***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

21.08.2017 23:56
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

40.069.618 27.381.639 27.763.099 6.343.912
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
70.859 470.496 53.732 307.138
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-30.316 -15.431 -27.657 -15.156
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 -387.576 3.764.669 471.243 3.337.289
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
39.722.585 31.601.373 28.260.417 9.973.183
Finansman Gelirleri
20 10.879.696 128.438.692 1.013.517 69.244.364
Finansman Giderleri
20 -14.918.130 -134.500.854 -7.839.278 -70.121.211
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
35.684.151 25.539.211 21.434.656 9.096.336
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.738.844 -6.618.212 -326.811 2.736.416
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -6.418.236 -639.933 -4.492.571 -639.933
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 10.157.080 -5.978.279 4.165.760 3.376.349
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
39.422.995 18.920.999 21.107.845 11.832.752
DÖNEM KARI (ZARARI)
39.422.995 18.920.999 21.107.845 11.832.752
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -106.934 5.486.362 -83.575 2.720.065
Ana Ortaklık Payları
22 39.529.929 13.434.637 21.191.420 9.112.687
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 1.384.433 -9.137.569 -348.487 -756.804 66.389.102 10.370.201 0 94.369.397 14.415.378 286.685.651 13.968.436 300.654.087
Transferler
19.196 0 14.396.182 -14.415.378 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 12.296 -68.950 -3.502.888 13.434.637 9.875.095 4.890.714 14.765.809
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
1.683.790 6.184.166 7.867.956 -6.394.722 1.473.234
Dönem Sonu Bakiyeler
18 110.000.000 1.384.433 -9.137.569 -336.191 -825.754 64.570.004 10.389.397 114.949.745 13.434.637 304.428.702 12.464.428 316.893.130
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 110.000.000 1.384.433 -9.137.569 -348.487 -857.483 78.827.166 10.389.397 -39.176.581 113.509.051 59.839.001 324.428.928 -2.173.237 322.255.691
Transferler
39.359 59.799.642 -59.839.001
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -44.546 -2.849.055 39.529.929 36.636.328 -106.934 36.529.394
Dönem Sonu Bakiyeler
18 110.000.000 1.384.433 -9.137.569 -348.487 -902.029 75.978.111 10.428.756 -39.176.581 173.308.693 39.529.929 361.065.256 -2.280.171 358.785.085


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
117.202.763 17.670.921
Dönem Karı (Zararı)
39.422.995 18.920.999
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
21 39.422.995 18.920.999
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-28.599.649 -16.922.851
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.560.861 2.535.391
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.486.775 -370.971
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 2.512.502 2.716.558
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 2.190.945 -2.964.019
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-2.216.672 -123.510
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-2.500.934 -2.881.210
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
355.510 -3.765.341
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
12 355.510 -3.765.341
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-3.738.844 6.618.212
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler
11 -28.763.017 -19.058.932
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
111.632.073 30.597.653
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
121.680.543 69.179.311
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -123.464 296.947
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 121.804.007 68.882.364
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.178.981 -19.368.463
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
22 -6.118.345 -7.863.642
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.939.364 -11.504.821
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -49.079.901 -42.530.422
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -12.942.415 -8.887.590
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.733.481 2.379.789
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -1.310.151 1.586.335
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -1.423.330 793.454
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 1.675.202 5.413.489
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış)
11 56.607.722 -3.750.980
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.114.115 -6.642.599
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
22 -2.737.331 -3.713.844
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.376.784 -2.928.755
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
10 -103.109 27.561.993
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.820.608 7.243.125
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.932.730 10.107.814
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-112.122 -2.864.689
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
122.455.419 32.595.801
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.252.656 -14.924.880
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.946.576 -96.022
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
176.957 189.645
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 176.957 189.645
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.233.435 -5.601.881
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -3.151.565 -5.236.983
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -81.870 -364.898
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
109.902 5.316.214
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-87.350.170 -85.463
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
41.069.542 53.450.471
Kredilerden Nakit Girişleri
7 41.069.542 53.450.471
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-128.419.712 -53.535.934
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -128.419.712 -53.535.934
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.906.017 17.489.436
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
31.505 19.094
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.937.522 17.508.530
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 31.689.004 49.065.154
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 58.626.526 66.573.684


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
39.422.995 18.920.999 21.107.845 11.832.752
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-44.546 -56.654 4.081 17.248
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 15.370 0 15.370
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -55.683 -86.188 5.101 6.190
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
11.137 14.164 -1.020 -4.312
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11.137 17.238 -1.020 -1.238
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 -3.074 0 -3.074
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.849.055 -1.819.098 -6.353.586 -2.919.209
Yabancı Para Çevrim Farkları
-2.849.055 -1.819.098 -6.353.586 -2.919.209
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-2.849.055 -1.819.098 -6.353.586 -2.919.209
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.893.601 -1.875.752 -6.349.505 -2.901.961
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
36.529.394 17.045.247 14.758.340 8.930.791
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-106.934 4.890.714 -86.508 2.959.970
Ana Ortaklık Payları
36.636.328 12.154.533 14.844.848 5.970.821


