ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)

02.02.2021 08:53
ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)


Ziraat Yatırım Menkul Değerler Tarafından Hazırlanan Sabah
Stratejesi Analizi:
"Mali teşvik paketine dair gelişmeler ve piyasalardaki oynaklık önemini
korurken, ABD borsaları dün artıda kapandı. Ocak ayında imalat
PMI'larda Fransa ve İtalya hariç kısmi düşüşler gözlendi. Bu kapsamda,
imalat PMI'lar Almanya'da 58,3'ten 57,1'e, Euro Bölgesi'nde 55,2'den
54,8'e, İngiltere'de 57,5'ten 54,1'e geriledi. Ocakta imalat PMI'larda
en sert düşüş 3,4 puanla İngiltere'de gözlendi. Özellikle,
İngiltere'de kısıtlamalara ek olarak Brexit sonrası artacak maliyetler
ve ihracattaki olası düşüş PMI verilerinde belirleyici olmakta.
İtalya'da ise imalat PMI, 52,8'den 52,4'e gerilemesi beklenirken 55,1
seviyesine yükseldi. Fransa'da ise imalat PMI 51,1'den 51,6 seviyesine
yükseldi. ABD'de ISM imalat sanayi PMI endeksi 60,7'den 58,7
seviyesine gerileyerek beklentilerin üzerinde düşüş sergiledi.

Yurt dışı tarafta bugünkü veri takvimine bakıldığında,

ABD tarafında, TSİ 22'de New York Fed Başkanı John Williams'ın ve
Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester'in konuşmaları izlenecek.
Avrupa tarafında, İtalya ve Euro Bölgesi'ne ilişkin dördüncü
çeyrek öncü büyüme verileri takip edilecek. Büyüme verilerinde
kısıtlamaların özellikle hizmet sektörünü etkilemesiyle çeyreklik
bazda düşüş görülmesi bekleniyor. Bununla birlikte dördüncü çeyrekte
Almanya, Fransa ve İspanya büyümesinin beklentilerden daha iyi bir
performans sergilemesi bölge genelindeki zayıflamayı azaltabilir.
Yurt içinde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yılın ilk ayına
ilişkin ticaret rakamlarını açıklaması bekleniyor.
Ocak ayı günlük ihracat verilerine göre küresel ölçekte artan
kısıtlamaların da etkisiyle ihracatın aralık ayına göre gerileyeceğini
tahmin etmekteyiz, ancak 2020 yılının ortalamasının üzerinde güçlü bir
ihracat rakamı gerçekleşebileceğini öngörüyoruz. Enflasyon Raporu'nda
da ocak ayında başta İngiltere kaynaklı olmak üzere Avrupa'ya yapılan
ihracatın kısmi azaldığı belirtilirken, Avrupa dışına yapılan
ihracatın bu kaybı kısmi telafi ettiği vurgulanmakta. Salgın
tedbirleri hızlanarak yıla başlasak da tedbirlerin daha çok hizmet
sektörü odaklı olması ve imalat sanayinin faaliyetine devam etmesi
ihracatın görünümü açısından da olumlu görünümün sürmesine olanak
veriyor.
Kredilerdeki yavaşlamanın önümüzdeki dönemde iç talep ve ithalatı
sınırlayıcı etkisinin belirginleşmesi beklenmekte. Bununla birlikte
emtia fiyatlarındaki yükselişin ithalat miktarındaki azalışı
sınırlayan bir faktör olduğu görülmekte. Hem dolar cinsinden ithalat
fiyatlarındaki artış hem de iç talepte belirgin yavaşlamanın henüz
görülmemesiyle ocak ayı öncü verileri ithalatın yatay bir görünüm
sergilediğine işaret ediyor.
Enflasyon verisi öncesinde takip ettiğimiz İTO'nun yayınladığı
İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi ocak ayında %1,16 yıllık ise
%15,05 arttı. Sezon indirimlerinin etkisiyle giyim grubu hariç diğer
gruplarda artış gözlendi. En büyük artış aylık %9,92 ile sağlık ve
kişisel bakım harcamaları grubunda görülürken, hayvansal gıdalardaki
fiyat artışını mevsimsel etkilerle yaş kuru sebze ve meyve grubundaki
düşüşlerin kısmi telafi etmesiyle gıda grubundaki aylık fiyat artışı
%0,68 düzeyinde kaldı.

