ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)

28.08.2017 08:49Ziraat Yatırım Menkul Değerler ( http://www.ziraatyatirim.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Sabah Stratejesi Analizi:
"Bayram haftasına nötr risk iştahı ile uyanarak başlıyoruz.
S&P500, vadeli işlemlerde %0,15 oranında değer kaybederken, Dolar / TL
kotasyonları 3,4431 seviyesinden geçiyorlar. Bayram tatili nedeniyle
kısa geçecek haftada ekonomik veri gündemi yeniden yoğunlaşacak.
Özellikle haftanın ikinci yarısında küresel risk iştahını
etkileyebilecek veriler söz konusu.
Yurt-içinde bugün TSİ 14:30'da merkez bankası konut fiyat artışını
açıklayacak. Yarın ekonomik güven endeksini ve Temmuz ayı dış ticaret
dengesini izleyeceğiz. Temmuz ayında ihracat artışı rekor düzeyde
gerçekleşmesine rağmen altın talebinin güçlü seyretmesi nedeniyle dış
ticaret dengesinin açılarak 8 milyar Dolar tutarına ulaşması mümkün.
Altın talebi, dış denge verilerini istatistiksel açıdan olumsuz
etkiliyor. Zira altın ve enerji hariç tutulduğunda 12 aylık cari açık
1,9 milyar Dolar seviyesine kadar kapandı (Şekil 1).
Haftanın küresel verisi Cuma günü ABD'de açıklanacak İstihdam
Raporu. Tarım dışı istihdamının, sene ortalamasına uygun şekilde
180bin kişi artması bekleniyor. Perşembe günü Dünya genelinde PMI
verileri izlenecek. Üçüncü çeyrekte Çin dışında iktisadi faaliyette
kayda değer bir hız kaybı beklenmiyor. ABD'den gelen veriler, üçüncü
çeyrekte ekonominin hızlanma olasılığını güçlendiriyorlar. Diğer
yandan Avrupa'da üçüncü çeyrekte belireceği düşünülen yavaşlamanın
beklenen boyutlara ulaşmayacağı anlaşılıyor. Böyle bir konjonktürde
majör merkez bankaları Jackson Hole sempozyumunda mevcut seyri
değiştirebilecek açıklamalardan çekindiler.
İlaveten hafta içinde ABD'de FED'in politika kararları için baz
aldığı kişisel gelir ve harcamalar raporu üzerinden takip ettiği
enflasyon açıklanırken Avrupa'da Ağustos ayı tüketici enflasyonu
açıklanacak. Bugün sabahtan Avrupa'da para tabanı (TSİ 11:00)
izlenecek. Amerika'da ise öğleden sonra envanter verileri ve ticaret
dengesi TSİ 15:30'da açıklanacak.