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 58.626.526 31.689.004
Ticari Alacaklar
265.274.357 386.954.900
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,22 695.118 571.654
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 264.579.239 386.383.246
Diğer Alacaklar
42.907.969 40.733.988
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 29.802.756 23.684.411
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13.105.213 17.049.577
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
167.342.564 139.497.859
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
11 167.342.564 139.497.859
Stoklar
9 276.003.420 226.923.519
Peşin Ödenmiş Giderler
59.694.737 46.752.322
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 59.694.737 46.752.322
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
3.278.369 2.731.792
Diğer Dönen Varlıklar
6.633.421 5.589.137
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6.633.421 5.589.137
ARA TOPLAM
879.761.363 880.872.521
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
879.761.363 880.872.521
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
46.296 46.296
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 46.296 46.296
Diğer Alacaklar
9.000 4.000
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.000 4.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 58.268.302 58.623.812
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 2.280.000 2.280.000
Maddi Duran Varlıklar
14 38.651.623 36.825.306
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 372.155 587.788
Peşin Ödenmiş Giderler
1.252.384 1.362.286
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.252.384 1.362.286
Ertelenmiş Vergi Varlığı
33.578.844 23.571.541
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
532.994 6.052.379
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
134.991.598 129.353.408
TOPLAM VARLIKLAR
1.014.752.961 1.010.225.929
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
54.723.997 142.911.731
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
54.723.997 142.911.731
Banka Kredileri
7 54.723.997 142.911.731
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.453.482 2.320.186
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.453.482 2.320.186
Banka Kredileri
7 2.453.482 2.320.186
Ticari Borçlar
233.492.959 234.162.535
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,22 1.524.226 2.834.377
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 231.968.733 231.328.158
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 16.031.347 14.356.145
Diğer Borçlar
5.286.202 9.719.704
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3.032.131 5.769.462
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.254.071 3.950.242
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
117.324.223 60.716.501
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
11 117.324.223 60.716.501
Ertelenmiş Gelirler
172.458.762 172.544.860
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10 172.458.762 172.544.860
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
6.216.492 5.252.656
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.849.154 8.371.866
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 7.448.347 7.162.004
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 3.400.807 1.209.862
ARA TOPLAM
618.836.618 650.356.184
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
618.836.618 650.356.184
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
21.803.935 21.099.667
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
21.803.935 21.099.667
Banka Kredileri
7 21.803.935 21.099.667
Ticari Borçlar
673.209 2.737.114
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 673.209 2.737.114
Diğer Borçlar
1.031.041 1.711.654
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.031.041 1.711.654
Ertelenmiş Gelirler
0 17.011
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10 0 17.011
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.623.073 12.048.608
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 13.623.073 12.048.608
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.131.258 37.614.054
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
655.967.876 687.970.238
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
361.065.256 324.428.928
Ödenmiş Sermaye
18 110.000.000 110.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 1.384.433 1.384.433
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
18 -9.137.569 -9.137.569
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.250.516 -1.205.970
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.250.516 -1.205.970
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 -348.487 -348.487
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -902.029 -857.483
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
75.978.111 78.827.166
Yabancı Para Çevrim Farkları
18 75.978.111 78.827.166
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.428.756 10.389.397
Yasal Yedekler
18 10.428.756 10.389.397
Diğer Özkaynak Payları
18 -39.176.581 -39.176.581
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 173.308.693 113.509.051
Net Dönem Karı veya Zararı
21 39.529.929 59.839.001
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -2.280.171 -2.173.237
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
358.785.085 322.255.691
TOPLAM KAYNAKLAR
1.014.752.961 1.010.225.929http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/626931


BIST13:392.934
Değişim :  0,72% |  21,01
Açılış :  2.929  
Önceki Kapanış :  2.913  
En Yüksek
2.947
En Düşük
2.920
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:37
CMBTN 290,70 45.198.365 % 9,99  
COSMO 26,64 2.177.378 % 9,99  
TETMT 251,30 17.998.384 % 9,98  
KLRHO 21,94 15.179.944 % 9,97  
CMENT 49,84 1.427.168 % 9,97  
13:37 Alış Satış %  
Dolar 17,9599 17,9653 % 0,29  
Euro 18,2761 18,2829 % 0,21  
Sterlin 21,6713 21,7800 % 0,37  
Frank 18,8042 18,9175 % 0,13  
Riyal 4,7704 4,7944 % 0,35  
13:37 Alış Satış %  
Altın Ons 1.773 1.773 -3,00  
Altın Gr. 1.024 1.024 1,93  
Cumhuriyet 6.852 6.956 -5,00  
Tam 6.887 6.936 -15,00  
Yarım 3.356 3.391 -7,00  
Çeyrek 1.683 1.695 -4,00  
Gümüş.Ons 19,91 19,93 -0,24  
Gümüş Gr. 11,50 11,52 -0,10  
B. Petrol 93,07 93,07 0,73