***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

03.06.2017 00:16
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2013 - 31.12.2013 Önceki Dönem 01.01.2012 - 31.12.2012
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 449.739.131 279.302.347
Satışların Maliyeti
29 -406.513.137 -244.317.660
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
43.225.994 34.984.687
BRÜT KAR (ZARAR)
43.225.994 34.984.687
Genel Yönetim Giderleri
30 -23.047.515 -24.278.258
Pazarlama Giderleri
30 -625.853 -929.687
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 12.532.550 3.359.083
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -14.983.195 -3.080.057
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.101.981 10.055.768
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 941.656 830.702
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
33 0 -37.361
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
15 -5.184.851 -4.762.906
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.858.786 6.086.203
Finansman Gelirleri
34 90.259.785 22.158.159
Finansman Giderleri
34 -98.260.688 -24.600.871
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.857.883 3.643.491
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.186.806 -3.121.656
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 -6.798.587 -4.292.323
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 2.611.781 1.170.667
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
671.077 521.835
DÖNEM KARI (ZARARI)
671.077 521.835
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 -701.446 506.371
Ana Ortaklık Payları
37 1.372.523 15.464
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2012 - 31.12.2012
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28 110.000.000 1.339.604 -31.682 142.231 18.161.347 1.354.751 66.852.397 25.284.208 223.102.856 165.369 223.268.225
Diğer Düzeltmeler
-57.095 405.714 405.714
Transferler
44.829 -5.322.170 1.598.731 23.827.056 -25.284.208 -5.135.762 -39.597 -5.175.359
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 15.464 15.464 498.751 514.215
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-348.619 -405.714 -405.714
Dönem Sonu Bakiyeler
28 110.000.000 1.384.433 -88.777 -206.388 12.839.177 2.953.482 90.679.453 15.464 217.576.844 624.523 218.201.367
Cari Dönem 01.01.2013 - 31.12.2013
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28 110.000.000 1.384.433 -88.777 -206.388 12.839.177 2.953.482 90.679.453 15.464 217.576.844 624.523 218.201.367
Transferler
-116.939 32.487.460 94.304 -15.464 32.449.361 32.449.361
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 1.372.523 1.372.523 -566.546 805.977
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
132.279 1.070.996 1.203.275
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
96.803 35.476
Dönem Sonu Bakiyeler
28 110.000.000 1.384.433 -205.716 -206.388 45.326.637 3.050.285 90.809.233 1.372.523 251.531.007 1.128.973 252.659.980


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2013 - 31.12.2013 Önceki Dönem 01.01.2012 - 31.12.2012
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-58.008.968 -51.453.376
Dönem Karı (Zararı)
671.077 521.835
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
37 671.077 521.835
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.134.557 -3.297.869
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17, 19 3.511.339 1.396.963
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-7.890.150
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
-7.890.150
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24 126.850 -84.129
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
6.245.183 -2.598.665
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
6.245.183 -2.598.665
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-64.561 -1.964.821
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.205.896 -47.217
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-57.590.537 -44.713.609
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-71.717.207 -5.816.481
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
852.106 480.340
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-72.569.313 -6.296.821
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-45.516.421 -12.639.840
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-42.840.161 -11.637.812
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.676.260 -1.002.028
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)
-39.925.908 -17.505.421
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 3.901.404 -2.828.845
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.228.595 4.856.911
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.834.090 12.723.543
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
24.062.685 -7.866.632
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış)
547.397 -3.711.018
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.243.827 7.391.522
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.070.837 2.019.287
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.172.990 5.372.235
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
81.135.430 -14.460.437
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.814.558 -8.605.060
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
86.949.988 -5.855.377
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-53.784.903 -47.489.643
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.224.065 -3.963.733
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.979.687 -11.498.067
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
328.466
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.979.687 -11.826.533
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.184.846 -1.561.055
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.794.841 -10.265.478
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
62.298.798 21.213.072
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
62.298.798 21.168.243
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
44.829
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.689.857 -41.738.371
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
32.487.460 -5.322.170
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.797.603 -47.060.541
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.991.235 61.051.776
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
43.788.838 13.991.235


