***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

03.05.2021 18:18***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.000.000 8.498 28.132.753 26.407.760 72.549.011 72.549.011
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
26.407.760 -26.407.760 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
6.746.401 6.746.401 6.746.401
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19.269 19.269 19.269
Sermaye Arttırımı
5.875.000 5.875.000 5.875.000
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30.961.672 30.961.672 30.961.672
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
23.875.000 30.961.672 27.767 54.540.513 6.746.401 116.151.353 116.151.353
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23.875.000 30.961.672 24.532 1.340.006 51.650.507 65.669.260 173.520.977 173.520.977
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
65.669.260 -65.669.260 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
18.222.905 18.222.905 18.222.905
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
35.133 35.133 35.133
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
23.875.000 30.961.672 59.665 1.340.006 117.319.767 18.222.905 191.779.015 191.779.015


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.436.259 7.563.545
Dönem Karı (Zararı)
18.222.905 6.746.401
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18.222.905 6.746.401
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.535.604 1.836.408
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 2.586.718 1.396.393
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.094.617 558.344
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.094.617 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 558.344
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
181.542 72.183
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 181.542 72.183
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-301.714 -140.815
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -264.863
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 103.910
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
18 13.358 867.694
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
18 -154.119 -1.008.509
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -25.559 -49.697
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.295.974 -1.010.521
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-565.742 419.512
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-565.742 419.512
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.934.552 280.810
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.323.349 -1.124.671
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.323.349 -1.124.671
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
50.227 144.911
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.433 11.091
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-13.433 11.091
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-378.229 -742.174
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-372.830 -722.842
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-5.399 -19.332
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.462.535 7.572.288
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-12.757
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-13.519 -8.743
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.200.517 -25.523.196
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.200.517 -25.523.196
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -54.871 -3.362.034
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -17.145.646 -22.161.162
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
44.434 37.004.181
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 38.356.250
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
38.356.250
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
42.491 167.509
Kredilerden Nakit Girişleri
42.491 167.509
Ödenen Faiz
-262.920
Alınan Faiz
264.863
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.519.578
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
280.176 19.044.530
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
280.176 19.044.530
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.282.062 1.744.656
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.562.238 20.789.186


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 27.562.238 27.282.062
Ticari Alacaklar
62.021.868 62.550.745
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 62.021.868 62.550.745
Stoklar
7 637.484 3.572.036
Peşin Ödenmiş Giderler
158.203 140.403
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 158.203 140.403
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12.821
Diğer Dönen Varlıklar
1.058.044 700.562
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 1.058.044 700.562
ARA TOPLAM
91.437.837 94.258.629
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
91.437.837 94.258.629
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 26.200 26.200
Maddi Duran Varlıklar
10 5.836.275 6.192.121
Taşıtlar
10 1.041.554 1.105.585
Mobilya ve Demirbaşlar
10 4.792.979 5.084.163
Özel Maliyetler
10 1.742 2.373
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 108.675.491 93.705.844
Diğer Haklar
346 376
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
11 108.675.145 93.705.468
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
114.537.966 99.924.165
TOPLAM VARLIKLAR
205.975.803 194.182.794
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 5.491.815 4.674.158
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.491.815 4.674.158
Banka Kredileri
4 5.491.815 4.674.158
Ticari Borçlar
5 3.098.410 9.562.520
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 3.098.410 9.562.520
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 641.767 591.540
Diğer Borçlar
6 101.588 115.021
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 101.588 115.021
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 17.700 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 17.700
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 10.369 33.468
Kısa Vadeli Karşılıklar
430.691 294.588
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 430.691 294.588
ARA TOPLAM
9.792.340 15.271.295
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.792.340 15.271.295
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 3.690.182 4.624.358
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 3.690.182 4.624.358
Banka Kredileri
4 3.690.182 4.624.358
Uzun Vadeli Karşılıklar
175.112 186.346
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 175.112 186.346
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 539.154 579.818
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.404.448 5.390.522
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
14.196.788 20.661.817
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
191.779.015 173.520.977
Ödenmiş Sermaye
15 23.875.000 23.875.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30.961.672 30.961.672
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
59.665 24.532
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
59.665 24.532
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
59.665 24.532
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.340.006 1.340.006
Yasal Yedekler
1.340.006 1.340.006
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
117.319.767 51.650.507
Net Dönem Karı veya Zararı
18.222.905 65.669.260
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
191.779.015 173.520.977
TOPLAM KAYNAKLAR
205.975.803 194.182.794


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 32.614.170 13.865.939
Satışların Maliyeti
16 -7.415.577 -4.640.132
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.198.593 9.225.807
BRÜT KAR (ZARAR)
25.198.593 9.225.807
Genel Yönetim Giderleri
17 -1.051.620 -921.690
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17 -10.677.104 -910.475
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 3.029.536 867.694
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -172.260 -1.567.494
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.327.145 6.693.842
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.327.145 6.693.842
Finansman Gelirleri
19 2.903.145 191.935
Finansman Giderleri
19 -1.032.944 -189.073
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.197.346 6.696.704
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25.559 49.697
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -23.888 -4.780
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 49.447 54.477
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18.222.905 6.746.401
DÖNEM KARI (ZARARI)
18.222.905 6.746.401
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
18.222.905 6.746.401
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,76000000 0,28000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
35.133 19.269
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
43.916 24.704
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.783 -5.435
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-8.783 -5.435
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.133 19.269
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.258.038 6.765.670
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
18.258.038 6.765.670http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934226


BIST
12:351.441
Değişim :  -0,25% |  -3,54
Açılış :  1.441  
Önceki Kapanış :  1.445  
En Yüksek
1.445
En Düşük
1.438
BIST En Aktif Hisseler12:35
VAKFN 11,34 111.880.962 % 0,00  
CEMAS 1,39 191.310.243 % 0,00  
DAGHL 11,80 711.247 % 0,00  
EKGYO 1,86 75.487.300 % 0,00  
BLCYT 18,92 6.357.879 % 0,00  
12:35 Alış Satış %  
Dolar 8,4404 8,4705 % -0,37  
Euro 10,2497 10,2921 % 0,22  
Sterlin 11,8873 11,9469 % -0,18  
Frank 9,3401 9,3964 % -0,09  
Riyal 2,2486 2,2599 % -0,52  
12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.844 1.844 17,51  
Altın Gr. 501 501 2,05  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 27,40 27,43 0,32  
Gümüş Gr. 7,45 7,46 0,05  
B. Petrol 68,78 68,78 1,73