ANALİZ-Şirket Haberleri(Deniz Yatırım)

28.10.2019 10:13
ANALİZ-Şirket Haberleri(Deniz Yatırım)


Deniz Yatırım ( http://www.denizyatirim.com.tr ) Tarafından
Hazırlanan Şirket Haberleri Analizi:
"Akbank
Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY7.20
Hedef Fiyat/Hisse TRY8.98
Getiri Potansiyeli 25%
HAO 52%
Piyasa değeri TRY37,440 mln
3Ç19 Finansalları Değerlendirmesi - Önden yüklemeli takibe
dönüşüm haricinde genel olarak beklentiler dahilinde
*Akbank 3Ç19 finansal sonuçlarını Cuma akşamı açıkladı. Bankanın
konsolide olmayan net kar rakamı 1,397 milyon TL ile çeyreklik bazda %9.3 yıllık
bazda ise %5.3 artarken dönemsel özsermaye karlılığı %11.1 seviyesinde
gerçekleşti.
*Piyasa beklentisi 1,284 milyon TL idi. Bizim beklentimiz ise
1,346 milyon TL düzeyindeydi. Genel olarak gelir tablosu kalemlerine bakıldığında
beklentilerimiz dahilinde olduğunu görüytoruz. Ancak takipteki kredi
oranı beklentimizin 70 baz puan kadar üzerinde gerçekleşmiş olduğu için
takipteki kredi karşılık oranı da %66.0 olan beklentimize karşı %58.1 düzeyinde
gerçekleşmiştir.
*Akbank’ın 9 aylık solo kar rakamı ise 4,088 milyon TL ile geçen
yılın aynı dönemine göre %12 daralırken özsermaye karlılığı %10.9 seviyesinde
geröekleşmiştir.
*Beklenenden hızlı takibe dönüşüm haricinde sonuçlar genel olarak
beklentimize pararleldir. Akbank’ın operasyonel karlılığı beklentimiz
dahilinde gerçekleşmiştir. Ancak bankanın BDDK’nı Eylül ayı başındaki sektöre
yönelik söylemleri doğrultusunda önden yüklemeli olarak bazı kredileri takibe
almış olması nedeniyle 1.7 milyar TL’lik beklentimize karşılık yaklaşık 3.4
milyar TL’lik kredi takibe alınmıştır. Bunun sonucunda da %6.0 seviyesinde
öngördüğümüz takipteki kredi oranı %6.7 olarak gerçekleşmiştir. Akbank yönetimi 2019
sonunda takipteki kredi oranının mevcut seviyelerde kalmasını
beklemektedir.
Bizim de tahminimizin %6.5 oldupu dikkate alınırsa 2019 tahminlerimizde
belirgin bir değişiklik yapma ihtiyacı duymadık. Akbank için AL olan
önerimizi koruyoruz. Bunu da bankanın oldukça yüksek sermaye yeterlilik
oranlarına, düşük kaldıraç oranına ve yüksek likiditesine dayandırıyoruz. Bu
özelliklerinden dolayı Akbank’ın 2019’un son çeyreğinde ve takip eden
2020 yılında sektörden daha hızlı bir kredi büyümesi yakalayabileceğini
düşünüyoruz.

Sise Cam

Tavsiye TUT
Fiyat/Hisse TRY4.49
Hedef Fiyat/Hisse TRY7.30
Getiri Potansiyeli 63%
HAO 34%
Piyasa değeri TRY10,103 mln

3Ç19 Finansal Sonuçları

SISE 3Ç19 sonuçları: Satışlar 4,599 mln TRY (+7% yıllık, -2%
çeyreklik), FAVÖK 1,018.4 mln TRY (+1% yıllık, +4% çeyreklik) ve Net
Kâr 430.8 mln TRY (-58% yıllık, -10% çeyreklik).
Şirketin 3Ç19 finansal sonuçları piyasa beklentisinin üzerinde
geldi, sonuçların hisse fiyatına pozitif etki etmesini bekliyoruz.
3Ç19’da Şişecam net gelirlerinin %35’ini düz cam segmentinden,
%27’sini cam ambalajdan, %19’unu kimyasal segmentinden, %16’sını ise
cam eşyalardan elde etti.
Düz cam segmenti gelirleri hem satış hacimlerindeki gerileme hem
de TL’de görülen değer kazanımı nedenleriyle yıllık bazda %2 düştü.
FAVÖK marjı düşen satış hacmi ve artan bayilik ödemeleri nedeniyle
%24’ten %21’e geriledi. Cam ambalaj segmentinde satış hacmindeki güçlü
yükseliş, fiyat artışı ve ihracat oranındaki değişiklik sayesinde
gelirler yıllık bazda %37 artış sergiledi, EBITDA marjı ise %27 olarak
gerçekleşti.

