ANALİZ-Şirket Haberleri(Deniz Yatırım)

10.11.2017 10:20
ANALİZ-Şirket Haberleri(Deniz Yatırım)


Deniz Yatırım ( http://www.denizyatirim.com.tr ) Tarafından
Hazırlanan Şirket Haberleri Analizi:
"Doğuş Otomotiv’in karlılığındaki artış pozitif sürpriz yaptı
Yıllık bazda araç satışları üçüncü çeyrekte %14 gerilemesine
rağmen euro’nun TL karşısındaki değer kazanımı sayesinde cirosu %26
artış ile 3.29 mlr TL’ye yükselen Doğuş Otomotiv’in yılın ilk altı
ayında %3.8 seviyesinde kalan FAVÖK marjı 3Ç17’de sürpriz bir şekilde
%5.0 seviyesinde gerçekleşti (3Ç16’da %3.2). Bu performansta hafif
ticari araç ve satış sonrası gelirlerinin daha yüksek gelmesinin
etkili olduğunu düşünüyoruz. Sonuç olarak yıllık bazda %95 artarak 164
mln TL’ye ulaşan FAVÖK, bizim beklentimiz olan 128 mln TL’den ve
piyasa tahmini olan 106 mln TL’den oldukçta yüksek gelmiş oldu. Net
kar ise bu gelişmeler sayesinde geçtiğimiz yıla göre %147 sıçrayarak
73 mln’a ulaştı ve bizim ve piyasa tahminleri olan 37 mln TL ve 29 mln
TL’yi aşmış oldu. Sonuçların son bir yılda zayıf karlılığı ve araç
satışlarındaki gerileme nedeniyle baskı altında kalan hisse üzerinde
olumlu etki yapmasını bekliyoruz. (Kaynak: KAP, Deniz Yatırım
Araştırma)

Gübre Fabrikaları’nın net zararı öngörülenden büyük geldi

Şirket’in 3Ç17 cirosu Razi’nin satış gelirlerindeki yıllık %66
düşüşe bağlı olarak %11 gerileyerek 482 mln TL’ye düştü. FAVÖK ise
geçtiğimiz yıla göre %22 artış ile 21 mln TL’ye çıkarken, piyasa
beklentisi olan 15 mln TL’ye göre iyi geldi. Ancak net zararı 15 mln
TL’ye düşen Gübre Fabrikaları’nın 3Ç17 sonucu 1 mln TL net zarar
beklentisi olan piyasaya göre zayıf gerçekleşmiş oldu. Sonuçlar hisse
üzerinde kısa süreli ve sınırlı bir olumsuz etki yaratabilir. Yine de
Ekim ayında amonyak fiyatlarındaki toparlama trendinin devam etmesi
durumunda, Razi’nin 4Ç17’de daha iyi operasyonel performans
gösterebileceğini bunun da Gübre Fabrikaları’nın sonuçlarına ilerleyen
dönemlerde olumlu yansıyabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle olası bir
satış baskısının sınırlı kalacağını öngörüyoruz. (Kaynak: KAP, Deniz
Yatırım Araştırma)

Çelebi’nin 3Ç17 sonuçları tahminlerin dışına çıkmadı

Havacılık sektöründeki genel olarak iyileşmeye bağlı olarak
Çelebi’nin cirosu geçtiğimiz yılın aynı döneminde %45 artarak 282 mln
TL’ye, FAVÖK’ü ise %105 büyüyerek 87 mln TL’ye yükseldi. Operasyonel
performansın iyileşmesine bağlı olarak net kar %148 artış ile 54 mln
TL’ye ulaştı. Şirket’in sonuçları piyasa tahminleri ile uyumlu
geldiğinden, hisse üzerinde bir etki yapmasını beklemiyoruz. (Kaynak:
KAP, Deniz Yatırım Araştırma) Odaş Enerji’nin operasyonel performansı
yıllık ve çeyreksel bazda çok değişiklik göstermedi

Odaş’ın 3Ç17 cirosu çeyreksel bazda %6 gerilerken, yıllık bazda %2
artış ile 134 mln TL olarak gerçekleşti.