Sıkılaşan finansal koşullara rağmen İSO imalat PMI ocak ayında
50,8'den 54,4'e yükselerek güçlü genişleme bölgesinde geldi. TCMB son
PPK özetinde iktisadi faaliyetin güçlü seyrettiğine vurgu yapmıştı.
Rapora göre ise yeni siparişlerin artışı ve aşı haberleri üretim
endeksinin büyüme bölgesine geri dönmesine katkı sundu. Yeni
siparişler ve ihracat siparişleri artarken büyüme bölgesinde geldi.
Siparişlerdeki ve üretimdeki artış da istihdam artış hızının Aralık
2017 sonrası en yüksek rakama çıkmasına sebep oldu. Raporda ayrıca
tedarik zincirindeki bozuklukların devam ettiği vurgulanmakta. Fiyat
artışları ile ilgili olarak ise ham madde arzındaki sıkıntıların girdi
maliyetlerini artırdığı fakat kurlardaki stabil seyir ile enflasyon
oranının son 6 ayın en düşük düzeyinde olduğu belirtilmekte. Ayrıca
ürün fiyat artış hızında önceki ayla kıyaslandığında azalma olduğu
vurgulanmakta. Detaylarda ise takip edilen on sektörün hepsinde
istihdam artışının gerçekleştiği görülüyor. Ana metal sanayi sektörü
üretim artışı en güçlü seyreden sektör olurken, tüm sektörler
içerisinde yeni sipariş miktarının en çok kara ve deniz taşıtlarında
gerçekleşmesiyle taşıtlarda güçlü bir iyileşme gözlendi, tekstil PMI
endeksi de 35 ayın en yükseğine çıktı. Elektronik ürünler ise yeni
yıla zayıflayarak başladı.

TCMB swap stokundaki 0,8 milyar USD'lik düşüşe rağmen TCMB
rezervleri geçen hafta brütte ve nette arttı. TCMB Analitik Bilanço
verisine göre 29 Ocak haftasında dış varlıklar 95,3 milyar USD'den
97,5 milyar USD'ye gelerek 2,2 milyar USD arttı. Bunun neticesinde
toplam rezervin 93,3 milyar USD'den marttan beri en yüksek rakam olan
95,5 milyar USD'ye yükseldiğini tahmin ediyoruz. Bankaların TCMB'de
tuttukları döviz mevduatı ise haftalık bazda 0,4 milyar USD azaldı.
Toplam rezervdeki değişimden bankaların TCMB'de tuttukları döviz
mevduatı çıkardığımızda net rezervdeki değişime yaklaşık ulaşıyoruz.
Buna göre net uluslararası rezervin 11,1 milyar USD seviyesinden 13,8
milyar USD seviyesine geldiğini öngörmekteyiz. Hazine'nin 3,5 milyar
USD'lik eurobond ihracının hesaplara girmesiyle brüt ve net rezervleri
pozitif etkiledi.

