tüpraş ve Yapı Kredi Bankası'nın bu çeyrekte beklentilerin üzerinde
kar açıklaması bunda önemli etken olmuştur. Holding 2018 yılının aynı
döneminde 1.418,4mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. İkinci
çeyrek rakamlarıyla birlikte Holding'in 2019 yılı ilk yarı ana
ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,9
oranında azalarak 2,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
İpek Enerji (IPEKE, Sınırlı Pozitif): Şirket 2Ç2019'da 99,5mn TL
ana orta18:051.998
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.920  
Önceki Kapanış :  1.998  
En Yüksek
1.998
En Düşük
1.914
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PCILT 14,52 28.398.020 % 10,00  
UTPYA 12,54 2.406.649 % 10,00  
ALARK 17,50 293.071.173 % 9,99  
VBTYZ 25,78 123.208.346 % 9,98  
MZHLD 30,86 857.138 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,6410 13,6527 % 0,02  
Euro 15,2183 15,2352 % 0,03  
Sterlin 18,2217 18,3131 % 0,07  
Frank 14,5959 14,6838 % -0,01  
Riyal 3,6206 3,6388 % -0,18  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.798 1.798 2,75  
Altın Gr. 787 788 -0,44  
Cumhuriyet 5.246 5.325 -89,00  
Tam 5.223 5.356 -82,14  
Yarım 2.525 2.591 -39,74  
Çeyrek 1.266 1.295 -19,87  
Gümüş.Ons 22,74 22,77 0,03  
Gümüş Gr. 9,97 9,99 0,01  
B. Petrol 88,85 88,85 0,68