FAVÖK ise 10 mln TL oldu (önceki çeyrek 11 mln TL, geçtiğimiz yıl
14 mln TL). Operasyonel sonuçları çok değişkenlik göstermezken,
2Ç17’de 8 mln TL net kar elde eden Odaş’ın 3Ç17’de 13 mln TL net zarar
elde etmesinin sebebi kur farkı zararı oldu. Sonuçların hisse üzerinde
bir miktar olumsuz etki yapabileceğini, ancak Şirket’in uzun vadeli
hikayesinin devam ediyor olmasından dolayı, bu olası baskının sınırlı
kalacağını düşünüyoruz. (Kaynak: KAP, Deniz Yatırım Araştırma)

Turcas’in net karı ciddi artış gösterdi

Turcas’ın net karı 3Ç17’de 44 mln TL olarak gerçekleşti. Bir
önceki çeyrekteki 18 mln TL’lik net zarara ve 3Ç16’daki 3 mln TL’lik
kara göre 3Ç17 net karının artışında Shell&Turcas ve RWE&Turcas’ın
artan karlılıklarına bağlı olarak 60 mln TL’lik özkaynak yöntemiyle
değerlenen kar payı (3Ç16’da 15 mln TL) ve Shell ile Turcas arasında
yapılan Ortak Girişim Sözleşmesi’nden kaynaklanan 24 mln TL’lik
gelirin etkisi bulunmaktadır. 4Ç17’de Şirket Shell ile aralarındaki
anlaşmadan kaynaklanan yıllık yönetim gelirini almayı planlamakta ve
bunun sene sonu net karına olumlu yansımasını beklemektedir.
Sonuçların hisse üzerinde olumlu etki yapmasını öngörüyoruz. (Kaynak:
KAP, Deniz Yatırım Araştırma)

Tuborg’un Anadolu Efes’e karşı momentumunu kaybetttiği bir çeyrek
oldu

Tuborg 3Ç17’de 96 milyon TL net kar açıklarken bu rakam
geçtiğimiz yıla göre %7’lik bir artışa işaret etti. Satış rakamı 337
milyon TL olurken yıllık bazda %17 büyüdü. Bu noktada baktığuımızda
uzun bir süre sonra ilk defa Tuborg’un satış büyümesinin Anadolu
Efes’in (%15 civarı) yurt iiçi satış büyümesi hızına doğru bir düşüş
sergilediğini görüyoruz. Anadolu Efes’in açıklanan sonuçlarında
Türkiye’de Tuborg’a karşı olan pazar payı kaybının çeyrek sonuna doğru
durmuş olduğunu görmüştük. Bu açıdan Tuborg’un satış büyümesi rakamınu
da şaşırtıcı bir durum görmüyoruz. Satış büyüme hızındaki göreceli
yavaşlamaya ek olarak şirketin Anadolu Efes’in aksine brüt marjında da
yıllık bazda gerileme gördük. Bu noktayı olumsuz görüyoruz. Bu durumun
aşağıya doğru da devam ettiği görülüyor. FAVÖK rakamı 131 milyon TL
olurken yıllık büyüme hızı satış büyümesinin gerisinde kalarak %5
olarak gerçekleşti. FAVÖK marjı da yıllık bazda 4.5 puan gerileyerek
%39 oldu. Genel itibariyle karlılıkta düşen momentum nedeniyle 3Ç17
sonuçlarını hisse için olumsuz olarak değerlendiriyoruz.