ŞİRKET HABERLERİ

Aksigorta (AKGRT, Nötr): Şirket'in 4Ç2020'deki net dönem karı
87,8mn TL gerçekleşerek yıllık %18,2 oranında düşüş göstermiştir.
Piyasanın dördüncü çeyrek ortalama kar beklentisi 89mn TL idi.
Aksigorta'nın genel teknik bölüm dengesi yıllık %11 oranında düşüş
göstererek 141,2mn TL'ye gerilemiştir. Şirket'in net yatırım gideri
ise 15,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın son çeyreğinde
11,1mn TL net yatırım gideri kaydedilmişti.
Dördüncü çeyrek karı sonrasında Şirket'in 2020 yılındaki net dönem
karı 432,3mn TL olarak gerçekleşmiş ve yıllık olarak %18 oranında
artış göstermiştir.
Aksigorta ayrıca 2021 beklentilerini açıklamıştır. Buna göre
Aksigorta'nın 2021 yılındaki Prim Üretimi büyüme beklentisi yıllık %15
- %25 aralığında iken, net kar büyüme beklentisi %10 -%20
aralığındadır.
Şişe Cam (SISE, Pozitif): Şişe Cam'ın 4Ç2020'deki ana ortaklık net
dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %36,7 oranında artarak
745,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Piyasa beklentisi Şirket'in bu
çeyrekte 448mn TL ana ortaklık karı elde edebileceği yönündeydi.
Şirket'in dördüncü çeyrekteki satış gelirleri 6.708mn TL olarak
gerçekleşerek yıllık %38,5 oranında artarken, brüt kar %43,0 oranında
yükselmiş ve 4Ç2020'de 2.191mn TL'ye çıkmıştır. Brüt kar marjı da
yıllık 1 puan artarak %32,7 olmuştur. Şişe Cam'ın net kar marjı ise
yıllık hafif azalarak %11,1 olarak gerçekleşmiştir. Diğer yandan,
Şirket 38mn TL yatırım faaliyetlerinden net gider kaydederken, net
finansman gideri 367,9mn TL olmuştur.
Dördüncü çeyrek karı sonrasında Şirket'in 2020 yılı ana ortaklık
net dönem karı yıllık %12,3 oranında artarak 2.138mn TL'ye
yükselmiştir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB, Nötr): TSKB'nin 2020 yılının
dördüncü çeyreğindeki solo net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %1,3
oranında artarak 206,7mn TL'ye yükselmiştir. Net kar rakamı, bizim
beklentimiz olan 206mn TL paralelinde gerçekleşirken, piyasanın net
kar beklentisi 197mn TL idi. Banka'nın net faiz gelirleri çeyreksel
bazda %6,3 oranında azalarak 524,1mn TL'ye düşerken, bir önceki
çeyrekte kaydedilen 96,4mn TL net ticari kar, bu çeyrekte 80,9mn TL
ticari zarara dönüşmüştür. Diğer yandan, karşılık giderlerinin %51,7
oranında gerileyerek 181,1mn TL'ye düşmesi karı destekleyen önemli bir
unsur olurken, özkaynak yöntemi uygulanan ortaklıklardan elde edilen
gelir 43,1mn TL artarak 59,7mn TL'ye çıkmış ve karı destekleyen bir
diğer kalem olmuştur. TSKB'nin net faiz marjı son çeyrekte 52 baz puan
azalarak %4,32'ye düşmüştür. Banka'nın özsermaye ve aktif karlılığı
ise sırasıyla %14,0 ve %1,6 olarak gerçekleşmiştir. Banka'nın
takipteki krediler oranı 88 baz puan artarak %4,33'e yükselmiştir.
Dördüncü çeyrek karı sonrasında Banka'nın 2020 yılı net dönem karı
yıllık %5,6 oranında düşüş göstermiş ve 732,8mn TL olarak
gerçekleşmiştir.
Banka ayrıca 2021 beklentilerini paylaşmıştır. Buna göre 2021
yılındaki kurdan arındırılmış kredi büyüme beklentisi %3 - 5
