ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)

31.10.2016 08:42Ziraat Yatırım Menkul Değerler ( http://www.ziraatyatirim.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Sabah Stratejesi Analizi:
"OPEC toplantısında petrol üretimi konusunda anlaşmaya
varılamaması ve ABD'de seçim belirsizliğinin artması katalizörlüğünde
belirsiz risk iştahı ile gündemi yoğun haftaya başlıyoruz. Bu hafta
Avrupa Merkez Bankası (ECB) hariç tüm majör merkez bankaları para
politikası kararlarını açıklayacaklar. Yarın sabah Japonya ile
başlayacak süreç Çarşamba günü FED ile devam edip Perşembe günü
İngiltere ile tamamlanacak. Japonya'nın Eylül ayında geçtiği "verim
eğrisi" hedeflemesini sürdürmesi ve geleceğe dönük beklentiler dışında
politika çerçevesinde değişiklik yapmaması bekleniyor. Kısa vadede
FED'in hamlelerine endekslenen Japon Yeni Dolar güçlenmesiyle 105
seviyesine ulaştı. Eğer Japonya'da bankalar verim eğrisindeki
dikleşmeyi fırsata çevirip kredi verme iştahlarını arttırırlarsa para
çarpanı üzerinden Yen'de Japonya kaynaklı değer kaybı
gözlemleyebiliriz. FED'in seçimlere bir hafta kala sisteme yeni bir
belirsizlik katması beklenmiyor. Genel kanı ve piyasa fiyatlaması
FED'in faizleri Aralık ayında arttıracağına yönelik. Bu ay yeni bir
projeksiyon da açıklanmayacak, basın toplantısı da gündemde yer
almıyor. En çok merak edilen ve takip edilecek gelişme karar metnine
Aralık ayına ilişkin bir yönlendirme eklenip eklenmeyeceği. Geçtiğimiz
yıl karar metninde "gelecek toplantı" ifadesini takip etmiştik. Cuma
günü açıklanacak ABD İstihdam Raporu'nda tarım dışı çalışan sayısının
170bin kişi artarak işgücü piyasasının canlılığını koruması
bekleniyor. İngiltere'nin piyasa etkisi düşük kalacaktır.
Enflasyondaki yükselme eğilimi (Sterlin'deki değer kaybına bağlı kur
geçirgenliği nedeniyle) ve beklentilerden daha dirayetli seyreden
ekonomi nedeniyle yeni bir faiz indirimi artık beklenmiyor. İngiltere
de Japonya ve FED gibi para politikası parametrelerini sabit
tutabilir. Türkiye'de merkez bankası gündemini geçtiğimiz hafta
tamamladık. Ancak Perşembe sabahı her ayın üçüncü günü açıklanan
Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) takip edeceğiz. Enflasyon şu anda
Türkiye'deki en belirleyici veri özelliğinde. Çünkü, önümüzdeki
dönemde sadeleşmenin sonlandırılması ve ardından para politikasının
şekillenmesi enflasyon görünümüne endeksli. Bloomberg anketinde aylık
bazda TÜFE'nin %1,68 oranında artması bekleniyor. Ekim ayı doğal gaz
fiyatları ve diğer çeşitli vergilerdeki ayarlamalar nedeniyle tarihsel
açıdan enflasyonun sene içinde en yüksek seviyesine ulaştığı dönem.
Geçtiğimiz yıl doğal gaz zammının petrol fiyatlarına bağlı düşük
tutulması ile enflasyon %1,55 oranında gerçekleşmişti. Bu değer,
tarihi ortalama %2'nin altında kalmıştı. Bu sene doğal gazdaki
indirimle birlikte yine ortalamanın altında bir enflasyon ile
karşılaşabiliriz.
Bu sabah TSİ 10:00'da TÜİK Eylül ayı dış ticaret verilerini
resmileştirecek. Daha önceden Gümrük Bakanlığı ve TİM'in açıkladığı
geçici veriler dahilinde 4,4 milyar Dolar dış ticaret açığı
bekleniyor. Öğlen TSİ 13:00'de ise İngiltere ve ABD'nin ardından Avro
Bölgesi üçüncü çeyrek büyümesini açıklayacak. Büyümenin, dönemsel %0,3
ile ikinci çeyrekteki momentumunu koruması bekleniyor. Büyüme
verisindeki yukarı yönlü sürprizler ECB politikasını İngiltere
örneğindeki gibi doğrudan etkileyecektir. Öğleden sonra ise ABD'de
kişisel gelir ve tüketim verileri takip edilecek. Enflasyon raporu
sonrasında Türkiye piyasalarının pozitif tepki vereceği beklentimiz şu
ana kadar gerçekleşmedi. Küresel oynaklık artışı (VIX 16 seviyesine
ulaştı) enflasyon raporunun etkisini perdeledi ve Cuma günü de tek
seansta işlem yapılması ile piyasa kararsızlığını sürdürdü.