Banvit’in güçlü operasyonel performansı devam ediyor

Banvit 3Ç17’de 112 milyon TL net kar elde etti. Bu rakam 3Ç16’daki
16 milyon TL’lik net karın çok üzerinde. Bu büyümenin altında yatan en
önemli sebep ise operasyonel kalemlerdeki hızlı büyümeler olarak göze
çarpıyor. Şirketin 2016 yılı içerisinde başlayan karlılığındaki artış
momentumunun 2017 yılında artarak devam ettiğine tanık oluyoruz.
Satışlar yüksek bir sezon olan 3Ç17’de 642 milyon TL gelerek geçen
yılın %34 üzerinde gerçekleşti. Karlılık rakamlarına baktığımızda ise
brüt kar marjında yıllık olarak 10 puanlık bir artış söz konusu. Bunun
FAVÖK marjına da yansıdığını ve 3Ç16’da %12 civarında olan FAVÖK
marjının 3Ç17’de %22 düzeyine çıktığı görülüyor. Bu da 3Ç17’de 144
milyon TL olan FAVÖK rakamında yıllık bazda %145 gibi bir büyüme
anlamına geliyor. Bu yüksek operasyonel karlılık şirketin net borcunu
da 2Ç17’de 280 milyon TL iken 3Ç17’de 191 milyon TL’ye düşürdü. Bu
sonuçlar sonrasında Banvit’in gerçekleşmiş son 4 çeyrek rakamlarına
göre FD/FAVÖK çarpanı 6,5 düzeyinde ki bu da çok yüksek bir seviye
değil. Dolayısıyla bu sonuçlar sonrasında hissede pozitif bir momentum
olacağını düşünüyoruz.

Netaş’ın 3Ç17 operasyonel performansı zayıf

Netaş 3Ç17’de 4 milyon TL net zarar açıkladı. Bu rakam geçtiğimiz
yılın aynı döneminde 6 milyon TL olan net zarardan bir parça daha iyi.
Öte yandan operasyonel kalemlere baktığımızda ise gördüğümüz tablo
daha olumsuz. Satış rakamı 195 milyonTL olurken bu yıllık bazda %3’lük
bir düşüşe işaret ediyor. FAVÖK ise 8 milyon TL olarak gerçekleşti ve
yıllık olarak %37 düştü. Burada özellikle faaliyet giderlerinde dolar
bazlı maliyetlerin olumsuz yansımalarını gördük. Böylece FAVÖK marjı
da 2 puanlık bir düşüşe işaret etti. Şirketin net borcu ise net
işletme sermayesi ihtiyacındaki düşüş sayesinde 2Ç17’de 247 milyon TL
iken 3Ç17’de 220 milyon TL’ye geriledi. Genel itibariyle sonuçların
çarpan olarak da yüksek seviyede olan Netaş hisseleri için bir parça
olumsuz olduğunu düşünüyoruz. Hissede kısa vadede satış baskısı
olabilir.

Karel’in 3Ç17 sonuçları son derece güçlü

Karel 3Ç17’de 8 milyon TL net kar açıkladı. Bu rakam geçtiğimiz
yılın aynı döneminde 1 milyon TL olan net karın bir hayli üzerinde.
Şirketin 115 milyon TL olan satışları yıllık bazda %63’lük bir
büyümeye işaret ediyor. Karlılığın ise özellikle brüt marjdaki hızlı
yükselişle beraber ciddi bir ivme kazandığını görüyoruz. Brüt marjda
geçen yıla göre 5 puanlık bir arrtış söz konusu. Bunun sayesinde FAVÖK
marjı da 3Ç16’da %12,9 iken 3Ç17’de %16,9’a yükseldi. Böylece FAVÖK 19
milyon TL olurken yıllık bazda da %114’lük güçlü bir yükseliş
sergiledi. Bu sonuçlar sonrasında gerçekleşmiş rakamlar üzerinden son
4 çeyreklik FAVÖK toplamıyla hisse 6,8 FD/FAVÖK çarpanıyla işlem
görüyor. Bu seviyeyi geçmişe göre artmış olsa da çok yüksek
bulmuyoruz. Dolayısıyla güçlü gelen 3Ç17 sonuçlarının hisse için
olumlu olacağını düşünüyoruz.

