***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2021 21:42
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 739.213.003 1.030.180.634
Satışların Maliyeti
22 -804.022.032 -977.907.944
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-64.809.029 52.272.690
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
-64.809.029 52.272.690
Genel Yönetim Giderleri
23 -35.314.770 -42.599.653
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 87.838.044 112.166.381
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -74.063.519 -90.934.914
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-86.349.274 30.904.504
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 13.560.528 10.820.975
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -289.085 -121.157
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
1.309.592 1.243.679
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 0 270.891
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-71.768.239 43.118.892
Finansman Gelirleri
27 17.259.431 18.602.050
Finansman Giderleri
27 -83.932.805 -61.426.765
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-138.441.613 294.177
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.474.244 2.898.143
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -1.713.760 -1.264.402
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -2.760.484 4.162.545
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-142.915.857 3.192.320
DÖNEM KARI (ZARARI)
-142.915.857 3.192.320
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 -742.726 -351.014
Ana Ortaklık Payları
29 -142.173.131 3.543.334
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 -1,07000000 0,03000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-114.307.028 -3.258.288
Dönem Karı (Zararı)
-142.915.857 3.192.320
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
115.576.416 42.585.501
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15,16 6.938.633 8.818.172
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.249.550 3.870.461
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 2.570.583 6.255.046
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -11.441 -1.140.906
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.309.592 -1.243.679
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
37.062.409 27.932.568
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 -3.971.460 -6.459.282
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 41.033.869 34.391.850
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
41.340.380 15.797.629
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.051.012 -10.615.566
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 -4.051.012 -10.615.566
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 -270.891
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
13 0 -270.891
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 4.474.244 -2.898.143
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.567.460 -48.729
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-16.028 -168.728
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.551.432 119.999
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-7.769.473 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
37.899.145 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-71.465.504 -24.025.341
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -6.887 1.158
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.316.281 155.216.323
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8,30 -896.607 3.868.513
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -10.419.674 151.347.810
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
20.128.162 193.355
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9,30 10.734.513 -7.292.962
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 9.393.649 7.486.317
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-282.448.672 -246.952.463
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
12 -282.448.672 -246.952.463
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 14.805.921 25.454.907
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -557.881 18.827.936
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.172.188 4.837.696
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8,30 27.527.530 -2.283.937
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -56.699.718 7.121.633
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 4.988.314 4.224.995
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
8.827.375 -9.509.560
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
12 8.827.375 -9.509.560
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.440.189 810.283
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9,30 1.175.718 -703.381
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 4.264.471 1.513.664
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 167.890.321 36.232.268
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29.956.123 -13.362.239
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-15.670.138 -5.789.684
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
45.626.261 -7.572.555
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-98.804.945 21.752.480
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -14.349.549 -20.762.540
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -1.152.534 -4.248.228
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
438.339 -43.893.330
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-6.420.773
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -46.537.460
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
322.014 1.202.764
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 319.772 1.202.764
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 2.242 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.659.734 -3.308.635
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -1.654.624 -3.245.739
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -5.110 -62.896
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 8.201.432 4.750.001
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -4.600
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
61.245.906 98.730.645
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
342.574.576 287.911.654
Kredilerden Nakit Girişleri
7 342.574.576 287.911.654
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-243.380.427 -161.248.441
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -243.380.427 -161.248.441
Ödenen Temettüler
21 -885.834 0
Ödenen Faiz
27 -41.033.869 -34.391.850
Alınan Faiz
27 3.971.460 6.459.282
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-52.622.783 51.579.027
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.975.246 1.075.354
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-50.647.537 52.654.381
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 105.056.111 52.401.730
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 54.408.574 105.056.111