Bu sabah Asya piyasaları zayıf ve karışık bir görüntü içerisinde.
MSCI Gelişmekte Olan Ülke endeksi %0,3 değer kaybetmekte. Buna karşın
S&P500 vadeli işlemlerde %0,2 oranında değer kazanıyor. Dolar / TL
kotasyonları 3,11 seviyesinin üzerinde. Gelişmekte Olan Ülke Kurları
(EMFX) ile birlikte Türk Lirası da bu sabah yatay işlem görmekte.
Piyasanın ilk aşamada enflasyon raporu konusunda küresel gelişmelerden
bağımsız karar verebilmesi gerekiyor. Gelişmekte Olan Ülkeler
açısından Çarşamba akşamı FED'in kararı Türkiye piyasaları içinse
Perşembe sabahı enflasyon belirleyici olabilir.


ŞİRKET HABERLERİ

Alarko GYO (ALGYO, Nötr): Alarko GYO'nun 3Ç2016'daki net dönem
karı 19,7mn TL ile geçtiğimiz yılın aynı döneminde elde edilen 42,6mn
TL kar rakamının altında kalmıştır. Brüt kar ise %14,6 oranında
düşerek 10,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kardaki düşüşte kira
gelirlerindeki gerileme etkili olmuştur. Ayrıca, döviz fazlası bulunan
şirket, geçtiğimiz yıl kuralardaki artışa bağı olarak 3Ç2015'te 30,3mn
TL kambiyo karı yazmıştı. Bu yılın üçüncü çeyreğindeki kambiyo karı
ise 8,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Üçüncü çeyrekteki kar rakamı ile
birlikte Şirketin 2016 Ocak - Eylül dönemi net dönem karı 26,8mn TL
gerçekleşmiştir. Şirket geçtiğimiz yılın aynı döneminde finansman
gelirlerinin önemli katkısıyla 78,3mn TL kar açıklamıştı.
Alarko Carrier (ALCAR, Sınırlı Negatif): Şirketin 3Ç2016 net karı
8mn TL ile geçen sene aynı çeyrekteki 10,5mn TL'nin %24 altında
gerçekleşmiştir. Alarko Carrier'ın karındaki gerilemenin ana sebebi
diğer faaliyet gelirlerindeki azalmadır. Şirketin brüt karı %0,4
azalışla 27,2mn TL olurken, faaliyet karı geçen seneye göre %24
azalarak 9,9mn TL olmuştur. Şirket geçen sene diğer faaliyetlerine
ilişkin 11,6mn TL gelir kaydederken, bu sene kambiyo karındaki
azalmaya bağlı olarak sadece 6,5mn TL gelir kaydetmiştir. Şirketin
2016 Ocak- Eylül karı ise 20,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz
yılın aynı döneminde kar 24,4mn TL idi.
Batısöke Çimento (BSOKE, Sınırlı Negatif): Batısökte Çimento
3Ç2016'da 4,5mn TL zarar kaydetmiştir. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde
1,5mn TL kar yazılmıştı. Brüt kar da 3Ç2016'da 2,4mn TL olarak
gerçekleşirken, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 5,3mn TL brüt kar
açıklanmıştı. Şirketin 2016 yılı Ocak - Eylül dönemindeki net kar
rakamı ise 4,8mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde 21,4mn TL kar
kaydedilmişti.
