***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2018 20:31
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4 270.580.764 200.343.938
Satışların Maliyeti
4 -253.570.639 -188.577.997
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.010.125 11.765.941
BRÜT KAR (ZARAR)
17.010.125 11.765.941
Genel Yönetim Giderleri
4 -8.510.044 -8.014.912
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4 12.747.919 12.116.621
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
4 -5.513.592 -3.558.197
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.734.408 12.309.453
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4 22.795 17.127
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
4 -4.600 -2.659
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 -2.101.870 -858.819
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.650.733 11.465.102
Finansman Gelirleri
4 7.228.624 117.399.693
Finansman Giderleri
4 -6.204.399 -114.612.366
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.674.958 14.252.429
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.401.612 4.065.655
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
4 -101.388 -1.925.665
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4 -2.300.224 5.991.320
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.273.346 18.318.084
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.273.346 18.318.084
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -176.190 -20.425
Ana Ortaklık Payları
21 12.449.536 18.338.509
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 1.384.433 -48.314.150 -348.487 -857.483 78.827.166 10.389.397 113.509.051 59.839.001 324.428.928 -2.173.237 322.255.691
Transferler
59.839.001 -59.839.001 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-48.627 3.504.531 18.338.509 21.794.413 -20.425 21.773.988
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-60.729 -60.729 0 -60.729
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000.000 1.384.433 -48.314.150 -348.487 -906.110 82.331.697 10.389.397 173.287.323 18.338.509 346.162.612 -2.193.662 343.968.950
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 110.000.000 1.384.433 -48.314.150 -348.487 -963.373 90.181.741 11.982.429 159.787.220 70.036.425 393.746.238 -2.441.854 391.304.384
Transferler
70.036.425 -70.036.425 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-104.822 11.639.751 12.449.536 23.984.465 -176.190 23.808.275
Dönem Sonu Bakiyeler
18 110.000.000 1.384.433 -48.314.150 -348.487 -1.068.195 101.821.492 11.982.429 229.823.645 12.449.536 417.730.703 -2.618.044 415.112.659


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
44.231.476 28.088.100
Dönem Karı (Zararı)
12.273.346 18.318.084
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
12.273.346 18.318.084
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.419.135 -1.292.633
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.631.698 1.813.753
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.348.892 2.908.237
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 2.298.551 2.786.294
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 1.050.341 121.943
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.024.225 -2.787.327
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-7.228.624 -117.399.693
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6.204.399 114.612.366
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
2.057.375 838.359
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
2.057.375 838.359
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.401.612 -4.065.655
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.783 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
3.783 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
28.683.941 16.344.195
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
37.613.161 72.852.697
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -207.910 -10.069
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 37.821.071 72.862.766
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.136.110 -271.130
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
22 8.546.512 -4.775.813
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.410.402 4.504.683
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -35.720.703 -33.779.711
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -1.591.764 -22.625.201
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -11.821.132 -8.769.792
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.594.127 -7.271.343
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 1.975.236 848.170
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 19.618.891 -8.119.513
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 15.465.858 1.885.925
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -19.001.187 7.574.431
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.499.542 -5.134.755
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
22 31.548 -2.210.452
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.531.090 -2.924.303
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
10 5.714.831 3.697.813
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.794.182 8.185.261
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.442.453 3.734.457
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13.236.635 4.450.804
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
49.376.422 33.369.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -362.454 -28.890
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.782.492 -5.252.656
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.017.590 -768.441
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.611 13.566
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.611 13.566
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.033.201 -782.007
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.033.201 -782.007
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.018.010 -41.622.081
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.085.959 7.491.212
Kredilerden Nakit Girişleri
7 2.085.959 7.491.212
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.171.927 -44.985.220
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -9.171.927 -44.985.220
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
-2.042.636 -5.099.673
Alınan Faiz
1.110.594 971.600
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.195.876 -14.302.422
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
788.288 62.093
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.984.164 -14.240.329
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 56.097.860 31.689.004
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 92.082.024 17.448.675


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
12.273.346 18.318.084
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-104.822 -48.627
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-131.028 -60.784
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
26.206 12.157
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26.206 12.157
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
11.639.751 3.504.531
Yabancı Para Çevrim Farkları
11.639.751 3.504.531
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
11.639.751 3.504.531
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.534.929 3.455.904
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.808.275 21.773.988
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-176.190 -20.425
Ana Ortaklık Payları
23.984.465 21.794.413


