***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2022 18:52
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 582.859.329 162.801.114
Satışların Maliyeti
3 -563.917.147 -189.673.613
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.942.182 -26.872.499
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
18.942.182 -26.872.499
Genel Yönetim Giderleri
3 -16.448.237 -6.282.179
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3 121.197.213 78.156.540
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
3 -108.318.751 -54.398.288
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.372.407 -9.396.426
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3 19.492 28.092
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
3 -83 -2.180
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-1.495 27.199
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.390.321 -9.343.315
Finansman Gelirleri
3,18 4.313.395 2.470.264
Finansman Giderleri
3,18 -43.667.172 -27.387.169
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-23.963.456 -34.260.220
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.540.145 1.704.567
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
3 -14.096.988 -130.921
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3 17.637.133 1.835.488
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-20.423.311 -32.555.653
DÖNEM KARI (ZARARI)
-20.423.311 -32.555.653
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 -59.593 415.633
Ana Ortaklık Payları
19 -20.363.718 -32.971.286
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 -0,07684421 -0,16485643
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
118.197.438 -28.390.817
Dönem Karı (Zararı)
-20.423.311 -32.555.653
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
112.544.580 55.429.343
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 2.480.874 1.753.402
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
622.955 193.711
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 5.756.814 638.170
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 616.816 -417.260
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.495 -27.199
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 -5.752.170 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24.802.030 15.518.133
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-697.433 -19.440
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25.499.463 15.537.573
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
88.197.055 39.696.181
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-3.540.145 -1.704.567
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-18.189 -27.517
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-18.189 -27.517
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
36.320.180 -45.788.414
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -973 2.180
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
64.657.019 -73.816.376
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7,20 4.397.285 -1.176.971
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 60.259.734 -72.639.405
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.013.056 692.667
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
20 -14.306.751 -15.954
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.706.305 708.621
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-137.249.188 -110.610.366
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
10 -137.249.188 -110.610.366
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -149.334.061 -13.593.834
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -63.267.190 -2.610.058
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
288.469.839 61.725.071
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7,20 1.603.182 -10.330.650
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 286.866.657 72.055.721
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 14.431.832 12.539.786
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-9.515.885 1.476.768
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
10 -9.515.885 1.476.768
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.190.168 18.578.350
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
20 23.670.484 21.846.496
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6.519.684 -3.268.146
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 20.113.430 49.541.472
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.317.826 -7.372.794
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26.156.071 17.658.720
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
128.441.449 -22.914.724
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -5.020.789 -2.955.392
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.223.222 -2.520.701
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.160.739 -319.093
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.079 50.599
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 20.079 50.599
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.180.818 -369.692
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -1.180.818 -369.692
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-39.093.223 7.399.451
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 24.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
298.809.011 66.624.524
Kredilerden Nakit Girişleri
6 298.809.011 66.624.524
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-313.100.204 -67.706.940
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -313.100.204 -67.706.940
Ödenen Faiz
18 -25.499.463 -15.537.573
Alınan Faiz
18 697.433 19.440
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
77.943.476 -21.310.459
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
47.876 455.020
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
77.991.352 -20.855.439
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 105.381.046 54.408.574
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 183.372.398 33.553.135