Gübre Fabrikaları (GUBRF, Nötr): Gübre Fabrikaları'nın %40 paya
sahip olduğu Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş.'deki hisselerinin
satılması suretiyle şirketin ortaklıktan ayrılması hususunda
görüşmeler, değerlendirmeler yapılarak karara bağlanmak üzere Yönetim
Kurulu'na sunulmasına karar verildiği duyurulmuştu. Geçen sürede hisse
satışı gerçekleşmemiştir. Yönetim Kurulunun 28.10.2016 tarihi kararı
ile Şirketin Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş.'deki hisselerinin satışı
amacıyla ihaleye çıkılmasına ve tekliflerin alınmasına, alınan
tekliflerin Yönetim Kurulu tarafından 18.11.2016 tarihindeki Yönetim
Kurulu toplantısında değerlendirilerek karara bağlanması için satış
hazırlıklarının yapılmasına ve bu kapsamdaki ilgili tüm iş ve
işlemlerinin yapılması hususunda İdare'nin yetkili kılınmasına karar
verildi.
Logo Yazılım (LOGO, Nötr): Logo Yazılım şirket hissedarlarının
şirket sermayesinin toplam %35.95'ine kadar olan payların Borsa
İstanbul Toptan Satış Pazarı'nda satılmasına karar verdiğini duyurdu.
Logo'dan KAP'a yapılan açıklamada, hissedarlardan EAS Solutions'ın
şirket sermayesinin %31,95'ine kadar olan kısmını bir diğer hissedar
Logo Teknoloji ve Yatırım'ın da şirket sermayesinin %4'üne kadar olan
kısmının Toptan Satış Pazarı'nda satılması kararı aldığı belirtildi.
Logo Yazılım 17 Ekim'de KAP'a yaptığı açıklamada ortaklarının ek satış
dahil sermayenin %40'ına kadar payı kurumsal yatırımcılara
satabileceğini açıklamıştı. Borsa İstanbul 91 alıcının detaylarını
açıkladı. Buna göre en büyük 3 alıcı Aberdeen, JP Morgan, Raiffeisen
olarak gözüküyor.
Kiler GYO (KLGYO, Sınırlı Negatif): Kiler GYO 3Ç2016'da 11,3mn TL
zarar kaydetmiştir. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 39,2mn TL zarar
yazılmıştı. Brüt kar ise 4,9mn TL ile geçtiğimiz yılda elde edilen 7mn
TL rakamın altında kalmıştır. Şirketin 2016 yılı Ocak - Eylül
dönemindeki net dönem kar rakamı 1,5mn TL olurken, geçen yılın aynı
döneminde finansman giderlerinin önemli etkisiyle 86,4mn TL zarar
kaydedilmişti.
Zorlu Enerji (ZOREN, Nötr): Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik
Dağıtım ile Osmangazi Elektrik Perakende Satış'ın satın alınmasına
karar verdi. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, satın almaya ilişkin
müzakerelerin devam ettiği belirtildi. Açıklamaya göre, satın
alınması planlanan hisseler Dedeli Yatırım ile Yıldız Ailesi'ne mensup
hissedarların elinde bulunuyor.
Vakıf GYO (VKGYO, Sınırlı Negatif): Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanlığı tarafından, kapalı zarf ihale usulü ile satışa sunulan,
Ankara'da 44,7bin m² yüzölçümlü arsaya, Vakıf GYO ve Obaköy Adi
Ortaklığı'nca verilen teklif olumlu sonuçlanmamıştır.
Özak GYO (OZKGY, Nötr): Şirketin portföyünde yer alan varlıklardan
Hayat Tepe'de bulunan 3,8mn TL + KDV ekspertiz değerli 4 adet konut,
tamamı peşin ödemeli toplu satış yapılması nedeniyle 3,3mn TL + KDV'ne
satılmıştır."


******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
15:38118.705
Değişim :  -0,73% |  -868,65
Açılış :  120.036  
Önceki Kapanış :  119.574  
En Yüksek
120.465
En Düşük
118.571
BIST En Aktif Hisseler
BJKAS 3,52 756.125.823 % 19,73  
RALYH 8,76 876 % 14,96  
FENER 18,58 650.041.514 % 14,69  
OSTIM 2,63 135.103.963 % 10,50  
TSPOR 7,15 436.528.754 % 10,17  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8713 7,9108 % 0,10  
Frank 6,1529 6,1900 % 0,08  
Riyal 1,6149 1,6230 % 0,13  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.607 1.607 3,83  
Altın Gr. 314 314 1,48  
Cumhuriyet 2.081 2.112 21,00  
Tam 2.071 2.123 22,63  
Yarım 1.001 1.027 10,94  
Çeyrek 502 514 5,47  
Gümüş.Ons 18,29 18,34 0,09  
Gümüş Gr. 3,57 3,58 0,03  
B. Petrol 58,49 58,49 0,74