Avivasa Emeklilik

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY10.77
Hedef Fiyat/Hisse TRY10.50
Getiri Potansiyeli -3%
HAO 20%
Piyasa değeri TRY1,939 mln

3Ç19 Finansalları Değerlendirmesi - Hayat sigortası operasyonel
karlılığı beklentimizin gerisinde kaldı
*Avivasa 3Ç19 finansal sonuçlarını Cuma akşamı açıkladı. Şirketin
55.6 milyon TL’lik net kar rakamı 65 milyon TL’lik beklentimizin
gerisinde kalmasına ragmen dönemsel özsermaye karlılığı %52.7 gibi
oldukça yüksek bir seviyede gerçekleşti.
*Şirketin 9 aylık net kar rakamı ise 166 milyon TL ile geçen yıla
kıyasla %17.0 oranında artarken yıllık özsermaye karlılığı da %58.3
seviyesinde gerçekleşti.
*Hayat sigortası prim üretimi 3Ç19’da bir önceki döneme göre %36
geçen yıla kıyasla %93 oranında artan Avivasa’nın hayat branşı net
operasyonel karını 30 milyon TL seviyesinde bekliyorduk ancak bu rakam
19 milyon TL olarak gerçekleştiği için dip kar rakamı da bu doğrultuda
beklentimizin gerisinde kalmış oldu.
*Bireysel emeklilik tarafında ise zorlu ekonomik koşullar nedeni
ile Avivasa son 1 yıl içerisinde katılımcılarının %10’unu kaybederken
pazar payı da 90 baz ouan gerileyerek %11.4 seviyesinde gerçekleşti.
*Fon büyüklüğü ise yıllık bazda %16 kadar artarak 17.6 milyar TL
seviyesine yükselmesine rağmen yıllık bazda 70 baz puan kayıp ile
pazar payı %18.8 olarak gerçekleşti.
*Bireysel emeklilik tarafında genel ekonomik koşullarda
toparlanmanın sinyalleri olarak son dönemde katkı paylarının tekrar
artmaya başladığını gözlemliyoruz. Fon yönetim marjlarının da %1.6
seviyesinde korunmasına bağlı olarak önümüzdeki dönemde daha yüksek
karlılık yakalanabileceği görüşündeyiz.
*Genel olarak değerlendirdiğimizde açıklanan sonuçların hisse
fiyatı üzerinde kısmi bir baskı yaratabileceği görüşündeyiz.Şirket 31
Ekim Perşembe günü saat 16:00’da sonuçları değerlendireceği bir
telekonferans düzenleyecektir

Turk Traktor

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY42.10
Hedef Fiyat/Hisse TRY51.70
Getiri Potansiyeli 23%
HAO 24%
Piyasa değeri TRY2,247 mln
3Ç19 Net Kar Rakamı Beklenti ile Paralel
TTRAK 3Ç19 sonuçları: Satışlar 983 mln TRY (-9% yıllık, 7%
çeyreklik), FAVÖK 245 mln TRY (-37% yıllık, 11% çeyreklik) ve Net Kâr
22 mln TRY (-74% yıllık, 61% çeyreklik). Şirketin operasyonel
rakamları ve net kar piyasa beklentileri ile paralel gerçekleşti.
Finansal sonuçların hisse üzerinde nötr bir etkisinin olmasını
bekliyoruz.
*Yurtiçi satışlarda yıllık bazda %37 daralma söz konusu iken,
yurtdışı satışlarda %27’lik bir yükseliş gerçekleşmiştir. Geçen
senenin aynı dönemine kıyasla yurtiçi hacminde -%54 düşüş (3Ç19 adet:
6.809 / 3Ç18 adet: 14.860) olduğu gözlemlenmiştir. Şirket, yurtdışı
traktör satışlarını adetsel bazda 2019 yılının ilk 9 ayında geçen
seneye göre %15 arttırmıştır.
*Traktör üretimi 3Ç19’da yıllık bazda %47 düşüşle 15.695 bin adet
olarak gerçekleşti.
*Türkiye Traktör Pazarı yıllık bazda 20.658 adet ile %47
daralırken, sektörde %76’lik pay ile lider konumunu korumuştur.
*Karlılık açısından bakıldığında, brüt kar marjı -5,3 pp, faaliyet
kar marjı -5,4 pp net kar marjı -3,9 pp ve FAVÖK marjı ise -3,9
küçülme göstermiştir.
*Pazarın zor bir dönemden geçtiği göz önüne alınırsa, rakamların
beklentiler ile paralel geldiğini söyleyebiliriz.

