***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2017 19:07
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 733.126.857 427.241.730 269.345.125 135.449.265
Satışların Maliyeti
19 -649.195.800 -389.148.515 -240.581.877 -123.398.133
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
83.931.057 38.093.215 28.763.248 12.051.132
BRÜT KAR (ZARAR)
83.931.057 38.093.215 28.763.248 12.051.132
Genel Yönetim Giderleri
-23.826.209 -19.655.781 -7.161.187 -6.096.536
Pazarlama Giderleri
0 -618 0 -93
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15.916.667 22.685.816 3.495.793 1.635.399
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-11.905.787 -7.532.026 -1.005.448 -1.380.935
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
64.115.728 33.590.606 24.092.406 6.208.967
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
79.485 627.506 8.626 157.010
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-34.024 -21.839 -3.708 -6.408
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 -825.021 2.750.685 -406.595 -1.013.984
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
63.336.168 36.946.958 23.690.729 5.345.585
Finansman Gelirleri
20 13.974.628 206.137.518 3.105.549 77.698.826
Finansman Giderleri
20 -19.018.229 -211.064.493 -4.110.715 -76.563.639
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
58.292.567 32.019.983 22.685.563 6.480.772
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
897.672 -4.854.868 -2.841.172 1.763.344
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-4.859.191 -1.165.547 1.559.045 -525.614
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
5.756.863 -3.689.321 -4.400.217 2.288.958
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
59.190.239 27.165.115 19.844.391 8.244.116
DÖNEM KARI (ZARARI)
59.190.239 27.165.115 19.844.391 8.244.116
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -277.180 7.115.254 -170.246 1.628.892
Ana Ortaklık Payları
21 59.467.419 20.049.861 20.014.637 6.615.224
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 1.384.433 -9.137.569 -348.487 -756.804 66.389.102 10.370.201 94.369.397 14.415.378 286.685.651 13.968.436 300.654.087
Transferler
19.196 0 14.396.182 -14.415.378 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-105.633 466.910 20.049.861 20.411.138 7.115.254 27.526.392
Kar Payları
-1.488.216 -1.488.216 -1.488.216
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
6.184.166 6.184.166 -6.474.139 -289.973
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000.000 1.384.433 -9.137.569 -348.487 -862.437 66.856.012 10.389.397 113.461.529 20.049.861 311.792.739 14.609.551 326.402.290
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 110.000.000 1.384.433 -9.137.569 -348.487 -857.483 78.827.166 10.389.397 -39.176.581 113.509.051 59.839.001 324.428.928 -2.173.237 322.255.691
Transferler
1.593.032 58.245.969 -59.839.001
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-112.024 -634.703 59.467.419 58.720.693 -277.180 58.443.513
Dönem Karı (Zararı)
0
Kar Payları
-11.967.800 -11.967.800 -11.967.800
Dönem Sonu Bakiyeler
18 110.000.000 1.384.433 -9.137.569 -348.487 -969.507 78.192.464 11.982.429 -39.176.581 159.787.220 59.467.419 371.181.821 -2.450.417 368.731.404


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
187.066.213 -12.693.800
Dönem Karı (Zararı)
59.190.239 27.165.115
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
59.190.239 27.165.115
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
43.925.935 19.973.363
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.272.249 3.748.003
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.535.792 181.859
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.521.035 3.083.600
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 2.224.415 -2.755.881
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-4.209.658 -145.860
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-634.703 466.910
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -56.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -56.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
762.906 -2.750.685
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
12 762.906 -2.750.685
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-897.672 4.854.868
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler
11 37.887.363 13.528.408
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
89.202.695 -44.907.398
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
143.250.189 66.080.602
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -189.558 250.363
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 143.439.747 65.830.239
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.415.632 -17.742.456
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
22 -819.928 -7.726.439
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.235.560 -10.016.017
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -72.937.312 -48.683.490
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -20.599.326 -75.316.728
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -7.145.010 -9.199.310
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.848.066 18.870.237
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -624.484 -1.739.246
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -20.223.582 20.609.483
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 -5.088.139 7.542.661
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış)
11 5.157.740 505.927
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.528.423 -6.859.537
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
22 -4.336.844 -4.068.878
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.191.579 -2.790.659
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
10 65.718.470 13.179.171
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.806.940 6.715.525
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.538.526 3.472.479
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.268.414 3.243.046
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
192.318.869 2.231.080
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.252.656 -14.924.880
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.798.312 -8.504.133
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
240.635 269.263
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 240.635 269.263
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.038.947 -8.773.396
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -3.956.717 -8.395.243
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -82.230 -378.153
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-118.651.682 9.789.130
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.716.606 44.465.845
Kredilerden Nakit Girişleri
7 26.716.606 44.465.845
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-133.400.488 -33.188.499
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -133.400.488 -33.188.499
Ödenen Temettüler
-11.967.800 -1.488.216
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
64.616.219 -11.408.803
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
53.352 79.432
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
64.669.571 -11.329.371
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 31.689.004 49.065.154
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 96.358.575 37.735.783


