***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2019 18:30
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4,19 805.527.092 1.024.939.031 278.953.764 420.755.480
Satışların Maliyeti
4,19 -778.384.659 -960.529.321 -260.934.043 -392.549.459
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
27.142.433 64.409.710 18.019.721 28.206.021
BRÜT KAR (ZARAR)
27.142.433 64.409.710 18.019.721 28.206.021
Genel Yönetim Giderleri
4 -25.292.811 -26.575.862 -9.816.349 -10.253.700
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4 32.002.834 31.158.536 -4.071.551 14.862.770
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
4 -22.088.506 -19.960.196 -230.090 -9.869.172
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.763.950 49.032.188 3.901.731 22.945.919
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4 1.829.773 48.495 222.011 12.140
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
4 41.608 -44.898 37.755 -29.541
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
981.684 1.310.381 -71.925 -47.751
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 5.496.781 -20.405.997 7.117.183 -14.976.073
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
20.113.796 29.940.169 11.206.755 7.904.694
Finansman Gelirleri
4,20 8.574.694 102.013.903 1.956.029 70.062.492
Finansman Giderleri
4,20 -24.921.785 -82.133.908 -9.099.612 -58.454.737
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.766.705 49.820.164 4.063.172 19.512.449
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.381.578 -1.741.722 -2.355.755 1.260.506
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
4 -1.959.626 -3.034.629 -1.959.626 -2.594.660
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4 578.048 1.292.907 -396.129 3.855.166
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.385.127 48.078.442 1.707.417 20.772.955
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.385.127 48.078.442 1.707.417 20.772.955
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -825.764 -658.882 -252.092 -339.774
Ana Ortaklık Payları
21 3.210.891 48.737.324 1.959.509 21.112.729
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-32.564.265 11.457.960
Dönem Karı (Zararı)
2.385.127 48.078.442
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.385.127 48.078.442
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
49.097.011 14.628.893
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.466.152 5.852.241
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19.363.801 6.881.429
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 21.092.704 6.612.244
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -739.563 1.596.682
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-981.684 -1.327.497
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-7.656 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16.347.091 -19.879.995
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -8.574.694 -102.013.903
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 24.921.785 82.133.908
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5.496.781 19.988.664
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
12 5.496.781 19.988.664
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.381.578 1.741.722
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
41.608 44.832
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
41.608 44.832
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-45.392.368 -47.564.564
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
110.593.355 -93.448.719
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8,22 -2.430.672 -222.857
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 113.024.027 -93.225.862
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.829.193 -3.257.805
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
22 -2.082.050 5.188.397
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.911.243 -8.446.202
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-209.833.811 -201.239.097
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
11 -209.833.811 -201.239.097
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 47.324.219 -20.076.388
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 3.940.040 -15.572.250
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-41.842.003 80.374.802
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8,22 -2.554.821 3.351.768
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -39.287.182 77.023.034
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 6.458.981 26.430.992
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-5.504.001 -35.921.985
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
11 -5.504.001 -35.921.985
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
372.842 1.111.338
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
22 -812.844 1.948.159
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.185.686 -836.821
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 28.004.770 65.999.320
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.264.047 148.035.228
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.784.713 -3.184.580
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14.048.760 151.219.808
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.089.770 15.142.771
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -34.599.948 -876.271
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.054.087 -2.808.540
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-33.720.181 -4.248.802
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-32.517.290 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
958.302 15.611
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
957.794 15.611
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
508 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.161.193 -4.264.413
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.099.446 -4.199.400
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-61.747 -65.013
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
100.031.647 4.635.897
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
125.826.873 12.750.000
Kredilerden Nakit Girişleri
7 125.826.873 12.750.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.980.261 -24.738.700
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -8.980.261 -24.738.700
Ödenen Faiz
-21.449.836 -90.406.365
Alınan Faiz
4.634.871 107.030.962
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
33.747.201 11.845.055
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
650.901 1.376.526
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.398.102 13.221.581
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 47.420.822 56.097.860
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 81.818.924 69.319.441


