***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.06.2020 18:24
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4 259.618.771 270.647.760
Satışların Maliyeti
4 -242.723.514 -256.912.992
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.895.257 13.734.768
BRÜT KAR (ZARAR)
16.895.257 13.734.768
Genel Yönetim Giderleri
4 -8.073.670 -9.840.873
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4 23.658.460 25.119.302
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
4 -20.373.563 -16.203.895
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.106.484 12.809.302
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4 6.927.963 19.866
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
4 -1.270.453 2.563
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
1.141.616 680.966
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 0 27.869
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
18.905.610 13.540.566
Finansman Gelirleri
4 5.874.126 3.831.964
Finansman Giderleri
4 -18.963.179 -14.558.668
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.816.557 2.813.862
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.996.018 -807.200
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
4 -43.014 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4 -3.953.004 -807.200
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.820.539 2.006.662
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.820.539 2.006.662
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -272.023 -960.219
Ana Ortaklık Payları
21 2.092.562 2.966.881
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-91.584.200 39.076.826
Dönem Karı (Zararı)
1.820.539 2.006.662
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
75.102.497 32.784.207
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.709.044 6.646.032
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
613.841 -1.489.720
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 2.311.145 -701.110
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -555.688 -107.644
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.141.616 -680.966
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13.089.053 10.726.704
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.874.126 -3.831.964
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18.963.179 14.558.668
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
55.647.455 16.066.122
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 27.869
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
12 0 27.869
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.996.018 807.200
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
47.086 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
47.086
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-162.155.058 8.390.824
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -4.608 2.563
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
15.042.803 126.477.389
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 1.686.801 111.764
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 13.356.002 126.365.625
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.544.559 5.913.328
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
22 7.256.815 -1.506.322
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.712.256 7.419.650
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-181.702.696 -160.931.396
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
11 -181.702.696 -160.931.396
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 4.092.971 23.825.607
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -3.225.238 -20.890.017
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.156.175 -15.035.631
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 51.583 -1.090.025
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -3.207.758 -13.945.606
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 2.631.093 13.903.641
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-759.561 2.267.931
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
11 -759.561 2.267.931
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-905.767 -2.272.800
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
22 -108.744 1.325.952
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-797.023 -3.598.752
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 10.183.740 38.475.243
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.896.179 -3.345.034
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-11.242.518 -3.816.846
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
5.346.339 471.812
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-85.232.022 43.181.693
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -5.163.560 -2.666.799
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.188.618 -1.438.068
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.879.832 -1.490.208
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-6.223.866 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
56.748 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
56.748 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-712.714 -1.490.208
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-712.714 -1.142.671
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -347.537
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
45.646.608 14.785.040
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
81.903.339 63.860.004
Kredilerden Nakit Girişleri
7 81.903.339 63.860.004
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-30.041.033 -44.185.400
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -30.041.033 -44.185.400
Ödenen Faiz
-7.696.075 -6.183.834
Alınan Faiz
1.480.377 1.294.270
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-52.817.424 52.371.658
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.101.302 2.303.746
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-51.716.122 54.675.404
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 105.056.111 52.401.730
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 53.339.989 107.077.134


