ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)

21.02.2017 08:53Ziraat Yatırım Menkul Değerler ( http://www.ziraatyatirim.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Sabah Stratejesi Analizi:
"PMI gününe nötr risk iştahı ile başlıyoruz. Katalizör: FED
yöneticilerinin açıklamaları ile Dolar güçlenmesi. Bu sabah S&P500
vadeli işlemlerde %0,14 değer kazanırken Dolar / TL kotasyonları
3,6343 seviyesinden geçmekte. FED yöneticileri güçlü veri akışının
ardından piyasalardaki risk iştahını dengeleyebilmek için "şahin"
yönde açıklamaları tercih ediyorlar. Yılbaşından beri ortalama 11,6
seviyesinde ciddi şekilde düşük seviyede seyreden hisse piyasaları
oynaklık göstergesi VIX (kimileri için korku endeksi - bu anlamı ile
piyasa FED'den korkmuyorum diyor) FED'in faiz arttırım sürecinde
finansal koşullara bakmadan aşırı risk alımına neden olabilir. 27 Ocak
günü 10,6 değerine kadar düşen VIX, 14 Şubat günü de 10,7
seviyesindeydi. 1 Şubat günü ise VIX, seans içinde 10 sınırına kadar
yaklaştı. FED, genellikle VIX'i 15 değerinde görmeyi tercih etmekte,
VIX'in 1990 yılından beri tarihi ortalaması ise 19,6! Hisse
senetlerinin rekor seviyelerde fiyatlandığını göz önünde tutarsak FED
yöneticileri "şahin" açıklamalarıyla VIX'i istikrarlı risk algısı
seviyeleri ile uyumlu hale getirmeye çalışıyorlar. Açıklamalar
dahilinde ABD 10 yıllık devlet tahvil getirisi %2,45 oranına
yaklaşırken Dolar endeksi DXY 101 seviyesinin üzerine yükseldi.
Bugün sabahtan Avrupa'da Şubat ayına yönelik geçici PMI verileri
açıklanacak. PMI günlerinde sınai hisseler (XUSIN) yurt-dışı imalat
koşullarını fiyatlamayı tercih ediyorlar. Avro Bölgesi'nde bugün
PMI'ların yatay, Ocak ayı değerleri ile uyumlu açıklanmaları
beklenmekte. Çünkü PMI, seviye yerine ivme göstergesi (fark) olduğu
için geçtiğimiz yıl son çeyreğinden beri hızlanan sınai üretimin aynı
oranda hızını arttırmayı sürdürmesi kolay olmayacaktır. Şu anda
Avrupa'da ve Dünya genelinde sanayi hızlı gidiyor. Öğleden sonra da
ABD'de Şubat ayı için geçici PMI'lar açıklanacak.
Albaraka Türk katılım Bankası (ALBRK, Sınırlı Negatif): Banka'nın
4Ç2016'daki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %23 oranında
gerileyerek 38,7mn TL olmuştur. Beklenti 47mn TL yönündeydi. Net kar
payı gelirleri %10 artmasına karşın, ticari kardan zarara geçilmesi
ve operasyonel giderlerde artış karın düşmesinde etkili olmuştur.
Banka'nın 2016 yılı karı ise bir önceki yıla göre %28 oranında düşerek
217,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Yıllık olarak Banka'nın özsermaye
karlılığı %10'dur.
Aselsan (ASELS, Öneri "EKLE", Sınırlı Pozitif): Aselsan'ın 2016
yılı son çeyrek ana ortaklık net dönem karı 405,9mn TL ile hem bizim
beklentimiz olan 335mn TL'nin hem de piyasa beklentisi olan 217mn
TL'nin üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir.