arasındadır. Swap maliyetlerinden arındırılmış net faiz marjı
beklentisi yaklaşık %4 iken, özkaynak karlılık oranı öngörüsü yaklaşık
%14'tür. Banka'nın sermaye yeterlilik oranı beklentisi yaklaşık %15,5
iken, takipteki krediler oranı beklentisi yaklaşık %4,5'tir. Son
olarak Banka, net risk maliyetinin 2021 yılında 175 baz puanın altında
gerçekleşmesini öngörmektedir.
Karsan Otomotiv (KARSN, Nötr): Karsan, Adastec işbirliğinde
geliştirdiği %100 elektrikli ve sürücüsüz otobüsü Otonom Atak
Electric'in tanıtımını gerçekleştirdi. Açıklamaya göre, söz konusu
otonom araç 8,3 metrelik boyuta, 52 kişinin üzerinde yolcu
kapasitesine ve 300 km'lik menzile sahip.
Ayrıca, Şirket 15 Ekim 2020 tarihinde katılım göstermiş olduğu
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın açmış
olduğu otobüs ihalesinde, ihale mercii tarafından yapılan inceleme
sonucunda iletmiş olduğu teklifin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
olduğunu 12 Kasım 2020'de duyurmuştu. Söz konusu ihaleye ilişkin
olarak ihale katılımcısı bir Şirketin Kamu İhale Kurumu'na (KİK)
itirazen şikayet başvurusunda bulunması üzerine, KİK tarafından
yapılan inceleme sonucunda, itiraza konu olan mevzuata aykırılıkların
düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğuna ve söz konusu
aykırılıkların mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi
gerektiğine karar verildiği öğrenilmiş olup, Karsan tarafından söz
konusu KİK kararına karşı yürütmeyi durdurma talepli olarak iptal
davası açılmıştır.
Migros (MGROS, Nötr): Kuzey Makedonya'da faaliyet göstermekte olan
bağlı ortaklığı Ramstore Macedonia 1 Ocak-30 Eylül 2020 dönemi
itibarıyla Şirketin konsolide satışlarının yaklaşık %1,2'sini
oluşturmaktadır. Bağlı ortaklık, Kuzey Makedonya'da alışveriş merkezi
işletmeciliği ve perakende operasyonları ekseninde faaliyet
göstermektedir. Şirketin büyüme hedefleri ve faaliyet gösterdiği
pazarlarda odaklanma stratejisi doğrultusunda, Ramstore Makedonya
operasyonlarına yönelik yeniden değerlendirme yapılmıştır.
Değerlendirme neticesinde, Ramstore Makedonya'nın %99 hissesine sahip
olan, bağlı ortaklığı Ramstore Bulgaristan'ın %100 hissesinin CITY
PLAZA DOO Skopje'ye satışı için görüşmelere başlanmış olup, alıcı ile
Migros arasında söz konusu satışa ilişkin bir ön sözleşme
imzalanmıştır. Konuya ilişkin hisse devir sözleşmesi imzalanmasına
yönelik görüşmeler devam etmektedir. Şirketin meşru çıkarlarının zarar
görmemesi ve yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması amacıyla bu
konuya ilişkin yapılacak görüşmelerin kamuya açıklanmasının
ertelenmesine ilişkin daha önce karar alınmıştır.
Verusa Holding (VERUS, Nötr): Şirketin %40,75 oranındaki iştiraki
Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz işlemleri
kapsamında 01.02.2021 tarihinde (dün) Şirket Esas Sözleşmesi'nin
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale
getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ön izin başvurusunda
bulunulmuştur.