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 54.408.574 105.056.111
Finansal Yatırımlar
6 10.521 3.634
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
10.521 3.634
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
10.521 3.634
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
232.375.958 221.059.677
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,30 9.577.545 8.680.938
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 222.798.413 212.378.739
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
4.405.259 24.534.689
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9,30 200.981 10.935.494
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 4.204.278 13.599.195
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
823.182.676 540.734.004
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
12 823.182.676 540.734.004
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
10 115.783.530 130.589.451
Peşin Ödenmiş Giderler
11 18.687.326 18.503.741
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18.687.326 18.503.741
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 37.951 529.367
Diğer Dönen Varlıklar
20 27.077.845 15.110.110
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
27.077.845 15.110.110
ARA TOPLAM
1.275.969.640 1.056.120.784
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.275.969.640 1.056.120.784
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
87.787 86.519
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 87.787 86.519
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 0 1.326.951
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 281.506.054 282.864.413
Maddi Duran Varlıklar
15 20.280.246 61.010.550
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 118.019 314.912
Peşin Ödenmiş Giderler
649.114 274.818
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 649.114 274.818
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 33.145.622 35.106.549
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
28 6.229.816 2.035.997
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
342.016.658 383.020.709
TOPLAM VARLIKLAR
1.617.986.298 1.439.141.493
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
281.495.172 187.308.969
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 281.495.172 187.308.969
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47.255.638 25.630.072
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 47.255.638 25.630.072
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
206.620.720 235.792.908
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,30 28.160.246 632.716
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 178.460.474 235.160.192
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 16.375.401 11.387.087
Diğer Borçlar
14.478.734 9.038.545
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9,30 1.285.181 109.463
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 13.193.553 8.929.082
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
18.562.232 9.734.857
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
12 18.562.232 9.734.857
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
430.824.571 262.934.250
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 430.824.571 262.934.250
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 2.520.172 1.114.583
Kısa Vadeli Karşılıklar
16.057.083 25.483.815
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 8.873.582 9.597.017
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 7.183.501 15.886.798
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
1.034.189.723 768.425.086
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.034.189.723 768.425.086
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
90.841.004 108.712.938
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 90.841.004 108.712.938
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.848.250 20.047.227
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 14.848.250 20.047.227
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 35.656.309 34.426.545
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
141.345.563 163.186.710
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.175.535.286 931.611.796
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
448.211.064 506.193.663
Ödenmiş Sermaye
21 200.000.000 110.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 1.498.280 1.498.280
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
21 -62.334.320 -62.334.320
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
21 0 -8.691.856
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.765.996 -1.595.783
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.765.996 -1.595.783
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 -101.224 -101.224
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -1.664.772 -1.494.559
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
278.170.476 201.605.115
Yabancı Para Çevrim Farkları
21 278.170.476 201.605.115
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13.950.112 13.960.750
Yasal Yedekler
21 13.950.112 13.960.750
Diğer Özkaynak Payları
21 -13.842.938 -13.842.938
Diğer Yedekler
21 5.851.513 5.851.513
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 168.857.068 256.199.568
Net Dönem Karı veya Zararı
29 -142.173.131 3.543.334
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 -5.760.052 1.336.034
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
442.451.012 507.529.697
TOPLAM KAYNAKLAR
1.617.986.298 1.439.141.493


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 1.431.009 -62.334.320 0 -101.224 -1.175.881 173.780.519 13.296.782 0 2.393.923 234.865.153 21.334.415 493.490.376 23.141.763 516.632.139
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
21.334.415 -21.334.415 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-318.678 27.824.596 3.543.334 31.049.252 -351.014 30.698.238
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-8.691.856 -8.691.856 0 -8.691.856
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
67.271 663.968 -13.842.938 3.457.590 -9.654.109 -21.454.715 -31.108.824
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000.000 1.498.280 -62.334.320 -8.691.856 -101.224 -1.494.559 201.605.115 13.960.750 -13.842.938 5.851.513 256.199.568 3.543.334 506.193.663 1.336.034 507.529.697
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 110.000.000 1.498.280 -62.334.320 -8.691.856 -101.224 -1.494.559 201.605.115 13.960.750 -13.842.938 5.851.513 256.199.568 3.543.334 506.193.663 1.336.034 507.529.697
Transferler
3.543.334 -3.543.334
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-170.213 76.565.361 -142.173.131 -65.777.983 -742.726 -66.520.709
Sermaye Arttırımı
90.000.000 -90.000.000
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
-10.638 -10.638 -10.638
Kar Payları
-885.834 -885.834 -885.834
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
8.691.856 8.691.856 0 8.691.856
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-6.353.360 -6.353.360
Dönem Sonu Bakiyeler
21 200.000.000 1.498.280 -62.334.320 0 -101.224 -1.664.772 278.170.476 13.950.112 -13.842.938 5.851.513 168.857.068 -142.173.131 448.211.064 -5.760.052 442.451.012


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-142.915.857 3.192.320
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-170.213 -318.678
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -212.766 -398.348
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
42.553 79.670
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
42.553 79.670
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
76.565.361 27.824.596
Yabancı Para Çevrim Farkları
76.565.361 27.824.596
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
76.565.361 27.824.596
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
76.395.148 27.505.918
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-66.520.709 30.698.238
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-742.726 -351.014
Ana Ortaklık Payları
-65.777.983 31.049.252http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917626


BIST18:052.868
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.847  
Önceki Kapanış :  2.868  
En Yüksek
2.878
En Düşük
2.835
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BARMA 43,56 7.553.260 % 10,00  
ASUZU 291,00 130.375.647 % 9,98  
GSRAY 5,99 539.358.728 % 9,91  
DMSAS 5,77 65.360.305 % 9,90  
KIMMR 4,24 42.229.129 % 9,84  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9455 17,9551 % 0,10  
Euro 18,5054 18,5266 % -0,03  
Sterlin 21,8036 21,9130 % -0,14  
Frank 18,9744 19,0887 % -0,10  
Riyal 4,7648 4,7887 % 0,02  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.788 1.788 -2,04  
Altın Gr. 1.032 1.032 -0,52  
Cumhuriyet 6.919 7.024 9,00  
Tam 6.905 6.984 -8,00  
Yarım 3.365 3.414 -4,00  
Çeyrek 1.687 1.707 -2,00  
Gümüş.Ons 20,30 20,33 0,00  
Gümüş Gr. 11,73 11,74 0,01  
B. Petrol 99,00 99,00 -0,60