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 183.372.398 105.381.046
Finansal Yatırımlar
5 12.837 11.864
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
12.837 11.864
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
12.837 11.864
Ticari Alacaklar
811.475.033 876.132.052
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,20 4.821.533 9.218.818
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 806.653.500 866.913.234
Diğer Alacaklar
29.685.845 11.648.245
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
20 14.306.751 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
15.379.094 11.648.245
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
448.709.208 409.463.129
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
10 448.709.208 409.463.129
Stoklar
8 431.244.790 281.910.729
Peşin Ödenmiş Giderler
9 178.637.452 115.367.872
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
178.637.452 115.367.872
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
111 346.313
Diğer Dönen Varlıklar
27.045.453 20.659.672
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
27.045.453 20.659.672
ARA TOPLAM
2.110.183.127 1.820.920.922
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.110.183.127 1.820.920.922
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Diğer Alacaklar
1.983.167 2.007.711
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.983.167 2.007.711
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
1.129.841.174 1.031.838.065
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
10 1.129.841.174 1.031.838.065
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 340.168.730 340.168.730
Maddi Duran Varlıklar
12 22.909.032 22.627.175
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 54.099 56.381
Peşin Ödenmiş Giderler
33.745 36.135
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 33.745 36.135
Ertelenmiş Vergi Varlığı
48.074.992 23.490.609
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
13.750.072 14.056.097
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.556.815.011 1.434.280.903
TOPLAM VARLIKLAR
3.666.998.138 3.255.201.825
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
499.914.901 490.233.086
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 499.914.901 490.233.086
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
66.801.336 63.298.852
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 66.801.336 63.298.852
Ticari Borçlar
977.869.452 689.399.613
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,20 50.001.387 48.398.205
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 927.868.065 641.001.408
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 71.087.443 56.655.611
Diğer Borçlar
44.748.805 16.018.949
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 24.421.826 1.543.842
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
20.326.979 14.475.107
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
350.621.604 360.137.489
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
10 350.621.604 360.137.489
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
732.728.239 712.519.630
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 732.728.239 712.519.630
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17.177.394 5.223.111
Kısa Vadeli Karşılıklar
22.028.333 25.209.612
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 14.246.318 12.292.243
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 7.782.015 12.917.369
ARA TOPLAM
2.782.977.507 2.418.695.953
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.782.977.507 2.418.695.953
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
101.151.760 102.689.356
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 101.151.760 102.689.356
Diğer Borçlar
24.828.777 23.368.465
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 23.954.167 23.161.667
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
874.610 206.798
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 95.179
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 0 95.179
Uzun Vadeli Karşılıklar
25.806.761 23.932.960
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 25.806.761 23.932.960
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
47.538.242 41.453.920
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
199.325.540 191.539.880
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.982.303.047 2.610.235.833
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
684.925.108 645.136.416
Ödenmiş Sermaye
16 265.000.000 265.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 1.721.045 1.721.045
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
16 -62.334.320 -62.334.320
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.623.860 -2.037.663
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.623.860 -2.037.663
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 -101.224 -101.224
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -2.522.636 -1.936.439
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
599.968.984 539.230.377
Yabancı Para Çevrim Farkları
16 599.968.984 539.230.377
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13.950.112 13.950.112
Yasal Yedekler
16 13.950.112 13.950.112
Diğer Özkaynak Payları
16 -13.842.938 -13.842.938
Diğer Yedekler
16 5.851.513 5.851.513
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 -102.401.710 20.624.726
Net Dönem Karı veya Zararı
19 -20.363.718 -123.026.436
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 -230.017 -170.424
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
684.695.091 644.965.992
TOPLAM KAYNAKLAR
3.666.998.138 3.255.201.825


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 0 1.498.280 -62.334.320 -101.224 -1.664.772 278.170.476 13.950.112 -13.842.938 5.851.513 168.857.068 -142.173.131 448.211.064 -5.760.052 442.451.012
Transferler
-142.173.131 142.173.131
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-148.756 40.143.174 -32.971.286 7.023.132 415.633 7.438.765
Sermaye Avansı
24.000.000 24.000.000 24.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
16 200.000.000 24.000.000 1.498.280 -62.334.320 -101.224 -1.813.528 318.313.650 13.950.112 -13.842.938 5.851.513 26.683.937 -32.971.286 479.234.196 -5.344.419 473.889.777
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 265.000.000 1.721.045 -62.334.320 -101.224 -1.936.439 539.230.377 13.950.112 -13.842.938 5.851.513 20.624.726 -123.026.436 645.136.416 -170.424 644.965.992
Transferler
-123.026.436 123.026.436
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-586.197 60.738.607 -20.363.718 39.788.692 -59.593 39.729.099
Dönem Sonu Bakiyeler
16 265.000.000 1.721.045 -62.334.320 -101.224 -2.522.636 599.968.984 13.950.112 -13.842.938 5.851.513 -102.401.710 -20.363.718 684.925.108 -230.017 684.695.091


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-20.423.311 -32.555.653
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-586.197 -148.756
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -761.295 -185.945
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
175.098 37.189
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
175.098 37.189
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
60.738.607 40.143.174
Yabancı Para Çevrim Farkları
60.738.607 40.143.174
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
60.738.607 40.143.174
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
60.152.410 39.994.418
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
39.729.099 7.438.765
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-59.593 415.633
Ana Ortaklık Payları
39.788.692 7.023.132http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028754


BIST
17:592.864
Değişim :  -0,15% |  -4,19
Açılış :  2.872  
Önceki Kapanış :  2.868  
En Yüksek
2.897
En Düşük
2.841
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
TKNSA 9,57 302.519.168 % 10,00  
POLHO 6,38 192.507.133 % 10,00  
COSMO 20,90 4.503.937 % 10,00  
TRCAS 10,57 105.044.965 % 9,99  
BARMA 47,90 64.239.744 % 9,96  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,9271 17,9337 % 0,01  
Euro 18,3904 18,4405 % 0,22  
Sterlin 21,6948 21,8036 % 0,00  
Frank 18,9696 19,0839 % -0,01  
Riyal 4,7629 4,7868 % 0,04  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.799 1.800 -2,92  
Altın Gr. 1.038 1.038 -1,34  
Cumhuriyet 6.937 7.042 13,00  
Tam 6.943 7.016 24,00  
Yarım 3.383 3.430 12,00  
Çeyrek 1.697 1.714 5,00  
Gümüş.Ons 20,77 20,81 -0,06  
Gümüş Gr. 11,97 11,99 -0,04  
B. Petrol 97,79 97,79 -0,22