***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.11.2020 19:33
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4 566.602.775 822.158.661 117.180.079 284.263.464
Satışların Maliyeti
4 -605.409.738 -779.628.720 -184.485.897 -261.317.088
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-38.806.963 42.529.941 -67.305.818 22.946.376
BRÜT KAR (ZARAR)
-38.806.963 42.529.941 -67.305.818 22.946.376
Genel Yönetim Giderleri
4 -25.593.040 -26.721.707 -8.018.766 -10.327.566
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4 100.719.302 37.136.841 60.327.650 -4.435.413
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
4 -85.652.639 -26.385.798 -52.496.785 -504.469
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-49.333.340 26.559.277 -67.493.719 7.678.928
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4 9.499.298 91.186 2.570.676 53.383
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
4 -137.670 -6.324 400.490 -3.446
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
1.218.241 981.684 46.630 -71.925
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 0 460.471 0 214.193
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-38.753.471 28.086.294 -64.475.923 7.871.133
Finansman Gelirleri
4 14.706.719 14.870.420 5.311.112 2.294.271
Finansman Giderleri
4 -70.914.266 -38.295.133 -33.921.054 -4.599.959
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-94.961.018 4.661.581 -93.085.865 5.565.445
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.261.854 -1.582.775 195.770 -2.475.166
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
4 -7.688 -1.959.626 -446 -1.959.626
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4 -4.254.166 376.851 196.216 -515.540
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-99.222.872 3.078.806 -92.890.095 3.090.279
DÖNEM KARI (ZARARI)
-99.222.872 3.078.806 -92.890.095 3.090.279
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -1.300.267 -486.388 -728.045 264.424
Ana Ortaklık Payları
21 -97.922.605 3.565.194 -92.162.050 2.825.855
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-76.098.604 -16.479.643
Dönem Karı (Zararı)
-99.222.872 3.078.806
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
209.723.399 63.750.437
Amortisman ve İtfa Giderlgili Düzeltmeler
11.995.731 19.145.815
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 13.211.026 21.092.704
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 2.946 -965.205
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.218.241 -981.684
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25.308.827 23.424.713
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.077.129 -14.870.420
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28.385.956 38.295.133
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
133.879.787 12.575.419
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 460.471
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
12 0 460.471
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.261.854 1.582.775
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.493.880 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
57.552 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
13 -1.551.432 0
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-6.933.847 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
37.670.762 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-160.035.880 -47.270.870
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -5.162 752
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-50.162.353 114.092.677
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -41.184 995.219
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -50.121.169 113.097.458
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
18.932.820 5.957.674
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
22 10.743.861 -2.114.986
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.188.959 8.072.660
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-315.848.860 -209.833.811
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
11 -315.848.860 -209.833.811
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 8.243.120 47.334.562
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -2.853.243 3.870.251
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-35.896.028 -41.767.898
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 5.090.908 -2.525.315
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -40.986.936 -39.242.583
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 16.464.018 6.458.981
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
1.570.074 -5.504.001
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
11 1.570.074 -5.504.001
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.948.806 51.873
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
22 3.207.860 -812.844
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5.740.946 864.717
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 206.757.413 27.705.027
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.186.485 4.363.043
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Arüklerdeki Artış (Azalış)
2.774.028 9.512.176
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-49.535.353 19.558.373
Ödenen Temettüler
-885.834 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -24.525.320 -34.599.948
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.152.097 -1.438.068
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
9.519.145 -33.886.231
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
6.933.847 0
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-6.420.773 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -32.517.290
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.995.980 958.302
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.796.499 957.794
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
199.481 508
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.191.341 -2.327.243
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.187.007 -2.264.855
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.334 -62.388
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 8.201.432 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
40.529.994 87.140.277
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
269.395.095 125.826.873
Kredilerden Nakit Girişleri
7 269.395.095 125.826.873
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-203.556.274 -21.850.336
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -203.556.274 -21.850.336
Ödenen Faiz
-28.385.956 -21.469.093
Alınan Faiz
3.077.129 4.632.833
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.049.465 36.774.403
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.633.984 847.804
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.415.481 37.622.207
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 105.056.111 52.401.730
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 80.640.630 90.023.937