Merko Gıda’nın sonuçları heyecan verici değil

Merko Gıda 3Ç17’de 6 milyon TL net zarar açıkladı. Bu rakam geçen
yılın aynı döneminde 2 milyon TL olan net zarardan daha kötü. Satışlar
15 milyon TL olurken geçen yıla göre %17 daraldı. Burada genel
itibariyle gıda şirketlerinde bu çeyrekte görmüş olduğumuz satış
büyümesi rakamının Merko için gerçekleşmediği anlaşılıyor. FAVÖK ise
hafif toparlanan marj (çoğunlukla brüt marjdaki artış sayesinde) ile
geçtiğimiz yılın üzerinde gerçekleşti. Yine de bu toparlanmanın
heyecan verici sonuçlar yaratmadığını görüyoruz. 3Ç17 sonuçları Merko
hisselerinde kısa vadede olumsuz bir hava yaratabilir.

Anel Elektrik’te faaliyet karı çeyreksel bazda olmasa da yıllık
bazda gelişmeye devam ediyor

Anel Elektrik 3Ç17’de 20 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Bu
rakam geçen seneki 7 milyon TL rakamına göre ciddi bir iyileşmeye
tekabül ediyor. Artan taahhüt iş hacmi ve doların lira karşısındaki
değer kazancı sayesinde cirosunu geçen yıldan bu yana iki katına
çıkararak 270 milyon TL’ye ulaştıran şirket, FAVÖK marjını da aynı
dönemde %5.4’ten %8.7’ye yükseltti ve FAVÖK’ünü 23 milyon TL’ye
çıkararak üçe katladı. Ancak çeyreksel bazda satış performansı yatay
seyrederken FAVÖK rakamının aynı dönemde %35 düşmesi, görece yüksek
karlı projelerin sona erdiğinin habercisi olabilir. Şirketin faaliyet
karlılığındaki olumsuz trendin önümüzdeki çeyrekler devam edip
etmeyeceğine yönelik belirsizlik bir risk unsuru taşısa da, yıllık
bazda iyileşmeye devam eden faaliyet karı ve operasyonel nakit yaratma
potansiyeli piyasa tarafından olumlu algılanabilir. Borçsuz
bilançosundan dolayı yüksek net kar performansı gösterme kabiliyeti
sayesinde şirketin mevcut piyasa değeri son 12 aylık kar performansı
baz alındığında sadece 4.0 F/K’ya işaret ediyor. Bu yüzden son 1 yılda
BIST-100’e kıyasla %53 daha iyi getiri sağlayan hisse hala iskontolu
gözüken çarpanlarının etkisiyle önümüzdeki dönem olumlu performansını
sürdürmeye devam etse sürpriz olmaz. (Kaynak: KAP, Deniz Yatırım
Araştırma)

Global Yatırım Holding yine net zarar açıkladı

Global Yatırım Holding 3Ç17’de 21 milyon TL net zarar açıkladı. Bu
zarar geçen sene 18 milyon TL’idi. Şirketin liman tarafında dolar
bazında sabit kalan FAVÖK’üne rağmen, zayıf liranın etkisiyle şirketin
daha yüksek bir FAVÖK yaratmasını beklerken artan faaliyet giderleri
ve diğer faaliyet alanlarından gelen kısıtlı katkı nedeniyle FAVÖK
yıllık bazda sadece %5 artış gösterebilmiş. Global Liman’ın halka arzı
sonrası azalan borçluluk oranına rağmen faiz giderlerinde görülen
sınırlı azalış ve dolar bazlı amortisman giderlerinin de artmasıyla
şirket bu çeyrek de pozitif net kar performansı gösteremedi. Sonuçlar
son 3 ayda %15 relatif getiri sağlayan hisse üzerinde hafif olumsuz
etki bırakabilir. (Kaynak: KAP, Deniz Yatırım Araştırma)