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
59.190.239 27.165.115 19.844.391 8.244.116
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-112.024 -105.633 -67.478 -48.980
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-15.370
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -140.030 -132.041 -84.347 -45.854
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
28.006 26.408 16.869 12.244
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28.006 26.408 16.869 9.170
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
3.074
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-634.703 466.910 2.214.353 2.286.008
Yabancı Para Çevrim Farkları
-634.703 466.910 2.214.353 2.286.008
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-634.703 466.910 2.214.353 2.286.008
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-746.727 361.277 2.146.875 2.237.028
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
58.443.512 27.526.392 21.991.266 10.481.144
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-277.180 7.115.254 -170.246 1.628.892
Ana Ortaklık Payları
58.720.692 20.411.138 22.161.512 8.852.252


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 96.358.575 31.689.004
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
243.704.711 386.954.900
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,22 761.212 571.654
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 242.943.499 386.383.246
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
37.316.109 40.733.988
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 24.504.339 23.684.411
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12.811.770 17.049.577
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
174.547.808 139.497.859
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
11 174.547.808 139.497.859
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
9 247.522.845 226.923.519
Peşin Ödenmiş Giderler
54.292.696 46.752.322
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 54.292.696 46.752.322
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.915.203 2.731.792
Diğer Dönen Varlıklar
8.475.888 5.589.137
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8.475.888 5.589.137
ARA TOPLAM
864.133.835 880.872.521
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
864.133.835 880.872.521
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 46.296
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 0 46.296
Diğer Alacaklar
6.247 4.000
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.247 4.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 57.860.906 58.623.812
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 2.280.000 2.280.000
Maddi Duran Varlıklar
14 39.173.080 36.825.306
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 275.713 587.788
Peşin Ödenmiş Giderler
966.922 1.362.286
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 966.922 1.362.286
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29.405.382 23.571.541
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
627.102 6.052.379
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
130.595.352 129.353.408
TOPLAM VARLIKLAR
994.729.187 1.010.225.929
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
35.794.971 142.911.731
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
35.794.971 142.911.731
Banka Kredileri
7 35.794.971 142.911.731
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.298.840 2.320.186
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.298.840 2.320.186
Banka Kredileri
7 2.298.840 2.320.186
Ticari Borçlar
215.900.050 234.162.535
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 2.209.893 2.834.377
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 213.690.157 231.328.158
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 9.268.006 14.356.145
Diğer Borçlar
5.090.308 9.719.704
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 1.432.618 5.769.462
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.657.690 3.950.242
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
65.874.241 60.716.501
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
11 65.874.241 60.716.501
Ertelenmiş Gelirler
238.280.342 172.544.860
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10 238.280.342 172.544.860
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
4.807.050 5.252.656
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.991.980 8.371.866
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 7.557.703 7.162.004
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 3.434.277 1.209.862
ARA TOPLAM
588.305.788 650.356.184
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
588.305.788 650.356.184
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
21.553.891 21.099.667
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
21.553.891 21.099.667
Banka Kredileri
7 21.553.891 21.099.667
Ticari Borçlar
151.533 2.737.114
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 151.533 2.737.114
Diğer Borçlar
812.627 1.711.654
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
812.627 1.711.654
Ertelenmiş Gelirler
0 17.011
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10 0 17.011
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.173.944 12.048.608
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 15.173.944 12.048.608
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.691.995 37.614.054
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
625.997.783 687.970.238
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
371.181.821 324.428.928
Ödenmiş Sermaye
18 110.000.000 110.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 1.384.433 1.384.433
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
18 -9.137.569 -9.137.569
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.317.994 -1.205.970
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.317.994 -1.205.970
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 -348.487 -348.487
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -969.507 -857.483
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
78.192.464 78.827.166
Yabancı Para Çevrim Farkları
18 78.192.464 78.827.166
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11.982.429 10.389.397
Yasal Yedekler
18 11.982.429 10.389.397
Diğer Özkaynak Payları
18 -39.176.581 -39.176.581
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 159.787.220 113.509.051
Net Dönem Karı veya Zararı
21 59.467.419 59.839.001
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -2.450.417 -2.173.237
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
368.731.404 322.255.691
TOPLAM KAYNAKLAR
994.729.187 1.010.225.929http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640452


BIST
18:052.857
Değişim :  -0,25% |  -7,07
Açılış :  2.875  
Önceki Kapanış :  2.864  
En Yüksek
2.885
En Düşük
2.845
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
CMENT 41,20 2.640.220 % 9,98  
CMBTN 240,30 5.927.480 % 9,98  
TSPOR 6,73 268.946.113 % 9,97  
MANAS 26,08 74.629.422 % 9,95  
COSMO 22,98 5.398.622 % 9,95  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9449 17,9481 % -0,06  
Euro 18,2314 18,2628 % 0,05  
Sterlin 21,5810 21,6892 % -0,04  
Frank 18,9011 19,0149 % -0,02  
Riyal 4,7675 4,7915 % -0,03  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.779 1.780 -0,04  
Altın Gr. 1.027 1.027 -12,03  
Cumhuriyet 6.860 6.964 -78,00  
Tam 6.888 6.956 -36,00  
Yarım 3.356 3.401 -17,00  
Çeyrek 1.683 1.700 -9,00  
Gümüş.Ons 20,26 20,29 -0,57  
Gümüş Gr. 11,69 11,71 -0,32  
B. Petrol 93,94 93,94 -4,21