ŞİRKET HABERLERİ

Doğan Holding (DOHOL, Nötr): Tamamı ödenmiş 52mn TL sermayesinde
%48 oranında paya sahip olduğu DD Finansman A.Ş.'de, pay sahibi olan
diğer ortaklardan Deutsche Bank A.G.'nin sahip olduğu beheri 1.000 TL
nominal değerli "A" Grubu tamamı nama yazılı 25.480 adet ve DD
Finansman A.Ş. sermayesinin %49'unu temsil eden payların tamamı, DD
Finansman A.Ş.'de ileriye dönük sermaye ve operasyonel nakit
ihtiyaçları kapsamında hisse devrinin aynı zamanda bir finansal
yükümlülük transferi olarak da değerlendirilmesi kapsamında, gerekli
yasal izinlerin alınması ve kapanış koşullarının sağlanması sonucunda,
4mn EUR bedelin de ödenmesi ile birlikte Cuma günü devir alınmıştır.
Mezkur hisse devir işleminin tamamlanması neticesinde DD Finansman
A.Ş.'deki pay sahipliği oranı %97'ye çıkmıştır.
Emlak Konut GYO, Halk GYO (EKGYO, Öneri "AL", Nötr HLGYO, Nötr):
İzmir Konak 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi
kapsamında Emlak GYO tarafından ihaleye çıkarılan ve Konak'ın Kuruçay
Mahallesi'nde bulunan parseller üzerinde karma proje geliştirmek
amacıyla, ihaleyi kazanan Teknik Yapı ile, tüm gider ve gelirler ile
elde edilecek kar paylaşım oranları yarı yarıya olmak üzere, "Teknik
Yapı %51 - Halk GYO %49 Adi Ortaklığı" kuruldu. Arsa Satışı Karşılığı
Satış Toplam Geliri 1,6 milyar TL, Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı
Gelir Oranı %35 ve Şirket payı toplam gelirinin %20'si Emlak Konut'a
ait olacaktır.
Halkbank (HALKB, Öneri "AL", Nötr): Bankanın Yönetim Kurulumu 3
milyar TL tutara kadar, farklı tür ve vadelerde bir veya birden fazla
defada yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış
yoluyla katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçları
ihraç edilmesi, ihraçların maksimum 12 yıl vade ile sınırlı olacak
şekilde belirlenmesi, piyasa koşullarına bağlı olarak sabit veya
değişken faizli kupon ödemeli olarak ihraç edilmesi hususlarında karar
alınmasına, söz konusu ihraçların gerçekleştirilmesi, faiz oranın
tespiti, dağıtım ve tahsisat esasları da dahil olmak üzere, ihraçlarla
ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi, bu kapsamda ihraçlara
aracılık edecek ilgili aracı kurumun tespiti, söz konusu ihraçlar
kapsamında ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması da
dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm hususlarda Genel Müdürlük
Makamı ve Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür
Yardımcılığını yetkili kılmıştır.
Petkim (PETKM, Öneri "EKLE", Sınırlı Negatif): Vergi Dairesi
tarafından, 2014 yılında PyGas kullanımına ilişkin olarak yapılan bir
inceleme üzerine 66mn TL Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve 99mn TL vergi
ziyaı cezası, Şirkete tebliğ edilmiştir. Şirket bu aşamada herhangi
bir ödeme yapılmasının söz konusu olmadığını, söz konusu tebligata
ilişkin uzlaşma ve yargı yoluna gitme seçenekleri de dahil tüm yasal
hakların kullanılacağını belirtmiştir.
Sabancı Holding (SAHOL, Öneri "AL", Nötr): Almanya'da kurulu E.ON
SE ile %50'şer pay sahibi olunan Enerjisa Enerji A.Ş., bünyesinde
bulunan enerji üretim, enerji toptan satış ve doğalgaz toptan satış
faaliyetlerinde bulunan şirketlerini kısmi bölünme yoluyla yeni
kurulan Enerjisa Üretim Santralleri A.Ş. bünyesine taşımıştır. Yeni
şirket kurma yöntemiyle gerçekleştirilen bölünme işlemi 25 Ağustos
2017 tarihinde tamamlanmıştır. Kısmi bölünme işleminin tamamlanması
sonucunda, Enerjisa Enerji A.Ş. bünyesinde sadece elektrik dağıtım ve
perakende satış faaliyetlerini yürüten şirketler kalmıştır.
Hissedarlar, diğer opsiyonların yanında Enerjisa Enerji A.Ş.'nin
gelecekte olası bir halka arzını değerlendirmektedir. Olası halka arz
işlemine ilişkin olarak herhangi bir bağlayıcı karar alınmamış olmakla
birlikte, halka arzın gerçekleşmesi diğer unsurların yanında, piyasa
şartlarına da bağlıdır.
Türk Hava Yolları (THYAO, Öneri "AL", Sınırlı Pozitif): VIP
hizmetlerde kullanılmak üzere 1 adet ACJ318 tipi uçağın satın
alınmasına karar verilmiştir.
Şirket ayrıca 2017 yılı revize hedef ve beklentilerini açıkladı.
Buna göre şirketin 2017 yılı toplam yolcu hedefi 69mn, yolcu doluluk