Klimasan’ın faaliyet karlılığı yıllık bazda daralma göstermiş

Klimasan 3Ç17’de 6 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Bu rakam
geçen sene 10 milyon TL net kar idi. Şirket ihracat satışları ve artan
satış hacimleri sayesinde cirosunu yıllık bazda %65 arttırmayı
başarmış olduğunu gözlemlesek de, şirketin muhtemelen metal ve diğer
hammade fiyatlarındaki hızlı yükselişi fiyatlara tam yansıtamaması
FAVÖK marjının aynı dönemde %9.0’dan %6.1’e gerilemiş olmasına sebep
olabilir. Faaliyetlerin mevsime gore farklılık arz etmesinden dolayı
rakamların çeyreksel karşılaştırması doğru bir yaklaşım olmayabilir.
Yine de şirketin geçen çeyrekte esas faaliyet dışı Eurobond
yatırımlarının değer azalışının etkisiyle kaydettiği 11 milyon TL’lik
net zararına göre bu çeyrekte aynı yatırım portföyünün değer artışı
sayesinde elde edilen 6 milyon TL’lik net kar yatırımcıya ilk etapta
olumlu gözükebilir. Ancak biz yıllık bazda faaliyet karlılığında
görülen olumsuz trendin ve mevcut piyasa değerinin işaret ettiği
değerleme çarpanlarının gösterilen kar performansına kıyasla görece
pahalı kalmasının yarınki hisse performansını baskılayabileceğini
düşünüyoruz. (Kaynak: KAP, Deniz Yatırım Araştırma)

Kütahya Porselen’in faaliyet karındaki olumlu ivmelenme devam
ediyor

Kütahya Porselen 3Ç17’de 15 milyon TL net kar rakamı açıkladı.
Geçen sene bu rakam sadece 9 milyon TL idi. Satışlarının hemen hemen
yarısı ihracat olan şirketin güçlü dolar ve artan satış hacmi
sayesinde cirosunu yıllık bazda %50 arttırdığı gözüküyor. Doğalgaz
fiyatlarındaki yatay seyir, TL bazlı işçilik ve diğer maliyetler ve
üretimde verimlilik artışı sayesinde FAVÖK marjını aynı dönemde
%12’den %16.4’e çıkardığını düşündüğümüz şirket FAVÖK rakamını da
ikiye katlayarak 16 milyon TL’ye taşımış. Şirketin operasyonel
karlılığındaki olumlu ivmenin yarınki hisse performansını olumlu
etkilemesini bekliyoruz. Son iki çeyrekte görülen pozitif trend devam
ettiği takdirde şirketin mevcut piyasa değerinin FD/FAVÖK bazında 5.4,
F/K bazında 6.5’e işaret ettiği çarpanları da makul sayılabilir.
(Kaynak: KAP, Deniz Yatırım Araştırma)

Güçlü avro, ihracat odaklı Menderes Tekstil’in karlılığına oldukça
olumlu sirayet etmiş Menderes Tekstil 3Ç17’de 33 milyon TL net kar
rakamı açıkladı.

Bu rakam geçen seneye kıyasla %23 artışa tekabül ediyor. Liranın
dolar ve avro karşısında zayıflaması neticesinde, satışlarının %85’ini
ihraç eden ve ihracatının %60’ını da AB bölgesine yapan Menderes
Tekstil, artan satış hacimlerinin de etkisiyle geçen yıla kıyasla
cirosunu %24 arttırmış. Lira bazlı işçilik ve diğer maliyetler, artan
verimlilik ve kapasite kullanım oranı ve son olarak kur etkisi
desteğiyle de şirket FAVÖK marjını yıllık bazda %15 seviyesinden %20
seviyesine çıkarmayı başarmış olabileceğini düşünüyoruz. Sonuç
itibariyle nominal FAVÖK rakamını yıllık bazda %66, net kar rakamını
da %110 artıran şirketin yarınki hisse performansı olumlu olabilir.
(Kaynak: KAP, Deniz Yatırım Araştırma)

