***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2017 18:11
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 677.440.131 559.529.563
Satışların Maliyeti
29 -603.902.608 -533.537.628
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
73.537.523 25.991.935
BRÜT KAR (ZARAR)
73.537.523 25.991.935
Genel Yönetim Giderleri
30 -32.978.034 -28.609.567
Pazarlama Giderleri
30 -714 -2.886
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 49.223.804 63.208.651
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -17.035.328 -69.347.855
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
72.747.251 -8.759.722
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 8.126.859 61.809.002
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
33 -11.160.206 -934.485
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
15 -330.864 2.992.227
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
69.383.040 55.107.022
Finansman Gelirleri
34 305.057.261 397.513.329
Finansman Giderleri
34 -296.671.648 -400.429.014
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
77.768.653 52.191.337
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.697.099 -17.117.523
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 -4.588.071 -14.602.273
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 -2.109.028 -2.515.250
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
71.071.554 35.073.814
DÖNEM KARI (ZARARI)
71.071.554 35.073.814
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 11.232.553 20.658.436
Ana Ortaklık Payları
37 59.839.001 14.415.378
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 1.384.433 -8.063.535 985.461 -196.051 62.042.097 6.495.122 87.427.719 10.030.701 270.105.947 27.911.602 298.017.549
Transferler
3.870.493 6.160.208 -10.030.701
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 180.081 -74.890 5.492.151 14.415.378 20.012.720 21.803.700 41.816.420
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-1.074.034 118 7.260 -7.260 -1.073.916 684.152 -389.764
Kar Payları
-1.319.634 -1.319.634 -1.319.634
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-1.145.146 -281.345 -1.426.491 15.993.687 14.567.196
Dönem Sonu Bakiyeler
28 110.000.000 1.384.433 -9.137.569 1.165.542 -270.823 66.389.102 10.372.875 91.979.688 14.415.378 286.298.626 66.393.141 352.691.767
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28 110.000.000 1.384.433 -9.137.569 1.165.542 -270.823 66.389.102 10.372.875 91.979.688 14.415.378 286.298.626 66.393.141 352.691.767
Transferler
19.196 14.396.182 -14.415.378
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 51.534 -100.679 12.438.064 59.839.001 72.227.920 11.232.553 83.460.473
Kar Payları
-1.488.216 -1.488.216 -1.488.216
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-39.176.581 6.184.166 -32.992.415 -27.651.747 -60.644.162
Dönem Sonu Bakiyeler
28 110.000.000 1.384.433 -9.137.569 1.217.076 -371.502 78.827.166 10.392.071 -39.176.581 111.071.820 59.839.001 324.045.915 49.973.947 374.019.862


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
38.739.198 36.933.509
Dönem Karı (Zararı)
71.071.554 35.073.814
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
37 71.071.554 35.073.814
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
129.646.343 65.983.364
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 6.421.114 5.031.017
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-2.456.714 4.563.462
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
26 1.471.958 837.566
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 -2.280.783 3.590.990
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.647.889 134.906
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.825.583 -54.096.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
16 -6.825.583 -54.096.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
330.864 -2.992.227
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
15 330.864 -2.992.227
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 6.697.099 17.117.523
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.433.299
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.433.299
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler
14 120.292.922 79.969.785
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
5.186.641 17.823.103
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-147.053.819 -48.870.149
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-76.996.108 -5.860.164
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 2.998.452 3.361.543
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -79.994.560 -9.221.707
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
21.439.342 27.664.435
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 31.827.944 21.364.691
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -10.388.602 6.299.744
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)
14 -159.093.439 -50.362.571
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -107.368.233 -53.404.533
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -20.784.313 -10.958.660
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
79.257.375 -23.028.855
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -1.389.062 1.235.904
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 80.646.437 -24.264.759
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 8.902.935 13.566.621
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış)
14 52.366.176 -9.519.934
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-495.148 5.092.307
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -1.284.602 3.569.384
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 789.454 1.522.923
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
13 32.736.696 49.588.943
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.980.898 8.352.262
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
27 12.011.067 1.643.429
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27 10.969.831 6.708.833
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
53.664.078 52.187.029
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -14.924.880 -15.253.520
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-70.430.197 -264.603
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-63.748.990 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
997.028 333.361
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 997.028 328.220
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 0 5.141
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.614.021 -1.771.284
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -12.170.505 -1.717.518
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -443.516 -53.766
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 0 2.197.577
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
27 4.935.786 -1.024.257
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.386.424 -14.169.758
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.874.640 -12.850.124
Kredilerden Nakit Girişleri
8 4.874.640 -12.850.124
Ödenen Temettüler
-1.488.216 -1.319.634
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-28.304.575 22.499.148
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
12.438.064 4.347.005
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.866.511 26.846.153
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 52.860.078 26.013.925
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 36.993.567 52.860.078