Şirket'in 4Ç2015 net dönem karı 66,9mn TL idi. Tahminimizdeki sapmada
beklentimizden yüksek gerçekleşen satış gelirleri ve düşük operasyonel
giderler etkili olmuştur. Aselsan'ın satış gelirleri son çeyrekte bir
önceki yılın aynı dönemine göre %73,5 oranında artarak 1.618,4mn TL'ye
yükselmiştir. Diğer taraftan satış maliyetlerinin satış gelirlerinden
daha düşük artmasına bağlı olarak brüt kar %82,2 oranında artarak
384,7mn TL olmuştur. Faaliyet giderleri de aynı dönemde %21,3 oranında
gerileyerek kara olumlu katkı sağlamıştır. Bunlara ilaveten, diğer
faaliyetlerden 4Ç2015'teki 114mn TL gidere karşın, kur farkı geliri
kaynaklı 4Ç2016'da 172mn TL gelir kaydedilmiş ve Şirket 4Ç2015'teki
30,8mn TL'lik net faaliyet zararına karşın 4Ç2016'da 455,9mn TL net
faaliyet karına ulaşmıştır. Şirketin FAVÖK'ü de 111,6mn TL'den 312,3mn
TL'ye yükselirken, FAVÖK marjı da %12'den %19,3'e çıkmıştır. Şirket
4Ç2016'da 77mn TL finansman gideri kaydederken, son çeyrekte 28mn
vergi geliri kaydetmiş (4Ç2015'te 84,1mn TL) ve tüm bunlara bağlı
olarak ana ortaklık net dönem karı 4Ç2015'teki 66,9mn TL'den 405,9mn
TL'ye ulaşmıştır. Son çeyrek kar rakamı ile birlikte 2016 yılı net
dönem karı 795,2mn TL'ye yükselmiş ve 2015 yılındaki 212,9mn TL'ye
göre çok iyi bir görüntü sergilemiştir. Aselsan'ın bakiye sipariş
miktarı son çeyrekte de eklenmeye devam eden yeni projelerin
katkısıyla, yüksek satış gelirine karşın, Eylül sonundaki 5,7 milyar
dolardan 6,2 milyar dolara ulaşmıştır.
Aselsan ayrıca 2017 yılı beklentilerini de açıklamıştır. Buna göre
Şirket 2017 yılında satış gelirlerinde %25'in üzerinde bir artış
öngörürken, FAVÖK marjının %18-20 arasında olmasını beklemektedir.
Şirket 2017 yılı için toplam 500mn TL'lik yatırım harcaması
planlamıştır.
Ek olarak, Aselsan, 54mn TL nakit kar payının (1 TL nominal
değerinde beher hisse için brüt 5,4 Kuruş, net 4,59 kuruş), 31 Mayıs
2017 tarihinde başlanarak dağıtılmasını Genel Kurul'a teklif
edilmesine karar vermiştir.
Ak Enerji (AKENR, Negatif): Ak Enerji 2016 yılının son çeyreğinde
370,1mn TL net dönem zararı kaydetmiş ve bir önceki yılın aynı
dönemindeki 70,4mn TL'lik net dönem karına göre olumsuz bir görüntü
sergilemiştir. Bu yüksek zararda döviz açık pozisyonuna bağlı olarak
oluşan kur farkı zararları ana etken olmuştur. Şirketin satış
gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,8
oranında gerilemiş ve 411mn TL olarak gerçekleşmiştir. Ancak şirket
ancak 457 bin TL'lik brüt kar elde edebilmiştir. Faaliyet giderleriyle
birlikte Şirket'in faaliyet zararı 21,2mn TL olmuştur. Bunlara
ilaveten Şirket 4Ç2015'teki 3,4mn TL'lik finansman gelirine karşın kur
farkı gideri kaynaklı 4Ç2016'da 438,5mn TL'lik finansman gideri
kaydetmiştir. Son çeyrekte kaydedilen 89,5mn TL'lik vergi geliri ise
net dönem zararının daha yüksek olmasını engellemiştir. Son çeyrek
zarar rakamı ile birlikte şirketin 2016 yılı net dönem zararı 548,7mn
TL'ye ulaşmış ve 2015 yılındaki 351mn TL'lik zarar rakamının üzerinde
gerçekleşmiştir.
Kordsa Global (KORDS, Nötr): Şirket'in ana ortaklık net dönem 2016
yılının son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,9
oranında azalarak 37,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin satış
gelirleri aynı dönemde %12,4 oranında artarak 505,3mn TL'ye
yükselmiştir. Diğer taraftan brüt kar ise satış maliyetlerindeki düşük
artışın olumlu katkısıyla %19,6 oranında artmış ve 111,2mn TL'ye
ulaşmıştır. Diğer faaliyet gelirlerinin 0,5mn TL'den 9,4mn TL'ye
yükselmesinin etkisiyle faaliyet karı %37,4'lük artışla 69,7mn TL
olmuştur. Diğer taraftan 4Ç2015'te kaydedilen 1mn TL'lik finansman
gelirine karşın 4Ç2016'da 17,5mn TL finansman gideri kaydedilmiş ve bu
durum karı baskılamıştır. Son çeyrek kar rakamı ile birlikte 2016 yılı
ana ortaklık net dönem karı 143,1mn TL'ye ulaşmış ve 2015 yılına göre
%44,2 oranında artış kaydederek iyi bir görüntü sergilemiştir.