Net Holding’in operasyonel performansında yıllık bazda muazzam
gelişme

Net Holding 3Ç17’de 18 milyon TL net kar açıkladı. Geçen sene bu
rakam sadece 2 milyon TL idi. Yıllık kar büyümesi operasyonel
faaliyetlerdeki iyileşmelerden kaynaklanıyor. Açılan yeni casinoların
inorganik büyüme etkisi, Kıbrıs’taki mevcut operasyonlarda görülen
organik büyüme ve doların lira karşısındaki güçlü seyrinin de olumlu
etkisiyle yıllık bazda %53 artan ciro, faaliyetlerin doğasında var
olan yüksek operasyonel kaldıraç nedeniyle FAVÖK rakamını %116
artırarak 55 milyon TL’ye getirdi. Yüksek mevsim etkisi sebebiyle
4.çeyrek rakamlarının daha da güçlü gelmesini bekliyoruz. Şirket yıl
sonunda 65-70 milyon $ FAVÖK rakamına ulaşmayı hedefliyor. Bu rakamın
üzerine %10 iskonto koyduğumuzda dahi şirketin mevcut piyasa değeri
6.0 FD/FAVÖK’e denk geliyor ki bu rakam benzer faaliyet alanında
iştigal eden uluslararası şirketlere kıyasla %40-50 arası iskontoya
işaret ediyor. Güçlü sonuçların ucuz çarpanları da dikkate aldığımızda
son bir yılda piyasaya kıyasla %56 relatif kötü performans gösteren
hisse üzerinde olumlu etki bırakması sürpriz olmaz. (Kaynak: KAP,
Deniz Yatırım Araştırma)

Adana Çimento’nun sonuçları iştiraklerinin etkisiyle beklentileri
aştı

Adana Çimento 3Ç17’de 34 mln TL net kar açıkladı, bu rakam 25 mln
olan piyasa beklentisinin %37 üzerinde, fakat şirket bu rakamı büyük
ölçüde şirketin özkaynak yönemiyle konsolide ettiği Oyak Kağıt (%49),
Oyak Beton (%28) ve Omsan Lojistik (%20) şirketlerinden gelen 15 mln
TL ek net kara borçlu.
Şirket’in FAVÖK rakamı ise geçtiğimiz çeyreğe göre toparlanmaya
başlayan çimento fiyatlarının etkisiyle arttı ve beklentiye paralel
olarak 26 mln açıklandı. Geçtiğimiz yılın FAVÖK marjı ise çimento
birim maliyetlerindeki artış nedeniyle yakalanamadı.
121 mln TL olarak açıklanan konsolide satışları geçen yılın aynı
çeyreğine göre %25 yukarıda olan şirketin finansallarının hisse
üzerinde hafif olumlu etkisi olabileceğini öngörüyoruz. (Kaynak: KAP,
Deniz Yatırım Araştırma)

Batıçim’in operasyonel performansı 3. çeyrekte toparlanmaya işaret
ediyor

Batıçım 3Ç17’de 2 mln TL net kar açıkladı, pozitif açıklanan net
kar rakamı 2. çeyreğe göre düşmüş olsa da şirketin operasyonel
performansı açısından FAVÖK marjının güçlü bir şekilde toparlanarak
%20.4 seviyesine gelmesini olumlu buluyoruz. Geçtiğimiz yıl ile
karşılaştırdığımızda ise şirketin operasyonel performansının artan
elektrik ve kömür maliyetlerine karşın geç toparlanan çimento
fiyatlarının etkisiyle hala geride kaldığını görüyoruz. Açıklanan
sonuçlar marjardaki olumsuz trendin kırıldığı şeklinde yorumlanırsa
hisse için hafif pozitif etkisinin olabileceği görüşündeyiz. (Kaynak:
KAP, Deniz Yatırım Araştırma)

