ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)

23.10.2017 08:49
ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)


Ziraat Yatırım Menkul Değerler ( http://www.ziraatyatirim.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Sabah Stratejesi Analizi:
"Merkez bankaları haftasına Japonya'da Başbakan Shinzo Abe'nin
kazandığı seçim ile uyanarak başlıyoruz. S&P500, vadeli işlemlerde
%0,05 oranında değer kazanırken, Dolar / TL kotasyonları 3,6879
seviyesinden geçiyorlar. Bu hafta Perşembe günü, Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Cuma günü de,
Rusya Merkez Bankası (CBR) para politikası kararlarını açıklayacaklar.
İlaveten Kanada, Brezilya, İsveç, Norveç, Macaristan, Kolombiya ve
çeşitli Afrika ülkeleri para politikası kararı açıklayacaklar arasında.
Gelişmiş Ülkeler küresel "reflasyon" teması dahilinde faizlerini
arttırıyorlar. ABD, 2015 yılı sonunda başladığı faiz arttırımlarını
Aralık ayında sürdüreceğe benziyor. 2018 yılında faizlerin %2 oranına
ulaşması mümkün. İngiltere, 2015 yılında ABD ile eşlenmişti
(entanglement). Hatta İngiltere'nin ABD'den önce faiz arttırıp
arttırmayacağı tartışılmaktaydı. İngiliz Sterlini 1,60 seviyesi
yakınına kadar güçlenmişti. Bugün İngiliz Sterlini 1,30 seviyesinin
hemen üzerinde işlem görüyor. Çünkü arada İngiltere iç ve dış
siyasette beklenmedik gelişmelerle karşılaştı. Ancak yine de
İngiltere, ABD'nin ardından faiz arttıracak ikinci ülke konumunda.
İngiltere Merkez Bankası (BoE), önümüzdeki hafta toplanacak.
Japonya'da Abe'nin seçimleri kazanmasıyla genişlemeci para ve maliye
politikalarının sürmesi beklenebilir. ECB ise 2018 yılında varlık
alımlarını sonlandıracağa benziyor. Ancak faiz arttırımı 2019 yılında
beklenmeli. Geçtiğimiz yıl ECB "daha düşük miktar ancak daha uzun
süre" felsefesini benimsemişti. Böylece siyasi açıdan zor görünen 2017
yılı boyunca Avrupa ekonomisi siyasi şoklara karşı güvence altındaydı.
Önümüzdeki yıl İtalya'da seçimler var. Mevcut konjonktürde ECB, "daha
düşük miktar ancak daha uzun süre" felsefesini koruyacağa benziyor.
ECB, Perşembe günü varlık alımlarını 30 milyar Euro tutarına düşürüp
varlık alımlarını dokuz ay boyunca sürdürmeyi açıklayabilir. Bizim de
katıldığımız Bloomberg anketindeki beklenti bu yönde şekillendi.
Gelişen Ülkeler'i ikiye ayırmak gerekiyor: Deflasyon / düşük
enflasyon ve yüksek enflasyon ülkeleri şeklinde. Deflasyon / düşük
enflasyon ülkeleri arasında Güney Kore, Polonya, Romanya, Çekya gibi
ülkelerde faizler artış baskısıyla karşı karşıya. Bunda küresel
reflasyonun payı var. İlaveten örneğin Euro Bölgesi yörüngesindeki
Doğu Avrupa, ana merkez bankası ECB'den etkileniyor. Geçen hafta Güney
Kore, faizi sabit tutarken bir üye çekimser oy kullandı. Güney Kore,
bu yıl faiz arttırabilir. Güney Kore Wonu için takip ettiğimiz seviye
1.150. Şu anda 1.132'den işlem gören Won, iyimser risk iştahının
yansıması. Enflasyonist ülkelerde ise faiz indirim döngüsüyle karşı
karşıyayız. Kur ve risk primi ile geçtiğimiz yıllarda bu ülkelerin
kurları aşırı değer kaybetmişti. Kurdaki aşırı değer kaybına istinaden
faizler de fazla yükseldiler. Kurların istikrar kazanmasıyla enflasyon
gerilerken faizler de normalleşiyorlar. Güney Afrika, Rusya, Brezilya
akla ilk gelen ülkeler. Latin (Güney) Amerika da genel anlamı ile faiz
indirmekte. Arada iki tane istisna ülke var: Türkiye ve Meksika.