oranı beklentisi %77-78 ve EBITDAR marjı hedefi %21-23 aralığındadır.
Türk Telekom (TTKOM, Öneri "EKLE", Nötr): Reuters'ın kaynaklara
dayandırarak verdiği habere göre, Türk Telekom'dan dolayı 4.75 milyar
USD borcu bulunan ve bir süredir bu borcunu ödeyemeyen Oger Telekom'un
hisseleri Saudi Telecom'a geçebilir. Kaynaklar, bu hisse değişiminin
gerçekleşmemesi halinde ise Oger'in hissesinin Türk hükümeti
tarafından satın alınabileceğini söyledi. Oger, 290mn USD borç
ödemesini Eylül ve Mart aylarında gerçekleştirememişti. Türk
Telekom'da %55 pay Oger Telecom'un sahip olduğu Otaş'a ait. Eğer satış
gerçekleşirse büyük hissedar artık Saudi Telekom olacak.
Vakıfbank (VAKBN, Öneri "AL", Sınırlı Negatif): Vergi Denetim
Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı tarafından
2012-2014 yılları için tüketici kredilerinin KKDF yönünden incelenmesi
sonucunda düzenlenen inceleme raporlarına istinaden, Bankamız adına
KKDF kesintisi ve cezai faiz olmak üzere toplam 14,8mn TL tutarında
tahakkuk fişleri düzenlenmiştir.
Turcas Petrol (TRCAS, Sınırlı Pozitif): Turcas Petrol A.Ş.
(Turcas) ile The Shell Company of Turkey (Shell) arasında bir ortak
girişim olan ve Turcas'ın %30 oranında hissedarı olduğu iştiraki Shell
Turcas Petrol A.Ş. (STAŞ) ile ilgili çeşitli stratejik alternatifler
hakkında bir süredir ortağı Shell ile yürütülen müzakereler
sonuçlanmıştır.
Söz konusu müzakereler neticesinde Turcas ile Shell arasında
STAŞ'a ilişkin çeşitli anlaşmaların değiştirilmesi kararlaştırılmış ve
ilgili değişiklikler 25.08.2017 tarihinde imzalanmıştır. Yapılan
değişiklikler arasında aşağıdaki hususlar da bulunmaktadır: 1)Shell'e,
iki yıllık bir bekleme süresinden sonra, dilediği zaman Turcas'ın
STAŞ'ta sahip olduğu %30 oranındaki hisselerini satın almak amacıyla
STAŞ'ın adil piyasa değerini hesaplatma hakkı verilmiştir. Bu süreç
sadece Shell tarafından başlatılabilir ve Shell'in böyle bir süreci
başlatma zorunluluğu yoktur. Eğer Shell hesaplanan adil piyasa değeri
üzerinden Turcas'ın STAŞ'taki hisselerini satın almayı teklif ederse,
Turcas'ın da hisselerini satmak yerine adil piyasa değerini
yükselterek, Shell'in STAŞ'taki %70 hisselerini satın almayı teklif
etme ve böylece bir açık arttırma sürecini başlatma hakkı vardır. Bu
süreç boyunca her bir taraf ya diğer tarafın son teklifini kabul
ederek hisselerini satar ya da yapılmış olan son teklifteki fiyatı
yükselterek karşı tarafın hisselerini satın almak için yeni bir teklif
sunar. Yukarıda belirtilen süreç, taraflardan birinin yapılmış olan
bir teklifi kabul etmesinden önce herhangi bir anda Shell tarafından
sonlandırılabilir. Bu durumda, o ana kadar yapılmış olan teklifler
geçersiz sayılacak ve tarafların STAŞ'taki mevcut hissedarlıkları
aynen devam edecektir. Böyle bir durumda Shell'in yukarıda belirtilen
süreci tekrar başlatabilmesi için yeni bir iki yıllık bekleme
süresinin geçmesi gerekmektedir. 2) Shell'e sağlanan yukarıdaki hak
karşılığında, Shell de Turcas'a, STAŞ tarafından ihraç edilecek ve
2016 mali yılından itibaren dönem karlarından yararlanacak ve ilk
ödeme 2017 yılında yapılacak şekilde her biri yılda USD 64.000
tutarında imtiyazlı temettü alma hakkı veren 125 adet intifa senedi
verilmesini kabul etmiştir.
Şirket, ilgili müzakereler neticesinde üzerinde anlaşılan
tadillerin, tarafların ortak girişim nezdindeki işbirliğini
güçlendirdiği ve değişen global ve makroekonomik koşullar
gerektirdiğinde ortak girişimi sonlandırabilmek için adil ve esnek bir
mekanizma sağladığı görüşündedir. Şirket, ilgili değişikliklerin
tarafların ortak girişimden elde ettiği getirinin dağılımı veya
miktarı konusunda önemli bir değişikliğe yol açmayacağını
öngörmektedir.
Özak GYO (OZKGY, Nötr): Şirketin 2017 yılı satış gelirleri
projeksiyonu 123.9mn TL, FAVÖK projeksiyonu ise 48,9mn TL olarak
açıklanmıştır.
Katmerciler (KATMR, Nötr): Şirketi ile Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü (DSİ) arasında 12,6mn TL tutarında Akaryakıt tankeri alımına
dönük sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme konusu teslimatlar 2017 ve 2018
yılı içerisinde gerçekleştirilecektir.