SEKTÖR HABERLERİ

Bankacılık: Bankacılık sektörünün aralık ayı net dönem karı bir
önceki aya göre %63,5 oranında azalarak 2,7 milyar TL'ye gerilemiştir.
Mevduat maliyetlerindeki artışla birlikte kredi mevduat makası daralsa
da TÜFE endeksli tahvillerin (enflasyon düzeltmelerine bağlı olarak)
getirileri net faiz gelirlerini desteklemiştir. Menkul kıymetlerden
alınan faiz gelirleri aylık %45,9 oranında artarak 12,1 milyar TL'ye
çıkarken, net faiz gelirleri %23,5 oranında artmış ve 18,1milyar TL'ye
yükselmiştir. Net ücret ve komisyon gelirlerindeki artış ise %11,7
olmuş ve bu kalemden 4,1 milyar TL gelir kaydedilmiştir. Diğer yandan,
swap maliyetlerindeki artışın yanı döviz cinsinden karşılıkların
korunmasına bağlı olarak ticari zarar 2,9 milyar TL artmış ve 3,8
milyar TL'ye yükselerek karın düşük gelmesinde önemli bir faktör
olmuştur. Buna ek olarak, yılsonu ayarlamalara bağlı olarak (serbest
karşılık ayrılması vs) toplam karşılıkların aylık bazda 5,5 milyar TL
artarak 8,5 milyar TL'ye yükselmesi karın düşmesinde bir diğer önemli
faktör olmuştur. Tahsilatlar ve karşılık iptalleri diğer faaliyet
gelirlerini desteklese de, operasyonel giderler %35,6 oranında artış
kaydederek 10,4 milyar TL'ye yükselmiştir (Takipteki kredilerin
aktiften silinmesine bağlı olarak diğer faaliyetlerde gelir,
operasyonel giderlerde gider oluşmakta- nette etki yok). Aralık ayı
ile birlikte, bankacılık sektörünün 2020 yılındaki net dönem karı
yıllık %22,3 oranında artarak 60 milyar TL'ye yükselmiştir. Aralık
ayında TL kredilerde yükseliş ivme kaydetmeye devam ederken, aylık
bazda artış, tüketici kredilerindeki büyümenin yavaşlamasıyla, %0,7
olmuştur. Mevduatlar tarafında ise TL mevduatlarda %1,6 oranında artış
yaşanmıştır. Bankacılık sektörünün kredi/mevduat oranı ise 110 baz
puan azalarak %100,5 olarak gerçekleşmiştir. Bankacılık sektörünün
özsermeye karlılığı 60 baz puan azalarak %11,6'ya düşerken, aktif
karlılık yatay kalmış ve %1,1 olmuştur. Menkul kıymetlerin desteğine
karşın mevduat maliyetlerindeki artış birlikte Net faiz marjı 4 baz
puan düşerek %3,91 olmuştur. Bankacılık sektörü sorunlu kredi oranı
ise 10 baz puan artarak %4,02 olarak gerçekleşirken, sermaye
yeterlilik oranı 62 baz puan azalmış ve %18,76 olarak gerçekleşmiştir.
Finans: Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Katar Finansal Merkezi
Düzenleyici Otoritesi (QFCRA) arasında 28 Ocak'ta ikili işbirliği
mutabakatı (MoU) imzalandı. SPK'dan yapılan açıklamada imzalanan
mutabakatla, iki kurum arasında bilgi alışverişini ve teknik
işbirliğini sağlamanın amaçlandığı ifade edildi. Açıklamada "Söz
konusu mutabakat, her iki kurum için sınır ötesi grup faaliyetlerinin
denetimini kolaylaştırmaya, finansal hizmetler ile ilgili yasal
düzenlemeler ve uygulamalar konusunda karşılıklı görüş alışverişi ve
tecrübe paylaşımının geliştirilmesine yönelik önemli bir adım olarak
değerlendirilmektedir" denildi.
Otomotiv: Sadece elektrik motorlu araçlardan alınan özel tüketim
vergisi (ÖTV) %3-15 aralığından %10-60 aralığına çıkarıldı. Resmi
Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan bazı mallara uygulanan ÖTV
oranları hakkındaki kararın yürürlüğe konulması hakkında Cumhurbaşkanı
kararına göre, yeni ÖTV oranları, sadece elektrik motorlu araçlardan
motor gücü 85 kW'yi geçmeyenler için %10, 85 kW'yi geçen ancak 120
kW'yi geçmeyenler için %25, 120 kW'yi geçenler için ise %60 olarak
belirlendi. Karar bugün yürürlüğe girdi. Türkiye otomobil pazarında
geçen yıl satılan 610,000'e yakın araçtan sadece 844 tanesi sadece
elektrikli motorluydu. Bu araçların yaklaşık %80'i 120 kW'ın üzerinde
motora sahipti. Kaynak: Reuters
Anti-damping: Diş fırçası ithalatına, 2024 yılına kadar üç dönemi
kapsayacak şekilde ek mali yükümlülük uygulanacak. Resmi Gazete'nin
bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararına
göre, diş fırçası ithalatına yönelik soruşturmanın tamamlanmasıyla,
söz konusu ürünün ithalatına 3 Şubat 2021-2 Şubat 2022'i kapsayan
birinci dönemde 0.19 dolar/adet, 3 Şubat 2022-2 Şubat 2023'ü kapsayan
ikinci dönemde 0.17 dolar/adet, 3 Şubat 2023-2 Şubat 2024'ü kapsayan
üçüncü dönemde 0.15 dolar/adet ek mali yükümlülük uygulanacak. Kararla
belirlenen 144 ülkenin bu korunma önleminden etkilenmemesi için tarife
kontenjanı tanımlandı. Tarife kontenjanı miktarı, her bir dönemde, bu
ülkelerden yapılacak kapsam dahilindeki ürünün tamamı için toplam 6.28
milyon adedi, her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli ürün için bir
dönemde verilecek tarife kontenjanı miktarı ise 2.09 milyon adedi
geçemeyecek. Kaynak: Reuters