Işıklar Yatırım Holding satış performansını kara yansıtamadı

Işıklar Yatırım Holding 3Ç17’de 7 mln TL net zarar açıkladı. Ekim
ayının başında Usaş Yatırımlar Holding’i devralarak birleşme
gerçekleştiren şirketin yılın ilk 9 ayındaki cirosunda ise yıllık
bazda %17 oranında bir artış görünüyor. Bu artışta özellik şirketin
ambalaj (Işıklar Ambalaj) ve döküm grubu (Çemaş) aktivitelerindeki
gelir artışının etkisi var. Şirketin FAVÖK marjı ise yükselen brüt kar
oranına rağmen yüksek operasyonel giderler nedeniyle 3Ç17’de önceki
çeyreğe göre düşük kaldı, fakat 2017’nin ilk 9 ayındaki operasyonel
performans 2016’ya göre hala daha iyi görünüyor. Finansalların hisse
üzerinde önemli bir etkisinin olmasını beklemiyoruz. (Kaynak: KAP,
Deniz Yatırım Araştırma)

Tümosan’ın operasyonel performansı tatmin edici olmasa da geçen
seneye kıyasla marjlarda toparlanma başladı

Tümosan 3Ç17’de 5 mn TL net kar açıkladı. Açıklanan rakam ilk
bakışta büyük görünmese de, piyasa beklentisi bulunmayan şirket bu
yılın başından itibaren yüksek Ar-Ge giderleri ve birim maliyetlerin
etkisiyle zarar etmekte olduğundan bir toparlanma ibaresi olarak
algılanabilir. Şirketin benzer şekilde geçmiş seviyelerine görece
düşük olan FAVÖK marjının da çeyreksel bazda yaklaşık 4 puan
yükselmesi operasyonel performansta bozulmadan dönüşe işaret ediyor
fakat geçen yılın aynı dönemine göre hala geride. Açıklanan sonuçları
hisse açısından hafif olumlu olarak değerlendirmekle birlikte, hisse
şu anda oldukça yüksek çarpanlarla işlem gördüğünden fiyatlamada
şirketin hafif tekerlekli zırhlı araç veya güç grubu geliştirilmesi
gibi projelerine yönelik beklentilerin finansal performanstan daha
etkili olduğu düşünülebilir. (Kaynak: KAP, Deniz Yatırım Araştırma)

Yazıcılar Holding 3Ç17’de 25 mln TL net zarar açıkladı

Yazıcılar Holding 3Ç17’de 26 mln TL zarar açıkladı. Şirketin tam
konsolide ettiği otomotiv, perakende ve enerji sektörü aktiviteleri
oldukça güçlü operasyonel performans sergilerken (otomotiv EBITDA
marjı %17, perakende %14, enerji %27), yüksek finansman giderleri
nedeniyle otomotiv ve enerji bölümleri net kara olumsuz katkıda
bulunurken, özkaynak yöntemiyle konsolide edilen Aslancık, Anadolu
Efes, Anadolu Isuzu ve Migros operasyonlarının net kara 29 milyon
katkısı oldu. Sonuçların hisse üzerinde önemli bir etkisi olacağını
düşünmüyoruz.