Vakıfbank (VAKBN, Öneri "EKLE", Sınırlı Pozitif): Vakıfbank'ın net
dönem karı 2016 yılının son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %4,3
oranında azalarak 782,1mn TL'ye gerilemiş olsa da hem beklentimiz olan
617mn TL'nin hem de piyasa beklentisi olan 659mn TL'nin üzerinde
gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada
ise ticari karın beklentimizin üzerinde gelmesi etkili olmuştur.
Ayrıntılar için tıklayınız.
Arçelik (ARCLK, Sınırlı Pozitif): Şirket 2016 yılı net karından
1,00 TL'lik nominal değerde hisseye 0,62895 TL brüt (0,53461 net) kar
payı dağıtma teklifinin 23 Mart 2017 tarihli Genel Kurul'da ele
alınacağını bildirdi. 20 Şubat kapanışına göre temettü verimi %3
olarak hesaplanmaktadır.
Global Yatırım Holding (GLYHO, Nötr): Avrupa İmar ve Kalkınma
Bankası (EBRD)'nin Kasım 2015'te Şirketin bağlı ortaklığı Global
Liman'a ortak olma sürecinde Global Liman'ın hisselerinin 2016-2018
döneminde uluslararası piyasada işlem görmeye başlaması
planlanmaktaydı. Global Yatırım Holding, Global Liman'ın yurtdışında
olası halka arzı ile ilgili olarak, yabancı danışmanlar ve yatırım
bankalarının devamlı surette piyasa araştırması ve benzeri çalışmalar
yapmakta olduğunu açıkladı. Tüm bu çalışmaların sonucunda hissenin
yurtdışında bir borsada işlem görüp görmemesine karar verilecek olup
henüz bu yönde bir karar verilmediği bildirildi.
Yapı Kredi Bankası (YKBNK, Öneri "EKLE", Nötr): Banka, Medium Term
Note (MTN) programı kapsamında yurt dışında ihraç edilmesi planlanan
13mn EUR tutarındaki borçlanma aracı için tertip ihraç belgesi
alınabilmesi amacıyla SPK'ya başvurulduğunu duyurmuştur.
İş GYO (ISGYO, Öneri "AL", Nötr): Yönetim Kurulunun 11.10.2016
tarihli tahvil ihracı kararı kapsamında, Şirketin borçlanma
stratejisine uygun piyasa koşullarının henüz oluşmaması nedeniyle
tahvil ihracına ilişkin yeni bir aksiyon alınmadığı duyurulmuştur.
Klimasan Klima (KLMSN): Şirketin Nijerya'daki satış, pazarlama ve
lojistik operasyonlarını yürütmek ve Batı Afrika'daki potansiyel satış
imkanlarının geliştirilmesini teminen, 10.000 USD sermayeli bir şirket
kurulmasına, Klimasan'ın kurulacak şirkete %97 oranında iştirak
etmesine, kalan %3'lük sermaye payının ise eşit olarak Bay Petros
Diamantides, Bay Erim Şenocak ve Bay Serkan Uyanık tarafından iştirak
edilmesine ve ilgili kişilerin kurulacak yeni şirketin Yönetim
Kurulu'na atanmasına karar verilmiştir."
******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
18:051.198
Değişim :  -1,09% |  -13,19
Açılış :  1.214  
Önceki Kapanış :  1.212  
En Yüksek
1.216
En Düşük
1.197
BIST En Aktif Hisseler18:05
TKNSA 10,45 331.627.493 % 10,00  
KONYA 756,80 236.578.620 % 10,00  
ARMDA 61,05 15.373.303 % 10,00  
BEYAZ 12,10 2.954.542 % 10,00  
KARTN 1.125,70 1.383.485 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,9359 7,9452 % 1,70  
Euro 9,3841 9,3920 % 1,38  
Sterlin 10,3504 10,4023 % 1,07  
Frank 8,7140 8,7665 % 1,39  
Riyal 2,1104 2,1210 % 1,62  
18:05 Alış Satış %  
Altın Gr. 486 486 2,78  
Cumhuriyet 3.207 3.256 -5,00  
Tam 3.184 3.264 -14,37  
Yarım 1.539 1.579 -6,95  
Çeyrek 772 789 -3,48  
Gümüş.Ons 24,68 24,72 -0,34  
Gümüş Gr. 6,30 6,31 0,01