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
71.071.554 35.073.814
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
167.770 105.309
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 82.475 225.101
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 127.237 -93.465
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-41.942 -26.327
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 -25.447 -26.327
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
36 -16.495
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
11.314.100 4.347.005
Yabancı Para Çevrim Farkları
11.314.100 4.347.005
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
18 11.314.100 4.347.005
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.481.870 4.452.314
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
82.553.424 39.526.128
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.107.494 21.803.700
Ana Ortaklık Payları
72.445.930 17.722.428


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 36.993.567 52.860.078
Ticari Alacaklar
395.651.195 318.655.087
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9,38 8.984.929 11.983.381
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 386.666.266 306.671.706
Diğer Alacaklar
42.060.178 63.533.491
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 23.330.363 55.158.307
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 18.729.815 8.375.184
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
139.497.859 100.697.342
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
14 139.497.859 100.697.342
Stoklar
12 226.923.519 119.555.286
Peşin Ödenmiş Giderler
13 46.252.382 25.468.069
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
36 2.731.792 3.449.407
Diğer Dönen Varlıklar
5.589.353 11.516.087
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
27 5.589.353 11.516.087
ARA TOPLAM
895.699.845 695.734.847
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
895.699.845 695.734.847
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
7 46.296 46.296
Diğer Alacaklar
83.790 49.819
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 83.790 49.819
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
15 11.443.024 22.831.414
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 196.839.464 190.031.939
Maddi Duran Varlıklar
17 39.043.966 27.658.421
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 606.999 1.098.830
Peşin Ödenmiş Giderler
212.875 5.148.661
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 212.875 5.148.661
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 23.575.553 23.372.318
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
27 6.052.379 11.622.332
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
277.904.346 281.860.030
TOPLAM VARLIKLAR
1.173.604.191 977.594.877
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
142.911.731 143.293.989
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
142.911.731 143.293.989
Banka Kredileri
8 142.911.731 143.293.989
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17.436.811 15.309.542
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 17.436.811 15.309.542
Ticari Borçlar
233.833.541 157.265.419
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 2.216.402 3.605.464
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 231.617.139 153.659.955
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 14.357.315 3.982.422
Diğer Borçlar
7.790.088 9.957.871
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10 3.207.964 4.492.566
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 4.582.124 5.465.305
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
60.716.501 8.350.325
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
14 60.716.501 8.350.325
Ertelenmiş Gelirler
174.132.615 141.390.339
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13 174.132.615 141.390.339
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 5.252.656 14.924.880
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.472.211 8.247.233
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
26 7.162.004 4.656.243
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
24 1.310.207 3.590.990
ARA TOPLAM
664.903.469 502.722.020
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
664.903.469 502.722.020
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
98.827.692 95.698.063
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
98.827.692 95.698.063
Banka Kredileri
8 98.827.692 95.698.063
Ticari Borçlar
2.758.219 68.966
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 2.758.219 68.966
Diğer Borçlar
1.728.578 55.943
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 1.728.578 55.943
Ertelenmiş Gelirler
13 17.013 22.593
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.063.205 8.438.120
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
26 12.063.205 8.438.120
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 19.286.153 17.897.405
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
134.680.860 122.181.090
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
799.584.329 624.903.110
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
324.045.915 286.298.626
Ödenmiş Sermaye
28 110.000.000 110.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
28 1.384.433 1.384.433
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
28 -9.137.569 -9.137.569
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
845.574 894.719
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
845.574 894.719
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
28 1.217.076 1.165.542
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 -371.502 -270.823
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
78.827.166 66.389.102
Yabancı Para Çevrim Farkları
28 78.827.166 66.389.102
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.392.071 10.372.875
Yasal Yedekler
28 10.392.071 10.372.875
Diğer Özkaynak Payları
28 -39.176.581
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 111.071.820 91.979.688
Net Dönem Karı veya Zararı
37 59.839.001 14.415.378
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
49.973.947 66.393.141
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
374.019.862 352.691.767
TOPLAM KAYNAKLAR
1.173.604.191 977.594.877http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/592406


BIST
11:222.874
Değişim :  0,20% |  5,76
Açılış :  2.872  
Önceki Kapanış :  2.868  
En Yüksek
2.878
En Düşük
2.858
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:22
TRCAS 10,57 75.193.094 % 9,99  
BARMA 47,90 46.194.521 % 9,96  
ARDYZ 7,23 19.420.337 % 9,88  
IZMDC 2,95 142.934.931 % 9,67  
KIMMR 4,59 61.394.226 % 8,25  
11:22 Alış Satış %  
Dolar 17,9574 17,9649 % 0,15  
Euro 18,4937 18,5063 % -0,14  
Sterlin 21,7964 21,9057 % -0,17  
Frank 19,0008 19,1153 % 0,04  
Riyal 4,7667 4,7906 % 0,06  
11:22 Alış Satış %  
Altın Ons 1.788 1.788 -1,41  
Altın Gr. 1.033 1.033 0,41  
Cumhuriyet 6.919 7.024 9,00  
Tam 6.923 6.980 -12,00  
Yarım 3.373 3.412 -6,00  
Çeyrek 1.692 1.706 -3,00  
Gümüş.Ons 20,35 20,38 0,05  
Gümüş Gr. 11,76 11,78 0,05  
B. Petrol 100 100 0,32