SEKTÖR HABERLERİ

Turizm: Türkiye'ye Temmuz'da gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen
yılın aynı dönemine göre %46,36 artarak 5,1mn'a ulaştı. Bu yılın
Ocak-Temmuz ayları arasında ise Türkiye'ye 17,3mn yabancı ziyaretçi
geldi. Bu dönemde gelen yabancı ziyaretçilerin sayısında bir önceki
yılın aynı dönemine göre %21,94 artış yaşandı.

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Ayes Çelik (AYES): Kocaeli Dilovası Fabrika Şubesinde montajı
yapılan Ful Otomatik Çelik Hasır Punto Kaynak Makinesinin montaj
işlemi tamamlanmıştır. Makine montajının tamamlanmasıyla birlikte
makineye enerji verilmiş ve ayar çalışmalarına başlanmıştır. Söz
konusu makinenin üretim faaliyetine başlama süresi 20 Eylül 2017
olarak planlanmaktadır.
Egeli & Co Girişim Sermayesi (EGLYO): Şirketin %50 iştiraki olan
Karesi Jeotermal Enerji adına olan Balıkesir Balya İlçesi'ndeki 2.000
hektarlık jeotermal işletme ruhsatlı ve Balıkesir Bigadiç İlçesi'ndeki
2.001,54 hektarlık jeotermal işletme ruhsatlı, İki adet jeotermal
kaynağın faaliyetlerine geçmesi için ruhsat süresi 6 aylık ek süre
verilen 16/08/2017 tarihine 9 ay 7 gün beklenmeyen hal süresi
eklenmesiyle 23/05/2018 tarihine kadar uzatılmıştır.
Marka Yatırım Holding (MARKA): Marka Yatırım Holding, Türk Ticaret
Bankasının devam eden sözleşmeleri ve bağlı yükümlülükleri,
hususlarının değerlendirilerek, ayrıntılı inceleme raporlarının
hazırlanabilmesi ve Türk Ticaret Bankası'nı satın alma sürecinin
sonuçlandırılabilmesi amacı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
Başkanlığı'ndan toplantı talep etti."

*******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
12:351.352
Değişim :  -0,86% |  -11,69
Açılış :  1.358  
Önceki Kapanış :  1.363  
En Yüksek
1.358
En Düşük
1.348
BIST En Aktif Hisseler12:35
PEGYO 1,26 962.303 % 0,00  
NTHOL 3,99 14.626.094 % 0,00  
ISGYO 1,85 2.298.685 % 0,00  
KARSN 3,77 35.332.655 % 0,00  
KARYE 9,68 128.255.336 % 0,00  
12:35 Alış Satış %  
Dolar 8,5542 8,5558 % 0,09  
Euro 10,0689 10,1016 % 0,34  
Sterlin 11,7253 11,7841 % -0,26  
Frank 9,2652 9,3211 % -0,18  
Riyal 2,2740 2,2854 % -0,11  
12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.802 -4,80  
Altın Gr. 496 496 -1,85  
Cumhuriyet 3.297 3.347 -15,00  
Tam 3.285 3.367 -19,62  
Yarım 1.588 1.629 -9,49  
Çeyrek 796 814 -4,75  
Gümüş.Ons 25,16 25,20 -0,24  
Gümüş Gr. 6,92 6,94 -0,07  
B. Petrol 74,13 74,13 0,34