Meksika faiz arttırımlarını durdurdu. Enflasyon geçen ay %6,4 oranına
gevşedi. Önümüzdeki süreçte Meksika Merkez Bankası (Banxico) faiz
indirimi için kendisini beklemede tutuyor. TCMB de Banxico ile benzer
noktada. Enflasyon, Mart ayına ulaştığımızda tüketiciler için %7'lere,
üreticiler için %8'lere düşeceğe benziyor. Böyle bir ortamda Mart
ayına kadar politika duruşunun sıkı kalması beklenebilir. Rusya ise
Cuma günü 25 ila 50 puan seçiminde faiz indirimlerini sürdürebilir.
Hafta genelinde ABD'de Eylül ayı dayanıklı mal (demirbaş)
siparişlerini ve üçüncü çeyrek büyümesinin ilk tahminini göreceğiz.
Avrupa'da PMI'lar yılın son çeyreğine nasıl başladığımızı gösterecek.
Benzer şekilde İktisadi Yönelim Anketi (İYA), Türkiye'de iktisadi
faaliyetin son çeyreğe üçüncü çeyrekten ne kadar momentum taşıdığını
söyleyecek. Bugün veri takvimi neredeyse boş. Sabahtan TSİ 10:00'da
yurt-içi tüketici güven endeksini izleyeceğiz. Endeks seyrinin,
iktisadi büyümeyi yansıtmadığı görüşündeyiz (Bilgi Notu: Kendine
Güven, 28 Ağustos 2017). Reel kesime yönelik endekslerle tüketici
endeksi arasında ayrışma söz konusu (Şekil 1). Endeksin 70 üzeri
seviyelerde artış eğiliminde yol almasını bekliyoruz. Endeksin bugün
mevcut 67,7 seviyesinden 70 üzerine dönüp dönmediğini izleyeceğiz.
Akşamüzeri Avrupa Komisyonu'nun tüketici güven endeksini ve FED'in
Şikago Şubesi'nin faaliyet endeksini izleyeceğiz. Çin'de de konut
fiyatları verisi takip edilecek.
Arçelik (ARCLK, Nötr): 2017'nin üçüncü çeyrek finansallarına göre
şirketin ana ortaklık karı geçen sene aynı döneme göre %2,5 azalışla
256,2mn TL olmuş ve 259mn TL'lik piyasa beklentisine paralel
gerçekleşmiştir. Kardaki ufak çaplı azalmanın ana sebebi pazarlama
giderlerindeki artış olmuştur. 3Ç2017 satış gelirleri bir önceki yılın
aynı dönemine göre %33,2 artışla 5.440mn TL olmuştur. Satışların
%40'ını oluşturan yurtiçi satışlar %31,8 oranında artış kaydederken,
yurtdışı satışlar %27,2 yükselmiştir. Satışların maliyeti gelirlerdeki
artıştan daha yüksek %36,5 oranında artış kaydetmiştir. Brüt kar %26,7
artışla 1.725mn TL olurken brüt kar marjı 1,6 puan düşüşle %31,7
olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderlerdeki artış ise %28,7
olmuştur. Buna bağlı olarak, faaliyet karı %15,1 artışla 503,4mn TL'ye
ulaşırken, faaliyet kar marjı ise 1,5 puan düşüşle %9,3'e
gerilemiştir. 3Ç2017 FAVÖK'ü %12,8 artışla 546mn TL'yi göstermiştir.