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 92.082.024 56.097.860
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
240.544.687 278.157.848
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 914.079 706.169
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 239.630.608 277.451.679
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
18.014.575 24.150.684
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 2.615.520 11.162.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
15.399.055 12.988.652
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
194.267.003 158.546.300
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
11 194.267.003 158.546.300
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
9 236.957.666 235.365.902
Peşin Ödenmiş Giderler
49.485.607 37.305.373
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.197.725 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 47.287.882 37.305.373
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.532.023 1.973.952
Diğer Dönen Varlıklar
11.215.898 9.298.490
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11.215.898 9.298.490
ARA TOPLAM
844.099.483 800.896.409
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
844.099.483 800.896.409
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
6.246 6.247
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.246 6.247
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 54.361.776 56.419.151
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 2.470.000 2.470.000
Maddi Duran Varlıklar
14 43.870.757 41.565.008
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 197.943 238.295
Peşin Ödenmiş Giderler
2.063.326 2.422.428
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.063.326 2.422.428
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29.967.179 30.093.444
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
379.045 854.000
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
133.316.272 134.068.573
TOPLAM VARLIKLAR
977.415.755 934.964.982
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
16.428.684 23.208.716
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 16.428.684 23.208.716
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.685.499 2.558.678
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 2.685.499 2.558.678
Ticari Borçlar
237.034.260 215.440.133
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 3.347.317 1.372.081
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 233.686.943 214.068.052
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 16.750.174 1.284.316
Diğer Borçlar
3.810.827 5.104.438
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 618.230 586.682
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.192.597 4.517.756
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
25.529.759 44.530.946
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
11 25.529.759 44.530.946
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
200.485.657 194.770.826
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
200.485.657 194.770.826
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
101.429 4.782.492
Kısa Vadeli Karşılıklar
13.812.376 11.825.021
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 9.360.879 8.423.865
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 4.451.497 3.401.156
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
516.638.665 503.505.566
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
516.638.665 503.505.566
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
24.325.528 22.786.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 24.325.528 22.786.980
Diğer Borçlar
514.827 720.758
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
514.827 720.758
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
18.689.734 16.647.294
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 18.689.734 16.647.294
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
2.134.342 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
45.664.431 40.155.032
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
562.303.096 543.660.598
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
417.730.703 393.746.238
Ödenmiş Sermaye
18 110.000.000 110.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 1.384.433 1.384.433
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
18 -48.314.150 -48.314.150
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.416.682 -1.311.860
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.416.682 -1.311.860
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 -348.487 -348.487
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -1.068.195 -963.373
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
101.821.492 90.181.741
Yabancı Para Çevrim Farkları
18 101.821.492 90.181.741
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11.982.429 11.982.429
Yasal Yedekler
18 11.982.429 11.982.429
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 229.823.645 159.787.220
Net Dönem Karı veya Zararı
21 12.449.536 70.036.425
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -2.618.044 -2.441.854
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
415.112.659 391.304.384
TOPLAM KAYNAKLAR
977.415.755 934.964.982http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682597


BIST18:052.795
Değişim :  1,62% |  44,57
Açılış :  2.759  
Önceki Kapanış :  2.750  
En Yüksek
2.803
En Düşük
2.759
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
YBTAS 28.677,00 1.609.971 % 10,00  
DAPGM 38,96 59.329.967 % 9,99  
NETAS 22,24 42.292.500 % 9,99  
GSRAY 4,74 194.334.086 % 9,98  
DURDO 35,48 39.169.893 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9503 17,9700 % 0,11  
Euro 18,2821 18,3150 % 0,09  
Sterlin 21,6114 21,7198 % 0,10  
Frank 18,7064 18,8191 % 0,08  
Riyal 4,7601 4,7839 % 0,10  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.789 1.789 0,12  
Altın Gr. 1.031 1.031 -0,12  
Cumhuriyet 6.876 6.980 30,00  
Tam 6.908 6.984 -3,00  
Yarım 3.366 3.414 -2,00  
Çeyrek 1.688 1.707 0,00  
Gümüş.Ons 20,66 20,70 0,02  
Gümüş Gr. 11,89 11,91 -0,01  
B. Petrol 96,42 96,42 -0,02