Sinpaş GYO’nun kar marjındaki toparlanma kısmen olumlu

Sinpaş GYO 3Ç17 finansallarında 19 mln TL net kar açıkladı.
Şirketin dokuz aylıkta 34 mln TL zararı olmasına rağmen 3Ç17’de
belirgin bir şekilde toparlanan satış gelirleri sayesinde 30 mln TL
favök rakamına ulaşmayı başardı. Favök marjı 3Ç17’de %7.0 gibi düşük
bir seviyede olmasına rağmen (9A17: %3.6) geçtiğimiz dönemlere kıyasla
bir toparlanma eğilimine girdiği söylenebilir. Şirketin toplam borcu
907 mln TL seviyesinde, yarısı 1 yıldan kısa vadeli ve %90’ı yabancı
para cinsindendir. TL’nin zayıflığı ve gayrimenkul sektöründeki zayıf
seyir dikkate alındığında kısa vadeli borçlar hisse üzerinde kısmen
baskı yaratabilir. Net aktif değerine göre %55’lik iskonto ve geçmiş
dönemlere göre toparlamış olan kar marjı cazip. Hisse fiyatına olumlu
yansıyabilir ancak borç yapısı bu olumluluğu sınırlamaktadır.

Turizm faaliyetleri karlılığı olumlu yönde etkiledi

Özak GYO 3Ç17 konsolide finansallarında 22.1 mln TL net kar
açıkladı. Otelcilik faaliyetlerinden elde edilen gelir artışına
sayesinde şirket geçen yılki 2.2 mln TL’ye göre karını oldukça yukarı
çekmeyi başardı. Şirketin finansal borcu yılsonuna göre kısmen
azalarak 484 mln TL olurken bunun 205 mn TL’si vadesi 1 yıldan kısa
süreli ve bu rakamın da 111 mln TL’lik kısmı Euro cinsindendir (26 mln
¬). Toplam borç tutarının ise %55’i Euro cinsindendir. Özak GYO net
aktif değerine göre %48 iskontolu işlem görmektedir. Otelcilik
gelirlerinin, zayıf seyreden gayrimenkul işini dengelemesi açısından
önemli olduğunu düşünüyoruz. Açıklanan sonuçların hisse için kısmen
olumlu olarak değerlendiriyoruz. Gentaş’ın 3Ç17 sonuçları yıllık ve
çeyreksel bazda büyümeye işaret ediyor - olumlu Şirket’in 3Ç17 cirosu
bir önceki çeyreğe göre %9 artış ile 87 mln TL’ye ulaşırken,
operasyonel marjlardaki iyileşmeye bağlı olarak FAVÖK %38 yükselerek
15 mln TL’ye geldi. Operasyonel performansın güçlenmesine paralel
olarak Şirket’in net karı 2Ç17’de 10 mln TL iken, 3Ç17’de 14 mln TL
seviyesine geldi. Gentaş’ın bu sonuçlarıyla son 4 çeyreklik FD/FAVÖK
ve F/K’sı 4.8 ve 5.5 olarak görünüyor. Bu nedenle hissenin sonuçlara
olumlu tepki vermesini öngörüyoruz. (Kaynak: KAP, Deniz Yatırım
Araştırma)"

https://www.denizyatirim.com/arastirma-notlari/

*******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
18:052.795
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.759  
Önceki Kapanış :  2.795  
En Yüksek
2.803
En Düşük
2.759
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
YBTAS 28.677,00 1.609.971 % 10,00  
DAPGM 38,96 59.329.967 % 9,99  
NETAS 22,24 42.292.500 % 9,99  
GSRAY 4,74 194.334.086 % 9,98  
DURDO 35,48 39.169.893 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9251 17,9631 % 0,08  
Euro 18,2823 18,3161 % 0,10  
Sterlin 21,5892 21,6975 % -0,00  
Frank 18,6863 18,7989 % -0,03  
Riyal 4,7540 4,7779 % -0,02  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.786 1.786 -3,02  
Altın Gr. 1.029 1.029 -2,30  
Cumhuriyet 6.876 6.980 30,00  
Tam 6.894 6.970 -17,00  
Yarım 3.359 3.407 -9,00  
Çeyrek 1.685 1.703 -4,00  
Gümüş.Ons 20,64 20,68 0,00  
Gümüş Gr. 11,90 11,92 -0,00  
B. Petrol 96,48 96,48 -0,17