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

RTA Laboratuvarları (RTALB): Şirket tarafından geliştirilen ve
Covid-19 pandemisinin moleküler tanı metotlarından birisi olan Antijen
tabanlı tanı kitleri Cirrus ve Max-Sure Covid-19 Antijen Test
kitlerinin çalışmaları başarılı bir şekilde tamamlanarak Türkiye
Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kaydı
gerçekleştirilmiştir.
Senkron Güvenlik (SNKRN): Şirketin bağlı ortaklığı Senkron Bina
Teknolojileri A.Ş. ile Çekino Savunma Elektronik firması arasında,
kapalı devre TV sistemi projesinde kullanılması amacıyla, Video Analiz
Yazılımının satışı işlerine dair 2. ticari sözleşme 3,8mn TL bedel
üzerinden dün (01.02.2021) imzalanmıştır. İşin kapsamı yazılım
hazırlama ve uygulaması işleridir. İşin tamamlanma süresi 3 (Üç) aydır.

FAİZ PİYASALARI

Pazartesi günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %17 seviyesinde
değişmeyerek yatay seyretti. TCMB toplamda piyasayı 282 milyar TL ile
haftalık repo ihalelerinden karşılanacak şekilde fonladı ve tüm
fonlama hatfalık repo ihaleleriyle sağlandı. TCMB sadeleşme
politikasıyla uyumlu olarak pazartesi günü 37 milyar TL (%17'den, 7
gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Sadeleşme politikası ile
uyumlu olarak diğer kanallardan fonlama yapılmadı.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %1,07
seviyelerinden başlarken, gün içerisinde %1,06-%1,09 bandında
hareketin ardından, %1,08 seviyesinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisi genelinde faizlerde
sınırlı değişimlerle görece yatay hareket gözlendi. Bu kapsamda,
günlük bazda kısa, orta ve uzun vadeli tarafta faizlerde 10 baz puana
yaklaşan değişimler gözlendi.******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
18:052.086
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  2.086  
En Yüksek
0
En Düşük
0
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
YKSLN 6,18 21.572.559 % 0,00  
NTGAZ 6,97 13.279.211 % 0,00  
KRVGD 12,58 25.850.224 % 0,00  
QNBFB 45,82 1.445.015 % 0,00  
ZRGYO 2,37 31.187.361 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,5061 13,5211 % 0,62  
Euro 15,3992 15,4249 % 0,59  
Sterlin 18,3616 18,4537 % 0,46  
Frank 14,6934 14,7819 % 0,39  
Riyal 3,5885 3,6065 % 0,52  
18:05 Alış Satış %  
Altın Gr. 788 788 2,27  
Cumhuriyet 5.221 5.299 -30,00  
Tam 5.198 5.330 -25,44  
Yarım 2.512 2.578 -12,31  
Çeyrek 1.260 1.289 -6,15