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019 Bir Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 80.640.630 105.056.111
Finansal Yatırımlar
6 8.796 3.634 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
8.796 3.634 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
8.796 3.634
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
271.222.030 221.059.677 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,22 8.722.122 8.680.938
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 262.499.908 212.378.739
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
5.600.601 24.534.689 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 191.633 10.935.494
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.408.968 13.599.195
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
856.582.864 540.734.004 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
11 856.582.864 540.734.004
Türev Araçlar
0
Stoklar
9 122.346.331 130.589.451
Peşin Ödenmiş Giderler
10 21.016.430 18.503.741 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.410.600 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19.605.830 18.503.741
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
37.514 529.367
Diğer Dönen Varlıklar
31.503.321 15.110.110 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
31.503.321 15.110.110
ARA TOPLAM
1.388.958.517 1.056.120.784 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.388.958.517 1.056.120.784 0
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
87.787 86.519 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
87.787 86.519
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 0 1.326.951
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 276.214.413 282.864.413
Maddi Duran Varlıklar
14 23.858.760 61.010.550 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 165.083 314.912 0
Peşin Ödenmiş Giderler
615.372 274.818 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 615.372 274.818
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 680.004
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
5.095.152 2.035.997
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
306.036.567 348.594.164 0
TOPLAM VARLIKLAR
1.694.995.084 1.404.714.948 0
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
264.641.007 187.308.969 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 264.641.007 187.308.969 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
49.656.528 25.630.072 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 49.656.528 25.630.072 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
199.896.880 235.792.908 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,22 5.723.624 632.716
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 194.173.256 235.160.192
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 27.851.105 11.387.087
Diğer Borçlar
17.987.351 9.038.545 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 3.317.323 109.463
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
14.670.028 8.929.082
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
11.304.931 9.734.857 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
11 11.304.931 9.734.857
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 469.691.663 262.934.250 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
469.691.663 262.934.250
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
802.374 1.114.583
Kısa Vadeli Karşılıklar
17.030.581 25.483.815 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 9.832.693 9.597.017
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 7.197.888 15.886.798
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
1.058.862.420 768.425.086 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.058.862.420 768.425.086 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
106.617.843 108.712.938 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 106.617.843 108.712.938 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.437.516 20.047.227 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 15.437.516 20.047.227
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
5.466.067 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
127.521.426 128.760.165 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.186.383.846 897.185.251 0
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
514.937.866 506.193.663 0
Ödenmiş Sermaye
18 200.000.000 110.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 1.498.280 1.498.280
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
18 -62.334.320 -62.334.320
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
18 0 -8.691.856
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.776.242 -1.595.783 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.776.242 -1.595.783 0
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 -101.224 -101.224
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -1.675.018 -1.494.559
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
300.656.998 201.605.115 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
18 300.656.998 201.605.115
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13.950.112 13.960.750 0
Yasal Yedekler
18 13.950.112 13.960.750
Diğer Özkaynak Payları
18 -13.842.938 -13.842.938
Diğer Yedekler
18 5.851.513 5.851.513
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 168.857.068 256.199.568
Net Dönem Karı veya Zararı
21 -97.922.605 3.543.334
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -6.326.628 1.336.034
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
508.611.238 507.529.697 0
TOPLAM KAYNAKLAR
1.694.995.084 1.404.714.948 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 1.431.009 -62.334.320 0 -101.224 -1.175.881 173.780.519 13.296.782 0 2.393.923 234.865.153 21.334.415 493.490.376 23.141.763 516.632.139
Transferler
21.334.415 -21.334.415 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-343.075 22.010.670 3.565.194 25.232.789 -486.388 24.746.401
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
67.271 663.968 -13.842.938 3.457.590 -9.654.109 -21.454.716 -31.108.825
Dönem Sonu Bakiyeler
18 110.000.000 1.498.280 -62.334.320 0 -101.224 -1.518.956 195.791.189 13.960.750 -13.842.938 5.851.513 256.199.568 3.565.194 509.069.056 1.200.659 510.269.715
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 110.000.000 1.498.280 -62.334.320 -8.691.856 -101.224 -1.494.559 201.605.115 13.960.750 -13.842.938 5.851.513 256.199.568 3.543.334 506.193.663 1.336.034 507.529.697
Transferler
3.543.334 -3.543.334
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-180.459 99.051.883 -97.922.605 948.819 -1.300.267 -351.448
Sermaye Arttırımı
90.000.000 -90.000.000
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
-10.638 -10.638 -10.638
Kar Payları
-885.834 -885.834 -885.834
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
8.691.856 8.691.856 0 8.691.856
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 -6.362.395 -6.362.395
Dönem Sonu Bakiyeler
18 200.000.000 1.498.280 -62.334.320 0 -101.224 -1.675.018 300.656.998 13.950.112 -13.842.938 5.851.513 168.857.068 -97.922.605 514.937.866 -6.326.628 508.611.238


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-99.222.872 3.078.806 -92.890.095 3.090.279
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-180.459 -343.075 11.422 6.300
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-225.574 -428.844 14.277 7.875
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
45.115 85.769 -2.855 -1.575
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
45.115 85.769 -2.855 -1.575
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
99.051.883 22.010.670 41.203.860 -5.203.312
Yabancı Para Çevrim Farkları
99.051.883 22.010.670 41.203.860 -5.203.312
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
99.051.883 22.010.670 41.203.860 -5.203.312
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
98.871.424 21.667.595 41.215.282 -5.197.012
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-351.448 24.746.401 -51.674.813 -2.106.733
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.300.267 -486.388 -728.045 264.424
Ana Ortaklık Payları
948.819 25.232.789 -50.946.768 -2.371.157http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886916


BIST11:042.875
Değişim :  1,62% |  45,73
Açılış :  2.847  
Önceki Kapanış :  2.830  
En Yüksek
2.877
En Düşük
2.847
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:04
BARMA 43,56 5.546.364 % 10,00  
ATSYH 97,65 764.014 % 9,97  
IZMDC 2,68 102.290.195 % 9,39  
ASUZU 288,90 87.066.131 % 9,18  
VKFYO 7,70 34.844.948 % 8,60  
11:04 Alış Satış %  
Dolar 17,9492 17,9613 % 0,52  
Euro 18,5637 18,5731 % 0,86  
Sterlin 21,8731 21,9828 % 0,49  
Frank 19,0079 19,1224 % 0,67  
Riyal 4,7629 4,7868 % 0,49  
11:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.787 1.787 -5,17  
Altın Gr. 1.030 1.030 0,65  
Cumhuriyet 6.911 7.015 5,00  
Tam 6.909 6.969 -15,00  
Yarım 3.367 3.407 -7,00  
Çeyrek 1.688 1.703 -4,00  
Gümüş.Ons 20,45 20,49 -0,14  
Gümüş Gr. 11,81 11,82 -0,02  
B. Petrol 96,76 96,76 -0,64