Eregli Demir Celik

Tavsiye TUT
Fiyat/Hisse TRY6.60
Hedef Fiyat/Hisse TRY8.62
Getiri Potansiyeli 31%
HAO 48%
Piyasa değeri TRY23,100 mln

2020-22 Yılları Yatırım Planı Detayları

Ereğli daha önce açıklamış olduğu ve 2020-22 yılları arasında
Erdemir ve İsdemir fabrikalarında gerçekleştirmeyi planladığı
yatırımlara ilişkin detaylar verdi. Açıklamanın etkisinin nötr
olmasını bekliyoruz. Bu yatırımların öncelikli amacı Erdemir
fabrikasında maliyet düşüşü sağlamak olmakla beraber, İsdemir
fabrikasında 1 milyon ton’luk bir üretim kapasite artışı olacağını da
tahmin ediyoruz.
*Şirket her yıl yaptığı 200 milyon dolar’lık bakım harcamasına ek
olarak, bu yatırımlar için toplamda 1,36 milyar dolar harcayacak.
Finansman paketinin sağlanmasına ilişkin görüşmeler devam etmekte.
*1,36 milyar dolar yatırım harcaması 2020’de %30, 2021’de %40 ve
2022 için kalan US$410 milyon dolarlık kısım gerçekleştirilecek.
*Yönetim ne tutarda bir maliyet avantajı sağlanacağına dair bir
rakam belirtmezken, %15 iç verim oranı ve maksimum 7 yıllık geri ödeme
süresi kriterlerine uyduklarını belirtti.
*Bu yatırıma ilişkin herhangi bir teşvik alınması söz konusu
olmayacak. *Yönetim yatırımlara ilişkin finansman paketinin
temettü politikasını sekteye uğratmayacak şekilde şekillendirileceğini
ve bu konuya çok önem verdiklerini belirtti."

https://www.denizyatirim.com/sites/1/upload/files/GUNLUK_BULTEN_-_28.10.2019.PDF

*******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
18:002.014
Değişim :  -1,36% |  -27,87
Açılış :  2.056  
Önceki Kapanış :  2.042  
En Yüksek
2.066
En Düşük
1.984
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
RODRG 19,36 2.566.891 % 10,00  
KRTEK 10,78 82.594.996 % 10,00  
PKENT 325,80 99.063.474 % 9,99  
SANEL 8,71 6.624.486 % 9,97  
KAPLM 42,78 46.878.048 % 9,97  
18:00 Alış Satış %  
Dolar 13,3214 13,3353 % -0,67  
Euro 15,0998 15,1584 % -0,56  
Sterlin 18,1141 18,2050 % -0,66  
Frank 14,4891 14,5764 % -0,83  
Riyal 3,5449 3,5626 % -0,69  
18:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.841 1.841 -1,53  
Altın Gr. 789 789 -6,88  
Cumhuriyet 5.265 5.344 -10,00  
Tam 5.241 5.374 -6,07  
Yarım 2.533 2.599 -2,93  
Çeyrek 1.271 1.300 -1,47  
Gümüş.Ons 24,60 24,64 0,43  
Gümüş Gr. 10,55 10,56 0,12  
B. Petrol 88,93 88,93 0,49