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 81.818.924 47.420.822
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
252.958.295 363.551.650
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 2.499.024 68.352
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 250.459.271 363.483.298
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
18.608.557 24.437.750
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 5.595.572 3.513.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13.012.985 20.924.228
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
503.615.352 293.781.541
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
11 503.615.352 293.781.541
Türev Araçlar
0
Stoklar
9 108.556.208 155.880.427
Peşin Ödenmiş Giderler
33.188.904 36.538.954
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 33.188.904 36.538.954
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
335.226 2.280.559
Diğer Dönen Varlıklar
14.228.189 8.357.801
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14.228.189 8.357.801
ARA TOPLAM
1.013.309.655 932.249.504
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.013.309.655 932.249.504
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
6.247 6.247
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.247 6.247
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 121.773.472 83.611.043
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 10.828.435 10.828.435
Maddi Duran Varlıklar
14 50.467.798 52.938.897
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 204.288 230.076
Peşin Ödenmiş Giderler
382.168 972.158
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 382.168 972.158
Ertelenmiş Vergi Varlığı
32.094.494 31.363.200
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
1.741.520 546.636
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
217.498.422 180.496.692
TOPLAM VARLIKLAR
1.230.808.077 1.112.746.196
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
190.108.783 69.789.023
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 190.108.783 69.789.023
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.643.498 3.576.435
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 3.643.498 3.576.435
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
188.544.740 230.386.743
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 306.142 2.860.963
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 188.238.598 227.525.780
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 13.620.542 7.161.561
Diğer Borçlar
7.529.181 7.053.373
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 0 812.844
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.529.181 6.240.529
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
13.740.416 19.244.417
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
11 13.740.416 19.244.417
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
251.875.740 223.870.970
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
251.875.740 223.870.970
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.059.847 3.718.861
Kısa Vadeli Karşılıklar
13.158.878 16.704.949
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 9.672.880 12.479.388
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 3.485.998 4.225.561
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
684.281.625 581.506.332
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
684.281.625 581.506.332
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
25.024.062 27.200.384
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 25.024.062 27.200.384
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0 102.966
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 102.966
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
19.671.219 27.566.532
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 19.671.219 27.566.532
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
44.695.281 54.869.882
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
728.976.906 636.376.214
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
504.862.071 478.575.118
Ödenmiş Sermaye
18 110.000.000 110.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 1.384.433 1.384.433
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
18 -48.314.150 -48.314.150
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.867.443 -1.524.368
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.867.443 -1.524.368
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 -348.487 -348.487
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -1.518.956 -1.175.881
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
197.437.929 174.018.792
Yabancı Para Çevrim Farkları
18 197.437.929 174.018.792
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.833.158 12.833.158
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
0
Yasal Yedekler
18 12.833.158 12.833.158
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 230.177.253 213.225.173
Net Dönem Karı veya Zararı
21 3.210.891 16.952.080
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -3.030.900 -2.205.136
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
501.831.171 476.369.982
TOPLAM KAYNAKLAR
1.230.808.077 1.112.746.196


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 110.000.000 1.384.433 -48.314.150 -348.487 -963.373 90.181.741 11.982.429 159.787.220 70.036.425 393.746.238 -2.441.854 391.304.384
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.740.534 -1.740.534 -76 -1.740.610
Transferler
70.036.425 -70.036.425
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-280.549 149.104.861 48.737.324 197.561.636 -658.882 196.902.754
Dönem Sonu Bakiyeler
18 110.000.000 1.384.433 -48.314.150 -348.487 -1.243.922 239.286.602 11.982.429 228.083.111 48.737.324 589.567.340 -3.100.812 586.466.528
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 110.000.000 1.384.433 -48.314.150 -348.487 -1.175.881 174.018.792 12.833.158 213.225.173 16.952.080 478.575.118 -2.205.136 476.369.982
Transferler
16.952.080 -16.952.080
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-343.075 23.419.137 3.210.891 26.286.953 -825.764 25.461.189
Dönem Sonu Bakiyeler
18 110.000.000 1.384.433 -48.314.150 -348.487 -1.518.956 197.437.929 12.833.158 230.177.253 3.210.891 504.862.071 -3.030.900 501.831.171


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.385.127 48.078.442 1.707.417 20.772.955
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-343.075 -280.549 6.300 -178.467
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-428.844 -350.686 7.875 -223.083
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
85.769 70.137 -1.575 44.616
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
85.769 70.137 -1.575 44.616
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
23.419.137 149.104.861 -5.203.312 98.041.100
Yabancı Para Çevrim Farkları
23.419.137 149.104.861 -5.203.312 98.041.100
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
23.419.137 149.104.861 -5.203.312 98.041.100
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.076.062 148.824.312 -5.197.012 97.862.633
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.461.189 196.902.754 -3.489.595 118.635.588
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-825.764 -658.882 -252.092 -339.774
Ana Ortaklık Payları
26.286.953 197.561.636 -3.237.503 118.975.362http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797692


BIST
18:052.913
Değişim :  1,96% |  56,12
Açılış :  2.862  
Önceki Kapanış :  2.857  
En Yüksek
2.913
En Düşük
2.773
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
MRSHL 233,20 46.214.811 % 10,00  
CMENT 45,32 2.154.222 % 10,00  
CMBTN 264,30 55.471.010 % 9,99  
TRCAS 12,78 58.491.197 % 9,98  
INTEM 88,15 12.530.483 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9421 17,9629 % 0,27  
Euro 18,2576 18,2793 % 0,19  
Sterlin  
Frank  
Riyal  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.776 0,30  
Altın Gr. 1.024 1.024 2,52  
Cumhuriyet 6.857 6.961 -3,00  
Tam 6.869 6.951 0,00  
Yarım 3.347 3.398 0,00  
Çeyrek 1.679 1.698 -1,00  
Gümüş.Ons 20,13 20,16 -0,01  
Gümüş Gr. 11,60 11,62 0,00  
B. Petrol 92,37 92,37 -0,32