***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2019 18:14
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4 265.030.478 270.580.764
Satışların Maliyeti
4 -256.618.122 -253.570.639
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.412.356 17.010.125
BRÜT KAR (ZARAR)
8.412.356 17.010.125
Genel Yönetim Giderleri
4 -9.234.502 -8.510.044
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4 24.089.108 12.747.919
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
4 -14.495.932 -5.513.592
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.771.030 15.734.408
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4 19.866 22.795
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
4 0 -4.600
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
680.966 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 -1.181.463 -2.101.870
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.290.399 13.650.733
Finansman Gelirleri
4 3.511.248 7.228.624
Finansman Giderleri
4 -7.898.909 -6.204.399
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.902.738 14.674.958
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-853.022 -2.401.612
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
4 0 -101.388
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4 -853.022 -2.300.224
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.049.716 12.273.346
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.049.716 12.273.346
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -296.069 -176.190
Ana Ortaklık Payları
21 3.345.785 12.449.536
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.805.110 44.231.476
Dönem Karı (Zararı)
3.049.716 12.273.346
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.049.716 12.273.346
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.236.226 8.419.135
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.615.628 1.631.698
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.438.622 3.348.892
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -701.110 2.298.551
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -56.546 1.050.341
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-680.966 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.387.661 ış)
8 126.441.422 37.821.071
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.389.829 6.136.110
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
22 -1.029.822 8.546.512
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.419.651 -2.410.402
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-160.931.396 -35.720.703
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
11 -160.931.396 -35.720.703
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 23.819.632 -1.591.764
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -20.943.404 -11.821.132
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.945.549 21.594.127
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -1.097.994 1.975.236
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -13.847.555 19.618.891
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 13.903.641 15.465.858
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
2.267.931 -19.001.187
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
11 2.267.931 -19.001.187
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.501.571 -1.499.542
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
22 830.630 31.548
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.332.201 -1.531.090
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 39.123.144 5.714.831
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.069.864 11.794.182
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.790.391 -1.442.453
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18.860.255 13.236.635
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
39.910.213 49.376.422
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -2.666.799 -362.454
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.438.304 -4.782.492
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.443.390 -1.017.590
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 15.611
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 15.611
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.443.390 -1.033.201
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.095.853 -1.033.201
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-347.537 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.805.186 -8.018.010
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
63.860.004 2.085.959
Kredilerden Nakit Girişleri
7 63.860.004 2.085.959
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-44.185.400 -9.171.927
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -44.185.400 -9.171.927
Ödenen Faiz
-6.182.510 -2.042.636
Alınan Faiz
1.313.092 1.110.594
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
49.166.906 35.195.876
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.911.686 788.288
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
51.078.592 35.984.164
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 47.420.822 56.097.860
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 98.499.414 92.082.024