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 53.339.989 105.056.111
Finansal Yatırımlar
6 8.242 3.634
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
8.242 3.634
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
6 8.242 3.634
Ticari Alacaklar
206.016.874 221.059.677
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,22 6.994.137 8.680.938
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 199.022.737 212.378.739
Diğer Alacaklar
22.988.862 24.534.689
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 3.678.679 10.935.494
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
19.310.183 13.599.195
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
722.436.700 540.734.004
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
11 722.436.700 540.734.004
Stoklar
9 126.496.480 130.589.451
Peşin Ödenmiş Giderler
21.846.833 18.503.741
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 21.846.833 18.503.741
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
74.035 529.367
Diğer Dönen Varlıklar
25.811.014 15.110.110
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
25.811.014 15.110.110
ARA TOPLAM
1.179.019.029 1.056.120.784
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.179.019.029 1.056.120.784
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
87.787 86.519
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
87.787 86.519
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 1.326.951
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 282.864.413 282.864.413
Maddi Duran Varlıklar
14 23.728.769 61.010.550
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 287.146 314.912
Peşin Ödenmiş Giderler
156.964 274.818
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 156.964 274.818
Ertelenmiş Vergi Varlığı
680.004
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
3.106.978 2.035.997
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
310.232.057 348.594.164
TOPLAM VARLIKLAR
1.489.251.086 1.404.714.948
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
240.633.504 187.308.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 240.633.504 187.308.969
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
25.862.218 25.630.072
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 25.862.218 25.630.072
Ticari Borçlar
232.636.733 235.792.908
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,22 684.299 632.716
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 231.952.434 235.160.192
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 14.018.180 11.387.087
Diğer Borçlar
8.132.778 9.038.545
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 719 109.463
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.132.059 8.929.082
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
8.975.296 9.734.857
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
11 8.975.296 9.734.857
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
273.117.990 262.934.250
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 273.117.990 262.934.250
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
699.911 1.114.583
Kısa Vadeli Karşılıklar
18.792.618 25.483.815
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 9.685.374 9.597.017
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 9.107.244 15.886.798
ARA TOPLAM
822.869.228 768.425.086
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
822.869.228 768.425.086
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
96.097.151 108.712.938
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 96.097.151 108.712.938
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
19.476.264 20.047.227
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 19.476.264 20.047.227
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
4.321.707 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
119.895.122 128.760.165
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
942.764.350 897.185.251
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
551.642.457 506.193.663
Ödenmiş Sermaye
18 110.000.000 110.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 1.498.280 1.498.280
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
18 -62.334.320 -62.334.320
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
18 -2.467.990 -8.691.856
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
237.141.698 200.009.332
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.698.468 -1.595.783
Maddi Duran Varlık Yeniden Debbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 1.431.009 -62.334.320 -101.224 -1.175.881 173.780.519 13.296.782 0 2.393.923 234.865.153 21.334.415 493.490.376 23.141.763 516.632.139
Transferler
463.624 20.870.791 -21.334.415 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-232.247 20.987.643 2.966.881 23.722.277 -962.830 22.759.447
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 110.000.000 1.431.009 -62.334.320 -101.224 -1.408.128 194.768.162 13.760.406 0 2.393.923 255.735.944 2.966.881 517.212.653 22.178.933 539.391.586
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 110.000.000 1.498.280 -62.334.320 -8.691.856 -101.224 -1.494.559 201.605.115 13.960.750 -13.842.938 5.851.513 256.199.568 3.543.334 506.193.663 1.336.034 507.529.697
Transferler
3.543.334 -3.543.334
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-102.685 37.235.051 2.092.562 39.224.928 -272.023 38.952.905
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
6.223.866 6.223.866 0 6.223.866
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 -6.219.732 -6.219.732
Dönem Sonu Bakiyeler
18 110.000.000 1.498.280 -62.334.320 -2.467.990 -101.224 -1.597.244 238.840.166 13.960.750 -13.842.938 5.851.513 259.742.902 2.092.562 551.642.457 -5.155.721 546.486.736


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.820.539 2.006.662
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-102.685 -232.247
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-128.356 -290.309
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
25.671 58.062
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25.671 58.062
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
37.235.051 20.987.643
Yabancı Para Çevrim Farkları
37.235.051 20.987.643
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
37.235.051 20.987.643
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
37.132.366 20.755.396
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38.952.905 22.762.058
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-272.023 -960.219
Ana Ortaklık Payları
39.224.928 23.722.277http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849623


BIST
12:352.942
Değişim :  0,99% |  28,72
Açılış :  2.929  
Önceki Kapanış :  2.913  
En Yüksek
2.946
En Düşük
2.920
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:33
CMBTN 290,70 44.448.650 % 9,99  
TETMT 251,30 17.299.267 % 9,98  
KLRHO 21,94 14.981.804 % 9,97  
CMENT 49,84 640.942 % 9,97  
BRKO 2,14 1.263.957 % 9,74  
12:33 Alış Satış %  
Dolar 17,9572 17,9700 % 0,31  
Euro 18,2777 18,2844 % 0,21  
Sterlin 21,6680 21,7767 % 0,36  
Frank 18,8190 18,9323 % 0,21  
Riyal 4,7697 4,7936 % 0,34  
12:33 Alış Satış %  
Altın Gr. 1.025 1.025 3,14  
Cumhuriyet 6.857 6.960 -1,00  
Tam 6.892 6.941 -10,00  
Yarım 3.358 3.393 -5,00  
Çeyrek 1.684 1.696 -3,00  
Gümüş.Ons 19,94 19,97 -0,20  
Gümüş Gr. 11,54 11,56 -0,06