FAVÖK marjı ise 1,9 puan gerilemeyle %10 olmuştur. Finansman tarafında
ise şirket geçen sene 3. çeyrekte 164,7mn TL finansman gideri
kaydederken bu sene 258,3mn TL finansman gideri kaydetmiş ve bu durum
karı baskılamıştır. Öte yandan, vergi tarafında geçen seneki 19mn
TL'lik giderin altında bu çeyrekte 900bin TL vergi gideri
kaydedilmiştir. Tüm bunlara bağlı olarak şirketin ana ortaklık karı
üstünden hesaplanan net kar marjı geçen sene aynı çeyreğe göre 1,7
puan azalarak %4,7 olmuştur. 3. çeyrek sonuçlarıyla birlikte
Arçelik'in 9 aylık ana ortaklı karı geçen seneye göre %29,7 azalarak
753,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. 9 aylık kardaki azalışın sebebi
geçen sene 2. çeyrekte kaydedilen yüksek yatırım gelirinin bu sene
olmayışıdır. Arçelik'in 2016 yılı 9 aylık net yatırım geliri 417mn TL
iken bu sene 9 aylık dönemdeki yatırım geliri sadece 2mn TL'dir.
Sonuçların ardından şirket 2017 yılsonu ciro artış beklentisi olan
%25'i korumuş olup, FAVÖK marjı beklentisini ise %10,5'ten %10'a
düşürmüştür.
Kipa (KIPA, Negatif): Tesco Kipa'nın Haziran-Temmuz-Ağustos dönemi
net dönem zararı 96,9mn TL olmuş ve bir önceki yılın aynı dönemindeki
35,9mn TL'lik zararın üzerinde gerçekleşmiştir. Şirketin zarar
etmesinin nedeni brüt kara göre yüksek operasyonel giderlerdir.
Şirketin brüt karı %78,2 artışla 282,8mn TL olurken, faaliyet zararı
67,4mn TL'yi göstermiştir. 3,8mn TL'lik yatırım geliri ve 33mn TL'lik
finansman gideri sonrasında şirketin zararı 96,6mn TL'ye yükselmiştir.
Temmuz dönemiyle birlikte şirketin Mart - Ağustos 2017 (altı aylık)
net zararı 87mn olarak hesaplanmıştır. Geçen sene aynı dönemde de
şirket 40,4mn TL zarar açıklamıştı.
Anel Elektirik (ANELE, Pozitif): Şirket'in hisselerinin tamamına
sahip olduğu, İngiltere'de mukim iştiraki Anel Engineering &
Contracting Ltd. şirketinin, İngiltere'nin Londra şehrinde inşası
devam eden The University College London Hospital Proton Beam Therapy
Center Phase 4 (Proton Tedavisi Merkezi) Projesinin Elektrik ve
Mekanik işlerine yönelik olarak verdiği 25,8mn GBP tutarındaki teklif,
işveren BOUYGUES (U.K.) LTD Şirketi tarafından olumlu karşılanmış
olup, işveren ile yapılan NEC3 (New Engineering Contract 3)
formatındaki alt yüklenici sözleşmesi 20/10/2017 tarihinde
imzalanmıştır.
Aselsan (ASELS, Öneri "TUT", Nötr): Aselsan ile BMC Otomotiv
Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında Jandarma Genel Komutanlığı'nın
ihtiyacı kapsamında, SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi tedarikine
yönelik olarak 20.10.2017 tarihinde, toplam bedeli 27,7mn EUR
tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında teslimatlar
2018'in ilk yarısında tamamlanacaktır."

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
17:592.864
Değişim :  -0,15% |  -4,19
Açılış :  2.872  
Önceki Kapanış :  2.868  
En Yüksek
2.897
En Düşük
2.841
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
TKNSA 9,57 302.519.168 % 10,00  
POLHO 6,38 192.507.133 % 10,00  
COSMO 20,90 4.503.937 % 10,00  
TRCAS 10,57 105.044.965 % 9,99  
BARMA 47,90 64.239.744 % 9,96  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,9258 17,9322 % -0,03  
Euro 18,3727 18,4272 % -0,57  
Sterlin 21,6822 21,7909 % -0,70  
Frank 18,9561 19,0702 % -0,20  
Riyal 4,7579 4,7817 % -0,13  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.802 12,29  
Altın Gr. 1.039 1.039 6,05  
Cumhuriyet 6.924 7.029 5,00  
Tam 6.947 7.033 41,00  
Yarım 3.385 3.438 20,00  
Çeyrek 1.698 1.719 10,00  
Gümüş.Ons 20,79 20,84 0,50  
Gümüş Gr. 12,00 12,01 0,28  
B. Petrol 97,84 97,84 -1,76