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2013 - 31.12.2013 Önceki Dönem 01.01.2012 - 31.12.2012
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
671.077 521.835
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-116.939 -67.196
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-146.174 -83.995
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
29.235 16.799
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
29.235 16.799
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
32.487.460 -5.786.676
Yabancı Para Çevrim Farkları
32.487.460 -5.786.676
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
32.487.460 -5.786.676
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
32.370.521 -5.853.872
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
33.041.598 -5.332.037
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 -566.546 498.751
Ana Ortaklık Payları
33.608.144 -5.830.788


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2013 Önceki Dönem 31.12.2012
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 43.788.838 13.991.235
Ticari Alacaklar
355.837.675 244.741.957
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9, 38 14.178.078 15.465.172
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 341.659.597 229.276.785
Diğer Alacaklar
69.161.329 23.244.908
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10, 38 58.675.535 17.514.972
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 10.485.794 5.729.936
Stoklar
12 26.665.326 30.566.730
Peşin Ödenmiş Giderler
13 14.397.267 12.983.672
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
36 986.557 1.357.786
Diğer Dönen Varlıklar
27 12.031.155 9.397.228
ARA TOPLAM
522.868.147 336.283.516
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
522.868.147 336.283.516
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 46.296 46.296
Diğer Alacaklar
4.190 404.190
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10, 38 0 400.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 4.190 4.190
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
15 29.258.748 35.503.931
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 1.163.724 1.163.724
Maddi Duran Varlıklar
17 24.251.028 20.075.527
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.276.555 2.093.558
Şerefiye
19 8.063.535 173.385
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 1.213.020 1.920.173
Peşin Ödenmiş Giderler
13 5.125.245 3.358.209
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 95.724.088 53.101.452
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
36 8.000.536 3.385.097
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
172.850.410 119.131.984
TOPLAM VARLIKLAR
695.718.557 455.415.500
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 83.010.143 23.926.705
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 1.965.502 1.552.469
Ticari Borçlar
83.233.099 58.663.368
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9, 38 4.944.526 1.778.525
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 78.288.573 56.884.843
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 2.468.987 2.104.042
Diğer Borçlar
6.070.103 12.678.875
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10, 38 922.380 1.034.441
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 5.147.723 11.644.434
Ertelenmiş Gelirler
13 147.688.220 60.940.099
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 7.380.211 4.224.065
Kısa Vadeli Karşılıklar
479.881 418.373
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
26 479.881 418.373
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27 0 9.252
ARA TOPLAM
332.296.146 164.517.248
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
332.296.146 164.517.248
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 20.276.368 17.474.041
Ticari Borçlar
0 4.341.136
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9, 38 0 4.341.136
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 974.919 792.638
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 89.511.144 50.089.070
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
27 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
110.762.431 72.696.885
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
443.058.577 237.214.133
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
251.531.007 217.576.844
Ödenmiş Sermaye
28 110.000.000 110.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
28 1.384.433 1.384.433
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
44.914.533 12.544.012
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-412.104 -295.165
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 -205.716 -88.777
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 -206.388 -206.388
Yabancı Para Çevrim Farkları
28 45.326.637 12.839.177
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
28 3.050.285 2.953.482
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 90.809.233 90.679.453
Net Dönem Karı veya Zararı
37 1.372.523 15.464
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.128.973 624.523
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
252.659.980 218.201.367
TOPLAM KAYNAKLAR
695.718.557 455.415.500http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/610629


BIST18:053.020
Değişim :  1,34% |  40,01
Açılış :  2.979  
Önceki Kapanış :  2.980  
En Yüksek
3.034
En Düşük
2.925
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
EKIZ 9,35 2.122.890 % 10,00  
KZBGY 35,20 106.811.077 % 10,00  
GLCVY 15,96 117.713.308 % 9,99  
GOLTS 69,45 12.687.543 % 9,98  
COSMO 29,30 4.833.060 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,0005 18,0583 % 0,62  
Euro 18,1620 18,2274 % -0,27  
Sterlin 21,4721 21,5798 % -0,42  
Frank 18,7945 18,9077 % 0,04  
Riyal 4,7906 4,8147 % 0,50  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.759 1.759 -2,47  
Altın Gr. 1.019 1.019 1,97  
Cumhuriyet 6.853 6.957 5,00  
Tam 6.818 6.916 0,00  
Yarım 3.322 3.381 0,00  
Çeyrek 1.666 1.690 0,00  
Gümüş.Ons 19,53 19,56 -0,25  
Gümüş Gr. 11,32 11,33 -0,10  
B. Petrol 96,57 96,57 2,92