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 98.499.414 47.420.822
Ticari Alacaklar
237.179.500 363.551.650
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 137.624 68.352
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 237.041.876 363.483.298
Diğer Alacaklar
18.047.921 24.437.750
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 4.543.344 3.513.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13.504.577 20.924.228
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
454.712.937 293.781.541
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
11 454.712.937 293.781.541
Stoklar
9 132.060.795 155.880.427
Peşin Ödenmiş Giderler
57.748.698 36.538.954
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 57.748.698 36.538.954
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.715.613 2.280.559
Diğer Dönen Varlıklar
12.864.333 8.357.801
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12.864.333 8.357.801
ARA TOPLAM
1.012.829.211 932.249.504
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.012.829.211 932.249.504
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6.247 6.247
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.247 6.247
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 82.476.189 83.611.043
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 10.828.435 10.828.435
Maddi Duran Varlıklar
14 54.773.410 52.938.897
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 237.505 230.076
Peşin Ödenmiş Giderler
705.818 972.158
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 705.818 972.158
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30.613.319 31.363.200
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
395.441 546.636
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
180.036.364 180.496.692
TOPLAM VARLIKLAR
1.192.865.575 1.112.746.196
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
89.896.461 69.789.023
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 89.896.461 69.789.023
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.626.775 3.576.435
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 3.626.775 3.576.435
Ticari Borçlar
215.441.194 230.386.743
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 1.762.969 2.860.963
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 213.678.225 227.525.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 21.065.202 7.161.561
Diğer Borçlar
4.554.812 7.053.373
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 1.643.474 812.844
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.911.338 6.240.529
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
21.512.348 19.244.417
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
11 21.512.348 19.244.417
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
262.994.114 223.870.970
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
262.994.114 223.870.970
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
3.110.986 3.718.861
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.871.106 16.704.949
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 11.702.091 12.479.388
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 4.169.015 4.225.561
ARA TOPLAM
638.072.998 581.506.332
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
638.072.998 581.506.332
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
28.175.233 27.200.384
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 28.175.233 27.200.384
Diğer Borçlar
99.956 102.966
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
99.956 102.966
Uzun Vadeli Karşılıklar
26.344.903 27.566.532
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 26.344.903 27.566.532
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
54.620.092 54.869.882
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
692.693.090 636.376.214
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
502.676.301 478.575.118
Ödenmiş Sermaye
18 110.000.000 110.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 1.384.433 1.384.433
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
18 -48.314.150 -48.314.150
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.756.615 -1.524.368
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.756.615 -1.524.368
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 -348.487 -348.487
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -1.408.128 -1.175.881
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
195.006.437 174.018.792
Yabancı Para Çevrim Farkları
18 195.006.437 174.018.792
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.833.158 12.833.158
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
0 0
Yasal Yedekler
18 12.833.158 12.833.158
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 230.177.253 213.225.173
Net Dönem Karı veya Zararı
21 3.345.785 16.952.080
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -2.503.816 -2.205.136
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
500.172.485 476.369.982
TOPLAM KAYNAKLAR
1.192.865.575 1.112.746.196


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 1.384.433 -48.314.150 -348.487 -963.373 90.181.741 11.982.429 159.787.220 70.036.425 393.746.238 -2.441.854 391.304.384
Transferler
70.036.425 -70.036.425
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-104.822 11.639.751 12.449.536 23.984.465 -176.190 23.808.275
Dönem Sonu Bakiyeler
18 110.000.000 1.384.433 -48.314.150 -348.487 -1.068.195 101.821.492 11.982.429 229.823.645 12.449.536 417.730.703 -2.618.044 415.112.659
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 110.000.000 1.384.433 -48.314.150 -348.487 -1.175.881 174.018.792 12.833.158 213.225.173 16.952.080 478.575.118 -2.205.136 476.369.982
Transferler
16.952.080 -16.952.080
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-232.247 20.987.645 3.345.785 24.101.183 -298.680 23.802.503
Dönem Sonu Bakiyeler
18 110.000.000 1.384.433 -48.314.150 -348.487 -1.408.128 195.006.437 12.833.158 230.177.253 3.345.785 502.676.301 -2.503.816 500.172.485


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.049.716 12.273.346
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-232.247 -104.822
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-290.309 -131.028
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
58.062 26.206
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
58.062 26.206
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
20.987.645 11.639.751
Yabancı Para Çevrim Farkları
20.987.645 11.639.751
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
20.987.645 11.639.751
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.755.398 11.534.929
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.805.114 23.808.275
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-296.069 -176.190
Ana Ortaklık Payları
24.101.183 23.984.465http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762650


BIST
18:052.868
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.847  
Önceki Kapanış :  2.868  
En Yüksek
2.878
En Düşük
2.835
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BARMA 43,56 7.553.260 % 10,00  
ASUZU 291,00 130.375.647 % 9,98  
GSRAY 5,99 539.358.728 % 9,91  
DMSAS 5,77 65.360.305 % 9,90  
KIMMR 4,24 42.229.129 % 9,84  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9435 17,9585 % 0,11  
Euro 18,5031 18,5265 % -0,03  
Sterlin 21,8003 21,9096 % -0,16  
Frank 18,9720 19,0863 % -0,12  
Riyal 4,7645 4,7883 % 0,01  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.788 1.788 -2,01  
Altın Gr. 1.031 1.031 -1,40  
Cumhuriyet 6.919 7.024 9,00  
Tam 6.901 6.979 -13,00  
Yarım 3.362 3.412 -6,00  
Çeyrek 1.686 1.706 -3,00  
Gümüş.Ons 20,30 20,33 0,00  
Gümüş Gr. 11,72 11,73 0,00  
B. Petrol 98,98 98,98 -0,62